Διδακτικό έργο

Συμμετοχή στη διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής και βοηθών ιατρών (Physician Assistants) του Wayne State University Medical School, Detroit, Michigan και νεότερων ειδικευομένων Χειρουργικής του St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan κατά τη διάρκεια της ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική στο παραπάνω νοσοκομείο (1997-2000)

Εκπαιδευτής (Teaching Assistant) νεότερων ειδικευομένων σε χειρουργικές επεμβάσεις ως Chief Resident, St.John Hospital and Medical Center (1999-2000) και ως Fellow in Colon & Rectal Surgery, Ohio State University Ηospital (2001)

Ενεργός συμμετοχή στη διδασκαλία 4ετών και 6ετών φοιτητών Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17

Ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση του μαθήματος επιλογής «Ογκολογία ΙΙ» κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17

Συμμετοχή ως διδάσκων στα μαθήματα επιλογής «Ογκολογία ΙΙ», «Επείγουσες καταστάσεις στην Ογκολογία», «Γενική Ιατρική»

Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 26 διδακτορικές διατριβές

 

Εκπαιδευτής ή ομιλητής σε μεταπτυχιακά μαθήματα

1. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας- Καρδιολογική Νοσηλευτική», συμμετοχή στο αντικείμενο «Διαλέξεις Χειρουργικής» με θέματα: «Χειρουργική Ογκολογία Ι», «Χειρουργική Ογκολογία ΙΙ», «Παθήσεις πρωκτού» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15


2. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ενεργός συμμετοχή ως εκπαιδευτής στα αντικείμενα με τίτλο: «Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου» και «Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη Χειρουργική των Χοληφόρων» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15


3. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», συμμετοχή ως εκπαιδευτής (Ακαδημαϊκό έτος: 2011-12, Β΄ εξάμηνο, 31.05.2012) στο αντικείμενο με θέμα: «Επίδραση των χειρουργικών επεμβάσεων στη φυσιολογία και στη λειτουργία του παχέος εντέρου και του πρωκτού»


4. Συμμετοχή και συγγραφή της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας με τίτλο «Νανοχειρουργική» στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με το εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Εισαγωγή στη Νανοϊατρική»

 

 

Εκπαιδευτής ή ομιλητής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια

1. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Παχέος Εντέρου (στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής), 21.5.2003: Ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση του προσυνεδριακού σεμιναρίου και παρουσίαση των ομιλιών:


«Λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια και κοιλιοπερινεϊκή εκτομή»
«Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση πρόπτωσης του ορθού»


2. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (6.11.2004, Αμφιθέατρο ΝΙΜΙΤΣ, Σεμινάριο Ζ, Θέμα 2ο), παρουσίαση και δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδα ΕΧΕ) του θέματος με αντικείμενο: «Χειρουργική αντιμετώπιση της πρόπτωσης του ορθού»


3. Στα πλαίσια μετεκπαιδευτικών μαθημάτων (5.12.2005, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών), παρουσίαση του θέματος με αντικείμενο: «Καρκίνος Παχέος Εντέρου»


4. Στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου «Βασικές Αρχές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής- Προχωρημένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Σήμερα» (25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006, Αθήνα, 22-26.11.2006) (20/11/2006, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»), παρουσίαση του θέματος με αντικείμενο: «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου- Κακοήθεις Παθήσεις»


5. Στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου “Minimally Access Surgery Courses, 2007”, που οργανώθηκαν από την Λαπαροενδοσκοπική Μονάδα της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (ΙΙΒΕΑ), Αθήνα 13-15.6.2007 και 24-26.10.2007, ενεργός συμμετοχή με θεωρητικές παρουσιάσεις και ως εκπαιδευτής στην πρακτική άσκηση στο πειραματικό χειρουργείο στη «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου- Laparoscopic Colorectal Surgery»


6. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (Φεβρουάριος 2008, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο Β), παρουσίαση και δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδα ΕΧΕ) του θέματος με αντικείμενο: «Τοξικό Μεγάκολο. Διάγνωση - Θεραπεία»


7. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (18.5.2009, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο Ε, Θέμα 1ο: «Στομίες. Ενδείξεις- Τεχνικές»), ανάπτυξη του θέματος με αντικείμενο: «Ειλεοστομίες. Κολοστομίες»


8. Στα πλαίσια του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα, 21-23.5.2009, συμμετοχή σε κλινικό σεμινάριο με πρακτική άσκηση (workshop) με θέμα: «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου» και παρουσίαση της εισήγησης: «Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή- Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή. Τεχνική- Επιπλοκές- Αποτελέσματα»


9. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (7.6.2010, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο ΣΤ΄, Θέμα 2ο: «Καρκίνος Ορθού»), ανάπτυξη του θέματος με αντικείμενο: «Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»


10. Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής (Διευθυντής: Αν. Καθ. Δ. Κασσάνος) (Ακαδημαϊκό έτος: 2010-11, 19.11.2010) με ανάπτυξη του θέματος: «Η λαπαροσκοπική χειρουργική στη διάρκεια της εγκυμοσύνης»


11. Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Ημερίδα του Πρωκτολογικού Τμήματος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (16.10.2010) με ανάπτυξη του θέματος: «Αιμορροϊδοπάθεια: Χειρουργική θεραπεία»


12. Στα πλαίσια του 27ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2010, συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο: «Βασική και προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική» (Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ Α.Ε., 20-21.11.2010)


13. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (19.09.2011, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο ΣΤ΄, Θέμα 2ο: «Χειρουργικές τεχνικές, χρόνοι λαπαροσκοπικής χαμηλής πρόσθιας εκτομής»), ανάπτυξη του θέματος και δημοσίευση του σε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδα ΕΧΕ) με αντικείμενο: «Λειτουργικά αποτελέσματα μετά από λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια εκτομή»


14. Συμμετοχή στην 1η Ετήσια Διημερίδα Επιστημονικών Τμημάτων Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (17-18.06.2011) με ανάπτυξη του θέματος: «Χειρουργική αντιμετώπιση αιμορροΐδων και ραγάδων πρωκτού»


15. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 (10.03.2011) συμμετοχή με ανάπτυξη του θέματος: «Προετοιμασία και μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς με νόσο παχέος εντέρου»


16. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των ειδικευομένων της Κρατικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου ΓΝΑ με θέμα: «Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου» (05/2011)


17. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 συμμετοχή ως σχολιαστής στο θέμα: «Ελκώδης κολίτις», 01.12.2011


18. Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής (Διευθυντής: Καθ. Α. Ν. Μαχαίρας) (Ακαδημαϊκό έτος: 2011-12, 7.02.2012) με ανάπτυξη του θέματος: «Χειρουργικές τεχνικές στον καρκίνο του ορθού»


19. Στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2012, συντονιστής Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Καρκίνος ορθού» (Αθήνα, 21.11.2012)


20. Στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2012, εισηγητής στο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο: «Καρκίνος ορθού» με ανάπτυξη του θέματος: «Επεμβάσεις διατήρησης του σφιγκτήρα και είδη κολοπρωκτικών αναστομώσεων»


21. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 (29.11.2012) συμμετοχή ως πρόεδρος της συνεδρίας με θέμα: «Σύγχρονη πολυδύναμη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»


22. Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Μεταξά» (Διευθυντής: Ι. Νομικός) (21.01.2013) με ανάπτυξη του θέματος: «Επανεπεμβάσεις στην πύελο»


23. Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Ημερίδας «Στομίες: Τεχνικές-Προκλήσεις-Φροντίδα», που διοργανώθηκε από την Hollister (Συνεργαζόμενος Επιστημονικός Φορέας: Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 19.01.2013), ανάπτυξη των θεμάτων:


«Ειλεοστομία: Φυσιολογία, ενδείξεις, τύποι, τεχνικές»
«Πρόπτωση στομίας»

24. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (19.11.2013, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο Θ΄, Θέμα 4ο: «Η ανάλυση νοσηρότητας-θνητότητας βασικό εργαλείο στην εκπαίδευση»), ανάπτυξη του θέματος με αντικείμενο: «Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των επιπλοκών»


25. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 (04.04.2013) συμμετοχή με ανάπτυξη του θέματος: «Περιπρωκτικά αποστήματα-συρίγγια»


26. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (28.11.13) συμμετοχή με ανάπτυξη του θέματος: «Ελκώδης κολίτιδα: Χειρουργική αντιμετώπιση και μετεγχειρητική παρακολούθηση»


27. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (21.11.13) συμμετοχή ως πρόεδρος της συνεδρίας με θέμα: «Καρκίνος του κατώτερου τριτημορίου του ορθού»


28. Στα πλαίσια του 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ) (Θεσσαλονίκη, 22-24.11.2013), συντονιστής τράπεζας με θέμα: «Χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού»


29. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (09.01.2014) συμμετοχή στη συνεδρία με θέμα: «Καρκίνος και γενετική προδιάθεση» και ανάπτυξη του θέματος: «Παρεμβατικές μέθοδοι πρόληψης του κληρονομικού καρκίνου του παχέος εντέρου»


30. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (09.01.2014) συμμετοχή στη συνεδρία με θέμα: «Η χρήση της προφυλακτικής στομίας στη χειρουργική του παχέος εντέρου» και ανάπτυξη του θέματος: «Η χρήση της προφυλακτικής στομίας στη χειρουργική του παχέος εντέρου: Υπέρ»


31. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (21.02.2014, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο Β΄, Θέμα 1ο: «Οξείες παθήσεις παχέος εντέρου: πρωτοπαθής αποκατάσταση ή όχι»), ανάπτυξη του θέματος με αντικείμενο: «Πρωτοπαθής αποκατάσταση ή όχι σε περιτονίτιδα»


32. Συμμετοχή στα «Μαθήματα χειρουργικής παθολογίας παχέος εντέρου» (1η Συνάντηση Νοσοκομείο «Αγ. Όλγα», Ν. Ιωνία, Αθήνα, 10-11.01.2014) με ανάπτυξη του θέματος: «Αντιμετώπιση της περιεδρικής νόσου Crohn»


33. Στα πλαίσια του 2ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ) (Θεσσαλονίκη, 24-26.10.2014, 25.10.2014), συντονιστής τράπεζας με θέμα: «COLORECTAL CANCER SURGERY: TECHNICAL NOTES – EVIDENCE»


34. Στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού 2014 (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 7-8.11.2014) συμμετοχή με τις διαλέξεις (προβολή video):


«Αναστομώσεις στη λαπαροσκοπική χειρουργική»
«Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή»


35. Στα πλαίσια του 29ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2014, συντονιστής Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου» (Αθήνα, 14.11.2014)


36. Στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2014, εισηγητής στο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο: «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου» (Αθήνα, 14.11.2014) με ανάπτυξη των θεμάτων:


«Λαπαροσκοπική μεσοσφιγκτηριακή εκτομή»
«Λαπαροσκοπικές εκτομές για ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους εντέρου»


37. Στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων «Νέες Τεχνικές και Λαπαροσκοπική Προσέγγιση του Καρκίνου και των άλλων Χειρουργικών Παθήσεων του Παχέος Εντέρου» (Λάρισα, 16.04.2015), εισηγητής με ανάπτυξη των θεμάτων:


«Εκκολπωματική νόσος: Ανοικτή προς λαπαροσκοπική προσέγγιση»
«Εκτέλεση Κολο –Ορθικής – Πρωκτικής Αναστομώσεως»
«Τελική Κολοστομία: Τεχνική, Επιπλοκές, Αποτελέσματα»


38. Στα πλαίσια του 2ου Σεμιναρίου Βασικής Ανοικτής Χειρουργικής (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 26-27.06.2015) συμμετοχή ως εκπαιδετής και με την ανάπτυξη θέματος:
«Εγχειρητικές τομές»


39. Στα πλαίσια του 2ου Σεμιναρίου Προηγμένης Ανοικτής Χειρουργικής (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 3-4.07.2015) συμμετοχή ως εκπαιδετής και με την ανάπτυξη θέματος:
«Τεχνικές επεμβάσεων (προβολή video): Κολεκτομή»


40. Συμμετοχή στο MASTER C.LA.S.S. στα πλαίσια των MASTER C.LA.S.S. Courses (Οργάνωση: Στ΄ Χειρουργική Κλινική, «Υγεία» & Department of Colorectal Surgery-Cleveland Clinic, Florida) (Αθήνα 19-20.07.2015) με την ανάπτυξη των θεμάτων:


«Low Anterior Resection Syndrome»
«Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract for the Treatment of Anal Fistula»


41. Στα πλαίσια του 7ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού 2015 (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 30-31.11.2014) συμμετοχή ως εκπαιδευτής και με τη διάλεξη (προβολή video):


«Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή»


42. Στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος του Χειρουργικού Τμήματος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα 15.02.2016) συμμετοχή ως ομιλητής με θέμα:


«Νόσος Crohn: Συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση»


43. Στα πλαίσια της 7ης Συνόδου της Ελληνικής ΗPV Εταιρείας, πρόεδρος και ομιλητής στο 1ο Σεμινάριο «HPV στην Πρωκτολογία» (Θεσσαλονίκή, 26.02.2016), με τα παρακάτω θέματα:


«Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία πρωκτού (Αnal Ιntraepithelial Νeoplasia – AIN)»
«Πρωκτοσκόπηση υψηλής ανάλυσης (High Resolution Anoscopy - HRA)»


44. Στα πλαίσια των τακτικών Μαθημάτων/Ημερίδων που οργανώνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, συντονιστής (μαζί με τον κο Β. Κομπορόζο) της 4ης Εκπαιδευτικής Ημερίδας για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (Αθήνα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 16.04.2016) με θέμα:


«Παθήσεις Παχέος Εντέρου»

Ιατρείο

  • Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 56, Αθήνα 10676
  • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
  • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS