5η Πολυθεματική Διημερίδα Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Ιωάννινα 20-21 Μαΐου 2016

Το Μάιο του 2016, στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, διοργανώθηκε η 5η πολυθεματική διημερίδα του προγράμματος στα Ιωάννινα. Για την οργάνωση της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (Πρόεδρος: Ι. Παρασκευόπουλος, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο ΚΑΤ), συνεργάστηκε με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής των Ιωαννίνων (Διευθυντής: Καθηγητής Χειρουργικής Χρ. Κάτσιος).  Κατά τη συμμετοχή του στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Εγχειρητική και περιεγχειρητική διαχείριση καρκίνων στομάχου και παχέος εντέρου», το αντικείμενο της ομιλίας του Γ. Θεοδωρόπουλου ήταν οι «Επανεπεμβάσεις σε καρκίνο ορθού».

Αν και, παλαιότερα, οι τοπικές υποτροπές μετά από τη χειρουργική αφαίρεση ενός καρκίνου του ορθού ήταν ένα σχετικά συχνό φαινόμενο, η εφαρμογή της αρτιότερης ογκολογικά ολικής μεσοορθικής εκτομής και η εισαγωγή των νέο-επικουρικών θεραπειών έχουν ελαττώσει τις υποτροπές σε ποσοστά κάτω από το 10%. 

Η εκπαιδευτική ομιλία του Γ. Θεοδωρόπουλου εστιάστηκε στην ανάλυση καθεμιάς από τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη θεραπευτική στρατηγική αντιμετώπισης αυτής της εξαιρετικά δυσίατης κατάστασης. Έτσι, μετά την ανάλυση στοιχείων χειρουργικής ανατομίας της πυέλου, δόθηκε έμφαση στη σωστή προετοιμασία του ασθενούς, στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν αυτές τις επανεπεμβάσες και στον τρόπο αντιμετώπισης δυσάρεστων διεγχειρητικών επιπλοκών, όπως της προϊεράς αιμορραγίας. Παρουσιάστηκαν με λεπτομέρεια τα τεχνικά βήματα της πυελικής εξεντέρωσης και έγινε εκτενής αναφορά στα αποτελέσματα της τεχνικής με βάση δημοσιευμένα δεδομένα από τα κέντρα αναφοράς των ασθενών αυτών. Επίσης, προβλήθηκαν τρόποι κάλυψης του περινεϊκού ελλείμματος, με την επίδειξη φωτογραφικού υλικού από το προσωπικό αρχείο του Γ. Θεοδωρόπουλου.

Ιατρείο

  • Διεύθυνση: Πινδάρου 3, 10671 Αθήνα
  • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
  • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS