8η Πολυθεματική Διημερίδα “Πολυδύναμες Στρατηγικές στη Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού

Λάρισα 16-17 Δεκεμβρίου 2016

Στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, διοργανώθηκε η 8η  πολυθεματική διημερίδα του προγράμματος με θέμα “Πολυδύναμες Στρατηγικές στη Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού”. Για την οργάνωση της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (Πρόεδρος: Ι. Παρασκευόπουλος, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο ΚΑΤ), συνεργάστηκε με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής της Θεσσαλίας (Διευθυντής: Καθηγητής Χειρουργικής Κ. Τεπετές).  Ο Γ. Θεοδωρόπουλος, που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΕΧΕ από το 2015, συμμετέχοντας στο στρογγυλό τραπέζι για τις πολυδύναμες (multimodality) στρατηγικές στην χειρουργική ογκολογία του πεπτικού ανέπτυξε το θέμα: «Κατώτερο Πεπτικό: Ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων κέντρων/ ομάδων».

Τα εξειδικευμένα κέντρα, που έχουν βρει σημαντική απήχηση μετά τη θεμελίωσή τους σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και στην Αμερική, ορίζονται από  την παρουσία ομάδας, ιδρύματος ή τμήματος που κατέχει ηγετική θέση, παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και διαθέτει έρευνα, υποστηρικτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο. Ταυτόχρονα προσφέρουν δυνατότητα σύνδεσης επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων για το σχηματισμό μονάδων.

Ο Γ. Θεοδωρόπουλος παρουσίασε τα διεθνή δεδομένα που αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν παράγοντες, όπως ο όγκος των περιστατικών που διεκπεραιώνονται σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα και ο αριθμός των ογκολογικών χειρουργείων που αναλαμβάνει ο εκάστοτε χειρουργός στην καλύτερη έκβαση των ασθενών, τόσο όσον αφορά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, όσο και το απώτερο ογκολογικό αποτέλεσμα. Η βιβλιογραφία βρίθει αναφορών που στηρίζουν το θετική επίδραση των παραμέτρων αυτών και στην ογκολογική χειρουργική του κατώτερου πεπτικού.

Βασιζόμενος σε μελέτες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ο Γ. Θεοδωρόπουλος τοποθετήθηκε υποστηρικτικά στην αναγνωρισμένη ανάγκη για εξειδίκευση του σύγχρονου χειρουργού στη χειρουργική του παχέος εντέρου. Οι δείκτες τόσο της μετεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας, όσο και της συνολικής επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου είναι σαφώς καλύτεροι εφόσον η χειρουργική αντιμετώπιση έγινε από εξειδικευμένους χειρουργούς παχέος εντέρου. Ο σημαντικός ρόλος τους, επίσης, τονίζεται και από την ικανότητα τους να εφαρμόζουν πιο συχνά σφιγκτηροσωστικές επεμβάσεις, ενώ, όπως τονίζεται από Αμερικανικές μελέτες, οι χειρουργοί που καταλήγουν να κάνουν περισσότερες κοιλιοπερινεϊκές επεμβάσεις, και επομένως, περισσότερες μόνιμες στομίες, έχουν χαμηλότερη εκπαίδευση, μεγαλύτερη θνητότητα, μακρότερη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών και  χαμηλότερο όγκο περιστατικών. Η συλλογιστική που φαίνεται ότι αρμόζει σε μία σύγχρονη προσέγγιση είναι ότι απαιτείται εξειδίκευση, ειδική εκπαίδευση και αφοσίωση σε συγκεκριμένο γνωστικό- κλινικό αντικείμενο, έτσι ώστε ο εξειδικευμένος χειρουργός  να δημιουργήσει ομάδα, η οποία θα συστήσει εξειδικευμένη μονάδα, που, με τη σειρά της θα αναδείξει το ίδρυμα ως εξειδικευμένο κέντρο.

Η εισήγηση του Γ. Θεοδωρόπουλου συμπληρώθηκε με αναφορά στα αποτελέσματα της πολυδύναμης Ιατρικής ομάδας, που λειτουργεί στα πλαίσια της ειδικής «Μονάδας μελέτης κατώτερου πεπτικού» στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών από το 2015 και έχει συσταθεί από τους Γ. Θεοδωρόπουλο, Α. Μήκα (Επιμελήτρια Ακτινολογίας) και Σ. Μανωλακόπουλο (Γαστρεντερολόγο, Αναπλ. Καθηγητή Παθολογίας)

Ιατρείο

  • Διεύθυνση: Πινδάρου 3, 10671 Αθήνα
  • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
  • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS