30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

Θεσσαλονίκη 8-12 Νοεμβρίου 2016

Το Νοέμβριο του 2016 διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το καθιερωμένο και πλέον αναγνωρισμένο χειρουργικό συνέδριο στον Ελληνικό χώρο 30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό συνέδριο & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. Μέσα από την παρουσίαση σύγχρονων δεδομένων και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, η κορυφαία αυτή επιστημονική εκδήλωση, που έφερε και τον τίτλο «Ποιότητα και Ασφάλεια στη Χειρουργική», στόχευσε στη βελτίωση της χειρουργικής γνώσης, στην παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών και στην επαύξηση των τεχνικών ικανοτήτων των νέων χειρουργών.  

Ο Γ. Θεοδωρόπουλος δραστηριοποιήθηκε ως ένας από τους ειδικούς Γραμματείς του Συνεδρίου και συμμετείχε ενεργά ως Πρόεδρος μίας στρογγυλής τράπεζας, ως προσκεκλημένος ομιλητής δύο εισηγήσεων και ως βασικός ερευνητής ή συγγραφέας σε τρεις προφορικές ανακοινώσεις και οκτώ παρουσιάσεις βιντεοπροβολών. Από κοινού με τον Καθηγητή Χειρουργικής κο Γ. Τζοβάρα, προέδρευσε και συντόνισε τη στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Τοπικώς Προχωρημένος Καρκίνος του Ορθού: Συστάσεις», κατά την οποία, μέσα από εισηγήσεις υψηλού επιπέδου, επαναπροσδιορίστηκε ο σύγχρονος ρόλος της πολυδύναμης προσέγγισης στον καρκίνο του ορθού και έγινε μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση των χειρουργικών προσεγγίσεων για τον εν λόγω καρκίνο.

 

 

Ο Γ. Θεοδωρόπουλος, ως προσκεκλημένος ομιλητής, παρουσίασε την εισήγησή του με τίτλο: «Διορθική χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού», κατά την οποία περιγράφηκαν οι παλαιότερες και οι πιο σύγχρονες τεχνικές τοπικής εκτομής νεοπλασμάτων του ορθού, μαζί με τα αποτελέσματά τους και τη συγκριτική αξιολόγησή τους σε σχέση με τις ριζικές διακοιλιακές προσπελάσεις. Έμφαση δόθηκε στην τεχνική της διαπρωκτικής ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (Transanal Minimally Invasive Surgery, TAMIS), η οποία ήρθε να αντικαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τη, για πολλά χρόνια δοκιμασμένης, αλλά ποτέ, ευρέως διαδεδομένης, ΤΕΜ (Transanal Endoscopic Microsurgery). Βασιζόμενος σε δεδομένα, τα οποία ορίζονται από τη συσσωρευμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και διαβαθμισμένη σε επίπεδα ένδειξης, σύγχρονη γνώση ο Γ. Θεοδωρόπουλος, στα συμπεράσματα του, κατέληξε στο ότι η ΤΕΜ  επιτυγχάνει ακριβέστερη, «ολικού πάχους» τοπική εκτομή των νεοπλασμάτων του ορθού συγκριτικά με τη «συμβατική» διαπρωκτική τοπική εκτομή χωρίς να ελαττώνει την επιβίωση των ασθενών με «χαμηλού κινδύνου» Τ1Ν0 καρκίνους του ορθού, ενώ τα ογκολογικά αποτελέσματα της νεο-επικουρικής χημειο/ακτινοθεραπείας ακολουθούμενης από ΤΕΜ για επιλεγμένους T2N0 ασθενείς είναι μεν ενθαρρυντικά, αλλά αυτή η προσέγγιση πρέπει να προτείνεται στα πλαίσια κλινικών πρωτοκόλλων και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι αυτή η χρήση της νεο-επικουρικής χημειο/ακτινοθεραπείας σχετίζεται με υψηλή συχνότητα διάσπασης της βλεννογονικής συρραφής, πόνου και χειρότερα μετεγχειρητικά λειτουργικά αποτελέσματα και ποιότητα ζωής.

Σε άλλη εισήγησή του ο Γ. Θεοδωρόπουλος ασχολήθηκε με τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση της πρόπτωσης του ορθού, μιας, αναντίρρητα, αναπηρικής νοσολογικής οντότητας που έχει προκαλέσει ιδιαίτερους προβληματισμούς, όσον αφορά τη χειρουργική αντιμετώπισή της. Αν και οι σχετικές συγκριτικές μελέτες και οι μετα-ανάλυσεις δεν έχουν αναδείξει σημαντικές διαφορές τόσο στη νοσηρότητα όσο και στη μετεγχειρητική ανατομική και λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών μετά από την παραδοσιακή «ανοικτή» ή τη σύγχρονη λαπαροσκοπική χειρουργική διόρθωση της πρόπτωσης του ορθού, η λαπαροσκοπική προσέγγιση έχει επικρατήσει παγκοσμίως ως η πρώτη επιλογή. Παρά το ότι στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, κερδίζει έδαφος η λαπαροσκοπική πρόσθια ορθοπηξία με πλέγμα, στην Αμερική η προτιμητέα τεχνική είναι η λαπαροσκοπική ορθοπηξία με τη χρήση ραμμάτων, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με την εκτομή του πλεονάζοντος ορθοσιγμοειδούς, και η αποφυγή του πλέγματος, λόγω των αποφρακτικών φαινομένων και των διατρήσεων που έχουν συνδυαστεί με τη χρήση του. Λόγω των εκπαιδευτικών του καταβολών και την εξειδίκευσή του στην Αμερική, ο Γ. Θεοδωρόπουλος, ως υποστηρικτής της λαπαροσκοπικής ορθοπηξίας με ράμματα, συμπλήρωσε την ομιλία του με σύντομο βίντεο από επέμβαση, στην οποία ο ίδιος είχε εφαρμόσει την τεχνική αυτή.    

Τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής μελέτης (συνεργασία Α΄ Πανεπιστημιακής Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝΑ Ιπποκρατείου, Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, και ΣΤ΄ Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείου «Υγεία») που έχει οργανώσει, παίζοντας τα βασικό συντονιστικό ρόλο, ο Γ. Θεοδωρόπουλος και έχει αναλάβει στα πλαίσια της εκπόνησης της διατριβής της, η υποψήφια διδάκτορας και ειδικευόμενη Χειρουργικής, κα Α. Λιάπη, παρουσιάστηκαν σε μορφή προφορικής ανακοίνωσης. Η μελέτη αφορά την εγκυροποίηση στον Ελληνικό πληθυσμό τριών διεθνών ερωτηματολογίων που απευθύνονται σε ασθενείς με καρκίνο ορθού  μετά από επεμβάσεις διατήρησης του σφιγκτήρα και στοχεύουν στη βαθμονόμηση των λειτουργικών διαταραχών που συχνά αντιμετωπίζουν οι ασθενείς αυτοί, οι οποίες συχνά ομαδοποιούνται κάτω από τον όρο «Σύνδρομο Πρόσθιας Εκτομής». Η παρουσίαση αυτή βραβεύτηκε με το Βραβείο Καλύτερης Επιστημονικής Ανακοίνωσης.

 

 

Στα πλαίσια άλλης προφορικής ανακοίνωσης, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα αποτελέσματα από τη λειτουργία ειδικής «Μονάδας Μελέτης Κατώτερου Πεπτικού» που έχει θεσπιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών με πρωτοβουλία του Γ. Θεοδωρόπουλου από την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου, της κας Α. Μήκα από το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου και του κου Σ. Μανωλακόπουλου από την Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Νοσκομείου. Το έναυσμα για τη δημιουργία της Μονάδας προήλθε από την παγκοσμίως εμφανή τάση για θεμελίωση ομάδων πολυπαραγοντικής προσέγγισης μεταξύ ιατρών επιμέρους ειδικοτήτων  με στόχο την καλύτερη διαχείριση ειδικών ομάδων ασθενών. Η σύγχρονη προσέγγιση των παθήσεων του κατώτερου πεπτικού συστήματος χαρακτηρίζεται από την έκδηλη ενσωμάτωση ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων που εξυπηρετούν τον αρτιότερο σχεδιασμό της θεραπευτικής στρατηγικής, τη χαρτογράφηση των ανατομικών δομών, και την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος της χειρουργικής επέμβασης. Είναι, επίσης, διεθνώς αναγνωρισμένη η στενή συνεργασία μεταξύ του γαστρεντερολόγου και του χειρουργού που πρέπει να χαρακτηρίζει την προσέγγιση πολλών παθήσεων που προσβάλλουν το κατώτερο πεπτικό, όπως οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου.

Μία άλλη προφορική ανακοίνωση του Γ. Θεοδωρόπουλου και των συνεργατών του ασχολήθηκε με τη διαγνωστική ακρίβεια και την προβλεπτική αξία της μαγνητικής τομογραφίας στην προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού, ενώ σε ειδική συνεδρία βιντεπροβολών παρουσιάστηκαν εξειδικευμένες χειρουργικές τεχνικές από σπάνιες και ειδικές παθολογίες του πρωκτού από περιστατικά που έχουν αντιμετωπιστεί χειρουργικά από το Γ. Θεοδωρόπουλο:

 • Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΣΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΟ-ΕΝΤΕΡΟΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ KONO-S ΣΤΗ ΝΟΣΟ CROHN
 • ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ KΟΛΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ HEM3335 (SINGLE STAPLED-DOUBLE PURSESTRING COLOANAL ANASTOMOSIS)
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΠΡΟΪΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΚΟΛΟΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ OSTC (OVER-THE-SCOPE-CLIP)
 • ΚΡΗΜΝΟΣ ΟΡΘΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ
 • ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΠΑΡΑΚΟΚΚΥΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΪΕΡΑΣ ΚΥΣΤΗΣ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ STARR (STAPLED TRANSANAL RESECTION OF RECTUM) ME ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ TST (TISSUE-SELECTING TECHNIQUE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΣΙΑΣ, ΟΡΘΟΚΗΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ
 • H ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (TAMIS) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

Ιατρείο

 • Διεύθυνση: Πινδάρου 3, 10671 Αθήνα
 • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
 • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS