Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση - Διπλώματα

Εγκύκλιες σπουδές

1980- 1986, Β΄ Γυμνάσιο και Λύκειο Τρίπολης Αρκαδίας

Βαθμός Απολυτηρίου Γ΄ Λυκείου «Άριστα, 19 & 9/11)

 

Ξένες γλώσσες

 • Αγγλική (CAMBRIDGE PROFICIENCY, MICHIGAN PROFICIENCY)
 • Γαλλική ( DIPLΟME D' ÉTUDES SUPERIEURES)

 

Προπτυχιακή εκπαίδευση

1986- 1992: Ιατρική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1992), Βαθμός: «Άριστα 8,8»

 

Προγράμματα Κλινικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη

 • Παθολογία, Hospital de Santa-Marta, Λισσαβώνα, Πορτογαλία (Αύγουστος 1990)
 • Καρδιοχειρουργική, Hôpital Saint-Jacques, Clermont-Ferrand, Γαλλία (Αύγουστος 1991)
 • Γενική Χειρουργική, Söder Hospital, Karolinska Institutet, Στοκχόλμη, Σουηδία (Αύγουστος 1992)

 

Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος:

1992   Νομαρχία Αθηνών, αριθμός 27285/20-11-1992

1993   Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), United States Medical Licensing Examination (USMLE):

 • USMLE Step I, score 89% ή 226 (Σεπτέμβριος 1993)
 • USMLE Step II, score 89% ή 236 (Μάρτιος 1993)
 • USMLE Step III, score 81% ή 198 (Ιούνιος 1995)
 • Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), αριθμός: 0497-181-8

                                          

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

 

Τίτλοι ειδίκευσης

 • Ιούνιος 2001, Διπλωματούχος American Board of Surgery

 

 

 • ·Mάρτιος 2003, Γενικός Χειρουργός (Ελλάδα)

 

 •  Οκτώβριος 2004, Διπλωματούχος American Board of Colon & Rectal Surgery

 

 

 

 •  Οκτώβριος 2005, Fellow of American College of Surgeons (FACS)

 

 

 

 •  Μάιος 2014, Fellow of American Society of Colon and Rectal Surgeons (FASCRS)

 

 

 

 

 • Clinical Research Fellow, Department of Colorectal Surgery, Cleveland Clinic Foundation Florida

 

 

     

 

Άδειες ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητας (Χειρουργικής)

 • 2003, Νομαρχία Αθηνών
 • Πολιτεία Michigan, Η.Π.Α., Permanent License, αριθμός: 4301070649
 • Μ. Βρετανία, Full Registration as a Medical Practitioner, αριθμός: 6068197 (έως 2014, έκτοτε: Registered with General Medical Council, GMC)

 

Διδακτορική Διατριβή

1993-1998, «Ιστική ανίχνευση και μελέτη καρκινικών δεικτών (TPA, Ki67-Ag,  Ινονεκτίνη, Καθεψίνη D) σε νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα», Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Νοέμβριος 1998, Ανάπτυξη Διδακτορικής Διατριβής ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, Βαθμός «Άριστα»

Δεκέμβριος 2001, Ανακήρυξη ως Διδάκτορα

 

Mεταπτυχιακά προγράμματα- Μετεκπαιδευτικά μαθήματα

 1. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική στις ΗΠΑ, λήψη των κάτωθι πιστοποιητικών LIFE SUPPORT:
  • Basic Life Support (BLS), Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Advanced Trauma Life Support (ATLS)
 2. "Laparoendoscopic and Office Based Ultrasound", The Society for Laparoendoscopic Surgeons, 5th Annual Meeting, Orlando, Florida, USA, 12.1996.
 3. "Laser Safety and Physics", St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan, USA, 8.1997.
 4. "Molecular Biology for Surgeons", American College of Surgeons, 84th Annual Congress, Orlando, Florida, USA, 10.1998.
 5. "Computers in Surgery", American College of Surgeons, 84th Annual Congress, San Francisco, California, USA, 10.1998.
 6. "Colon and Rectal Surgery", American College of Surgeons, 85th Annual Congress, San Francisco, California, USA, 10.1999.
 7. Laparoscopic Cadaver Course of Colorectal Surgeons, Boston, USA, 13.1.2000.
 8. American Society of Colorectal Surgeons Laparoscopic Workshop, Cincinnati, Ohio, USA, 25-26.8.2000.
 9. Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM) Workshop, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, 2.3.2001.
 10. Endorectal Ultrasound Course- Hands on Lab, San Diego, California, USA, 2-3.6.2001.
 11. Λαπαροσκοπική Χειρουργική Άνω Κοιλίας, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, 7-12.11.2002.
 12. Οι Υπέρηχοι για το Χειρουργό, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, 7-12.11.2002.
 13. Ηπατική Χειρουργική, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, 7-12.11.2002.
 14. Ο Λεμφαδενικός Χάρτης & η Σημασία της Βιοψίας του Φρουρού Αδένα, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, 7-12.11.2002.
 15. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Παχέος Εντέρου (στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής), 21.5.2003.
 16. Advanced Postgraduate Course «Surgical Procedures In Colorectal Diseases», organized by the Hellenic Society of Digestive Surgery in collaboration with St Mark’s Hospital, Athens, 20.11.2003.
 17. Advanced Techniques Hands-On Lab, SAGES Annual Scientific Session & Postgraduate Courses, Denver, CO, USA, 31.3-3.4.2004.
 18. Top to Bottom- Colon Postgraduate Course, SAGES Annual Scientific Session & Postgraduate Courses, Denver, CO, USA, 31.3-3.4.2004.
 19. Laparoscopic and Hand-Assisted Laparoscopic Colon Resection, στα πλαίσια του 2005 Clinical Congress American College of Surgeons, San Francisco, CA, USA, 16-20.10.2005.
 20. Μinimally Invasive Operating Techniques in Visceral Surgery, European Surgical Institute, Hamburg, Germany, 15-18.5.2006.
 21. 5th International postgraduate course: Frontiers in HPB Diseases, 9-10.3.2007.
 22. Mετεκπαιδευτικά Μαθήματα Χειρουργικής Παχέος Εντέρου, 1ος κύκλος: 1η Συνάντηση, Ηράκλειο Κρήτης, 9-11.2.2006, 2η Συνάντηση, Ηράκλειο Κρήτης, 4-10.2006, 3η Συνάντηση, Δελφοί, 22-24.2.2007, 4η Συνάντηση, Ναύπλιο, 4-6.10.2007
 23. Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM) Hands-on Workshop, 18.2.2007 στα πλαίσια του 18th Annual International Colorectal Disease Symposium, An International Exchange of Medical and Surgical Concepts, Cleveland Clinic, Florida, USA, 15-17.2.2007.
 24. Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer, Postgraduate course, 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009.
 25. Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο και εκπαίδευση σε πειραματικό χειρουργείο στη «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση μετεγχειρητικών κηλών», Getafe, Madrid, Spain, 24.6.2009.
 26. 1st International Hands-On Course Single Access Minimally Invasive Surgery and Animal Lab, Athens, Greece, 25.6.2009.
 27. Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικές Τεχνικές, Αθήνα, 7-9.10.2010.
 28. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα: International Surgical Symposium-Ostomy care, διοργάνωση: Coloplast, London, UK, 09.2010
 29. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Η επικοινωνία με τον ασθενή», διοργάνωση Hollister (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας), Αθήνα, 2.11.2012.
 30. Συμμετοχή στο: “2nd Workshop of the Cochrane Collaboration”, Athens, 29-30.06.2012.
 31. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα: 18th Annual International Colorectal Disease Symposium, An International Exchange of Medical and Surgical Concepts, Cleveland Clinic, Florida, USA, 15-17.2.2007.
 32. Mετεκπαιδευτικά Μαθήματα Χειρουργικής Παχέος Εντέρου, 2ος κύκλος: 1η Συνάντηση, Ρέθυμνο, 15-18.5.2008, 2η Συνάντηση, Καμένα Βούρλα, 11-14.12.2008.
 33. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα: 24th Annual Jagelman/34th Annual Turnbull International Colorectal Disease Symposium, Cleveland Clinic, Florida, USA, 12-16.02.2013.
 34. Συμμετοχή στο Symposium on Transanal Total Mesorectal Excision (ta-TME). American Society of Colon and Rectal Surgeons, Annual Scientific Meeting 2016, Los Angeles, USA, 30.4- 4.05.2016.
 35. Συμμετοχή στο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 2016 και 2017.
 36. Συμμετοχή στο International Symposium on ta- TME, Λάρισσα, 10-11.2.2017.

Ιατρείο

 • Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 56, Αθήνα 10676
 • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
 • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS