Η διαπρωκτική ολική μεσοορθική εκτομή για τον καρκίνο του ορθού

Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της διαπρωκτικής ολικής μεσοορθικής εκτομής φαίνεται να είναι καλύτερα από της λαπαροσκοπικής ολικής μεσοορθικής εκτομής

Η λαπαροσκοπική ολική μεσοορθική εκτομή για τον καρκίνο του μέσου και κατώτερου τριτημορίου του ορθού μπορεί να αποβεί τεχνικά απαιτητική, ειδικά σε άνδρες με στενή πύελο, παχύσαρκους ασθενείς και σε περπτώσεις ευμεγεθών όγκων. Ο ογκολογικός καθαρισμός του κατώτερου μεσοορθού και η επίτευξη «καθαρών» περιμετρικών ορίων μπορεί να υπολείπονται στην «ανοικτή» και τη λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια εκτομή. Η διαπρωκτική ολική μεσοορθική εκτομή (Transanal Total Mesorectal Excision, ta-TME) συνίσταται σε μία διαπρωκτική προσπέλαση με λαπαροσκοπική υποβοήθηση (δημιουργία πνευμο-περιμεσοορθού) για την παρασκευή του ορθού «από κάτω προς τα πάνω» και μπορεί να ξεπεράσει τα τεχνικά και ογκολογικά μειονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χαμηλής πρόσθιας εκτομής για όγκους του μέσου και του κατώτερου ορθού.

Μόλις το 2015 δημοσιεύθηκαν στο υψηλού επιστημονικού επιπέδου χειρουργικό περιοδικό Annals of Surgery τα αποτελέσματα μιας συγκριτικής προοπτικής μελέτης κοορτής, η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βαρκελόνης (Departments of Gastrointestinal Surgery and Gastroenterology, Institute of Digestive and Metabolic Diseases, Hospital Clinic, University of Barcelona, Barcelona), υπό την αιγίδα ενός των πρωτεργατών της ta-TME, του Α. Lacy.

Σε κάθε ομάδα (ομάδα λαπαροσκοπικής διακοιλιακής εκτομής με διατομή του ορθού με συρραπτικό και αναστόμωση διπλής μηχανικής συρραφής και ομάδα συνδυασμένης λαπαροσκοπικής και διαπρωκτικής εκτομής (ta-TME) με την, υπό άμεση όραση, διαπρωκτική διαίρεση και αφαίρεση του ορθού και αναστόμωση μονής μηχανικής συρραφής) συμπεριελήφθησαν 37 ασθενείς, οι οποίοι δεν διέφεραν στα βασικά, προεγχειρητικά χαρακτηριστικά τους. Η διάρκεια του χειρουργείου ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην «λαπαροσκοπική» ομάδα (περίπου 250΄) συγκριτικά με τη «διαπρωκτική» ομάδα (περίπου 215΄), κυρίως διότι, στην τελευταία, λειτουργούσαν δύο χειρουργικές ομάδες σχεδόν ταυτόχρονα, μία από την κοιλιά και μία διαπρωκτικά. Το άπω όριο αποδείχθηκε μικρότερο στη «λαπαροσκοπική» ομάδα (1,8 χιλιοστά έναντι 2,7 χιλιοστών), ενώ η δυνατότητα κολοπρωκτικής αναστόμωσης και επομένως πληρέστερης εκτομής του κατώτερου ορθού ήταν πιο συχνά εφικτή στη «διαπρωκτική» ομάδα (43% έναντι 16%).  Αν και δεν υπήρχαν σοβαρές διαφορές ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις όσον αφορά τη μετεγχειρητική νοσηρότητα. Οι επανεισαγωγές απέβησαν σημαντικά συχνότερες μετά από την απλή «λαπαροσκοπική» προσπέλαση (22% έναντι 6%). Αυτό το εύρημα εξηγήθηκε από τη σχετικά υψηλότερη συχνότητα αναστομωτικών διαφυγών μετά την απλή «λαπαροσκοπική» προσέγγιση.

Η ομάδα του A. Lacy κατέληξε στο ότι η ta-TME είναι εφικτή και ασφαλής ως τεχνική, ενώ φαίνεται να σχετίζεται με τεχνικά και κλινικά πλεονεκτήματα, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμη βάση.

 

Πηγή

Fernández-Hevia M, Delgado S, Castells A, Tasende M, Momblan D, Díaz del Gobbo G, DeLacy B, Balust J, Lacy AM. Transanal total mesorectal excision in rectal cancer: short-term outcomes in comparison with laparoscopic surgery. Ann Surg. 2015 Feb;261(2):221-7.

Ιατρείο

  • Διεύθυνση: Πινδάρου 3, 10671 Αθήνα
  • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
  • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS