Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

 

1. ΚΟΥΛΙΑΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΤΣΑΤΗ Ε, ΝΤΕΛΛΗ Θ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΜΘ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ

Ανοσοϊστοχημική έκφραση του PCNA σε αδενώματα του παχέος εντέρου

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13-17.10.1993

Αναρτημένο έκθεμα-Περίληψη δημοσιευμένη στην Ελληνική

Γαστρεντερολογία, 1993, Tόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος, σελ. 79


2. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΒΑΡΑΤΣΟΣ Α, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ

Ανοσοϊστοχημική μελέτη του επιθηλιακού πολυπεπτιδιακού αντιγόνου

ΤΡΑ στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13-17.10.1993

Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στην Ελληνική

Γαστρεντερολογία, 1993, Tόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος, σελ. 79


3. ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Η σημασία της έκφρασης του PCNA στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


4. ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Οιστρογονικοί υποδοχείς και υποδοχείς του EGF στο γαστρικό καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


5. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ,  ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ,  ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ,  ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α,  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ,  ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Μελέτη σε ιστικό επίπεδο της καθεψίνης D στο γαστρικό  καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


6. ΚΟΥΛΙΑΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΤΣΑΤΗ Ε, ΝΤΕΛΛΗ Θ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΜΘ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ

Ανοσοϊστοχημική έκφραση του PCNA σε αδενώματα του παχέος εντέρου

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13-17.10.1993

Αναρτημένο έκθεμα-Περίληψη δημοσιευμένη στην Ελληνική

Γαστρεντερολογία, 1993, Tόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος, σελ. 79


7. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΒΑΡΑΤΣΟΣ Α, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ

Ανοσοϊστοχημική μελέτη του επιθηλιακού πολυπεπτιδιακού αντιγόνου ΤΡΑ στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13-17.10.1993

Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στην Ελληνική

Γαστρεντερολογία, 1993, Tόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος, σελ. 79


8. ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Η σημασία της έκφρασης του PCNA στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


9. ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Οιστρογονικοί υποδοχείς και υποδοχείς του EGF στο γαστρικό καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


10. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ,  ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ,  ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ,  ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α,  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ,  ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Μελέτη σε ιστικό επίπεδο της καθεψίνης D στο γαστρικό  καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


11. ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΓΙ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΚΩΣΤΑΡΕ Β, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ανίχνευση του TGF-a και του υποδοχέα του EGF στο αδενοκαρκίνωμα

του στομάχου-Eνδείξεις για την ύπαρξη μιας αυτοκρινούς αγκύλης ανάπτυξης

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


12. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ανοσοϊστοχημική έκφραση του επιθηλιακού πολυπεπτιδιακού αντιγόνου (ΤΡΑ) στο γαστρικό καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


13. ΝΙΚΗΤΕΑΣ Ν, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ, ΔΑΒΑΡΗΣ Π, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Αξιολόγηση της ιστικής έκφρασης του ογκογονιδίου c-erbB-2 στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

XIX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Θεσσαλονίκη, 30.10-3.11.1994

Προφορική ανακοίνωση


14. ΝΤΕΛΛΗ Θ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ Β

Συγκριτική ορολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου  σε αδενοκαρκινώματα πεπτικού συστήματος

XIX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Θεσσαλονίκη, 30.10-3.11.1994

Αναρτημένο έκθεμα


15. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΦΥΣΣΑΣ Ι, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ

Συχνότητα εμφάνισης και πρόγνωση αμφοτερόπλευρου καρκίνου μαστού

XIX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Θεσσαλονίκη, 30.10-3.11.1994

Προφορική ανακοίνωση


16. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝNH Ε, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ιστική μελέτη της καθεψίνης D στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

XIX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Θεσσαλονίκη, 30.10-3.11.1994

Aναρτημένο έκθεμα


17. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΔΙΚΟΓΛΟΥ Χ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Η ανοσοϊστοχημική έκφραση του ογκογονιδίου c-myc στο κακόηθες μελάνωμα

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Προφορική ανακοίνωση


18. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΑΡΑΤΣΟΣ Α, ΚΩΣΤΑΡΕ Β, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ   

Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης του πυρηνικού αντιγόνου κυτταρικού πολλαπλασιασμού PCNA στα καρκινοειδή του γαστρεντερικού συστήματος

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Aναρτημένο έκθεμα


19. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΤΣΕΛΕΝΗ Σ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ,  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Β, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ιστική μελέτη της ινονεκτίνης στο γαστρικό καρκίνωμα   

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Προφορική ανακοίνωση


20. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε,  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Β, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Αξία της μελέτης των πρωτεϊνών του stress HSP 70 στο γαστρικό καρκίνωμα 

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Προφορική ανακοίνωση


21. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΔΑΝΙΑ Μ, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Μ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ  

Συγκριτική μελέτη της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης των πρωτεϊνών του

stress HSP-70 και των αντιγόνων HLA-DR στο κακόηθες μελάνωμα

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Προφορική ανακοίνωση


22. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΒ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΚΓ, ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΝ, ΤΖΙΜΑΣ Γ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης των οιστρογονικών υποδοχέων και της καθεψίνης-D στα αδενοκαρκινώματα του στομάχου.

Συμπόσιο “Νεοπλασματικές Παθήσεις Οισοφάγου-Στομάχου”, Ιωάννινα 27.5.1995.

Προφορική ανακοίνωση.


23. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΛΑΧΟΣ Κ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Χ, ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ Γ, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΤΑΧΤΕΡΗΣ Ε, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Τροποποιημένη τεχνική Bascom ασυμμέτρου σύγκλεισης της μεσογλουτιαίας αύλακας για τη χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπών κύστης κόκκυγος

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002

Προφορική ανακοίνωση


24. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΛΑΧΟΣ Κ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ε, ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Α, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ, ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ Γ, ΤΑΧΤΕΡΗΣ Ε

Τμηματικό μεγάκολο σχετιζόμενο με λευκοκυτταροκλαστική αγγειϊτιδα παχέος εντέρου: Παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002

Προφορική ανακοίνωση


25. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, WISE WE, PADMANABHAN A, KERNER BA, TAYLOR CW, AGUILLAR PS, KHANDUJA KS

Προγνωστική σημασία της υποσταδιοποίησης και της πλήρους ιστολογικής ανταπόκρισης μετά από προεγχειρητική χημειο-ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002

Προφορική ανακοίνωση


26. ΖΩΡΖΟΣ Χ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ Χ, ΤΣΕΛΕΝΗ-ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ Σ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ε, ΔΑΒΑΡΗΣ Π

Η σημασία της ιστικής έκφρασης πρωτεϊνών πολυφαρμακευτικής αντίστασης και της τοποϊσομεράσης ΙΙΑ στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002

Προφορική ανακοίνωση


27. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Χ, ΒΛΑΧΟΣ Κ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΣΑΜΠΑΤΖΙΩΤΗΣ Δ, ΓΑΖΟΥΛΗ Μ, ΒΟΥΡΟΣ Μ, ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ Γ, ΚΡΕΜΠΟΥΝΗΣ Δ

Μασχαλιαία λεμφαδενίτιδα από BCG, ανίχνευση μυκοβακτηριδίου με PCR και χειρουργική αντιμετώπιση

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,  Θεσσαλονίκη 7-10.11.2002

Αναρτημένο Έκθεμα


28. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΛΑΧΟΣ Κ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Υποτροπές κύστης κόκκυγος και τροποποιημένη τεχνική σύγκλεισης της μεσο-γλουτιαίας σχισμής κατά Bascom. Εμπειρία από ένα στρατιωτικό νοσοκομείο.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2002, 7-12.11.2002

Αναρτημένο έκθεμα- έλαβε τιμητική διάκριση


29. KONSTANTINIDIS K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ANASTASSAKOU K, THEODOROPOULOS G

Laparoscopic abdominoperineal resection.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Στρογγύλη Τράπεζα


30. KONSTANTINIDIS K, PISTOFIDIS G, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ANASTASSAKOU K, THEODOROPOULOS G

A decade of laparoscopic hysterectomy.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση


31. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Λαπαροσκοπική εκτομή προϊερών όγκων του περινέου: Παρουσίαση δύο σπάνιων περιπτώσεων σβαννώματος.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση-Παρουσίαση video


32. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Λαπαροσκοπική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή για ευμέγεθες λαχνωτό αδένωμα του κατώτερου ορθού: Παρουσίαση περίπτωσης και ανάλυση τεχνικής.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση-Παρουσίαση video


33. KONSTANTINIDIS K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ANASTASSAKOU K, THEODOROPOULOS G

Laparoscopic right adrenalectomy in a child.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση-Παρουσίαση video


34. KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, THEODOROPOULOS G

Laparoscopic approach in small bowel obstruction.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση


35. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΓΑΖΟΥΛΗ Μ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΠΕΡΔΙΚΗ Μ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Μοριακή ανίχνευση του Polyoma ιού JC και η πιθανή ενοχή του στην παθογένεια των νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


36. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΣΠΗΛΙΑΔΗ Χ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ

Γαστρικό καρκινοειδές τύπου Ι επί αδενωματώδους πολύποδα με μικρο-καρκινοειδομάτωση σε έδαφος ατροφικής γαστρίτιδας. Συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση;

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


37. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ

Λαπαροσκοπική ανίχνευση φρουρού λεμφαδένα σε κολεκτομές για καρκίνο παχέος εντέρου: Αρχική εμπειρία και περιγραφή τεχνικής

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


38. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΣ Γ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε, ΣΠΗΛΙΑΔΗ Χ

Λειομύωμα λεπτού εντέρου ως αιτία δυσδιάγνωστης υποτροπιάζουσας αιμορραγίας πεπτικού. Αντιμετώπιση με λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη εντερεκτομή

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


39. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε, ΣΠΗΛΙΑΔΗ Χ

Σπάνια περίπτωση κυστικού λεμφαγγειώματος λεπτού εντέρου σε έγγυο ασθενή. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


40. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΣΙΟΥ Κ, ΝΟΝΝΗ Α, ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Χ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Ε

Συσχέτιση και προγνωστική σημασία δεικτών υποξίας και αγγειογένεσης στον τοπικά προχωρημένο (Τ3,4/Ν+) καρκίνο του ορθού

9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Καβάλα, 24-26.6.2004

Αναρτημένο έκθεμα


41. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΓΑΖΟΥΛΗ Μ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι, ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΜΠΡΑΜΗΣ Ι

Συσχέτιση μεταξύ μεταλλάξεων του γονιδίου CARD15/NOD2 και καρκίνου του παχέος εντέρου

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 6-9.11.2004

Προφορική Ανακοίνωση


42. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΣΑΚΟΥ, Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Χ. ΣΠΗΛΙΑΔΗ

Aκτινομύκωση τυφλού- σκωληκοειδούς μιμούμενη οξεία σκωληκοειδίτιδα: επείγουσα αντιμετώπιση με λαπαροσκοπική δεξιά κολεκτομή

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου- Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


43. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Χ. ΣΠΗΛΙΑΔΗ, Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ. Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΣΑΚΟΥ, Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Εντοπισμένη περιπρωκτική σπογγοειδής μυκητίαση (δερματικό λέμφωμα από Τ-κύτταρα σταδίου ΙΑ)

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου- Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


44. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ, Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Δ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Κοινοί πολυμορφισμοί γονιδίων παραγόντων φλεγμονής και  συσχετισή τους με το σποραδικό καρκίνο του παχέος εντέρου

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


45. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ, Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Διερεύνηση της ενοχής ογκογόνων ιών με τη χρήση μοριακών τεχνικών στην παθογένεια των νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


46. Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΣΑΚΟΥ, Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η αξία της πρωκτικής χαρτογράφησης (anal mapping) στην πρωκτική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία ΙΙΙ βαθμού (Anal Intraepithelial Neoplasia,AINIII) 

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


47. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ, Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,, Δ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Κοινοί πολυμορφισμοί γονιδίων παραγόντων φλεγμονής και  συσχετισή τους με το σποραδικό καρκίνο του παχέος εντέρου

2ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 20-22.5.2005

Προφορική Ανακοίνωση


48. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε. ΜΙΛΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΣΑΚΟΥ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οξειδωτικό stress στη λαπαροσκοπική σε σύγκριση με την ανοικτή χολοκυστεκτομή

4ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, Σπάρτη,  23-24.6.2006

Προφορική Ανακοίνωση


49. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Μέθοδος SECCA: Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της ακράτειας του εντέρου

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2006, Αθήνα, 22-26.11.2006

Προφορική Ανακοίνωση


50. Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Ι. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ, Χ. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ, Μ. ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ, Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Α.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Χρήση της προφυλακτικής τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα-pig-tail στην προσπάθεια δύσκολών επεμβάσεων της ελάσσονος πυέλου

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2006, Αθήνα, 22-26.11.2006

Αναρτημένη  Ανακοίνωση


51. Ν. ΝΙΚΗΤΕΑΣ, Ν. ΤΖΑΝΑΚΗΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΑΤΣΑΒΕΣ, Ζ. ΧΡΙΣΤΩΝΗ, Π. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Μ.ΠΑΠΟΥΛΑΣ, Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΓΑΖΟΥΛΑΣ, Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ, Γ.ΠΕΡΡΟΣ, Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ

Προγνωστική αξία της έκφρασης του VEGF και του CD-105 (Endoglin) στον καρκίνο του στομάχου

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Ιnternational Symposium του Ελληνικού

Κολλεγίου Χειρουργών, 26-28.04.2007

Προφορική Ανακοίνωση


52. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ Δ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΓ, ΜΠΑΡΑΜΗΣ Ι

Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DGHAL) και συνδυασμός της με αιμορροϊδοπηξία ή βλεννογονική εκτομή: Προοπτική μελέτη

4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1-2.06.2007

Προφορική Ανακοίνωση


53. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Π, ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Δ, ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ Π, ΓΟΜΑΤΟΣ Η, Γ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α, ΜΠΡΑΜΗΣ Ι

Αποφρακτικοί ειλεοί λεπτού εντέρου: Προοπτική μελέτη

4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1-2.06.2007

Προφορική Ανακοίνωση


54. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Π, ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ, ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ Ε, ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ Μ, ΠΑΤΤΑΣ Μ, ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Π, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α, ΜΠΡΑΜΗΣ Ι

Αποφρακτικοί ειλεοί παχέος εντέρου: Προοπτική μελέτη

4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1-2.06.2007

Προφορική Ανακοίνωση


55. Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,  Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Μ.ΝΑΤΟΥΔΗ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Κ. ΜΠΡΑΜΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Προοπτική συγκριτική μελέτη αξιολόγησης της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά από λαπαροσκοπικές και «ανοικτές» κολεκτομές

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Προφορική Ανακοίνωση


56. Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,  Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Μ. ΝΑΤΟΥΔΗ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Κ. ΜΠΡΑΜΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Σεξουαλική δυσλειτουργία μετά από τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού: Προοπτική μελέτη με τη χρήση των δεικτών IIEF και FSFI

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Προφορική Ανακοίνωση


57. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,  Ν. ΣΕΒΡΙΣΑΡΙΑΝΟΣ, Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ, Α.ΔΟΥΝΑΒΗΣ, Α. ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ, Ι. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΗΣ, Ε.ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DGHAL), ορθοπρωκτική επισκευή (RAR), αιμορροϊδοπηξία και ελαχίστη βλεννογονοδερματιική εκτομή για αιμορροϊδοπάθεια III και IV βαθμού: Προοπτική, πολυκεντρική μελέτη

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Προφορική Ανακοίνωση


58. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΝΑΤΟΥΔΗ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΠΡΑΜΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

DGHAL/RAR για την αντιμετώπιση αιμορροϊδοπάθειας IV βαθμού: Παραλλαγές της μεθόδου

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Προφορική Ανακοίνωση


59. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ,  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ, Ν.ΠΑΡΑΡΑΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Λαπαροσκοπική διόρθωση ευμεγέθους μετεγχειρητικής κήλης με δύο πλέγματα διπλής όψεως (e-PTFE, Πολυπροπυλένιο)

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Αναρτημένο έκθεμα


60. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,  Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΝΑΤΟΥΔΗ, Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος με την τροποποιημένη τεχνική σύγκλεισης της μεσογλουτιαίας σχισμής

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Αναρτημένο έκθεμα


61. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΝΑΤΟΥΔΗ, Ε.ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Η τεχνική Delorme για την αντιμετώπιση υποτροπής πρόπτωσης του ορθού μετά από περινεϊκή ορθοσιγμοειδεκτομή

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Αναρτημένο έκθεμα


62. Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Δ.ΤΣΑΜΗΣ, Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Προοπτική μελέτη αξιολόγησης της σεξουαλικής λειτουργίας μετά από τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Προφορική Ανακοίνωση


63. Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ,  Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι.ΜΠΡΑΜΗΣ

Λεμφαδενικός καθαρισμός στη λαπαροσκοπική χειρουργική για καρκίνο παχέος εντέρου

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Προφορική Ανακοίνωση


64. Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.ΚΑΝΤΣΟΣ,  Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟ

Προοπτική μελέτη εκτίμησης της ποιότητας ζωής ενός αμιγούς μεσογειακού πληθυσμού μετά από λαπαροσκοπική ή «ανοικτή» κολεκτομή για καρκίνο του παχέος εντέρου

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Προφορική Ανακοίνωση


65. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Χ. ΜΗΤΡΗ, Ε.ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Η τεχνική Delorme για την αντιμετώπιση πρόπτωσης του ορθού μετά από περινεϊκή ορθοσιγμοειδεκτομή

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Παρουσίαση video


66. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Ζ. ΑΝΕΣΤΗ, Ε.ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Διορθική εκτομή ευμεγέθους λαχνωτού αδενώματος του ορθού με την τεχνική προκλητής πρόπτωσης (prolapsing technique)

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Παρουσίαση video


67. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Ζ.ΑΝΕΣΤΗ,  Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Η τροποποιημένη ασύμμετρη σύγκλειση της μεσογλουτιαίας σχισμής κατά Bascom στη χειρουργική θεραπεία της κύστης κόκκυγος

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Πaρουσίαση video


68. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ,Δ. ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ, Σ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΗΤΡΗ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ,Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Λαπαρ0σκοπική διακοιλιακή διαπρωκτική- διασφιγκτηριακή χαμηλή πρόσθια εκτομή και κολοπρωκτική αναστόμωση με τη δημιουργία κολονικού θυλάκου τύπου J (J-pouch)

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Πaρουσίαση video


69. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ.ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ζ. ΑΝΕΣΤΗ, Σ,ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Μέση-προς-πλάγια κινητοποίηση της σπληνικής καμπής στις λαπαροσκοπικές αριστερές και πρόσθιες εκτομές

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Πaρουσίαση video


70. Ζαβρίδης Π, Τούτουζας Γ Κ, Θεοδωρόπουλος Γ, Ρογδάκης Κ, Σανιδάς Γ, Λοΐζου Χ, Γουλιάμη Μ, Ζωγράφος Γ

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΕΣ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


71. Χρυσικός Δ, Φλέσσας Ι, Ζαγουρή Φ, Αποστόλου Κ, Σεργεντάνης Θ,Θεοδωρόπουλος Γ,   Μαριόλης-Σαψάκος Θ, Καλλές Β, Μιχαλόπουλος Ν, Ζωγράφος Γ

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


72. Δαρδαμάνης Δ, Θεοδώρου Δ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μαρκογιαννάκης Χ, Τσάμης Δ,   Παπαηλιού Ι, Δούκα Φ, Ζουμπούλη Χ, Κατσαραγάκης Σ, Ζωγράφος Γ

ΔΙΟΡΘΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΟΡΘΟΥ ΜΕ SILS™ PORT ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


73. Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Τσάμης Δ, Λιναρδούτσος Δ, Σταμόπουλος Π, Ζουμπούλη Χ, Ζωγράφος

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΛΟΓΩ ΡΗΞΗΣ ΚΥΣΤΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΔΙΣΧΙΔΟΥΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


74. Αυγερινού Γ, Φλέσσας Ι, Χατζηόλου Ε, Ζαγουρή Φ, Θεοδωρόπουλος Γ

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


75. Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Λιναρδούτσος Δ, Τσάμης Δ, Σταμόπουλος Π, Γιαννόπουλος Δ, Ζωγράφος Γ

ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΓΚΟ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΥ CROHN

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


76. Θεοδωρόπουλος Γ, Λιναρδούτσος Δ, Σταμόπουλος Π, Μιχαλόπουλος Ν, Καφίρη Γ, Μανουράς Α, Ζωγράφος Γ

ΜΕΤΑΧΡΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΜΑΖΑΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΗΘΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-

Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 24-27.11.2010

Αναρτημένο έκθεμα


77. Θεοδωρόπουλος Γ., Σταμόπουλος Π., Λιναρδούτσος Δ., Φλέσσας Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Ζωγράφος Γ

ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΥΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ (VERTICAL RECTUS ABDOMINAL MUSCLE FLAP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΝΕΪΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


78. Π. Σταμόπουλος, Γ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Παπαηλίου, Σ. Σιακαβέλλας, Δ. Λιναρδούτσος, Ι. Φλέσσας, Κ. Πεϊτσίδου, Α. Μαρινάτου, Γ. Ζωγράφος

ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΛΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


79. Τσάμης Δ, Θεοδωρόπουλος Γ, Σταμόπουλος Π, Σιακαβέλλας Σ, Δεληστάθη Θ, Φλέσσας Ι, Λέανδρος Ε, Ζωγράφος Γ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ «ΑΝΟΙΚΤΕΣ» ΚΟΛΕΚΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


80. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Σταμόπουλος, Ι. Παπαηλίου, Δ. Λιναρδούτσος, Γ. Φλέσσας, Κ. Πεϊτσίδου, Α. Μαρινάτου, Κ. Κουμαρέλας, A. Μανουράς, Ε. Λέανδρος, Γ. Ζωγράφος

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


81. Μιχαλόπουλος Ν, Σταμόπουλος Π, Θεοδωρόπουλος Γ, Σεργεντάνης Θ, Αλμπανόπουλος Κ, Μήτρη Χ, Λέανδρος Ε, Ζωγράφος Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


82. Στάμου Κ, Θεοδωρόπουλος Γ, Δαρδαμάνης Δ, Σταμόπουλος Π, Αλμπανόπουλος Κ,   Μενενάκος Ε, Αλεβίζος Λ, Λέανδρος Ε, Ζωγράφος Γ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΉΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


83. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Σταμόπουλος, Α. Μαρινάτου, Δ. Λιναρδούτσος, Ι. Φλέσσας, Κ., Πεϊτσίδου, Ι. Παπαηλιού, Α. Μανουράς, Γ. Ζωγράφος

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


84. Φλέσσας Ι, Παπαλόης Α, Τούτουζας Κ, Ζαγουρή Φ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Μαρκογιαννάκης Χ, Γιαννόπουλος Π, Τριανταφυλλοπούλου Ι, Σπυρόπουλος Β, Χρυσικός Δ, Μπλέτσα Γ, Ζωγράφος Κ. Γ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ U-74389 ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ / ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΧΟΙΡΟ.

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


85. Γ-Σ Πανουσόπουλος, Γ Θεοδωρόπουλος, Ι Φλέσσας, Μ Γαζούλη, Ν Μιχαλοπούλος, Π Σταμόπουλος, Δ Λιναρδούτσος, Α Μανουράς, Γ Ζωγράφος

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ S128R ΤΗΣ E-ΣΕΛΕΚΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


86. Δουλάμη Γ, Θεοδοσιάδης Γ, Παύλου Ε, Μαρκογιαννάκης Χ, Τούτουζας Κ, Θεοδώρου Δ, Θεοδωρόπουλος Γ, Αλεξάκης Ν, Κωνσταντουλάκης Μ, Κατσαραγάκης Σ, Μανουράς Α, Ζωγράφος Γ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


87. Gazouli M, Roubelakis M, Theodoropoulos G, Papailiou J, VaiopoulouA, Nikiteas N,   Anagnou N

OCT4 SPLICED VARIANT OCT4B1 IS EXPRESSED IN HUMAN COLORECTAL CANCER

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


88. Theodoropoulos G, Gazouli M, Vaiopoulou A, Leandrou M, Nikouli S, Kouraklis G, Nikiteas N

CASPASE 8 AND CASPASE 9 GENE POLYMORPHISMS AND SUSCEPTIBILITY TO COLORECTAL CANCER

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11.2010

Προφορική Ανακοίνωση


89. Φλέσσας Ι, Ζαγουρή Φ, Μιχαλόπουλος Ν, Λιάκου Π, Γρηγορόπουλος Π, Χρυσικός Δ, Κουλοχέρη Δ, Θεοδωρόπουλος Γ, Al-HaretheeW, Παπαναγιώτου Γ, Μαριόλης Θ, Ζωγράφος Γ

ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα, 24-27.11.2010

Πaρουσίαση video


90. Παπαπαναγιώτου Ι, Al-Harethee W, Καλλές Β, Γεωργίου Γ, Ματιάτου Μ, Νόννη Α,   Κουλοχέρη Δ, Λυκάκη Ε, Γρηγορόπουλος Π, Λιάκου Π,

Φιλιππάκης Γ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μενενάκος Ε, Ζαγουρή Φ, Ζωγράφος Γ. Breast Lesion Excision System: Μια νέα μέθοδος βιοψίας μη ψηλαφητών   μαστογραφικών αλλοιώσεων

37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2011

Προφορική Ανακοίνωση


91. Φαλίδας Ε, Τσιάμπας Ε, Θεοδωρόπουλος Γ, Παπαδόπουλος Σ, Καραμέρης Α, Βίλλιας Κ, Φωτιάδης Π, Μπράμης Ι

Διερεύνηση της σύγχρονης απορρύθμησης των γονιδίων HER2/neu, PTEN και ΑΚΤ στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου σε επιχρίσματα και ιστικές μικροσυστοιχίες

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Κυτταρολογίας, Αθήνα 27-29.05.2011

Προφορική ανακοίνωση


92. Παπαπαναγιώτου Ι., Καλλές Β., Al-Harethee W., Γεωργίου Γ., Ματιάτου Μ., Φλέσσας Ι., Λιάκου Π., Νόννη Α., Κουλοχέρη Δ., Παζαΐτη Α., Λυκάκη Ε., Γρηγορόπουλος Π., Θεοδωρόπουλος Γ., Μενενάκος Ε., Ζωγράφος Γ.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στη βιοψία υπόπτων μαστογραφικών αλλοιώσεων   (Σύστημα BLES). Διάρκεια και Πόνος της Επεμβάσεως

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΕΜΓΙΕ, Βόλος, 2012

Προφορική Ανακοίνωση


93. Κοντογιάννη Π, Τσίβου Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Γαζούλη Μ, Μιχαλόπουλος Ν,   Φλέσσας Ι, Ζωγράφος Γ

ΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ TLR (TOLL-LIKE RECEPTORS) ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


94. Θεοδωρόπουλος Γ, Μέμος Ν, Πεϊτσίδου Κ, Μαρινάτου Α, Λιναρδούτσος Δ,   Σταμόπουλος Π, Τούτουζας Κ, Ζωγράφος Γ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΔΙΠΛΗ ΤΥΦΛΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


95. Μαρινάτου Α, Θεοδωρόπουλος Γ, Σιακαβέλας Σ, Λιναρδούτσος Δ, Σταμόπουλος Π, Πεϊτσίδου Κ, Ζωγράφος Γ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ» ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ   ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


96. Φλέσσας Ι, Παπαλόης ΑΤούτουζας Γ. Κ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μαριόλης Θ, Κωνσταντίνου Ε, Τσάμης Δ, Μπονάτσος Β, Χρυσικός Δ, Ζωγράφος Γ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ U-74389G ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ / ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΧΟΙΡΟ.ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


97. Θεοδωρόπουλος Γ, Μπάλλας Χ, Βαϊοπούλου Ά, Γαζούλη Μ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΣΠΑΣΩΝ 8 ΚΑΙ 9 ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


98. Κοντογιάννη Π, Χατζημαυρίδου-Γρηγοριάδου Β, Θεοδωρόπουλος Γ, Γαζούλη Μ, Μιχαλόπουλος Ν, Φλέσσας Ι, Ζωγράφος Γ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ-1 (STROMAL-CELL DERIVED FACTOR, SDF) 1-3΄Α ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΕΚΤΙΝΗΣ-Ε S128R ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


99. Κοντογιάννη Π, Χαραλαμπίδου Λ-Β, Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Φλέσσας Ι, Χρυσικός Δ, Γαζούλη Μ, Ζωγράφος Γ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΗΣ ΚΑΣΠΑΣΗΣ 9 ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


100. Σπυρόπουλος Β, Θεοδωρόπουλος Γ, Μισιακός Ε, Ζαμπάτης Χ, Κουλουλίας Β,   Διαμαντοπούλου Κ, Παρασκευά Π, Μαρινάτου Α, Φλέσσας Ι, Ζωγράφος Γ, Μαχαίρας Α, Φωτιάδης Κ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΤΙΝΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


101. Θεοδωρόπουλος Γ, Μαρινάτου Α, Λιναρδούτσος Δ, Σταμόπουλος Π, Πεϊτσίδου Κ,   Παπαηλίου Ι, Ζωγράφος Γ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΡΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


102. Θεοδωρόπουλος Γ, Ντούβλης Χ, Λιναρδούτσος Δ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΨΙΜΩΝ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LONGO ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΙΚΗ  ΝΟΣΟ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


103. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Ντούβλης Χ, Χρυσικός Δ, Λιναρδούτσος Δ, Μιχαλόπουλος Ν, Ζωγράφος Γ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


104. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Ντούβλης Χ, Χρυσικός Δ, Φλέσσας Ι, Σπυρόπουλος Β, Μιχαλόπουλος Ν, Ζωγράφος Γ

Ο ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΛΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΑ ΕΣΩ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


105. Θεοδωρόπουλος Γ, Φλέσσας Ι, Τσάμης Δ, Λιναρδούτσος Δ, Ζωγράφος Γ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΝΗΣΤΙΔΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


106. Γ Θεοδωρόπουλος, Ι Φλέσσας, Κ Τούτουζας, Μαριόλης Θ, Δ Τσάμης, Χρυσικός Δ, Ά Πλαστήρας, Ντούβλης Χ, Τριανταφυλλοπούλου Ι, Γ Ζωγράφος.

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΝΗΣΤΙΔΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


107. Γ.Θεοδωρόπουλος, Ι. Φλέσσας, Χρυσικός Δ, Ζαγουρή Φ, Π. Γιαννόπουλος, Θ.Σεργεντάνης, Μαριόλης Θ, Δ Τσάμης, Μ Ματιάτου, Τριανταφυλλοπούλου Ι, Γ. Ζωγράφος.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΛΟΒΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΘΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


108. Γ. Ζωγράφος, Γ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Φλέσσας, Κ. Τούτουζας, Δ.Τ. Χρυσικός, Φ. Ζαγούρη, Θ. Σεργεντάνης

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΝΗΣΤΙΔΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


109. Παπαπαναγιώτου Ι, Καλλές Β, Al-Harethee W, Γεωργίου Γ, Ματιάτου Μ, Λιάκου Π, Νόννη Α, Κουλοχέρη Δ, Παζαϊτη Α, Λυκάκη Ε, Γρηγορόπουλος Π, Θεοδωρόπουλος   Γ, Μενενάκος Ε, Ζωγράφος Γ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΨΙΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ BLES). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


110. Ι Τριανταφυλλοπούλου, Ι Φλέσσας, Α Μπεφόν, Β Χασάπη, Θ Μαριόλης, Γ   Θεοδωρόπουλος, Α Πετρίδης, ΓΖωγράφος, Α Στρατηγός

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΛΑΝΩΜΑ (FOLLOW-UP)

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


111. Γ. Θεοδωρόπουλος, Δ. Λιναρδούτσος, Ι. Φλέσσας, Π. Κοντογιάννη, Κ. Πεϊτσίδου, Γ. Ζωγράφος

ΒΛΕΝΝΟΚΗΛΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ: ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΓΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΒΟΘΡΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


112. Θεοδωρόπουλος Γ, Λιναρδούτσος Δ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ

ΠΑΡΑΚΟΚΚΥΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΩΑΝΕΛΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΩΟΡΘΙΚΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


113. Θεοδωρόπουλος Γ, Κοντογιάννη Π, Χρυσικός Δ, Ζωγράφος Γ

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΔΙΑΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ (LIFT PROCEDURE) ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


114. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


115. Θεοδωρόπουλος Γ, Ντούβλης Χ, Λιναρδούτσος Δ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ

ΔΙΑΔΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (Α) ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ (Β)  ΟΡΘΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LONGO ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΙΚΗ ΝΟΣΟ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


116. Θεοδωρόπουλος Γ, Ντούβλης Χ , Πλαστήρας Ά , Ζωγράφος Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ DELORME ΓΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


117. Liarmakopoulos E, Gazouli M, Aravantinos G, Theodoropoulos G, Rizos S, Vaiopoulou A, Kouraklis G

E-SELECTIN S128R GENE POLYMORPHISM IN GASTRIC CANCER

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


118. Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Σμπαρούνης Σ, Χρυσικός Δ, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Α, Ζωγράφος Γ

ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΘΟΚΗΛΗΣ, ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΠΗΞΙΑ ΚΑΙ  ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΣΙΑΣ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


119. Θεοδωρόπουλος Γ, Σμπαρούνης Σ, Λιναρδούτσος Δ, Μιχαλόπουλος Ν, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΛΕΪΚΗΣ ΛΗΚΥΘΟΥ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


120. Δικαιάκος Π, Γαζούλη Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μαρίνης Α, Μαρκάκης Χ, Ρίζος Σ, Ζωγράφος Γ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΩΝ miR-146aC>G, miR- 149T>C, AND miR-196a2T>C ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

Προφορική Ανακοίνωση


121. Γ. Α. Μαργώνης, Ν. Χριστουλουκάς, Ε. Αντωνίου, Ν. Αρκαδόπουλος, Γ.   Θεοδωρόπουλος, Γ. Αγρογιάννης, Ε. Καράμπελα, Α. Ζαχαριουδάκη, Μ. Καραμπέρη, Ν. Ψυχαλάκης, Κ. Τσαρέα, Ε. Γεράκης, Σ. Γεράκης, Ε. Πικουλής, Ε. Σ. Πατσούρης, Γ. Ζωγράφος, Α. Παπαλόης

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΕΙΔΟΥΣ U74389G ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

Προφορική Ανακοίνωση

Βράβευση με το Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης


122. Kοροντζή Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Αγρογιάννης Γ, Φλέσσας Ι, Χρυσικός Δ, Γκιοξάρη Α, Καράμπελα E, Τσαρέα Κ, Πατσούρης Ε, Ζωγράφος Γ, Παπαλόης Α

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ/ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ. (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ)

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Προφορική Ανακοίνωση


123. Θεοδωρόπουλος Γ, Μέμος Ν, Σμπαρούνης Σ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Παναγόπουλος   Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΜΕΣΟΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΟΛΟΝΙΚΗ   ΛΗΚΥΘΟ: «ΑΝΟΙΚΤΗ» ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


124. Θεοδωρόπουλος Γ, Χαλάτσης Κ, Χαμζίν Α, Βάρσος Π, Παϊζης Β

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟ-ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ YORK-MASON

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


125. Θεοδωρόπουλος Γ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Μέμος Ν, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΑMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ V-Y ΓΙΑ ΤΗΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΥΡΕΙΑ ΠΡΩΚΤΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗ   ΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΑΚΡΟΧΟΡΔΟΝΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


126. Θεοδωρόπουλος Γ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Μέμος Ν, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΑNTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ V-Y

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


127. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Χρυσικός Δ, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΔΙΑΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ (LIFT PROCEDURE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


128. Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Σμπαρούνης Σ, Χρυσικός Δ, Ζωγράφος Γ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΗOUSE FLAP» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


129. Θεοδωρόπουλος Γ, Κουμαρέλας Κ, Σπυρόπουλος Β, Ζωγράφος Γ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Προφορική Ανακοίνωση


130. Θεοδωρόπουλος Γ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Μέμος Ν, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΛΕΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΤΕΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΡIΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


131. Θεοδωρόπουλος Γ, Θωμάς Δ, Βοριάς Μ, Καραγιάννης Δ

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΡΘΟΥ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


132. Θεοδωρόπουλος Γ, Μήκα Α, Βασιλόπουλος Δ, Τσολερίδης Γ, Χρονάς Ά, Μανωλακόπουλος Σ, Ζωγράφος Γ

ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ- BEHCET

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


133. Θεοδωρόπουλος Γ, Βασιλόπουλος Δ, Τσολερίδης Γ, Χρονάς Ά, Μανωλακόπουλος Σ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝΤΟΣ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ   ΣΥΝΔΡΟΜΟ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


134. Θεοδωρόπουλος Γ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Tσολερίδης Γ, Χρονάς Ά, Ζωγράφος Γ

ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΚΟ ΕΚΤΡΟΠΙΟ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


135. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Φαρμάκης Π, Ζωγράφος Γ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΙΛΕΟΛΗΚΥΘΟ-ΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


136. Δ Χρυσικός, Γ Θεοδωρόπουλος, Α Μήκα, Ν Μπούζας, Π Καραθανάσης, Χ Φεύγα, Γ Ζωγράφος

ΝΟΣΟΣ CROHN ΜΕ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


137. Α Μήκα, Γ Τσολερίδης, Α Χαμζίν, Κ Χαλάτσης, Γ Θεοδωρόπουλος

ΑΤΕΛΗΣ ΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ;

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


138. Ματιάτου Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Γεωργίου Γ, Κόνωνας Θ, Χρυσικός Δ, Μήκα Α, Ζωγράφος Γ

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΝΕΥΡΟΪΝΟΜΑΤΩΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΡΑΧΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ VON RECKLINGHAUSEN

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


139. Βαϊοπούλου Α, Μαραγκουδάκη Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Λεφάκη Ε, Καραμανώλης Γ, Γαζούλη Μ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕίΚΤΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΌΤΗΤΑΣ OCT4B1 ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 08-11.10.2015

Προφορική Ανακοίνωση


140. Θεοδωρόπουλος Γ, Βρακοπούλου Ζ, Μάθου Ν, Μανωλακόπουλος Σ

H ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (TAMIS) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 08- 11.10.2015

Παρουσίαση video


141. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Μανωλακόπουλος Σ

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΔΙΑΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 08-11.10.2015

Παρουσίαση video

Ιατρείο

  • Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 56, Αθήνα 10676
  • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
  • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS