Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

 

1.DANIA M, CHATZIYANNI E, THEODOROPOULOS G, LAZARIS AC, ANASTAS¬SOPOULOS P, ARONI K, DAVARIS PS
Tissue study of fibronectin in malignant cutaneous melanoma
3rd International Conference of the Mediterranean Society of Tumor Marker Oncology (MESTMO), Athens, 26-29.10.1994
Προφορική  ανακοίνωση 2.CHATZIYANNI E, LOUKAS G, THEODOROPOULOS G, LAZARIS AC, TOUTOUZAS K, STATHOPOULOS G, PANOUSSOPOULOS D, GOLEMATIS V
Immunohistochemical detection of Cathepsin D in breast carcinoma
3rd International Conference of the Mediterranean Society of Tumor Marker Oncology (MESTMO), Athens, 26-29.10.1994
Προφορική ανακοίνωση 3.PAPACOSTAS P, PANOUSSOPOULOS D, THEODOROPOULOS G, et al  Adjuvant chemotherapy in colon cancer
19th Congress of the European Society for Medical Oncology, Lisbon-Portugal, Athens, 11.1994
Προφορική  ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Annals of Oncology 4.THEODOROPOULOS G, PANOUSSOPOULOS D, LAZARIS A Ch, THOMAS GE, GOLEMATIS B Cathepsin D
expression in colorectal adenocarcinoma
49th Annual Meeting of the Society of Surgical Oncology, Atlanta, USA, 21-24.3.1996
Αναρτημένο έκθεμα5.THEODOROPOULOS G  HSP-70 and HLA-DR
determinants in colorectal cancer
New Jersey Chapter of the American College of Surgeons, 44th Annual Clinical Meeting, Robert Woοd Johnson Medical School, New Jersey, USA, 12.1995
Προφορική  ανακοίνωση - Έλαβε την πρώτη θέση και βραβεύθηκε στην κατηγορία προφορικών ανακοινώσεων κλινικού περιεχομένου 6.THEODOROPOULOS G  The role of p53 and c-erbB-2 in colorectal adenocarcinoma
The New Jersey Society of Colon and Rectal Surgeons, New Jersey, USA, 2.1996
Προφορική  ανακοίνωση 7.LAZARIS ACh, ALEXOPOULOU V, THEODOROPOULOS GE, PAPADIMITRIOU K, DAVARIS PS
Evaluation of PCNA and HSP70 immunoreactivity in invasive ductal breast cancer
10th International Congress on Senology-Breast Diseases, Portugal, 31.5-4.6.1998
Αναρτημένο έκθεμα – Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό The Breast Journal –Official Journal of the American Society of Breast Disease, the American Society of Breast Surgeons and the Senologic International Society, 1998, Vol. 4, Suppl. 1:S62.8.THEODOROPOULOS G, REED J, III, HOOVER HC
Intraoperative hypothermia at colorectal surgery and its relation with postoperative wound infections and perioperative parameters
American College of Surgeosn, 84th Annual Clinical Congress, Orlando, Floridα, USA,
Αναρτημένο έκθεμα9.THEODOROPOULOS G, LLOYD L, COUSINS G, PIPER D
Intraoperative and early postoperative gastric intramural pH (pHi) predicts morbidity and mortality after major abdominal surgery
α) Annual Resident Research Day, St.John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan-USA, 4.2000
Προφορική  ανακοίνωση - Έλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των βραβευθέντων ανακοινώσεων
β) American College of Surgeons, Michigan Chapter, 47th Annual Meeting, Traverse City, Michigan-USA, 5.2000
Προφορική ανακοίνωση
γ) Midwest Surgical Association Meeting, Maekinak Island, Michigan-USA, 8.2000
Προφορική ανακοίνωση 10.THEODOROPOULOS G, WISE W, RADMANABHAN A, KERNER BA, TAYLOR CW, AGUILLAR PS, KHANDUTA KS 
T-level downstaging and complete pathologic response after preoperative chemoradiation for advanced rectal cancer result in decreased recurrence and improved disease-free survival
α) Columbus Surgical Society, 12th Annual Presidential Symposium, Columbus, Ohio-USA, 3.3.2001
Προφορική  ανακοίνωση - Βραβεύθηκε στην πρώτη θέση με το "Gold Award" του Συμποσίου
β) American College of Surgeons, Michigan Chapter, 46th Annual Meeting, Dayton, Ohio-USA, 11.5.2001
Προφορική ανακοίνωση - Βραβεύθηκε με το "John P. Minton Oncology Award" ως η καλύτερη εργασία και ανακοίνωση στον τομέα της Χειρουργικής Ογκολογίας
γ) Annual Meeting of American Society of Colon and Rectal Surgeons, San Diego, California-USA, 2-7.6.2001
Aναρτημένο έκθεμα - Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum-Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, April 2001, 44(4):A27-A59.11.PANOUSSOPOULOS D, THEODOROPOULOS G, PANOUSSOPOULOS SG, LAZARIS AC
Angiogenesis and hypoxia factors in locally advanced rectal cancer: prognostic implications
9th Congress of the European Council of Coloproctology, Athens, 31.5-4.6.2003- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Techniques in Coloproctology
12.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, THEODOROPOULOS G
Laparoscopic approach for GERD- Our experience
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S24513.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, THEODOROPOULOS G
Α decade of laparoscopic appendectomy- Presentation of 1026 patients
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S21714.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ΤHEODOROPOULOS G
Laparoscopic esophagomyotomy with Dor fundoplication for esophageal achalasia
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S24515.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ΤHEODOROPOULOS G
Laparoscopic resection of presacral schannomas
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S27416.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ΤHEODOROPOULOS G
Cystic lymphangioma of the small bowel in a woman at 15 weeks’ gestation:  Laparoscopic approach
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy,  2004, Vol 18: S22217.KONSTANTINIDIS K, ΤHEODOROPOULOS G, SPANOMIHOS G, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ANASTASSAKOU K
Laparoscopic-assisted small bowel resection for a leiomyoma causing recurrent hemorrhage of unknown origin
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S22218.THEODOROPOULOS G, PAPAKONSTANTINOU I, KONSTANTINIDIS K, BRAMIS J, GAZOULI M, LAZARIS A, PANOUSSOPOULOS D
Interleukin (IL)-6 and peroxisome proliferator-activated γ (PPARG) single nucleotide polymorphisms in colorectal cancer
XXXIX Congress of the European Society for Surgical Research, Athens, 12-15.5.2004
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό European Journal of Surgical Research, 2004, 36 (Suppl 1), p.719.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N, DAKOURAS A, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, PAPADOPOULOS J
Bcl-x protein and adenocarcinoma of the cardia
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση20.VLACHOS K, VAKIANIS P, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N,  TZANAKIS N, RALLIS G, THEODOROPOULOS G, KARAVITIS G, PAPADOPOULOS J, PEROS G
Recent advances in the preoperative management of pancreatic cancer
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση21.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N, DAKOURAS A, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, PAPADOPOULOS J
Bcl-x protein and oesophageal adenocarcinoma in the presence of Barrett oesophagus
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση22.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, SIAFAKAS N,  TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, KARAVITIS G, KARAMADOUKIS L, TACHTERIS E
Analysis and study of road traffic accident victims seen in a distant Greek island
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση23.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, SIAFAKAS N, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, KARAVITIS G, KARAMADOUKIS L, TACHTERIS E
Acute gallstone cholecystitis in elderly patients
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση24.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N, DAKOURAS A, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, KARAMADOUKIS L, TACHTERIS E
Acute abdomen in the elderly
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση25.VLACHOS K, VAKIANIS P, ATHANASAS G, NIKITEAS N, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, DAVERONAS M,  KARAMADOUKIS L, TACHTERIS E
The use of short hospital admission in patients with right iliac fossa pain
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση26.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, RALLIS G, TZANAKIS N, THEODOROPOULOS G, KARAVITIS G, PAPADOPOULOS J, PEROS G
Complications of pancreatic resection
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση27.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N, DAKOURAS A, TZANAKIS N, THEODOROPOULOS G, STAMATELOPOULOS A
Bcl-x protein in oesophangeal squamous cell carcinomas
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση28.THEODOROPΟULOS G, KONSTANTINIDIS K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M
Emergent laparoscopic right colectomy for cecal actinomycosis mimicking acute appendicitis
13th International Congress of the EAES, Venice, Italy, 1-4.6.2005
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy29.KONSTANTINIDIS K, THEODOROPΟULOS G, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M
Multiple splenic necrotic cysts in the context of incidental cell arteritis treated by laparoscopic complete splenectomy
13th International Congress of the EAES, Venice, Italy, 1-4.6.2005
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy30.KONSTANTINIDIS K, THEODOROPΟULOS G, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M
Totally laparoscopic splenectomy for an unusual case of cough- induced spontaneous splenic rupture
13th International Congress of the EAES, Venice, Italy, 1-4.6.2005
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy31.NONNI A, THEODOROPOULOS G, GAZOULI M, GIANNAKOPOULOU H, LAZARIS A, THOMOPOULOU G, BRAMIS J, PATSOURIS E
Is there a role of inflammation in sporadic colorectal cancer? A study of common polymorphisms in inflammatory response-related genes
20th European Congress of Pathology, Paris, France, 3-8. 9. 2005
Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Virchows Archives, Vol 447, No 2, August 200532.GIANNAKOPOULOU H, THEODOROPOULOS G, THOMOPOULOU G, LAZARIS A, NONNI A, PANOUSSOPOULOS D, BRAMIS J, PATSOURIS E
Hypoxia inducible factor-1a influences angiogenesis and prognosis in locally advanced rectal cancer
20th European Congress of Pathology, Paris,France, 3-8. 9. 2005
Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Virchows Archives, Vol 447, No 2, August 200533.ΤHEODOROPOULOS G, SEVRISARIANOS N, DOUNAVIS A, DERVISOGLOU A, SPILIOTIS J, DATSIS A, DARDAMANIS D, LEANDROS E, BRAMIS J
Doppler-guided Hemorrhoidal Artery Ligation (DGHAL), Rectoanal Repair (RAR), Hemorrhoidopexy (HP) and Minimal MucocutaneousExcision (MMCE) for Grade III-IV Hemorrhoids: A multicenter Prospective Study
American Society of Colorectal Surgery (ASCRS) Annual Meeting and Tripartite Meeting, Boston, MA, USA, 7-11.6.2008
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of the Colon & Rectum, Vol 51, No 5, May 200834.STAMOPOULOS P, THEODOROPOULOS G, PAPAILIOU J, SAVIDIS D, GOLEMATI C, BRAMIS K, PANOUSSOPOULOS S-G, LEANDROS E
Prospective Evaluation of Sexual Function after “Open” and Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer
8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Anticancer Research, Vol 28, No 5C, September-October 200835.THEODOROPOULOS G, PAPAILIOU J, STAMOPOULOS P, GOLEMATI C, BRAMIS K, PANOUSSOPOULOS S-G, LEANDROS E
Prospective Evaluation of Health-Related Quality of Life in a Solid Mediterranean Group of Colorectal Cancer Patients
8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Anticancer Research, Vol 28, No 5C, September-October 200836.THEODOROPOULOS G, KARAFOKA E, PAPAILIOU J, STAMOPOULOS P, ZAIBIRINIS K, BRAMIS K, PANOUSSOPOULOS S-G, BRAMIS J
p53 and EGFR Expression in Colorectal Cancer: A Reappraisal of “Old” Tissue Markers in Patients with Long Follow-up
8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008
Προφορική Ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Anticancer Research, Vol 28, No 5C, September-October 200837.THEODOROPOULOS G, STAMOU K, PANOUSSOPOULOS S-G, MICHALOPOULOS N, NATOUDI M, GIANNOPOULOS P, PAPANIKOLAOU D, BRAMIS K, ALBANOPOULOS K, LEANDROS E
Transanal excision of large rectal villous adenoma of the lower rectum with prolapsing technique
16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008
Παρουσίαση video38.THEODOROPOULOS G, STAMOU K, PANOUSSOPOULOS S-G, MICHALOPOULOS N, NATOUDI M, GIANNOPOULOS P, PAPANIKOLAOU D, BRAMIS K, ALΕΧAKIS N, LEANDROS E 
Laparoscopic transabdominal transanal rectal excision with transphincteric approach and coloanal anastomosis with colonic J-pouch
16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery
(EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008
Παρουσίαση video39.THEODOROPOULOS G, PANOUSSOPOULOS S-G, MICHALOPOULOS N, NATOUDI M, DARDAMANIS D, PAPANIKOLAOU D, BRAMIS K, MENENAKOS E,  LEANDROS Ε Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation, hemorrhoidopexy andminimal mucocutaneous excision for advanced grade hemorrhoids
16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008
Παρουσίαση video40.STAMOU K M, DARDAMANIS D, PAPIRIS K, NATOUDI M, MENENAKOS E, ALBANOPOULOS K, THEODOROPOULOS G, BRAMIS C, ROMANOS A, LEANDROS E
Endoscopic stent placement in the treatment of stapling line leakage following laparoscopic sleeve gastrectomy
16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008
Αναρτημένο έκθεμα41.MENENAKOS E, STAMOU K M, PAPAILIOU I, KLEIDI E, STAMOPOULOS P, GIANNAKI K, THEODOROPOULOS G, LEANDROS E
Prospective randomized study on the efficacy of staple line reinforcement in laparoscopic sleeve gastrectomy
17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009
Προφορική Ανακοίνωση42.STAMOPOULOS P, THEODOROPOULOS G, PAPAILIOU J, GOLEMATI C, TSAMIS D, MICHALOPOULOS N, ANESTI Z, LEANDROS E
Health- Related Quality of Life after laparoscopic and “open” surgery for colorectal cancer in a homogeneous Mediterranean patient population
17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009
Aναρτημένο έκθεμα43.ΜICHALOPOULOS NV, PAPIRIS K, STAMOU K M, DARDAMANIS D,  TSAMIS D, NATOUDI M, THEODOROPOULOS G, MENENAKOS E, ROMANOS A, LEANDROS E
Endoscopic dilatation in the treatment of gastric strictures after laparoscopic bariatric procedures
17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009
Aναρτημένο έκθεμα44.THEODOROPOULOS G, PANOUSSOPOULOS SG, ZAMBIRINIS CP, TAKA S, STAMOPOULOS P, MICHALOPOULOS N, TSAMIS D, GAZOULI M
Αnalysis of Sdf1-3΄A gene polymorphism in pancreatic cancer
1st International Conference on Molecular Cancer Research, Athens, 28-30.11.2009
Aναρτημένο έκθεμα45.THEODOROPOULOS G, MICHALOPOULOS N, PANOUSSOPOULOS SG, GAZOULI M
Effect of Caspase-9 and Survivin gene polymorphisms in pancreatic cancer risk and tumor characteristics
1st International Conference on Molecular Cancer Research, Athens, 28-30.11.2009
Προφορική ανακοίνωση46.THEODOROPOULOS G, STAMOPOULOS P, TSAMIS D, FLESSAS J, LINARDOUTSOS D
Rectoanal repair vs suture haemorrhoidopexy: Results of a pilot comparative study on mucopexy procedures for advanced grade haemorrhoids
Colorectal Congress 2009, Benign Colorectal Diseases, St Gallen, Switzerland, 2-4.12.2009
Aναρτημένο έκθεμα47.STAMOPOULOS P, THEODOROPOULOS G, PAPAILIOU J, SIAKAVELAS S, LINARDOUTSOS D, FLESSAS J, PEITSIDOU K, MARINATOU A, ZOGRAFOS G
Does the removed ileal and colon length after right colectomy for cancer matter in postoperative gastrointestinal function? 
Colorectal Congress 2010, Metastasis-Complications, St Gallen, Switzerland, 1-3.12.2010
Aναρτημένο έκθεμα48.THEODOROPOULOS G, STAMOPOULOS P, PAPAILIOU J, LINARDOUTSOS D, FLESSAS J, PEITSIDOU K, LEANDROS E, ZOGRAFOS G
Health Related Quality Of Life and Gastrointestinal Function after Laparoscopic Colectomy for Cancer: time progression and affecting variables in a single center prospective study.
Colorectal Congress 2010, Metastasis-Complications, St Gallen, Switzerland, 1-3.12.2010
Aναρτημένο έκθεμα49.DARDAMANIS D, THEODOROU D, THEODOROPOULOS G, KATSARAGAKIS S, ZOGRAFOS G
Transanal polypectomy using the SILS port and laparoscopic instruments
Colorectal Congress 2010, Metastasis-Complications, St Gallen, Switzerland, 1-3.12.2010
Aναρτημένο έκθεμα50.Theodoropoulos GE, Stamopoulos P, Papailiou J, Linardoutsos D, Peitsidou K, Leandros E, Zografos G
VALIDATED SCORING INSTRUMENTS FOR ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AFTER LAPAROSCOPIC COLECTOMY FOR
CANCER
6th International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK, 5-7.09.2011
Aναρτημένο έκθεμα51.Tsamis D, Theodoropoulos GE, Stamopoulos P, Siakavellas S, Delistathi T, Flessas J, Leandros E, Zografos G
SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE AFTER LAPAROSCOPIC AND CONVENTIONAL COLECTOMY FOR CANCER
6th International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK, 5-7.09.2011
Aναρτημένο έκθεμα52.Theodoropoulos GE, Panousopoulos SG, Michalopoulos NV, Tsamis D, Zografos G
LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL TRANSANAL RECTAL EXCISION WITH INTERSPHINCTERIC APPROACH AND COLONIC J-POUCH
6th International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK, 5-7.09.2011
Aναρτημένο έκθεμα53.Theodoropoulos GE
Laparoscopic Interspincteric Ultra Low Anterior Resection With Colonic J-Pouch And Coloanal Anastomosis
Tricks of the Trade in Colorectal Surgery
Innovative Solutions to Common Problems featuring videos submitted by colorectal surgeons from around the world
Interactive Web Symposium – 13.10.2011
Παρουσίαση video54.G. Theodoropoulos, P. Stamopoulos, J. Papailiou, D. Linardoutsos, J. Flessas, K. Peitsidou, E. Leandros, G. Zografos
PROSPECTIVE EVALUATION OF HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND GASTROINTESTINAL FUNCTION AFTER LAPAROSCOPIC COLECTOMY FOR CANCER
American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2011, Vancouver, Canada, 24-18.05.2011
Aναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum- Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, May 2011, 54(5), pp: e1-e203 (page: e170)55.J. Papailiou, G. Theodoropoulos, M. Gazouli, A. Marinatou, K. Bramis, K. Toutouzas, G. Zografos
OCT4 SPLICED VARIANT OCT4B1 AS A MARKER IN COLORECTAL CANCER STEM CELLS.
American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2011, Vancouver, Canada, 24-18.05.2011
Aναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum- Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, April 2001, 44(4):A27-A59. May 2011, 54(5), pp: e1-e203 (page: e164)56.Falidas E, Tsiambas E, Theodoropoulos G, Papadopoulos S, Karameris A, Goudeli C, Villias C, Bramis I
HER2/PTEN/Akt pathway deregulation in colon adenocarcinoma based on intraoperative imprint and tissue microarrays analysis
23rd European Congress of Pathology to be held in Helsinki, Finland, 27.08- 1.09.2011
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό VIRCHOWS ARCHIV 459: S16-S16 Suppl. 1, AUG 201157.Falidas E, Tsiambas E, Theodoropoulos G, Papadopoulos S, Karameris A, Goudeli C, Villias C, Bramis I
Combined c-myc and pAKT activation in colon adenocarcinoma based on tissue microarray analysis
23rd European Congress of Pathology to be held in Helsinki, Finland, 27.08- 1.09.2011
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό VIRCHOWS ARCHIV 459: S167-S167 Suppl. 1, AUG 201158.Falidas E, Tsiambas E, Theodoropoulos G, Papadopoulos S, Goudeli C, Villias C, Bramis I
PTEN expression as an independent prognostic factor in colorectal carcinogenesis
6th Scientific & Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Copenhagen (Dinamarca), 21.-24.09.2011
Προφορική ανακοίνωση59.Papapanagiotou IK, Georgiou G, Kalles V, Al-Harethee W, Matiatou M, Koulocheri D, Nonni A, Theodoropoulos G, Filippakis G, Zografos GC
Stereotactic vacuum assisted breast biopsy system (BLES) utilizing radiofrequency: A matter of time
St. Gallen 12th International Breast Conference, St Gallen, Switzerland, 16 -19.03.2011
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό BREAST 20: S34-S34 Suppl. 1, MAR 201160.Kalles V, Papapanagiotou IK, Al-Harethee W, Matiatou M, Georgiou G, Koulocheri D, Theodoropoulos G, Nonni A, Liakou P, Zografos GC
Pain in stereotactic vacuum assisted breast biopsy with the use of radiofrequency
St. Gallen 12th International Breast Conference, St Gallen, Switzerland, 16 -19.03.2011
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό BREAST 20: S34-S34 Suppl. 1, MAR 201161.D. Linardoutsos, G. E. Theodoropoulos
DELORME’S AS A “RESCUE” PROCEDURE FOR RECURRENT RECTAL PROLAPSE AFTER PERINEAL RECTOSIGMOIDECTOMY
European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014
Aναρτημένο έκθεμα62.N. Michalopoulos, G. E. Theodoropoulos
DERMAL FLAP COVERAGE FASTENS HEALING AND DECREASES PAIN AFTER LATERAL INTERNAL SPHINCTEROTOMY FOR CHRONIC ANAL FISSURE
European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014
Aναρτημένο έκθεμα63.P. Stamopoulos, G. E. Theodoropoulos, D. Linardoutsos, J. Papailiou, K. Toutouzas, G.  Zografos
POSTCOLECTOMY GASTROINTESTINAL FUNCTION ASSESSMENT BY HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE VALIDATED TOOLS
European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014
Aναρτημένο έκθεμα64.G. E. Theodoropoulos, C. Ntouvlis, K. Toutouzas, D. Linardoutsos, N. Michalopoulos, G. Zografos
Submucosal anoderm-preserving hemorrhoidectomy revisited: A modified technique for the surgical management of hemorrhoidal crisis
European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014
Aναρτημένο έκθεμα65.J. Flessas, G. E. Theodoropoulos
Vertical Rectus Abdominal Myocutaneous Flap (VRAM Flap) for perineal defect reconstrunction after abdominoperineal resection of postradiation anal cancer recurrence
European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014
Aναρτημένο έκθεμα66.W. Al-Harethee, I. Papapanagiotou, V. Kalles, M. Matiatou, G. Georgiou, A. Nonni, P. Liakou, G. Theodoropoulos, G.C. Zografos..
Breast Lesion Excision System for diagnosis of suspicious non-palpable mammographic lesions: Does thermal tissue damage affect diagnosis and outcome?
8th European Breast Cancer Conference, 2012, Vienna, Austria
Aναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό European Journal of Cancer 2012; 48, S5967.W. Al-Harethee, I. Papapanagiotou, M. Matiatou, V. Kalles, G. Georgiou, A. Nonni, P. Liakou, A. Manouras, G. Theodoropoulos, G.C. Zografos
Breast Lesion Excision System for Diagnosis of Suspicious Nonpalpable Breast Lesions: Does Thermal Tissue Damage Affect Diagnosis and Outcome
13th Annual Meeting of the American Society of Breast Surgeons, 2012, Phoenix, AZ, USA
Aναρτημένο έκθεμα68.G. E. Theodoropoulos, M. Gazouli, A. Vaiopoulou, N. Nikiteas
Association of caspase- 8 and - 9 gene polymorphisms and colorectal cancer susceptibility and prognosis
Falk Symposium 2012- Carcinogenesis, Prevention and Treatment of Colorectal Cancer-State-of-the-Art, Munich, Germany, 10-11.02.2012
Aναρτημένο έκθεμα69.G. Karamanolis, G. Theodopoulos, M. Gazouli
Ιnflammatory response related gene polymorphisms and colorectal cancer
Falk Symposium 2012- Carcinogenesis, Prevention and Treatment of Colorectal Cancer-State-of-the-Art, Munich, Germany, 10-11.02.2012
Aναρτημένο έκθεμα70.M. Gazouli, G. Theodoropoulos, M. Roubelakis, A. Vaiopoulou, J. Papailiou, N. Nikiteas, N.P. Anagnou
Oct4, spliced variant OCT4B1, a novel marker for human colorectal cancer
Falk Symposium 2012- Carcinogenesis, Prevention and Treatment of Colorectal Cancer-State-of-the-Art, Munich, Germany, 10-11.02.2012
Aναρτημένο έκθεμα71.K. Peeters, M. Maas, P. Nelemans, V. Valentini, C. Rödel, L. Kuo, F. Calvo, J. Garcia-Aguilar, R. Glynne-Jones, S. Pucciarelli, J. Suarez, G. Theodoropoulos, S. Biondo, R. Beets-Tan, G. Beets
THE INCIDENCE OF NODAL INVOLVEMENT AFTER CHEMORADIATION FOR LOCALLY ADVANCED RECTAL CANCER: WHO MIGHT BENEFIT FROM LOCAL EXCISION? RESULTS FROM A POOLED ANALYSIS OF 2386 PATIENTS
American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2012, St Antonio, Texas, USA, 2-6.06.2012
Aναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum- Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, May 2012, 55(5), pp. e61-e286 (page: e198)72.G.E. Theodoropoulos, A. Marinatou,V. Spiropoulos, G. Zografos
DO ANASTOMOTIC LEAKS IMPAIR POSTOPERATIVE HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AFTER RECTAL CANCER SURGERY A MATCHED CASE-CONTROL STUDY
American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2013, Phoenix, Arizona, USA, 27.04-01.05.2013
Aναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum- Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, April 2013, 56(4), pp. e65-e313 (page: e198)73.G.E. Theodoropoulos, N. Memos,K. Peitsidou,A. Marinatou, G. Zografos
EFFECTS OF SYNBIOTICS ON GASTROINTESTINAL FUNCTION AFTER COLECTOMY FOR CANCER: RESULTS FROM A PROSPECTIVE RANDOMIZED TRIAL (NCT01479907)
American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2013, Phoenix, Arizona, USA, 27.04-01.05.2013
Aναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum- Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, April 2013, 56(4), pp. e65-e313 (page: e280)74.G. Theodoropoulos, V. Spiropoulos, G. Zografos
DERMAL FLAP ADVANCEMENT COMBINED WITH CONSERVATIVE SPHINCTEROTOMY IN THE TREATMENT OF CHRONIC ANAL FISSURE
American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2014, Hollywood, Florida, USA, 17-21.05.2014
Aναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum- Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, May 2014, 57(5), pp. e62-e358 (page: e198)75. M. Gazouli, A, Vaiopoulou, A. Papadopoulou, A.K. Anagnostopoulos, G. Karamanolis, G.E. Theodoropoulos, G.T. Tsangaris
Differentially expressed serum protein markers among adults and children Crohn’s disease patients
Falk Symposium 192, IBD 2014: Thinking Out of the Box, Paris, France, 30-31.05.2014
Aναρτημένο έκθεμα76.Karamanolis G, Maragkoudaki M, Vaiopoulou A, Theodoropoulos G, Gazouli M
OCT4B1, a spliced variant of OCT4, is expressed in Inflammatory Bowel Disease
10th Congress of European Crohn’s and Colitis Foundation (ECCO), Barcelona, Spain, 18-21.02.2015
Aναρτημένο έκθεμα77.Theodoropoulos G, Thomas D, Karantanos T, Rigoglou S, Karamanolis G
Association of rs1568885, rs1813443 and rs4411591 polymorphisms with anti-TNF medication response in Greek patients with Crohn’s disease
Falk Symposium 196, Critical Evaluation of Current Concepts and Moving to New Horizons in the Manafement of IBD, Frankfurt, Germany, 06-07.03.2015
Aναρτημένο έκθεμα78.Karamanolis G, Maragkoudaki M, Vaiopoulou A, Theodoropoulos G, Gazouli M
OCT4B1, a spliced variant of OCT4, is expressed in Inflammatory Bowel Disease
Falk Symposium 196, Critical Evaluation of Current Concepts and Moving to New Horizons in the Manafement of IBD, Frankfurt, Germany, 06-07.03.2015
Aναρτημένο έκθεμα79.Legaki E, Roubelaki M, Theodoropoulos G, Karamanolis G, Gazouli M
Therapeutic potential of the human amniotic fluid mesenchymal stem cells/stroma cells secreted molecules in a mice model of colitis
11th Congress of ECCO - Inflammatory Bowel Diseases 2016, Amsterdam, The Netherlands, 16-19.03.2016
Aναρτημένο έκθεμα

Ιατρείο

  • Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 56, Αθήνα 10676
  • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
  • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS