6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Αθήνα 31 Μαρτίου- 2 Απριλίου 2016

 

Στα πλαίσια του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, ο Γ. Θεοδωρόπουλος οργάνωσε, συντόνισε και συμπροέδρευσε με τον Κ. Σπανό, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο φροντιστηριακό μάθημα: «Λαπαροσκοπική Κολεκτομή: Τεχνική από το Α έως το Ω». Το μετεκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο συνδιοργανώθηκε με το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και βασίστηκε στην παρουσίαση βιντεοπροβολών και διαλέξεων από χειρουργούς του Ελληνικού χώρου με εμπειρία στην εφαρμογή της λαπαροσκοπικής προσέγγισης στη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του παχέος εντέερου.

Αν και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των λαπαροσκοπικών και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών έχουν αποδειχθεί, η συχνότητα με την οποία έχουν υιοθετηθεί στη χειρουργική του παχέος εντέρου παραμένει μάλλον ακόμη χαμηλή. Παρ’ όλα αυτά η τεχνολογική πρόοδος συνεχίζει να εμπλουτίζει τις μεθόδους αυτές με νέες δυνατότητες και καινοτόμες τεχνικές προσεγγίσεις. Έχει γίνει παγκόσμια αποδεκτό ότι η εξειδίκευση στη χειρουργική του παχέος εντέρου πρέπει να ενσωματώνει την επαρκή εκπαίδευση σε ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση τόσο των καλοηθών όσο και των κακοήθων παθήσεων του οργάνου αυτού. Εξάλλου στα κέντρα αναφοράς που είναι αφοσιωμένα στην αντιμετώπιση παθήσεων παχέος εντέρου, η λαπαροσκοπική προσπέλαση αποτελεί πια τη μέθοδο εκλογής στην αρχική χειρουργική θεραπεία τους. Στην εκπαιδευτική αυτή συνάντηση η προσφορά εμπειρίας από χειρουργούς παχέος εντέρου με εκτενή εμπειρία στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην κατανόηση των βασικών τεχνικών βημάτων που πρέπει να ακολουθούνται στις κυριότερες από τις επεμβάσεις που διενεργούνται με αυτές τις μεθόδους.

Ο τρόπος οργάνωσης και το πρότυπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο φροντιστηριακό μάθημα ήταν ανάλογα με αυτά που εφαρμόστηκαν κατά την οργάνωση παρόμοιας εκπαιδευτικής εκδήλωσης με τίτλο: «Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη χειρουργική του παχέος εντέρου», η οποία είχε οργανωθεί και συντονιστεί από το Γ. Θεοδωρόπουλο, από κοινού με το Σ. Παπαγρηγοριάδη, στα πλαίσια του Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου του 2014.

Και στα δύο αυτά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, ο συνδυασμός των διδακτικών παρουσιάσεων με τις επεξηγηματικές βιντεοπροβολές αποτέλεσαν το βασικό εκπαιδευτικό μέσο, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι να συμφιλιωθούν με τις τεχνικές δυσκολίες, τους διεγχειρητικούς κινδύνους, τα βασικά βήματα της κινητοποίησης, της απολίνωσης αγγειακών δομών και της αναστόμωσης καθώς και των εναλλακτικών προσεγγίσεων που έχουν ενσωματωθεί στη φαρέτρα των εξειδικευμένων χειρουργών. Περιττό να τονιστεί το ότι οι παρουσιάσεις των περιστατικών και η παροχή των τεχνικών γνώσεων με αυτό τον τρόπο έδωσε το έναυσμα για δημιουργικό διάλογο, που, ως γνωστόν, αυξάνει σημαντικά το δείκτη επιτυχίας και την αποτελεσματικότητα τέτοιων σεμιναρίων.

Ο Γ. Θεοδωρόπουλος ήταν επίσης ένας από τους προέδρους της στρογγυλής τράπεζας που επικεντρώθηκε σε τεχνικά ζητήματα της ογκολογικής κολεκτομής, στην οποία συμμετείχε και ως προσκεκλημένος ομιλητής, αναπτύσσοντας ένα από τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τη μοντέρνα χειρουργική του καρκίνου του ορθού, αυτό των σφιγκτηροσωστικών και των ορθοσωστικών επεμβάσεων, τονίζοντας την ανάγκη και τις ενδείξεις εφαρμογής τους στην πλειονότητα των περιπτώσεων καρκίνου του ορθού, ειδικά όταν αυτές αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένο χειρουργό.

Η συμμετοχή του Γ. Θεοδωρόπουλου στο Συνέδριο της Χειρουργικής του Παχέος Εντέρου συμπληρώθηκε με την παρουσίαση 9 ανακοινώσεων, που αφορούσαν σε μαγνητοσκοπημένες τεχνικές σπάνιων πρωκτικών παθολογιών, στα αποτελέσματα της εφαρμογής της ιδιαίτερα αποτελεσματικής τεχνικής της απολίνωσης της μεσοσφιγκτηριακής μοίρας του συριγγώδους πόρου (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract, LIFT) στην αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων, στην αξία της εφαρμογής της μεθόδου της προώθησης δερματικού κρημνού σε δυσίατες ραγάδες του πρωκτού,  στα πρόδρομα αποτελέσματα μιας φιλόδοξης μελέτης αξιολόγησης τριών διαφορετικών ερωτηματολογίων και συστημάτων βαθμονόμησης του συνδρόμου προσθίας εκτομής σε Έλληνες ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε σφιγκτηροσωστικές επεμβάσεις για καρκίνο του ορθού και στις αρχικές εντυπώσεις από τη λειτουργία μονάδας μελέτης κατώτερου πεπτικού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Ιατρείο

  • Διεύθυνση: Πινδάρου 3, 10671 Αθήνα
  • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
  • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS