Μέλος επιστημονικών εταιρειών

 1.    Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 1992-1995, 2001- τώρα
 2.    American Medical Association, 1994-1997
 3.    American College of Surgeons, 1994-2001, 2005- τώρα
 4.    American Association for Cancer Research, 1995-2000
 5.    Detroit Surgical Association, 1998-2000
 6.    American Society of Colon and Rectal Surgeons, 2000- τώρα
 7.    General Medical Council, Great Britain, 2002- τώρα
 8.    Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Τακτικό Μέλος, 2003- τώρα
        Μέλος Επαγγελματικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 2012-14
        Μέλος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 2014-16, 2016-18
 9.    European Association for Endoscopic Surgery, EAES, 2007-2009

10.   American College of Surgeons, Greek Chapter, 2010- τώρα
11.   Ελληνο-Αμερικανικό Ιατρικό Κολλέγιο, 2010- τώρα
12.   Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας, 2016- τώρα

Ιατρείο

  • Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 56, Αθήνα 10676
  • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
  • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS