Ερευνητικό έργο

 

Διδακτορική Διατριβή- Ειδικότητα- Υποειδικότητα

1992-1994: Εκτέλεση του ερευνητικού και πειραματικού τμήματος της Διδακτορικής Διατριβής (βλ. Συντακτικό Έργο) και συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα μελέτης καρκινικών δεικτών (βλ. Συγγραφικό Έργο) στο Ερευνητικό-Ανοσολογικό Εργαστήριο Α΄ Προπαιδευτικής Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών (Διευθυντής: Καθηγητής Β. Χ. Γολεμάτης)

1998-2000 (κατά τη διάρκεια της ειδικότητας): Κύριος ερευνητής σε ερευνητικό πρωτόκολλο μελέτης του ρόλου του "Γαστρικού Ενδοβλεννογονίου pH" ("Gastric Intramucosal pH, pHI"), που εγκρίθηκε και υποστηρίχθηκε οικονομικά (US $ 15,000) από το Τμήμα Έρευνας του St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan (Διευθυντής Χειρουργικής: L. Lloyd, MD, FACS)

2000-2001 (κατά τη διάρκεια της υποειδικότητας): Μελέτη της υποσταδιοποίησης (downstaging) και της πλήρους ανταπόκρισης (complete pathologic response) μετά από προεγχειρητική χημειο-ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού

 

Μετά την ειδίκευση και κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκή θέσης

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα

1.    2003-2004: «Η σημασία της ιστικής υποξίας στο αδενοκαρκίνωμα του ορθού». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Λάζαρης, Επ. Καθηγητής Παθολ. Ανατομικής. Ερευνητικό προσωπικό: Α. Λαζάρης, Γ. Θωμοπούλου, Μ. Περδίκη, Γ. Θεοδωρόπουλος


2.    Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος: «Μελέτη των παραγόντων στρώματος του όγκου και μορίων απόπτωσης σε όγκους του παχέος εντέρου»,  έγκριση χρηματοδότησης €2.500  από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Κωδικός προγράμματος: 70/4/9923, Αθήνα 02/02/2009, Αριθμ. Πρωτ. 478


3.    Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος: «Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής μετά από «ανοικτή» και λαπαροσκοπική αντιμετώπιση οξέων ενδοκοιλιακών χειρουργικών παθήσεων», έγκριση χρηματοδότησης €7.000 από το ΚΕ.Σ.Υ., Αθήνα 14/04/2009, Αριθμ. Πρωτ.: ΔΥ2β/ΟΙΚ.516567


4.    Μέλος ομάδας έργου της μελέτης: «Μελέτη της έκφρασης δεικτών πολυδυναμικότητας (stem cell markers) στον καρκίνο του παχέος εντέρου», έγκριση χρηματοδότησης €10.200 από την Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής, Αριθμ. Πρωτ: 342, 10/07/2009, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ι. Μπράμης


5.    Οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 4.000 ευρώ, στα πλαίσια των Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΕΟΠΕ (2013), για εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Ο ρόλος των γονιδίων του κιρκάδιου ρυθμού στα κακοήθη νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα» (Αρ. Πρωτοκ.4458/ 12-04-2013), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Θεοδωρόπουλος


6.    Οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 5.000 ευρώ (Δωρεά από την Εταιρεία Τeleflex Medical Ελλας Α.Ε.Ε.) για την κάλυψη ερευνητικών/εκπαιδευτικών αναγκών του προγράμματος «Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη χειρουργική του παχέος εντέρου» (Κωδικός ΕΛΚΕ: 12.766), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Θεοδωρόπουλος


Κλινικά μη χρηματοδοτούμενα πρωτόκολλα παρακολούθησης ασθενών

1.    2007-2013: Προοπτική παρακολούθηση, σε προκαθορισμένα χρονικά σημεία και με τη χρήση εγκυροποιημένων ερωτηματολογίων, της μετεγχειρητικής  Ποιότητας Ζωής ασθενών με καλοήθη και κακοήθη παθολογία του παχέος εντέρου


2.    2011-2013: Προοπτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδρασης των συνβιοτικών στη μετεγχειρητική γαστρεντερική λειτουργία και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου. Η προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη «Synbiotics and Gastrointestinal Function Related Quality of Life after Colectomy for cancer» έχει κατατεθεί (16.11.2011) στο ClinicalTrials.gov με τον κωδικό NCT01479907


Διεθνείς συνεργασίες

1.    Μετά από πρόσκληση από το Department of Surgery και το Department of Radiation, Maastricht University Medical Centre, Maastricht, Netherlands συνεργασία με διεθνή ομάδα για τη διερεύνηση του ρόλου της πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης του καρκίνου του ορθού μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία


2.    Συνεργασία με το Department of Colorectal Surgery (Διευθυντής: Α. Senagore), University of Michigan, Lansing, MI, USA για το ερευνητικό πρωτόκολλο «Perioperative Variability and Response to L-Citrulline Supplementation: Assessment of L-Arginine, L-Citrulline, and L- Arginine/ADMA Ratio after Colorectal Surgery» (Έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, 46/6-6-2013)


3.    Συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή (Management Committee) της δράσης COST με αριθμό BMBS COST Action BM12040 και τίτλο «An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to clinical and public health interventions for a rare disease» (2013- τώρα)


4.    Μέλος της Ευρωπαϊκής ομάδας συνεργασίας PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium (2012- τώρα)


5.    2010-2014: Mέλος της επιτροπής «New Technologies Committee» της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Παχέος Εντέρου (American Society of Colon & Rectal Surgeons, ASCRS)


6.    Συμμετοχή σε ερευνητικό πρωτόκολλο της European Society of Coloproctology (ESCP) “Snapshot Audit: Closure of Intestinal Stoma” με στόχο να συμπεριληφθούν ασθενείς και να συλλέξουν στοιχεία (έναρξη: 18.01.2016) για Ευρωπαϊκή μελέτη


7.    Συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή (Management Committee) της δράσης COST με αριθμό BMBS COST Action BM15204 και τίτλο « European Platform for Outcomes Research into Perioperative Interventions during Surgery for Cancer» (2016- τώρα)

Ιατρείο

  • Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 56, Αθήνα 10676
  • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
  • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS