Γ.Θεοδωρόπουλος

Γ.Θεοδωρόπουλος

Σφιγκτηροσωστικές επεμβάσεις για τον καρκίνο του ορθού

 

 

 

 

Ογκολογική επάρκεια και λειτουργική αποκατάσταση: οι σύγχρονοι στόχοι της χειρουργικής θεραπείας του καρκίνου του ορθού

Η θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού έχει εξελιχθεί σε μία περίπλοκη πολυδύναμη προσέγγιση, κατά την οποία η επιμήκυνση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών, η ελαχιστοποίηση της τοπική υποτροπής και η βελτιστοποίηση όλων των λειτουργικών παραμέτρων που συνιστούν την ποιότητα ζωής των ασθενών να αποτελούν βασικούς στόχους για την επιτυχή έκβαση. Η χειρουργική θεραπεία για των καρκίνο του ορθού, ιδιαίτερα δε, για τον καρκίνο που προσβάλει το κατώτερο τριτημόριο του ορθού, το οποίο και βρίσκεται σε στενή ανατομική σχέση με το σφιγκτήρα του πρωκτού, έχει αλλάξει δραματικά μέσα στα τελευταία 100 χρόνια. Τις τελευταίες όμως τρεις δεκαετίες η μεταβολή στη συμπεριφορά των χειρουργών που εξειδικεύονται σε αυτήν την κακοήθεια, η αναμόρφωση των χειρουργικών προσεγγίσεων, η υιοθέτηση «αυστηρότερων» ογκολογικών αρχών στις σχετικές εκτομές του ορθού και η κατανόηση των ανατομικών πλάνων με βάση την εμβρυολογική αρχή τους και τη σχέση τους με τις δυσδιάκριτες ανατομικές δομές της πυέλου, έχουν ορίσει τη χειρουργική προσέγγιση στον καρκίνο του ορθού ως την πλέον δυναμικά εξελισσόμενη συγκριτικά με τις άλλες κακοήθειες του πεπτικού σωλήνα. Εξάλλου, ενώ για τους περισσότερους καρκίνους, τα τελευταία χρόνια, οι επικουρικές ογκολογικές θεραπείες με τα καλύτερα νεότερα φάρμακα βελτίωσαν την πρόγνωση των ασθενών, για τον καρκίνο του ορθού ισχύει το ότι «η καλύτερη και σωστότερη χειρουργική» ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στις μακρές επιβιώσεις των ασθενών και, μάλιστα, με ελαχιστοποίηση της αναπηρικής και ιδιαιτέρως επώδυνης απειλής της τοπικής υποτροπής.

Πέρα όμως από την ογκολογική ωφέλεια που έχει προσφέρει η σύγχρονη χειρουργική στον καρκίνο του ορθού, η βαθύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου, η επινόηση νεοτερισμών στη χειρουργική προσπέλαση της ανατομικά δύσκολης περιοχής, στην οποία εδράζεται το κατώτερο τμήμα του ορθού, οι τεχνολογικές επιτεύξεις με την εξέλιξη εύκαμπτων και περισσότερο εργονομικών μηχανικών συρραπτικών και αναστομωτήρων, οι νέο-επικουρικές ογκολογικές θεραπείες με τη δυνατότητα που προσφέρουν για την προεγχειρητικιή συρρίκνωση των όγκων του ορθού, αλλά και, κυρίως, το γεγονός ότι ο σύγχρονος εξειδικευμένος χειρουργός άρχισε να εκτιμά περισσότερο και τελικά να αποσκοπεί στη διατήρηση του βέλτιστου δυνατού επιπέδου ποιότητας ζωής μετά την επέμβαση για τον καρκίνο του ορθού, οδήγησαν στη διενέργεια όλο και περισσότερων «σφιγκτηροσωστικών» επεμβάσεων. Τέτοιου τύπου χειρουργικές επεμβάσεις στοχεύουν στην αποκατάσταση της εντερικής συνέχειας και στη διατήρηση του σφιγκτηριακού μηχανισμού, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η ογκολογική επάρκεια του χειρουργείου. Έτσι η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, που περιλαμβάνει και την πλήρη αφαίρεση του πρωκτικού αυλού με τον περιβάλλοντα σφιγκτήρα και, εν τέλει, τη δημιουργία μόνιμης κολοστομίας, η οποία κάποτε αποτελούσε τη «χρυσή σταθερά» της χειρουργικής θεραπείας του καρκίνου του κατώτερου ορθού, διενεργείται όλο και λιγότερο συχνά από τους χειρουργούς παχέος εντέρου, οι οποίοι προτιμούν τις δυσκολότερες τεχνικά, αλλά με ικανοποιητικότερο για τους ασθενείς αποτέλεσμα, «πολύ χαμηλές» πρόσθιες εκτομές ή ακόμη και τις τοπικές εκτομές, πάντα, ωστόσο, υπό δεδομένες συνθήκες και με ορισμένες ενδείξεις και προϋποθέσεις. Ο ασθενής με καρκίνο του κατώτερου ορθού, ενώ κάποτε ήταν «καταδικασμένος» σε ανικανότητα και κολοστομία, σήμερα, πέρα από την καλύτερη επιβίωση που τους προσφέρεται με την καλύτερη χειρουργική, έχουν και τη δυνατότητα αποφυγής της μόνιμης «παρά φύσιν» έδρας και της διατήρησης της φυσιολογικής οδού για τη λειτουργία της αφόδευσης.     

 

Η εξέλιξη της χειρουργικής του ορθού στον 20ο αιώνα

Η μοντέρνα περίοδος της χειρουργικής για τον καρκίνο του ορθού ξεκινά με την περιγραφή της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής από τον Ernest Miles το 1908. Η επέμβαση κατά Miles ήταν μία ευρεία, «επιθετική» και ριζική επέμβαση, που βασιζόταν στην ανεύρεση καρκινικών εμφυτεύσεων στο πυελικό περιτόναιο, στο μεσοορθό και στα λαγόνια αγγεία. Αυτά τα ευρήματα οδήγησαν τον Miles στη διαμόρφωση της «κυλινδρικής θεώρησης» στην επέκταση του καρκίνου του ορθού σε τρείς ζώνες: «προς τα πάνω», «προς τα πλάγια» και «προς τα κάτω». Σήμερα γνωρίζουμε ότι η προς τα πλάγια επέκταση με παρουσία εμφυτεύσεων εντός του ισχιοορθικού χώρου, πέραν των πλαγίων ορίων των σφιγκτήρων δεν υφίσταται, εκτός και εάν υπάρχει κατά συνέχεια ιστών προσβολή από ευμεγέθεις, παραμελημένους όγκους, ενώ η προς τα κάτω επέκταση είναι σπάνια και αφορά κυρίως καρκίνους χαμηλής διαφοροποίησης με εγγενώς επιθετική συμπεριφορά. Στις κοιλιοπερινεϊκές εκτομές της εποχής εκείνης η θνητότητα ήταν υψηλή, η τοπική υποτροπή του καρκίνου, ωστόσο, μετά τις επεμβάσεις αυτές ελαττώθηκε δραματικά από 95% σε 29%. Επακόλουθες βελτιώσεις στην αναισθησία, στην αντισηψία και στη μετεγχειρητική φροντίδα ων ασθενών οδήγησαν σε πτώση της θνητότητας και σε καλύτερη επιβίωση των ασθενών. Η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή κατέστη η βασική επέμβαση για όλους τους καρκίνους του ορθού. Παρά τις διάφορες τροποποιήσεις της τεχνικής, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τη θέση του ασθενούς στο χειρουργείο και τον περινεϊκό χρόνο της επέμβασης, ο στόχος παρέμεινε αναλλοίωτος: η πλήρης αφαίρεση του ορθοπρωκτικού σωλήνα μαζί με τον ευρύ καθαρισμό του περιβάλλοντα λεμφαγγειακού ιστού.   

Η χειρουργική πρόοδος κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα οδήγησε στον περιορισμό της διενέργειας κοιλιοπερινεϊκών εκτομών στους καρκίνους που προσέβαλαν το κατώτερο τριτημόριο του ορθού, δηλαδή κάτω από την πρόσθια περιτοναϊκή ανάκαμψη. Η επιτυχής εκτέλεση της χαμηλής πρόσθιας εκτομής για τους καρκίνους του ανώτερου και μέσου τριτημορίου του ορθού, δηλαδή της αφαίρεσης του προσβεβλημένου τμήματος και της διενέργειας κολο-ορθικής αναστόμωσης για αποκατάσταση της εντερικής συνέχειας και της διατήρησης της σφιγκτηριακής λειτουργίας, όπως αυτή, ως τεχνική, έκανε την εμφάνισή της και πρωτοδημοσιεύτηκε από τον Claude F. Dixon το 1948, οδήγησε στην ευρύτερη αποδοχή της και στην καθιέρωση του κανόνα των «5 εκατοστών» ως την ελάχιστη απόσταση στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται ο όγκος από την οδοντωτή γραμμή, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκές ογκολογικά «άπω όριο», αλλά και αναστόμωση με το ορθοπρωκτικό κολόβωμα. Η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή διατηρήθηκε ως η ενδεικνυόμενη τεχνική για τους όγκους που βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη των 5 εκατοστών από την οδοντωτή γραμμή, ή αλλιώς 7 εκατοστών από το πρωκτικό άνοιγμα. Στην κλασσική δημοσίευσή του ο Dixon σχολίασε για τα τελευταία 20 εκατοστά του πεπτικού σωλήνα ως εξής: “the most controversial segment of the large intestine… It is for this region new procedures are constantly being advocated and interest in old ones is being rekindled”. Τα τελευταία 60 χρόνια, οι προτάσεις αυτές παραμένουν αληθείς, αν και περισσότερο πια αφορούν τα τελευταία 5 εκατοστά του ορθού.

 

Η λογική της διάσωσης των σφιγκτήρων

Η αναθεώρηση του κανόνα των «5 εκατοστών» ξεκίνησε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, οπότε το «προαπαιτούμενο» μήκος του ελεύθερου «άπω ορίου» εκτομής άρχισε να «συρρικνώνεται». Με την παράλληλη συστηματική εισαγωγή της νέο-επικουρικής (χημειο-)ακτινοβολίας για τους καρκίνους σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ, η αξία της εμμονής στο «επαρκές ογκολογικά» «άπω όριο» αμφισβητήθηκε από την αναγνώριση της σημασίας του περιμετρικού «πλάγιου ορίου» εκτομής, την εισαγωγή της τεχνικής της «ολικής μεσοορθικής εκτομής» και την ευρεία υιοθέτηση του κυκλικού αναστομωτήρα που διευκόλυνε την εκτέλεση των «χαμηλών» κολοπρωκτικών αναστομώσεων. Το 1983 οι Williams και συν., μετά την εξέταση 50 χειρουργικών παρασκευασμάτων κοιλιοπερινεϊκής εκτομής, βρήκαν ότι, στο 90% αυτών, ενδοτοιχωματική επέκταση των όγκων δεν υπήρχε καθόλου ή περιοριζόταν μόνο σε <1 εκατοστό από τον όγκο. Οι λίγοι ασθενείς με ενδοτοιχωματική επέκταση του καρκίνου σε απόσταση >1 εκατοστό είχαν και χαμηλής διαφοροποίησης όγκους με, έτσι ή αλλιώς, βιολογικά κακή πρόγνωση και, τελικά, κατέληξαν από απομακρυσμένες μεταστάσεις. Συμπέραναν ότι η αυστηρή εφαρμογή του κανόνα των «5 εκατοστών» προσέφερε μικρό ογκολογικό όφελος, ενώ, ταυτόχρονα, επηρέαζε δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών, αναγκάζοντάς τους σε μόνιμη απώλεια του πρωκτού και κολοστομία. Σε μία αναδρομική μελέτη που δημοσιεύτηκε την ίδια χρονιά από τους Pollett & Nicholls, σε 334 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χαμηλή πρόσθια εκτομή με «άπω όρια» εκτομής <2, 2–5, και >5 εκατοστά δεν βρέθηκαν διαφορές στα ποσοστά τοπικής υποτροπής (7.3%, 6.2%, και 7.8 %, αντίστοιχα) ή στη 5ετή επιβίωση (69.1%, 68.4%, και 69.6 %, αντίστοιχα). Οι ενδείξεις υπέρ της ελάττωσης των «απαραίτητων» «άπω ορίων» αυξήθηκαν μέσα στα επόμενα έτη και σε μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση 17 σχετικών μελετών δεν αναδείχθηκε σημαντικό αρνητικό ογκολογικό αντίκτυπο για «άπω όριο» < 1 εκατοστό ή ακόμη και < 5 χιλιοστά, όσον αφορά τόσο την τοπική υποτροπή όσο και τη συνολική επιβίωση. Συνεπώς η εφαρμογή «σφιγκτηροσωστικών» επεμβάσεων είναι επιτρεπτή και ασφαλής ογκολογικά ακόμα και για καρκίνους του ορθού που βρίσκονται πολύ χαμηλά.

 

To περιμετρικό «πλάγιο όριο» εκτομής και η «ολική μεσοορθική εκτομή»

Η αναθεώρηση του κανόνα των «5 εκατοστών» συνέπεσε με την αναγνώριση του «ελεύθερου», μη διηθημένου περιμετρικού «πλάγιου ορίου» εκτομής ως του πλέον σημαντικού ογκολογικά στοιχείου καθώς και με την περιγραφή της «ολικής μεσοορθικής εκτομής». Ο ρόλος του «πλάγιου ορίου» εκτομής άρχισε να διερευνάται μετά τη διαπίστωση των απαράδεκτα υψηλών ποσοστών τοπικής υποτροπής που ακολουθούσαν τις χειρουργικές επεμβάσεις για τον καρκίνο του ορθού. Οι Quirke και συν. σε μία σειρά 52 ασθενών διαπίστωσαν ότι στο ¼ αυτών τα «πλάγια όρια» ήταν διηθημένα και σε 80% από αυτή την ομάδα ασθενών επήλθε τοπική υποτροπή του καρκίνου του ορθού. Οι προοπτικές μελέτες που ακολούθησαν αυτή τη σημαντική παρατήρηση επιβεβαίωσαν το δυσμενή ρόλο των «θετικών» περιμετρικών ορίων στην υποτροπή και στην επιβίωση των ασθενών. Χειρουργικά το πρόβλημα της επίτευξης των ογκολογικά καθαρών και επαρκών «πλαγίων ορίων» διευθετήθηκε από τη σωστή εφαρμογή και την υιοθέτηση της άρτιας «ολικής μεσοορθικής εκτομής». Πρωτοπόρος στη λεπτομερή περιγραφή της και στη διάδοση της ήταν ο Bill Heald. Η «ολική μεσοορθική εκτομή» αποσκοπεί στην ανατομικά ορθή αφαίρεση του ορθού ως ένα «πακέτο που περιέχει τον όγκο» εντός ενός άθικτου μεσοορθικού διαμερίσματος, το οποίο ορίζεται από το εμβρυολογικό πλάνο που βρίσκεται ανάμεσα στην τοιχωματική πυελική προϊερά περιτονία και τη σπλαγχνική μεσοορθική περιτονία. Το πλάνο αυτό έγινε γνωστό στην ιστορία της σύγχρονης χειρουργικής ως «ιερό πλάνο» (“holy plane”), λόγω του σεβασμού του και στην επιμονή της χειρουργικής παρασκευής μόνο εντός αυτού, καθώς και της αυστηρότητας που πρέπει να διέπει η κάθε προσπάθεια διατήρησης άθικτης της μεσοορθικής περιτονίας.

Η υιοθέτηση της «ολικής μεσοορθικής εκτομής» από τους Σουηδούς χειρουργούς παχέος εντέρου οδήγησε σε πτώση της συχνότητας διενέργειας κοιλιοπερινεϊκών εκτομών από 60% σε 27%, αποδεικνύοντας τη δύναμη που έχει μία ανατομικά σωστή χειρουργική τεχνική στη διασφάλιση μιας ογκολογικά επαρκούς παρασκευής και κατ’επέκταση ενός ογκολογικά ικανοποιητικού αποτελέσματος. 

 

Ο ρόλος της ιατρικής βιομηχανίας

Οι χαμηλές αναστομώσεις κοντά στο σφιγκτήρα διευκολύνθηκαν όχι μόνο από την «ολική μεσοορθική εκτομή», αλλά και από την εισαγωγή των κυκλικών αναστομωτήρων, καθώς και, αργότερα, από την εφεύρεση και την ευρεία χρήση ευθύγραμμων συρραπτικών με ειδική γωνιώδη διαμόρφωση, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να διατέμνουν το ορθό μέσα στη «βαθειά» πύελο, δημιουργώντας γραμμή συρραφής ταυτόχρονα επί των κολοβωμάτων. Ο κυκλικός αναστομωτήρας αναπτύχθηκε αρχικά στη Ρωσσία και οι μετέπειτα βελτιώσεις του και η αποδοχή της χρήσης του από τους χειρουργούς επέτρεψε την πραγματοποίηση γρήγορων χρονικά και σχετικώς εύκολων τεχνικά χαμηλών αναστομώσεων. Το 1980 ο Heald ανέφερε ότι, μετά την εισαγωγή των κυκλικών αναστομωτήρων για τις χαμηλές αναστομώσεις, ελάττωσε τα ποσοστά των κοιλιοπερινεϊκών εκτομών από 27% σε 4%. Η ανοχή ελαττωμένων ελεύθερων «άπω ορίων», η «ολική μεσοορθική εκτομή» και η διαθεσιμότητα συρραπτικών για την πύελο και κυκλικών αναστομωτήρων οδήγησαν στη δραματική ελάττωση των κοιλιοπερινεϊκών εκτομών.

 

Η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή δεν είναι ογκολογικά καλύτερη επέμβαση

Οι ενδείξεις της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής έχουν αναδιαμορφωθεί ριζικά από τη στιγμή της πρώτης περιγραφής της από τον Miles. Η διατήρηση του σφιγκτήρα σήμερα αποτελεί δείκτη ποιότητας για τη χειρουργική του ορθού, με άλλα λόγια όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των σφιγκτηροσωστικών επεμβάσεων έναντι των κοιλιοπερινεϊκών εκτομών τόσο περισσότερο εξειδικευμένη είναι η ομάδα των χειρουργών παχέος εντέρου και πιο ειδική η Μονάδα παχέος εντέρου ή το αντίστοιχο Ίδρυμα. Όχι, όμως, μόνο η επιδείνωση των παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, αλλά και τα ογκολογικά αποτελέσματα μετά από την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή δημιούργησαν ανησυχίες, αφού φαίνεται να είναι χειρότερα από τα αντίστοιχα των χαμηλών πρόσθιων εκτομών, όπου και διασώζεται ο σφιγκτήρας. Σήμερα πιστεύουμε ότι η ογκολογική κατωτερότητα των κοιλιοπερινείκών εκτομών οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, αν και αρχικά από τον Miles περιγράφηκε ως μία ευρεία «κυλινδρική» επέμβαση που συμπεριελάμβανε την αφαίρεση των ανελκτήρων (που αποτελούν και τον κύριο όγκο του σφιγκτηριακού συμπλέγματος) από την έκφυσή τους, στη σύγχρονη έκφρασή της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής, η παρασκευή γινόταν κοντά στο ορθό, πλησίον του ηβοορθικού μυός (της εσωτερικής μοίρας του ανελκτήρα), με αποτέλεσμα τον μη καλό «καθαρισμό» του κατώτερου μεσοορθού και τη δημιουργία ενός ελλείμματος στο μεσοορθό, γνωστού ως μεσοορθική «μέση» (mesorectal “waist”). Ο τρόπος που γίνεται αυτή η συμβατική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, λόγω των μη διακριτών πλάνων, μπορεί να οδηγήσει και σε διεγχειρητική διάτρηση του όγκου με συνέπεια την τοπική διασπορά του καρκίνου και την ογκολογική επιδείνωση του ασθενούς.  Αυτός είναι και ο λόγος ότι η συμβατική αυτή κοιλιοπερινεϊκή εκτομή αντικαταστάθηκε από την ευρεία «εξωανελκτηριακή» κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει η ένδειξη για απώλεια του σφιγκτήρα. Η εξωανελκτηριακή κοιλιοπερινεϊκή εκτομή στη σύγχρονη της μορφή, όπως εφαρμόζεται τουλάχιστον από εξειδικευμένες ομάδες μέσα στην τελευταία δεκαετία, μοιάζει με τη ριζική εκτομή που περιγράφηκε αρχικά από το Miles, αλλά υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις όσον αφορά τη σύγκλειση του μεγάλου περινεϊκού τραύματος που απομένει μετά τη εκτεταμένη αφαίρεση του πρωκτού μαζί με ολόκληρο το σφιγκτηριακό σύμπλεγμα.

Η μετα-ανάλυση 14 Ευρωπαϊκών μελετών που αφορούσαν τον καρκίνο του ορθού έδειξαν ότι η χαμηλή πρόσθια εκτομή υπερτερούσε  της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής (σημειοτέον της συμβατικής και όχι τα σύγχρονης «εξωανελκτηριακής») όσον αφορά τα «καθαρά» περιμετρικά όρια (5% έναντι 10%), τις τοπικές υποτροπές (11% έναντι 20%) και την 5ετή συνολική επιβίωση των ασθενών (70% ένατι 59%). Αυτά τα σαφώς κατώτερα ογκολογικά αποτελέσματα της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής οφείλονται τόσο στην εγγενώς «κακή» χειρουργική τεχνική, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, αλλά και στα βιολογικώς άσχημα χαρακτηριστικά των όγκων που υποβάλλονται σε αυτή την ακρωτηριαστική επέμβαση.    

Υπάρχει θέση για την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή στη σύγχρονη εποχή των σφιγκτηροσωστικών επεμβάσεων; Απόλυτη ένδειξη για τη διενέργεια μιας κοιλιοπερινεϊκής εκτομής αποτελεί η άμεση διήθηση, αλλά και η έμμεση προσβολή του (όπως στην συνύπαρξη περιεδρικού συριγγίου που εξορμάται από τον καρκίνο) του σφιγκτήρα από τον καρκίνο του ορθού, οπότε, όπως είναι λογικό, ο σφιγκτήρας πρέπει να συναφαιρεθεί στο χειρουργικό παρασκεύασμα προκειμένου να επιτευχθεί ο ογκολογικός καθαρισμός. Άλλη σχετική ένδειξη για την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή είναι η πρόβλεψη ότι η λειτουργική αποκατάσταση στο θέμα της εγκράτειας των κοπράνων μετεγχειρητικά θα είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητική. Τέτοιες καταστάσεις είναι η ήδη υπάρχουσα ακράτεια του σφιγκτήρα πριν από το χειρουργείο, το ιστορικό ιατρογενών, τραυματικών ή μαιευτικών κακώσεων στο σφιγκτήρα και τα χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα, όπως αυτά που συνοδεύουν τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου.

 

Ο ρόλος της νέο-επικουρικής θεραπείας

Ο βασικός ρόλος της χορήγησης (χήμειο-) ακτινοθεραπείας πριν ο ασθενής υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή για τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού (Τ3-Τ4), οριζόμενης και ως νεο-επικουρικής θεραπείας έγκειται στη συρρίκνωση του όγκου, προκειμένου να επιτευχθεί αρτιότερη και πιο σίγουρη ογκολογικά εκτομή με ελεύθερα ιστολογικά όρια (R0 εκτομή). Υποτίθεται ότι  η νέο-επικουρική θεραπεία θα μπορούσε να έχει ρόλο στην αύξηση της πιθανότητας διατήρησης του σφιγκτήρα ή ακόμη και στην πλήρη αλλαγή της θεραπευτικής στρατηγικής στις περιπτώσεις που  ο όγκος, μετά την επίδραση της (χήμειο-)ακτινοβολίας, εξαφανίζεται (πλήρης ανταπόκριση), οπότε μια «μη χειρουργική» στρατηγική αναμονής (“watch and wait”) θα μπορούσε να εφαρμοστεί.  

Εάν η νεο-επικουρική θεραπεία αποδεικνυόταν τόσο αποτελεσματική στη συρρίκνωση και στην υποσταδιοποίηση του όγκου, τότε θα έπρεπε περισσότεροι ασθενείς, που αρχικά δεν θα απέφευγαν την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, τελικά να κατάφερναν να διατηρήσουν τους σφιγκτήρες τους και να υποβάλλονταν σε χαμηλές πρόσθιες εκτομές. Τα υπάρχοντα δεδομένα, ωστόσο, δεν υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. Η μετα-ανάλυση 10 μελετών και η πρόσφατη ανάλυση από την ομάδα Cochrane, που περιελάμβανε 6 τυχαιοποιημένες μελέτες  δεν αποκάλυψε διαφορές στις συχνότητες διενέργειας χαμηλών προσθίων εκτομών ανάμεσα στις ομάδες των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε προεγχειρητική ακτινοθεραπεία και σε αυτούς που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο απ’ευθείας. Επιπροσθέτως, ο Heald, πρωτεργάτης και βασικός εμπνευστής της σωστότερης υπάρχουσας χειρουργικής εκτομής για τον καρκίνο του ορθού, της «ολικής μεσοορθικής εκτομής» κατάφερε να επιτύχει άριστα αποτελέσματα στη διατήρηση των σφιγκτήρων χωρίς τη χορήγηση νέο-επικουρικής θεραπείας, με ποσοστά χαμηλών προσθίων εκτομών στο 90% των ασθενών του, με μόνο το 10% των ασθενών με καρκίνο να καταλήγουν στην κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, το οποίο και μεταφραζόταν σε μόνιμη απώλεια των σφιγκτήρων τους. Έτσι, φαίνεται ότι η άρτια χειρουργική τεχνική είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη σημασία στη διατήρηση των σφιγκτήρων και όχι η χορήγηση της προεγχειρητικής ακτινο-θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα...

Συντακτικό έργο

 

Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Ιστική ανίχνευση και μελέτη καρκινικών δεικτών (TPA, Ki67-Ag, Ινονενκτίνη, Καθεψίνη D) σε νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα

Αθήνα 1998

 

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Β.Α. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ, Γ.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Φ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

«ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ», ΙSBN: 978-960-93-4232-2

Αθήνα 2012

2. Digestive System Diseases: Stem Cell Mechanisms and Therapies

Editors: Gazouli Maria, Theodoropoulos George (Springer, 2019)

 

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. ΓΑΖΟΥΛΗ Μ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. «Moριακή Βιολογία Οισοφαγικού Καρκίνου- Υπερέκφραση Κυκλίνης D, p53, NFκB, E- Cadherin», Καρκίνος Οισοφάγου, Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού, σελ. 113-119

2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. «Η σημασία της ολικής εκτομής του μεσοορθού», Τιμητικός Τόμος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 50 χρόνια, Εκδ. 2007, σελ: 173-181

3. Συνεργασία στη συγγραφή του κεφαλαίου «Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Καρκίνων Πεπτικού Συστήματος» (Κεφ. 14), Επίτομος Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού Συστήματος, Δ. Πανουσόπουλος, Ν. Αποστολίδης, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 2006

4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. «Λεπτό έντερο», Κεφ. 32 (σελ.565-573) στο Βιβλίο: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Από το Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό του Χειρουργικού Τομέα», ΙSBN: 978-960-489-253-2, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2012

5. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Γ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. «Ειλεός», Κεφ. 37 (σελ. 617-628) στο Βιβλίο: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Από το Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό του Χειρουργικού Τομέα», ΙSBN: 978-960-489-253-2, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2012

6. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. «Αρχές χειρουργικής εκτομής πρώιμου καρκίνου του παχέος εντέρου» (σελ. 195-218) στο Βιβλίο: «Καρκίνος του Παχέος Εντέρου», Επιμελητής έκδοσης: Β. Μπαρμπούνης, ISBN: 978-960-99062-1-0, Σειρά: Εγχειρίδια για τον καρκίνο, Α΄ Έκδοση, Αθήνα 2011

7. THEODOROPOULOS G. “Cutaneous Advancement Flap Combined with “Tailored” Lateral Internal Sphincterotomy for Chronic Anal Fissure: Results from our Prospective Database and Review of the Literature” (pages: 25-47) στο βιβλίο: Fistulas and Fissures: Types, Symptoms, Causes and Treatment, Editors: D. Pavlovich & S. Ivanovich, ISBN: 987-1-62618-069-7, Nova Science Publishers, Inc, New York, New York, USA, 2013

8. Theodoropoulos, George E. Μichailidou Efterpi, Kolovos George: The Role of Stem Cells in the Treatment of Anal Fistulas (Digestive System Diseases: Stem Cell Mechanisms and Therapies, Springer 2019, Pages 113-135)

 

Δ. ΑΡΘΡΟΦΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνεργασία με το περιοδικό ΘΗΤΕΙΑ (εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας), με αρθρογράφηση ιατρικών θεμάτων:

 • ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ. Ένα συχνό πρόβλημα υγείας στο στρατό. ΘΗΤΕΙΑ, Τεύχος 91, Οκτώβριος 2002.

 • ΚΗΛΗ. Από τον Ιπποκράτη στη Λαπαροσκόπηση. ΘΗΤΕΙΑ, Τεύχος 92, Νοέμβριος 2002.

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ. Η/Υ, Λαπαροσκόπηση, Τηλεχειρουργική, Ρομποτική... ΘΗΤΕΙΑ, Τεύχος 93, Δεκέμβριος 2002.

 • AIDS. Η γνώση και η πρόληψη σώζουν. ΘΗΤΕΙΑ, Τεύχος 94, Ιανουάριος 2003.

 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ, Μέρος Ι, ΘΗΤΕΙΑ, Τεύχος 95, Φεβρουάριος 2003

 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ, Μέρος ΙΙ, ΘΗΤΕΙΑ, Τεύχος 96, Μάρτιος 2003

 • ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ, ΘΗΤΕΙΑ, Τεύχος 98, Μάιος 2003

Συνεργασία με το περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ με αρθρογράφηση ιατρικών θεμάτων:

 • Λαπαροσκοπική κολεκτομή

Ιατρικός κόσμος, 2004, Περίοδος Β, αρ. Τεύχους 14

 • Εκκολπωμάτωση- Εκκολπωματίτιδα

Ιατρικός κόσμος, 2004, Περίοδος Β, αρ. Τεύχους 17

 • H ακράτεια του εντέρου και η νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισής της

Ιατρικός κόσμος, 2005, Περίοδος Β, αρ. Τεύχους 20

Συνεργασία με το περιοδικό Leaders στην Υγεία με αρθρογράφηση ιατρικών θεμάτων:

 • Monitor Δημοσιεύματα πάνω στη Χειρουργική Ογκολογία, 2010, Τεύχος 1

Συνεργασία με το περιοδικό «Ευεξία και διατροφή»

 • Χειρουργική θεραπεία της δυσκοιλιότητας, Μάιος-Ιούνιος 2012

Διαβάστε περισσότερα...

Συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις

A. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Διάλεξη σε δορυφορικό συμπόσιο στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005, με θέμα: «Η μέθοδος SECCA στην αντιμετώπιση της ακράτειας»

2. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Βασικών Ιατρικών Επιστημών, «Από την Εργαστηριακή Εξέταση στην Κλινική Εφαρμογή και Πράξη», Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 7-10.12.2005, με θέμα: «Νέα δεδομένα σε κληρονομικά σύνδρομα πεπτικού»

3. Ομιλία στα πλαίσια του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006, Αθήνα, 22-26.11.2006 με θέμα: «Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DG-HAL) στην αντιμετώπιση της αιμορροϊδικής νόσου»

4. Ομιλία στα πλαίσια της Επιστημονικής Ημερίδας: «Τι νεότερο στις Παθήσεις Παχέος εντέρου- Πρωκτού», Αθήνα 16.12.2006 με θέμα: «Ακράτεια πρωκτού»

5. Ομιλία στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Ερέτρια, 28-30.9.2006 με θέμα: «Η οργάνωση της μονάδας ελέγχου του Γαστρεντερικού Σωλήνα»

6. Ομιλία στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις Προοπτικές της Ποιότητας Ζωής των Ασθενών- Απαρτιωμένη Προσέγγιση στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, στη Χειρουργική Ογκολογία & Ογκολογία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, Σμύρνη, Τουρκία, 5-8.5.2006, με θέμα: «Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου»

7. Διάλεξη στο 10ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, Κύπρος, 21-22.10.2006 με θέμα: «Χειρουργικές Παθήσεις Πρωκτού»

8. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 10ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, Κύπρος, 21-22.10.2006 με θέμα ομιλίας: «Ενδοσκοπική προσπέλαση παθήσεων παχέος εντέρου»

9. Διάλεξη στην 4η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 11.11.2007 με θέμα: «Εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου»

10. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο: “Laparoscopy and adhesions” στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007 με θέμα ομιλίας: “Adhesions: a medical, surgical, or economical problem”

11. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο 7th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery (MMESA), El-Gouna Hurghada- Egypt, 2-5.12.2007 με θέμα ομιλίας: “Laparoscopic Low Anterior Resection”

12. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Εγχειρητική προσπέλαση του ορθοκολικού καρκίνου σήμερα» στο Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο, Αθήνα 25.11-2.12.2007 με εισήγηση με τίτλο: «Η σημασία της αφαίρεσης του μεσοορθού στη χειρουργική του καρκίνου του ορθού»

13. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Εξελίξεις στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών- «Τι νεότερο στην Ιατρική», Αθήνα, 21-22.3.2008 με θέμα ομιλίας: «Διαπρωκτική Ενδοσκοπική Μικροχειρουργική- ΤΕΜ»

14. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Τεχνικές πρόσβασης NOTES- προσπέλαση της περιτοναϊκής κοιλότητας» στην 1η Επιστημονική Συνάντηση Ενδοσκοπικής Χειρουργικής μέσω Φυσικών Οπών (NOTES), Aθήνα, 28-29.3.2008 με θέμα ομιλίας: «Διαορθική προσπέλαση της περιτοναϊκής κοιλότητας»

15. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Επίκαιρα Θέματα στον Καρκίνο του Ορθού» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο & International Forum του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, Αθήνα, 17-19.4.2008 με θέμα ομιλίας: «Η σημασία της ολικής εκτομής του μεσοορθού»

16. Διάλεξη σε δορυφορικό συμπόσιο με τίτλο «Αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας με την υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DG-HAL)» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα, 4-6.4.2008, με θέμα ομιλίας: «H.A.L. Τεχνική, ενδείξεις, παγκόσμια δεδομένα»

17. Διάλεξη σε δορυφορικό συμπόσιο με τίτλο «Αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας με την υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DG-HAL)» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα, 4-6.4.2008, με θέμα ομιλίας: «H.A.L., R.A.R., Αιμορροϊδοπηξία και ελαχίστη εκτομή για αιμορροΐδες ΙΙΙ και ΙV βαθμού: Προοπτική, πολυκεντρική μελέτη»

18. Συμμετοχή σε συνεδρίαση με τίτλο «Καρκίνος Παχέος Εντέρου» στο συνέδριο Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία- Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές, Αθήνα, 17-18.10.2008 με θέμα ομιλίας: «Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού. Κριτήρια και επιλογές»

19. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Λαπαροσκοπική Χειρουργική: παρόν και μέλλον» στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 12-15.11.2008 με εισήγηση με τίτλο: «Λαπαροσκοπική χειρουργική παθήσεων παχέος εντέρου»

20. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο “ICU as a specialty in surgery and nursing” στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 με ομιλία με τίτλο: “ICU and clinical specialty in surgery (Greek experience)”

21. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο “Patient admission, access and diagnostic procedures in the ICU” στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 με ομιλία με τίτλο: “Access procedures in the ICU: Vascular, Urologic, Respiratory and Pulmonary catheters”

22. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο “Specific problems, Basic monitoring and Infection control measures in ICU” στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 με ομιλία με τίτλο: “Pressure ulcers”

23. Συμμετοχή σε επιστημονική συνεδρία με τίτλο “Circulatory system: Theoritical and Practical” στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 με ομιλία με τίτλο: “Cardiac arrest”

24. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Χειρουργική Θεραπεία του Καρκίνου του Ορθού» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009 με εισήγηση με τίτλο: «Λειτουργικές επιπτώσεις (εγκαρσία κολοπλαστική vs J-pouch) και ογκολογικά αποτελέσματα»

25. Διάλεξη στο New European Surgical Academy (NESA) Congress 2009, Athens, 28-30.5.2009 με θέμα: “Innovative techniques for colorectal specimen retrieval”

26. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στο συνέδριο Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία- Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές, Αθήνα, 9-10.10.2009 με την ομιλία: «Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»

27. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Πεπτικού» στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Χαλκιδική, 15-18.10.2009 με εισήγηση με τίτλο: «Η λαπαροσκοπική χειρουργική στον καρκίνο του ορθού»

28. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Προηγμένη Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική» στο 9ο ΕλλαδοΚυπριακό Συνέδριο, Λευκωσία, 30.10-1.11.2009 με την ομιλία: «Ποιότητα ζωής μετά ανοικτή ή λαπαροσκοπική κολεκτομή»

29. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Αφόδευση- Ακράτεια κοπράνων» στην Εκπαιδευτική Πρωκτολογική Ημερίδα, Αθήνα, 16.10.2010 με την εισήγηση: «Χειρουργική αντιμετώπιση ακράτειας κοπράνων»

30. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ηπατικές μεταστάσεις από κολο-ορθικό καρκίνο (ΙΙ)» στο 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Βόλος, 18-19.02.2011 με την εισήγηση: «Σταδιοποίηση και χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»

31. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Καρκίνος Ορθού. Σύγχρονη Αντιμετώπιση» στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Λιτόχωρο Πιερίας, 16-18.09.2011 με την εισήγηση: «Χειρουργικές τεχνικές στον καρκίνο του ορθού»

32. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Επιπλεγμένη περιεδρική νόσος Crohn» στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Καλαμάτα, 27-29.05.2011 με θέμα: «Συνδυασμένη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση της περιεδρικής νόσου Crohn (εξέταση υπό αναισθησία)» (ταυτόχρονη παρουσίαση με τον Γαστρεντερολόγο κο Ε. Συμβουλάκη)

33. Διάλεξη στο 16ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Αγ. Νικόλαος, 25-28.10.2012 με θέμα: «Οξεία εκκολπωματίτιδα: Σύγχρονες ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης»

34. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «ACS-Greek Chapter: Νεότερες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του παχέος εντέρου» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012 με την εισήγηση: «Φλεγμονώδεις νόσοι: Σύγχρονες απόψεις» (21.11.2012)

35. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ανατομικές και λειτουργικές διαταραχές της πυέλου στη χειρουργική του ορθού και του πρωκτού» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012 με την εισήγηση: «Mετεγχειρητική πυελική δυσλειτουργία» (21.11.2012)

36. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Surgical Oncology» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012 με την εισήγηση: «Sphincter-preserving and rectal-saving approaches for lower rectal cancer. How far can we go (22.11.2012)

37. Σχολιαστής σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν στη χρήση νέων υλικών στη Χειρουργική» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

38. Σχολιαστής σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Εξατομικευμένη γονιδιωματική ιατρική - Καρκίνος ορθού» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

39. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Καρκίνος παχέος εντέρου» στα πλαίσια του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένης Θεραπείας, Αθήνα, 29.11-1.12.2012 που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, με την εισήγηση: «Κληρονομικός καρκίνος παχέος εντέρου» (30.11.2012)

40. Σχολιαστής σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Νεότερα δεδομένα στον καρκίνο του παχέος εντέρου- Παρουσίαση περιστατικού» στο 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Ναύπλιο, 21-22.02.2014

41. Συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, 7-9.03.2014, Καλαμπάκα,με ομιλία με τίτλο: «Περιεδρική νόσος Crohn»

42. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «NESA’S SURGICAL, GYNECOLOGICAL INTERDISCIPLINARY SESSION» στο AOGQ 4th International Symposium/MSRM/NESA Days 2014, Ag. Nikolaos, Crete, 19-21.09.2014 με την εισήγηση: «Do minimally invasive approaches confer an advantage to inflammatory bowel disease surgery?» (21.09.2014)

43. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ελκώδης κολίτιδα: Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις (Evidence Based Medicine) και κατευθυντήριες οδηγίες» στο 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014 με την εισήγηση: «Αντιμετώπιση των επιπλοκών της ειλεϊκής ληκύθου μετά την ολική ορθοκολεκτομή» (16.11.2014)

44. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Σύγχρονα Θέματα στην Ογκολογία» στις Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, 9-13.02.2015 με την εισήγηση: «Καρκίνος Παχέος Εντέρου»

45. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κατώτερου Πεπτικού» στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 8-10.05.2015 με την εισήγηση: «Δεξιά Κολεκτομή. Κινητοποίηση, απολίνωση αγγείων και αναστόμωση. Πώς; (video)»

46. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Χειρουργική Αντιμετώπιση Κολίτιδων» στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ηράκλειο Κρήτης, 29.04-01.05.2015 με την εισήγηση: «Η αντιμετώπιση της ισχαιμικής κολίτιδας»

47. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «ΙΦΝΕ» στο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11.10.2015 με την εισήγηση: «Νόσος Crohn: Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιμετώπιση;»

48. . Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο ΣΥΝΕΔΡΙΑ V- ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ στην Ετήσια Ημερίδα Επιστημονικών Τμημάτων Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, Αθήνα 04.04.2015 με την εισήγηση: «Περιπρωκτικά συρίγγια: χειρουργική αντιμετώπιση»

48. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Εμβολιασμός για την πρόληψη HPV-σχετιζόμενων παθήσεων σε γυναίκες και άνδρες» στην 7η Σύνοδο της Ελληνικής ΗPV Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 26.02.2016 με την εισήγηση «ΗPV εμβολιασμός και η επίδρασή του στον HPV επιπολασμό και στις αλλοιώσεις στην περιοχή του πρωκτού»

49. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού» στο 30ο Πανελλληνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016 με την εισήγηση «Διορθική χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»

50. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Διλήμματα στη χειρουργική του κατώτερου πεπτικού» στο 30ο Πανελλληνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016 με την εισήγηση «Πρόπτωση ορθού, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές»

51. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Τεχνικά ζητήματα της ογκολογικής κολεκτομής» στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31.03-2.04.2016 με την εισήγηση «Σφιγκτηροσωστικές και ορθοσωστικές επεμβάσεις για καρκίνο ορθού»

52. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία και Λεμφικό Σύστημα» στο 3ο Πανελλήνιο Λεμφολογικό Συνέδριο, Αμφιθέατρο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα, 03-04.06.2016, με την εισήγηση «Λεμφαδενικός καθαρισμός κατώτερου πεπτικού»

53. Ομιλία με τίτλο «Χειρουργική αντιμετώπιση των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου» στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Ιωάννινα, 03-05.06.2016

54. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Νεότερες εξελίξεις στη Χειρουργική Ογκολογία» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Βόλος, 10-12.06.2016 με την εισήγηση «Σφιγκτηροσωστικές και ορθοσωστικές επεμβάσεις για τον καρκίνο του ορθού»

55. Συμμετοχή στο 2ο Επιστημονικό Forum: Ογκολογία Quo Vadis, Ναύπλιο, 29.09–01.10.2017 με τη διάλεξη «Θεραπευτικές εξελίξεις και κλινική πράξη. Χειρουργική ογκολογία κατώτερου πεπτικού»

56. Ομιλία στη συνεδρία «Διάλεξη ΙΙΙ» (προεδρείο: Κ. Κουτσόπουλος, Π. Τέκκης) στο 13ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο, Λεμεσός, Κύπρος, 23-25.11.2017 με τίτλο: «Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του ορθού»

57. Διάλεξη στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Λάρισα, 15-17.12.2017 με τίτλο: «Tips and tricks στην ογκολογική αρτιότητα της κολεκτομής»

58. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Σύγχρονες απόψεις στη Χειρουργική Ογκολογία» στις Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, 13-17.02.2017 με την εισήγηση «Σύγχρονες απόψεις στη Χειρουργική Ογκολογία: Κατώτερο πεπτικό σύστημα»

59. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Συρίγγια στο χειρουργικό ασθενή» στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 10-12. 11. 2017 με την εισήγηση: «Περιπρωκτικά συρίγγια»

60. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο ΝΕΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ στο 13ο Συνέδριο της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος "Σύγχρονη Τεχνολογία & Χειρουργική Εκπαίδευση", Θεσσαλονίκη 03-05.11.2017 με την εισήγηση: «Transanal Minimal Invasive Surgery (TAMIS)»

61. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “Live video presentation session” στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα 29.09-01.10.2017 με την εισήγηση: «TaTME»

62. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ο ρόλος του χειρουργού στις ΙΦΝΕ» στην 1η Ημερίδα της Μονάδας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού «Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου», Αθήνα 28.04.2018 με την εισήγηση «Λαπαροσκοπική χειρουργική για τη νόσο Crohn: Τεχνικές και αποτελέσματα»

63. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο ««Νανοϊατρική» στο 2ο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικών Σχολών, Πάτρα 23-25.03.2018 με την εισήγηση: «Εφαρμογές της Νανοϊατρικής στην Χειρουργική»

64. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Αντιμετώπιση επιπλοκών χειρουργικής παχέος εντέρου» στο 31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-21.11.2018 με την εισήγηση «Λειτουργικές μετεγχειρητικές διαταραχές»

65. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Debates in Rectal Cancer» στο 11th Biennial Congress of the Mediterranean Society of Coloproctology, Thessaloniki, Greece, 04-05.05.2018 με την εισήγηση «Sphincter-preserving approaches for rectal cancer»

66. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Χειρουργική αντιμετώπιση νόσου Crohn» στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Θεσσαλονίκη, 18-20.05.2018 με την εισήγηση: «Περιορισμένη ειλεοτυφλική νόσος: Χειρουργική αντιμετώπιση»

67. Διάλεξη στο 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 06-09.12.2018 με τίτλο: «Λαπαροσκοπική/Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στα ΙΦΝΕ»

68. Συμμετοχή στην Ημερίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας «Ενημερώνομαι και προλαμβαίνω: Καρκίνος παχέος εντέρου & Καρκίνος προστάτη» (Στυλίδα, 28.11.2018) με την ομιλία: «Καρκίνος παχέος εντέρου: Εισαγωγικά στοιχεία – Χειρουργική Θεραπεία»

69. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Ελάχιστα επεμβατική ιατρική» στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΘΗΝΑ» με τίτλο «Σύγχρονη Δυτική και Ιπποκρατική ιατρική πρακτική. Εξατομικευμένη – στοχευμένη θεραπεία των νεοπλασμάτων», Αθήνα 11-12.05.2018 με την εισήγηση: «Λαπαροσκοπική χειρουργική»

70. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “Treatment challenges in rectal cancer (II)” στο “Advances and Perspectives in Gastrointestinal Oncology”, Αthens, 15-17.03.2018 με την εισήγηση: “Early rectal cancer: which technique and from whom”

71. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Στην εποχή των ελάχιστων παρεμβάσεων ή αλλιώς Less is More…paradigm shift: εφαρμογές στους τοπικούς χειρισμούς» στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Από τη Χημειοθεραπεία στη Μοριακή Στόχευση – Η εξέλιξη στην αντινεοπλασματική θεραπεία», Αθήνα 07-09.12.2018 με την εισήγηση: «Εφαρμογές σε καρκίνο παχέος εντέρου»

72. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Νεώτερες Τεχνικές Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Καρκίνου του Ορθού» στην 3η επιστημονική εκδήλωση με θέμα: Τεχνικές “Ελάχιστης Παρέμβασης” στην Αντιμετώπιση Παθήσεων Ανώτερου και Κατώτερου Πεπτικού, Θεσσαλονίκη 26.05.2018 με την εισήγηση: «ΤΑΜΙS»

73. Συμμετοχή στο Σεμινάριο Επείγουσας Χειρουργικής της Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα 11.05.2018 με την ομιλία: «Θεραπευτικές επιλογές στην οξεία περιτονίτιδα»

74. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Μοντέρνες Εγχειρητικές Τεχνικές στον Καρκίνο του Ορθού» στο 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20.10.2018 με την εισήγηση: «Διαπρωκτική ολική εκτομή μεσοορθού (TaTME)»

75. Ομιλία με τίτλο «TAMIS» στο Colorectal Masterclass “Current trends in minimally invasive colorectal surgery”, Tirana, Albania, 23.11.2019

76. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Καρκίνος Ορθού» στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 31.10-03.11.2019 με την εισήγηση «Η διαπρωκτική προσπέλαση στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»

77. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού» στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Αθήνα 12-14.04.2019 με την εισήγηση «ΤΜΕ: ανοικτά, λαπαροσκοπικά, ρομποτικά ή διαπρωκτικά (TaTME)»

78. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Νεότερες εξελίξεις στη Χειρουργική» στις Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, 11-15.02.2019 με την εισήγηση «Τι νεότερο στον καρκίνο του ορθού»

79. Στα πλαίσια της 1ης Ημερίδας Χειρουργικής με θέμα «Επείγουσα Χειρουργική – Πρόληψη και σύγχρονες αρχές αντιμετώπισης του καρκίνου» (Σπάρτη, 21.09.2019), που οργανώθηκε από τη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Σπάρτης, σε συνεργασία με την Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική ΕΚΠΑ, συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πρώιμη διάγνωση του καρκίνου» και εισήγηση με τίτλο: «Πρώιμη διάγνωση του καρκίνου: Καρκίνος παχέος εντέρου»

80. Συμμετοχή σε εισαγωγική στρογγυλή τράπεζα με τίτλο « Καρκίνος και ποιότητα ζωής» κατά την Τελετή Έναρξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2020 της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την εισήγηση «Ποιότητα ζωής μετά από αντιμετώπιση ορθοκολικού καρκίνου»

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πρόεδρος σε συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων με θέμα «Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Ιnternational Symposium του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 9-12.3.2006

2. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις Προοπτικές της Ποιότητας Ζωής των Ασθενών- Απαρτιωμένη Προσέγγιση στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, στη Χειρουργική Ογκολογία & Ογκολογία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, Σμύρνη, Τουρκία, 5-8.5.2006

3. Πρόεδρος σε διάλεξη με θέμα: «Πρόληψη των νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστεως» στην 4η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 11.11.2007

4. Πρόεδρος σε διάλεξη με θέμα: «Πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτικές προσεγγίσεις στον πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος» στην 4η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 11.11.2007

5. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Colorectal» στο 7th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery (MMESA), El-Gouna Hurghada- Egypt, 2-5.12.2007

6. Faculty στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007

7. Πρόεδρος σε συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων με τίτλο “Gastroduodenal Diseases” στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007

8. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλοΝon malignant pathology of the esophagus: VATS versus endoscopic/laparoscopic techniques” στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007

9. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “Minimal invasive surgery for anorectal pathologies” στο 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007

10. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Επιστημονικής Διημερίδας «Αμφιλεγόμενα σημεία στον καρκίνο του μαστού», Αθήνα 12.9.2007

11. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στην 1η Επιστημονική Συνάντηση Ενδοσκοπικής Χειρουργικής μέσω Φυσικών Οπών (NOTES), Aθήνα, 28-29.3.2008

12. Πρόεδρος δορυφορικού συμποσίου με τίτλο «Αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας με την υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DG-HAL)» στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα, 4-6.4.2008

13. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Colorectal Cancer» στο 8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008

14. Πρόεδρος σε επιστημονικές συνεδρίες στο Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009

15. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

16. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο New European Surgical Academy (NESA) Congress 2009, Athens, 28-30.5.2009

17. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου» στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιου, Αθήνα, 21-23.5.2009

18. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Prevention of Lymphedema» στο XXXVI Congress of European Society of Lymphology, Αθήνα 14-16.5.2010

19. Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Αναρτημένων Ανακοινώσεων – Βιντεοπροβολών στο 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα, 24-27.11.2010

20. Πρόεδρος σε συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων με θέμα: «Κόλον-Ορθό» (27.11.2010) στο 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα, 24-27.11.2010

21. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Εκκολπωματίτιδα: Σταδιοποίηση-Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας» στο 10ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο, Λευκωσία, 18-20.11.2011

22. Γενικός Γραμματέας, 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012

23. Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Αναρτημένων Ανακοινώσεων, 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012

24. Συντονιστής (21.11.2012) στρογγυλού τραπεζιού με τίτλο: «Ανατομικές και λειτουργικές διαταραχές της πυέλου στη χειρουργική του ορθού και του πρωκτού» στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012

25. Πρόεδρος σε διάλεξη με τίτλο «Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα αλλά και μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα: πότε, πώς, γιατί» (Ομιλητής: Καθηγητής Ι.Μπράμης) στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012

26. Πρόεδρος σε διάλεξη με τίτλο «Response to chemoradiation in rectal cancer: are we ready for a new era?» (Ομιλήτρια: Μ. Maas) στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012

27. Πρόεδρος σε διάλεξη με τίτλο «Reading rectal cancer MRI: what should surgeons know?» (Ομιλήτρια: Μ. Maas) στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012

28. Πρόεδρος σε συνεδρίαση βιντεοπροβολών (22.11.2012) στο 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012

29. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Rectal Cancer (III)» στο 6th International meeting- Colorectal games, Aθήνα, 13-14.06.2014

30. Γενικός Γραμματέας, 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

31. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Νόσος Crohn: Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις (Evidence Based Medicine) και κατευθυντήριες οδηγίες» στο 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

32. Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Προφορικών Ανακοινώσεων, 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

33. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: «Η θέση της Ακτινοθεραπείας στις νεοπλασίες του γαστρεντερικού συστήματος» στο 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

34. Πρόεδρος σε διάλεξη με τίτλο « Single-port colectomy: A help or a hype» (Oμιλητής: T. Voloyiannis) στο 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

35. Ειδικός Γραμματέας του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31.03-2.04.2016

36. Ειδικός Γραμματέας του 30ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

37. Συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Τοπικώς προχωρημένος καρκίνος του ορθού: Συστάσεις» στο 30ο Πανελλληνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

38. Συντονιστής (μαζί με κο Β. Κομπορόζο) σε συνεδρία MEET THE EXPERTS με θέμα «Αντιπαραθέσεις στις χειρουργικές παθήσεις του ορθού» στο 30ο Πανελλληνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

39. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 13ου Ελλαδο-Κυπριακού Συνεδρίου, 23-25. 11.2017, Λεμεσός, Κύπρος

40. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Λάρισα, 15-17.12.2017

41. Πρόεδρος σε συνεδρία βιντεοπαρουσιάσεων στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Λάρισα, 15-17.12.2017

42. Πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Βασικές γνώσεις Παθολογικής Ανατομικής στη Χειρουργική Ογκολογία» στο 1ο Διεταιρικό Επιστημονικό Συμπόσιο Χειρουργικής Ογκολογίας «Από τη σύγχρονη Τεχνολογία στην έγκαιρη Διάγνωση και Θεραπεία», Λιβαδειά, 16-18.09.2016

43. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Τεχνικά ζητήματα της ογκολογικής κολεκτομής» στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31.03-2.04.2016

44. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Μονάδας Μελέτης του Κατώτερου Πεπτικού του Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου και ως υπεύθυνος της Μονάδας Παχέος Εντέρου της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, συντονισμός και οργάνωση της 1ης Ημερίδας της Μονάδας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού «Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου», Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου, Αθήνα 21.04.2018

45. Πρόεδρος (μαζί με κο Β. Κομπορόζο) σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ο ρόλος του χειρουργού στις ΙΦΝΕ» στην 1η Ημερίδα της Μονάδας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού «Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου», Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου, Αθήνα 21.04.2018

46. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Αναθεώρηση των επιλογών Θεραπείας» στο 31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-21.11.2018

47. Πρόεδρος σε συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων με θέμα: «Κατώτερο Πεπτικό» στο 31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

48. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 11th Biennial Congress of the Mediterranean Society of Coloproctology, Thessaloniki, Greece, 04-05.05.2018

49. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “Robotics in colorectal surgery” στο 11th Biennial Congress of the Mediterranean Society of Coloproctology, Thessaloniki, Greece, 04-05.05.2018

50. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης & Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού, Αθήνα 05-06.10.2018

51. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Μονάδας Μελέτης του Κατώτερου Πεπτικού του Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου και ως υπεύθυνος της Μονάδας Παχέος Εντέρου της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, συντονισμός και οργάνωση της 2ης Ημερίδας της Μονάδας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού «Ορθοκολικός Καρκίνος- Προκλήσεις και Διλήμματα», Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου, Αθήνα 16.03.2019

52. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “Best Videos- Colorectal” στο 27th International Congress of European Association of Endoscopic Surgery (EAES), Seville, Spain, 12-15.06.2019

53. Πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο “S50 Upper Gastro-intestinal 3” στο 27th International Congress of European Association of Endoscopic Surgery (EAES), Seville, Spain, 12-15.06.2019

54. Πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Στοχευμένες ανοσοθεραπείες στον καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος» στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών, Βόλος 22-24.03.2019

55. Συντονιστής στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Σύγχρονες θεραπευτικές τάσεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού» στο 3ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ, 28-30.11.2019

56. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Αθήνα 12-14.04.2019

57. Πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ - Κατώτερο πεπτικό ΙΙΙ» στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Αθήνα 12-14.04.2019

58. Πρόεδρος (μαζί με τον κο Β. Κομπορόζο) του 1ου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση - εξατομικευμένη προσέγγιση της Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας, Αθήνα 23-25.01.2020

59. Πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Οι αναστομωτικές διαφυγές στη χειρουργική του παχέος εντέρου» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση, Αθήνα 23-25.01.2020

 

 

Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ)

 1. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Αθήνα, 25-27.1.1990

 2. XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 10-14.11.1990.

 3. International Gastro-Surgical Club, Second International Meeting, Athens, 15-17.11.1990.

 4. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Αθήνα, 23-26.1.1991.

 5. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 30.10-2.11.1991.

 6. 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 7-11.5.1991

 7. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Αθηνών, 45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-23.11.1991.

 8. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 5-8.12.1991.

 9. 18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 12-16.5.1992.

 10. 13ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 26-28.11.1992.

 11. ΙΙ Symposium: Advances in Oncology and Respective Surgery, Αθήνα, 6.1993.

 12. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής, Αθήνα, 9.1993.

 13. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα, 11.1993.

 14. International Gastro-Surgical Club Athens, 12.1993.

 15. 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ογκολογία του Γαστρεντερολογικού Συστήματος, Αθήνα, 12.1993.

 16. III Greek Friends of the Methodist Hospital Symposium, Athens, 5.1994.

 17. ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 10.1994.

 18. American College of Surgeons, New Jersey Chapter, 43rd Annual Meeting, Princeton, New Jersey, USA, 12.1994.

 19. Breast Cancer Symposium II, Eatontown, New Jersey, USA, 10.1995.

 20. American College of Surgeons, New Jersey Chapter, 44th Annual Meeting, New Brunswick, New Jersey, USA, 12.1995.

 21. New Jersey Society of Colon and Rectal Meeting, East Orange, New Jersey, USA, 2.1996.

 22. Society for Surgical Oncology, 49th Cancer Symposium, Atlanta, Georgia, USA, 3.1996.

 23. Eastern Pennsylvania Chapter, American College of Surgeons, Annual Scientific Meeting, Seraton, Pennsylvania, USA, 25.10.1996.

 24. Society of Laparoendoscopic Surgeons, 5th Annual Meeting, Orlando, Florida, USA, 12.1996.

 25. Seventh Annual Critical Care Symposium, Lehigh Valley Hospital, Allentown, Pennsylvania, USA, 2.1997.

 26. Fourth Annual Update on Heart and Lung Surgery, Lehigh Valley Hospital, Allentown, Pennsylvania, USA, 4.1997.

 27. Trauma Management: Moving from the Bench to the Bedside, Lehigh Valley Hospital, Allentwon, Pennsylvania, USA, 5.1997.

 28. Trauma Symposium, Detroit, Michigan, USA, 11.1997.

 29. Breast Cancer Update, St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan, USA, 3.1998.

 30. American College of Surgeons, 84th Annual Clinical Congress, Orlando, Florida, USA, 10.1998.

 31. Trauma Symposium, Detroit, Michigan, USA, 11.1998.

 32. Radiology Update, St.John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan, 3.1999.

 33. American College of Surgeons, 85th Annual Clinical Clinical Congress, San Francisco, California, USA, 10.1999.

 34. Minimally Invasive Surgery Update, St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan, USA, 3.2000.

 35. American College of Surgeons, Michigan Chapter, 47th Annual Meeting, Traverse City, Michigan, USA, 5.2000.

 36. Innovations in the Management of Inflammatory Bowel Disease, Columbus, Ohio, USA, 21.7.2000.

 37. 46th Annual Meeting of Ohio Chapter, American College of Surgeons, Dayton, Ohio, USA, 10-12.5.2001.

 38. Annual Meeting of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, San Diego, California, USA, 2-7.6.2001.

 39. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002.

 40. 23ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, Αθήνα 9-12.11.2002.

 41. Επιστημονική Ημερίδα: Τεχνικές στη Χειρουργική "How I do it", Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 17.5.2003.

 42. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium of Advanced Laparoendoscopic Surgery, Αθήνα 22-24.5.2003.

 43. 89th Annual Clinical Congress, American College of Surgeons, Chicago, Illinois, USA, 19-23.10.2003.

 44. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 20-23.11.2003.

 45. 4η Επιστημoνική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 5-7.12.2003.

 46. SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004.

 47. XXXIX Congress of the European Society for Surgical Research, Athens, Greece, 12.5-15.5.2004.

 48. European Council of Coloproctology- European Association of Coloproctology (ECCP-EACP) 2nd Joint Meeting, Bologna, Italy, 15-17.9.2005

 49. 2005 Clinical Congress American College of Surgeons, San Francisco, CA,USA, 16-20.10.2005

 50. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα, 10-13.11.2005

 51. Παρακολούθηση τηλεδιάσκεψης με θέμα: «Μέθοδος SECCA: The 20 minutes RF Treatment for Fecal Incontinence», Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ., 14.02.2006

 52. 1ο Διεθνές Συμπόσιο Χειρουργικής Ήπατος- Παγκρέατος- Χοληφόρων «Αντιμετωπίζοντας τον Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο και τις Ηπατικές Μεταστάσεις», Αθήνα- Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 7-8.7.2006

 53. 2nd International Symposium “Colorectal Games”, Ηράκλειο Κρήτης, 5-7.10.2006

 54. 2nd International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Cleveland Clinic, Florida, USA, 13-14.2.2007

 55. 18th Annual International Colorectal Disease Symposium, An International Exchange of Medical and Surgical Concepts, Cleveland Clinic, Florida, USA, 15-17.2.2007

 56. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 5-7.7.2007

 57. Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Αθήνα, 25.11-2.12.2007

 58. Στρατηγική αντιμετώπισης των ηπατικών μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου, Καστοριά, 10-12.4.2009

 59. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιο, Αθήνα, 21-23.5.2009

 60. 24th Annual Jagelman/34th Annual Turnbull International Colorectal Disease Symposium, Cleveland Clinic, Florida, USA, 12-16.02.2013

 61. 14th World Congress of Endoscopic Surgery, Paris, France, 25-28.06.2014

 62. 23rd International Congress of European Association of Endoscopic Surgery (EAES), Bucharest, Romania, 03-06.06.2015

 63. American Society of Colon & Rectal Surgeons (ASCRS) Annual Meeting, Los Angeles, USA, 30.04-04.05.2016

 64. 26th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), London, UK, 30.05-01.06.2018

 65. 4th AISDD Athens International Symposium 2018, 06-07.07.2018

 66. Innovations in Colorectal Surgery, VU Medical Center, Amsterdam, The Netherlands, 29.03.2019

 67. 14o Eλλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο «Εξελίξεις στη Χειρουργική», Λευκωσία, Κύπρος, 15-17.11.2019

 68. Dilemmas & Debates in Colorectal Surgery, Bush House, King's College London, London,UK, 14-18.12.2019

 
Δ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ:
Δ1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13.10-17.10.1993 (2 εργασίες).

 2. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993 (5 εργασίες).

 3. ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 30.10- 3.11.1994 (4 εργασίες).

 4. 20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994 (5 εργασίες).

 5. Συμπόσιο «Νεοπλασματικές Παθήσεις Οισοφάγου- Στομάχου», Ιωάννινα, 27.5.1995 (1 εργασία).

 6. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002 (4 εργασίες)

 7. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7-10.11.2002 (1 εργασία).

 8. 23ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, Αθήνα 9-12.11.2002 (1 εργασία).

 9. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium of Advanced Laparoendoscopic Surgery, Αθήνα 22-24.5.2003 (6 εργασίες).

 10. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 20-23.11.2003 (5 εργασίες).

 11. 9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Καβάλα, 24-26.6.2004

(1 εργασία)

 1. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 6-9.11.2004 (1 εργασία).

 2. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου- Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005 (5 εργασίες)

 3. 2ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 20-22.5.2005 (1 εργασία)

 4. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Βασικών Ιατρικών Επιστημών, «Από την Εργαστηριακή Εξέταση στην Κλινική Εφαρμογή και Πράξη», Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 7-10/12/2005 (1 ομιλία)

 5. 4ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, Σπάρτη, 23-24.6.2006 (1 εργασία)

 6. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006, Αθήνα, 22-26.11.2006 (2 εργασίες & συμμετοχή σε Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο)

 7. Επιστημονική Ημερίδα: «Τι νεότερο στις Παθήσεις Παχέος εντέρου- Πρωκτού», Αθήνα 16.12.2006 (1 ομιλία)

 8. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Ιnternational Symposium του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 9-12.3.2006 (πρόεδρος σε επιστημονική συνεδρία)

 9. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Ερέτρια, 28-30.9.2006 (1 ομιλία)

 10. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Ιnternational Symposium του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 26-28.04.2007 (1 εργασία)

 11. Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Αθήνα, 25.11-2.12.2007 (1 ομιλία)

 12. 4η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 11.11.2007 (1 ομιλία)

 13. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών- «Τι νεότερο στην Ιατρική», Αθήνα, 21-22.3.2008 (1 ομιλία)

 14. 1η Επιστημονική Συνάντηση Ενδοσκοπικής Χειρουργικής μέσω Φυσικών Οπών (NOTES), Aθήνα, 28-29.3.2008 (1 ομιλία)

 15. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο & International Forum του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, Αθήνα, 17-19.4.2008 (1 ομιλία)

 16. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα, 4-6.4.2008 (2 ομιλίες, 1 πρόεδρος δορυφορικού συμποσίου)

 17. Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία- Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές, Αθήνα, 17-18.10.2008 (1 ομιλία)

 18. 5η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) Αθηνών- Καρκίνος...Μπορεί να νικηθεί, Αθήνα 2.11.2008 (1 πρόεδρος διάλεξης)

 19. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 12-15.11.2008 (1 ομιλία, 7εργασίες)

 20. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009 (1 ομιλία, 7εργασίες)

 21. Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία- Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές, Αθήνα, 9-10.10.2009 (1 ομιλία)

 22. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιου, Αθήνα, 21-23.5.2009 (1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε κλινικό σεμινάριο με πρακτική άσκηση- workshop)

 23. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Χαλκιδική, 15-18.10.2009 (1 ομιλία)

 24. XXXVI Congress of European Society of Lymphology, Αθήνα 14-16.5.2010 (1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 25. Εκπαιδευτική Πρωκτολογική Ημερίδα, Αθήνα, 16.10.2010 (1 εισήγηση)

 26. 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα, 24-27.11.2010 (1 πρόεδρος σε συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων, 1 μέλος επιτροπής αξιολόγησης εργασιών, 1 εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο, 20 εργασίες)

 27. Εκπαιδευτική Ημερίδα του Πρωκτολογικού Τμήματος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 16.10.2010 (1 εισήγηση)

 28. 1η Ετήσια Διημερίδα Επιστημονικών Τμημάτων Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 17-18.06.2011 (1 εισήγηση)

 29. 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Βόλος, 18-19.02.2011 (1 εισήγηση)

 30. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Λιτόχωρο Πιερίας, 16-18.09.2011 (1 εισήγηση)

 31. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Καλαμάτα, 27-29.05.2011 (1 εισήγηση)

 32. 28ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-24.11.2012 (Γενικός Γραμματέας, 1 μέλος επιτροπής αξιολόγησης εργασιών, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 πρόεδρος σε συνεδρία βιντεοπροβολών, 3 πρόεδρος διαλέξεων, 1 συντονιστής σε μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο, 1 εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο, 3 ομιλίες, 2 σχολιασμός σε στρογγυλές τράπεζες, 25 εργασίες)

 33. 16ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Αγ. Νικόλαος, 25-28.10.2012 (1 ομιλία)

 34. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένης Θεραπείας, Αθήνα, 29.11-1.12.2012 (1 ομιλία)

 35. Εκπαιδευτική Ημερίδα «Στομίες: Τεχνικές-Προκλήσεις-Φροντίδα», Αθήνα, 19.01.2013 (Οργανωτής, 2 ομιλίες)

 36. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Ναύπλιο, 21-22.02.2014 (1 σχολιασμός σε στρογγυλή τράπεζα)

 37. 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ), Θεσσαλονίκη, 22-24.11.2013 (1 συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα)

 38. 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ), Θεσσαλονίκη, 24-26.10.2014, 25.10.2014 (1 συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα)

 39. 6th International meeting- Colorectal games, Aθήνα, 13-14.06.2014 (1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 40. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού 2014, Αθήνα, 7-8.11.2014 (1 εισήγηση)

 41. 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014 (Γενικός Γραμματέας, 1 μέλος επιτροπής αξιολόγησης εργασιών, 2 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 πρόεδρος ομιλίας, 1 ομιλία, 1 συντονιστής μετεκπαιδευτικού φροντιστηρίου, 2 ομιλητής σε μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο, 21 εργασίες)

 42. Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, 9-13.02.2015 (1 ομιλία)

 43. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 8-10.05.2015 (1 ομιλία)

 44. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ηράκλειο Κρήτης, 29.04-01.05.2015 (1 ομιλία)

 45. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 8-11.10.2015 (1 ομιλία, 3 εργασίες)

 46. 7η Σύνοδος της Ελληνικής ΗPV Εταιρείας, Θεσσαλονίκή, 26.02.2016 (1 ομιλία, 1 πρόεδρος εκπαιδευτικού σεμιναρίου, 2 ομιλίες σε εκαπιδευτικό σεμινάριο)

 47. 30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016 (Ειδικός Γραμματέας, 2 ομιλίες, 2 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 11 εργασίες)

 48. 1η Ημερίδα της Μονάδας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού «Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου», Αθήνα 28.04.2018 (Συντονιστής, 1 ομιλία, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 49. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31.03-2.04.2016 (1 συντονιστής φροντιστηριακού μαθήματος, 1 ομιλία, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 50. 3ο Πανελλήνιο Λεμφολογικό Συνέδριο, Αμφιθέατρο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα, 03-04.06.2016 (1 ομιλία)

 51. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Ιωάννινα, 03-05.06.2016 (1 ομιλία)

 52. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Βόλος, 10-12.06.2016 (1 ομιλία)

 53. 1ο Διεταιρικό Επιστημονικό Συμπόσιο Χειρουργικής Ογκολογίας «Από τη σύγχρονη Τεχνολογία στην έγκαιρη Διάγνωση και Θεραπεία», Λιβαδειά, 16-18.09.2016 (1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 54. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Λάρισα 15-17.12.2017 (1 ομιλία, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 5 εργασίες)

 55. Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, 13-17.02.2017 (1 ομιλία)

 56. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 10-12.11.2017 (1 ομιλία)

 57. Ετήσια Ημερίδα Επιστημονικών Τμημάτων Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, Αθήνα 04.04.2015 (1 ομιλία)

 58. 13ο Συνέδριο της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος "Σύγχρονη Τεχνολογία & Χειρουργική Εκπαίδευση", Θεσσαλονίκη 03-05.11.2017 (1 ομιλία)

 59. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα 29.09-01.10.2017 (1 ομιλία)

 60. 2ο Επιστημονικό Forum: Ογκολογία Quo Vadis, Ναύπλιο, 29.09–01.10.2017 (1 ομιλία)

 61. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Θεσσαλονίκη, 18-20.05.2018 (1 ομιλία, 1 εργασία)

 62. 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 06-09.12.2018 (1 ομιλία, 4 εργασίες)

 63. Ημερίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας «Ενημερώνομαι και προλαμβαίνω: Καρκίνος παχέος εντέρου & Καρκίνος προστάτη», Στυλίδα, 28.11.2018 (1 ομιλία)

 64. Συνέδριο του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΘΗΝΑ» με τίτλο «Σύγχρονη Δυτική και Ιπποκρατική ιατρική πρακτική. Εξατομικευμένη – στοχευμένη θεραπεία των νεοπλασμάτων», Αθήνα 11-12.05.2018 (1 ομιλία)

 65. Πανελλήνιο Συνέδριο «Από τη Χημειοθεραπεία στη Μοριακή Στόχευση – Η εξέλιξη στην αντινεοπλασματική θεραπεία», Αθήνα 07-09.12.2018 (1 ομιλία)

 66. 3η επιστημονική εκδήλωση με θέμα: Τεχνικές “Ελάχιστης Παρέμβασης” στην Αντιμετώπιση Παθήσεων Ανώτερου και Κατώτερου Πεπτικού, Θεσσαλονίκη 26.05.2018 (1 ομιλία)

 67. 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20.10.2018 (1 ομιλία)

 68. 2ο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικών Σχολών, Πάτρα 23-25.03.2018 (1 ομιλία)

 69. 31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-21.11.2018 (1 ομιλία, 2 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 συντονιστής μετεκπαιδευτικού φροντιστηρίου, 3 εκπαιδευτικές εισηγήσεις σε 2 μετεκπαιδευτικά φροντιστήρια, 19 εργασίες)

 70. 2η Ημερίδα της Μονάδας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού «Ορθοκολικός Καρκίνος- Προκλήσεις και Διλήμματα»», Αθήνα 16.03.2019 (Συντονιστής)

 71. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 31.10-03.11.2019 (1 ομιλία, 1 εργασία)

 72. Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών, Βόλος 22-24.03.2019 (1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 73. Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, 11-15.02.2019 (1 ομιλία)

 74. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Αθήνα 12-14.04.2019 (Mέλος Επιστημονικής Επιτροπής, 1 ομιλία, 2 ανακοινώσεις)

 75. 3ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ, 28-30.11.2019 (1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 76. 1η Ημερίδα Χειρουργικής με θέμα «Επείγουσα Χειρουργική – Πρόληψη και σύγχρονες αρχές αντιμετώπισης του καρκίνου», Σπάρτη, 21.09.2019 (1 ομιλία)

 77. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση, Αθήνα, , 23-25.01.2020 (Πρόεδρος συνεδρίου, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 6 εργασίες)

Δ2. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. 3rd International Conference of the Mediterranean Society of Tumor Marker Oncology (MESTMO), Athens, 26-29.10.1994 (2 εργασίες)

 2. 19th Congress of the European Society for Medical Oncology, Lisbon-Portugal, Athens, 11.1994 (1 εργασία)

 3. 49th Annual Meeting of the Society of Surgical Oncology, Atlanta, USA, 21-24.3.1996 (1 εργασία)

 4. New Jersey Chapter of the American College of Surgeons, 44th Annual Clinical Meeting, Robert Woοd Johnson Medical School, New Jersey-USA, 12.1995 (1 εργασία)

 5. The New Jersey Society of Colon and Rectal Surgeons, New Jersey-USA, 2.1996 (1 εργασία)

 6. 10th International Congress on Senology-Breast Diseases, Portu­gal, 31.5-4.6.1998 (1 εργασία)

 7. American College of Surgeosn, 84th Annual Clinical Congress, Orlando, Flori­da, USA, 10.1998 (1 εργασία)

 8. American College of Surgeons, Michigan Chapter, 47th Annual Meeting, Traverse City, Michigan, USA, 5.2000 (1 εργασία)

 9. Midwest Surgical Association Meeting, Maekinak Island, Michigan, USA, 8.2000 (1 εργασία)

 10. Columbus Surgical Society, 12th Annual Presidential Symposium, Columbus, Ohio, USA, 3.3.2001 (1 εργασία)

 11. American College of Surgeons, Michigan Chapter, 46th Annual Meeting, Dayton, Ohio, USA, 11.5.2001 (1 εργασία)

 12. Annual Meeting of American Society of Colon and Rectal Surgeons, San Diego, California, USA, 2-7.6.2001 (1 εργασία)

 13. 9th Congress of the European Council of Coloproctology, Athens, 31.5-4.6.2003 (1 εργασία)

14. XXXIX Congress of the European Society for Surgical Research, Athens, 12- 15.5.2004 (1 εργασία)

15. 13th International Congress of the EAES, Venice, Italy, 1-4.6.2005 (3 εργασίες)

16. 20th European Congress of Pathology, Paris, France, 3-8. 9. 2005 (2 εργασίες)

17. 10ο Παγκύπριο Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, Κύπρος, 21-22.10.2006 (2 ομιλίες)

18. 1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις Προοπτικές της Ποιότητας Ζωής των Ασθενών-Απαρτιωμένη Προσέγγιση στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, στη Χειρουργική Ογκολογία & Ογκολογία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, Σμύρνη, Τουρκία, 5-8.5.2006 (1 ομιλία)

19. 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7.7.2007 (1 ομιλία, 2 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 πρόεδρος συνεδρίας ανακοινώσεων)

20. 7th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery (MMESA), El-Gouna Hurghada- Egypt, 2-5.12.2007(1 ομιλία, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 1. American Society of Colorectal Surgery (ASCRS) Annual Meeting and Tripartite Meeting, Boston, MA, USA, 7-11.6.2008 (1 εργασία)

 2. 3rd International Symposium “Colorectal Games”, Ρέθυμνο, Κρήτη, 16-17.10.2008 (1 εργασία)

 3. 8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008 (1 ομιλία, 3 εργασίες, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 4. 16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008 (4 εργασίες)

 5. Τhe 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TRBI) and the 3rd Egyptian-Greek Training Course on “Intensive Care Skills and Associated Infection Control Protocols”, Cairo, Egypt, 2-5.3.2009 (4 ομιλίες, πρόεδρος σε επιστημονικές συνεδρίες)

 6. New European Surgical Academy (NESA) Congress 2009, Athens, 28- 30.5.2009 (1 ομιλία)

 7. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009 (3 εργασίες)

 8. 9o EλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, 30.10-1.11.2009 (1 ομιλία)

 9. 1st International Conference on Molecular Cancer Research, Athens, 28-30.11.2009 (2 εργασίες)

 10. European Colorectal Congress 2009, Benign Colorectal Diseases, St Gallen, Switzerland, 2-4.12.2009 (1 εργασία)

 11. European Colorectal Congress 2010, Metastasis-Complications, St Gallen, Switzerland, 1-3.12.2010 (3 εργασίες)

 12. 10ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο, Λευκωσία, 18-20.11.2011 (1 πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα)

 13. American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2011, Vancouver, Canada, 24-18.05.2011 (2 εργασίες)

 14. 6th International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK, 5-7.09.2011 (3 εργασίες)

 15. Falk Symposium 2012- Carcinogenesis, Prevention and Treatment of Colorectal Cancer-State-of-the-Art, Munich, Germany, 10-11.02.2012 (2 εργασίες)

 16. European Colorectal Congress 2011, What’s New in Rectal Cancer, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014 (5 εργασίες)

 17. American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2013, Phoenix, Arizona, USA, 27.04-01.05.2013 (2 εργασίες)

 18. American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2014, Hollywood, Florida, USA, 17-21.05.2014 (1 εργασία)

 19. AOGQ 4th International Symposium/MSRM/NESA Days 2014, Ag. Nikolaos, Crete, 19-21.09.2014 (1 εισήγηση)

 20. Falk Symposium 196- Critical Evaluation of Current Concepts and Moving to New Horizons in the Management of IBD, Frankfurt, Germany, 06-07.03.2015 (1 εργασία)

 21. International Conference on Cytokine Signalling, Chania, Crete, Greece, 24-29.05.2015 (1 εργασία)

 22. 24th International Congress of European Association of Endoscopic Surgery (EAES), Amsterdam, The Netherlands, 15-18.06.2016 (1 εργασία)

 23. EUROPEAN COLORECTAL CONGRESS Spotlight on the rectum, St.Gallen, Switzerland, 03-07.12.2017 (1 εργασία)

 24. 13ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο, Λεμεσός, Κύπρος, 23-25. 11.2017 (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 1 ομιλία)

 25. European Society of Coloproctology 13th Scientific and Annual Meeting, Nice, France, 26-28.09.2018 (1 εργασία)

 26. 11th Biennial Congress of the Mediterranean Society of Coloproctology, Thessaloniki, Greece, 04-05.05.2018 (1 ομιλία)

 27. “Advances and Perspectives in Gastrointestinal Oncology”, Αthens, 15-17.03.2018 (1 ομιλία)

 28. 27th International Congress of European Association of Endoscopic Surgery (EAES), Seville, Spain, 12-15.06.2019 (2 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας)

 29. 7th International Multithematic Scientific Bio-Medical Congress, European University of Cyprous, 7-9.11.2019 (1 εργασία)

 30. Colorectal Masterclass “Current trends in minimally invasive colorectal surgery”, Tirana, Albania, 23.11.2019 (1 ομιλία)

 31. Τhe International Colorectal Disease Symposium (Cleveland Clinic Florida)- Joint with the Annual Meeting of the Israel Society of Colon and Rectal Surgery, Jerusalem, Israel, 25-28.01.2020 (Μέλος οργανωτικής επιτροπής, 1 πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, 1 εργασία)

Διαβάστε περισσότερα...

Οργανωτικό έργο

 

 

 • Δεκέμβριος 2001-Ιούλιος 2002: Συμβολή στην οργάνωση και λειτουργία χειρουργείου στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Σάμου (79 ΤΥΕΘ)

 • Οκτώβριος 2007- Φεβρουάριος 2013: Στα ακαδημαϊκά πλαίσια εκπόνησης διδακτορικών διατριβών που αφορούν στη μετεγχειρητική Ποιότητα Ζωής ασθενών, οργάνωση Ιατρείου παρακολούθησης ασθενών με κύριο στόχο την επιτήρηση της ογκολογικής θεραπείας, την παρακολούθηση των ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο και την αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε κολεκτομή για καλοήθη ή κακοήθη παθολογία του παχέος εντέρου

 • 2009-2010: Υπεύθυνος Τμήματος Παχέος Εντέρου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας μαζί με τους κους: Κομπορόζο Β, Παπασταματίου Μ, Τούτουζα Κ.

 • 2011-2012: Συμμετοχή ως μέλος στη Δευτεροβάθμια Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί θεμάτων νοσηλείας στο εξωτερικό ασθενών ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

 • Γενικός Γραμματέας (μαζί με τους κους Κ. Αλεξίου, Γ. Σγουράκη) του 28ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

 • Στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2012, οργανωτής (μαζί με τον Καθηγητή κο Δ. Λινό) του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Καρκίνος ορθού» (Αθήνα, 21.11.2012)

 • Διοργάνωση της Ημερίδας «Στομίες: Τεχνικές-Προκλήσεις-Φροντίδα», που διοργανώθηκε από την Hollister (Συνεργαζόμενος Επιστημονικός Φορέας: Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ) Αθήνα, 19.01.2013

 • Γενικός Γραμματέας (μαζί με τους κους Κ. Τούτουζα, Ν. Ρουκουνάκη) του 29ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15.11.2014

 • Μέλος του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για τα έτη 2013 και 2014

 • Στα πλαίσια του 29ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2014, διοργάνωση και συντονισμός (μαζί με τον κο S. Papagrigoriadis) του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου» (Αθήνα, 14.11.2014)

 • 2013- : Υπεύθυνος του Τμήματος Παχέος Εντέρου & Φλεγμονωδών Νόσων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Ζωγράφος)

 • Μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για τα έτη 2015-2020

 • Ειδικός Γραμματέας (μαζί με τους κους Ε. De Bree και Δ. Μαγγανά) του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 31.03-2.04.2016

 • Ειδικός Γραμματέας του 30ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

 • Στα πλαίσια των τακτικών Μαθημάτων/Ημερίδων που οργανώνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, συντονιστής (μαζί με τον κο Β. Κομπορόζο) της 4ης Εκπαιδευτικής Ημερίδας για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (Αθήνα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 16.04.2016) με θέμα: «Παθήσεις Παχέος Εντέρου»

 • 2015- : Οργάνωση λειτουργίας και υπεύθυνος (με τον Αναπλ. Καθηγητή Παθολογίας Σ. Μανωλακόπουλο και την Επιμελήτρια Α΄ Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Α. Μήκα) «Μονάδας Μελέτης Κατώτερου Πεπτικού» στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών (έγκριση Επιστημονικού Συμβουλίου 59/30-10-2014 και Διοικητικού Συμβουλίου, Απόφαση 23/18-6-2015), με στόχο τη θεμελίωση ομάδας πολυπαραγοντικής προσέγγισης ειδικών παθήσεων παχέος εντέρου (π.χ. Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου) και την ενσωμάτωση ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων (π.χ. αξονική κολονογραφία, αξονική εντερογραφία)

 • Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Μονάδας Μελέτης του Κατώτερου Πεπτικού του Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου και ως υπεύθυνος της Μονάδας Παχέος Εντέρου της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, συντονισμός και διοργάνωση της 1ης Ημερίδας ττης Μονάδας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού: «Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου», Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου, Αθήνα 21.04.2018

 • Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Μονάδας Μελέτης του Κατώτερου Πεπτικού του Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου και ως υπεύθυνος της Μονάδας Παχέος Εντέρου της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, συντονισμός και διοργάνωση της 2ης Ημερίδας της Μονάδας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού: «Ορθοκολικός καρκίνος- Προκλήσεις και Διλήμματα», Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου, Αθήνα 16.03.2019

 • Στα πλαίσια του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, διοργάνωση, σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΕΧΕ, φροντιστηριακού μαθήματος με τίτλο: «Λαπαροσκοπική Κολεκτομή: Τεχνική από το Α έως το Ω», Αθήνα 31.03-2.04.2016

 • Συντονιστής του 9ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 20-21.10.2017)

 • Συντονιστής (μαζί με τον Καθηγητή κο Κ. Τεπετέ) της 7ης Διήμερης Συνεδρίας ΕΧΕ 2018 με θέμα «Οξεία κοιλία», στα πλαίσια του 33ου Ετήσιου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΕΧΕ (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), Λάρισα 05-06.10.2017

 • Στα πλαίσια του 31ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2018, διοργάνωση και συντονισμός (μαζί με τους κους Β. Κομπορόζο και Ι. Γαλάνη) του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Αναστομώσεις στη Χειρουργική του παχέος εντέρου: Τεχνικές - Επιπλοκές», Αθήνα 21-24.11.2018

 • Συντονιστής του 10ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 22-23.07.2019)

 • Συντονιστής (μαζί με τον Καθηγητή κο Γ. Τζοβάρα) της 6ης Πολυθεματικής Διημερίδας ΕΧΕ 2019 (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN), 11-12.10.2019

 • Συντονιστής του 11ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 12-13.07.2019)

 • Πρόεδρος (μαζί με τον κο Β. Κομπορόζο) του «1ου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση - εξατομικευμένη προσέγγιση» της Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας, της οποίας αποτέλεσα ιδρυτικό μέλος και διατελώ Αντιπρόεδρος, Αθήνα 23-25.01.2020

Διαβάστε περισσότερα...

Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις

 

1. Lazaris AC, Davaris P, Nakopoulou L, Theodoropoulos GE, Koullias G, Golematis BC.

Correlation between immunohistochemical expression of proliferating cell nuclear antigen and flow cytometry parameters in colorectal neoplasia.

Dis Colon Rectum. 1994 Nov;37(11):1083-9.

2. Theodoropoulos GE, Lazaris AC, Panoussopoulos D, Davaris P, Golematis BC.

Significance of estrogen receptors and cathepsin D tissue detection in gastric adenocarcinoma.

J Surg Oncol. 1995 Mar;58(3):176-83.

3. Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Davaris PS, Panoussopoulos D, Nakopoulou L, Kittas C, Golematis BC.

Heat shock protein 70 and HLA-DR molecules tissue expression. Prognostic implications in colorectal cancer.

Dis Colon Rectum. 1995 Jul;38(7):739-45.

4. Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Aroni K, Saetta A, Davaris PS. Immunohistochemical expression of C-myc oncogene, heat shock protein 70 and HLA-DR molecules in malignant cutaneous melanoma.

Virchows Arch. 1995;426(5):461-7.

5. Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Anastassopoulos P, Nakopoulou L, Panoussopoulos D, Papadimitriou K.

Prognostic significance of p53 and c-erbB-2 immunohistochemical evaluation in colorectal adenocarcinoma.

Histol Histopathol. 1995 Jul;10(3):661-8.

6. Nakopoulou L, Constantinides C, Papandropoulos J, Theodoropoulos G, Tzonou A, Giannopoulos A, Zervas A, Dimopoulos C.

Evaluation of overexpression of p53 tumor suppressor protein in superficial and invasive transitional cell bladder cancer: comparison with DNA ploidy.

Urology. 1995 Sep;46(3):334-40.

7. Nakopoulou LL, Alexiadou A, Theodoropoulos GE, Lazaris AC, Tzonou A, Keramopoulos A.

Prognostic significance of the co-expression of p53 and c-erbB-2 proteins in breast cancer.

J Pathol. 1996 May;179(1):31-8.

8. Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Diamantopoulos AK, Anastassopoulos PD, Davaris PS.

Immunohistochemical detection of cathepsin D in low grade breast invasive cancer.

Anticancer Res. 1997 Jul-Aug;17(4A):2651-5.

9. Theodoropoulos GE, Panoussopoulos D, Lazaris AC, Golematis BC.

Evaluation of cathepsin D immunostaining in colorectal adenocarcinoma.

J Surg Oncol. 1997 Aug;65(4):242-8.

10. Theodoropoulos G, Lloyd LR, Cousins G, Pieper D.

Intraoperative and early postoperative gastric intramucosal pH predicts morbidity and mortality after major abdominal surgery.

Am Surg. 2001 Apr;67(4):303-8; discussion 308-9.

11. Theodoropoulos G, Wise WE, Padmanabhan A, Kerner BA, Taylor CW, Aguilar PS, Khanduja KS.

T-level downstaging and complete pathologic response after preoperative chemoradiation for advanced rectal cancer result in decreased recurrence and improved disease-free survival.

Dis Colon Rectum. 2002 Jul;45(7):895-903.

12. Panoussopoulos D, Yotakis J, Pararas B, Theodoropoulos G, Papadimitriou K.

Giant pleomorphic adenoma of the parotid gland involving the parapharyngeal space treated by a totally extraoral transparotid approach.

J Surg Oncol. 2002 Nov;81(3):155-7.

13. Perdiki M, Lazaris AC, Theodoropoulos GE, Sofos GE, Davaris PS.

Cecum malakoplakia: a tumor-like lesion with coexistent adenocarcinoma.

Int J Gastrointest Cancer. 2002;32(2-3):157-60.

14. Lazaris ACh, Papanikolaou IS, Theodoropoulos GE, Petraki K, Davaris PS.

Ischaemic necrosis of the rectum and sigmoid colon complicating systemic lupus erythematosus.

Acta Gastroenterol Belg. 2003 Apr-Jun;66(2):191-4.

15. Theodoropoulos GE, Vlahos K, Lazaris AC, Tahteris E, Panoussopoulos D.

Modified Bascom's asymmetric midgluteal cleft closure technique for recurrent pilonidal disease: early experience in a military hospital.

Dis Colon Rectum. 2003 Sep;46(9):1286-91.

16. Panoussopoulos D, Theodoropoulos G, Lazaris AC, Papadimitriou K.

Focal divergent chondrosarcomatous differentiation in a primary pleomorphic liposarcoma and expression of transforming growth factor beta. Report of a case and review of the literature.

Int J Surg Pathol. 2004 Jan;12(1):79-85.

17. Lazaris ACh, Tzoumani AN, Thimara I, Theodoropoulos GE, Thomopoulou G, Dicoglou C, Panoussopoulos D, Davaris P.

Immunohistochemical assessment of basement membrane components in colorectal cancer: prognostic implications.

J Exp Clin Cancer Res. 2003 Dec;22(4):599-606.

18. Vlahos K, Theodoropoulos GE, Lazaris ACh, Agapitos E, Christakopoulos A, Papatheodorou D, Kalogreas G, Tahteris E.

Isolated colonic leukocytoclastic vasculitis causing segmental megacolon: report of a rare case.

Dis Colon Rectum. 2005 Jan;48(1):167-71.

19. Theodoropoulos G, Panoussopoulos D, Papaconstantinou I, Gazouli M, Perdiki M, Bramis J, Lazaris ACh.

Assessment of JC polyoma virus in colon neoplasms.

Dis Colon Rectum. 2005 Jan;48(1):86-91.

20. Theodoropoulos VE, Lazaris AC, Kastriotis I, Spiliadi C, Theodoropoulos GE, Tsoukala V, Patsouris E, Sofras F.

Evaluation of hypoxia-inducible factor 1alpha overexpression as a predictor of tumour recurrence and progression in superficial urothelial bladder carcinoma.

BJU Int. 2005 Feb;95(3):425-31.

21. Nikiteas NI, Tzanakis N, Gazouli M, Rallis G, Daniilidis K, Theodoropoulos G, Kostakis A, Peros G.

Serum IL-6, TNFalpha and CRP levels in Greek colorectal cancer patients: prognostic implications.

World J Gastroenterol. 2005 Mar 21;11(11):1639-43.

22. Papaconstantinou I, Theodoropoulos G, Gazouli M, Panoussopoulos D, Mantzaris GJ, Felekouras E, Bramis J.

Association between mutations in the CARD15/NOD2 gene and colorectal cancer in a Greek population.

Int J Cancer. 2005 Apr 10;114(3):433-5.

23. Konstantinidis K, Theodoropoulos GE, Sambalis G, Georgiou M, Vorias M, Anastassakou K.

Cystic lymphangioma of the small bowel in a woman at 15 weeks' gestation: laparoscopic approach.

Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2005 Aug;15(4):244-5.

24. Konstantinidis K, Theodoropoulos GE, Spanomihos G, Sambalis G, Vorias M, Georgiou M, Anastassakou K.

Laparoscopic-assisted small bowel resection of a leiomyoma causing recurrent obscure gastrointestinal bleeding.

J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2005 Aug;15(4):396-9.

25. Konstantinidis K, Theodoropoulos GE, Sambalis G, Georgiou M, Vorias M, Anastassakou K, Mpontozoglou N.

Laparoscopic resection of presacral schwannomas.

Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2005 Sep;15(5):302-4.

26. Kousta E, Konstantinidis K, Michalakis C, Vorias M, Sambalis G, Georgiou M, Theodoropoulos GE.

Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter and brief literature review.

Hormones (Athens). 2005 Oct-Dec;4(4):231-4.

27. Theodoropoulos GE, Lazaris AC, Theodoropoulos VE, Papatheodosiou K, Gazouli M, Bramis J, Patsouris E, Panoussopoulos D.

Hypoxia, angiogenesis and apoptosis markers in locally advanced rectal cancer.

Int J Colorectal Dis. 2006 Apr;21(3):248-57.

28. Theodoropoulos G, Papaconstantinou I, Felekouras E, Nikiteas N, Karakitsos P, Panoussopoulos D, Lazaris ACh, Patsouris E, Bramis J, Gazouli M.

Relation between common polymorphisms in genes related to inflammatory response and colorectal cancer.

World J Gastroenterol. 2006 Aug 21;12(31):5037-43.

29. Tzanakis N, Gazouli M, Rallis G, Giannopoulos G, Papaconstantinou I, Theodoropoulos G, Pikoulis E, Tsigris C, Karakitsos P, Peros G, Nikiteas N.

Vascular endothelial growth factor polymorphisms in gastric cancer development, prognosis, and survival.

J Surg Oncol. 2006 Dec 1;94(7):624-30.

30. Vlachos K, Siafakas N, Karameris A, Athanasas G, Theodoropoulos G, Parassi E, Peros G, Papadopoulos J, Hakim N.

Fas and WAF1 expression in esophageal squamous cell carcinomas.

Int Surg. 2006 Nov-Dec;91(6):320-5.

31. Panoussopoulos D, Theodoropoulos G, Lazaris AC, Papadimitriou K.

Distant solitary skeletal muscle metastasis from papillary thyroid carcinoma.

Int Surg. 2007 Jul-Aug;92(4):226-9.

32. Nikiteas NI, Tzanakis N, Theodoropoulos G, Atsaves V, Christoni Z, Karakitsos P, Lazaris AC, Papachristodoulou A, Klonaris C, Gazouli M.

Vascular endothelial growth factor and endoglin (CD-105) in gastric cancer.

Gastric Cancer. 2007;10(1):12-7.

33. Vlachos K, Siafakas N, Karameris A, Theodoropoulos G, Parassi E, Peros G, Papadopoulos J, Hakim N.

Esophageal squamous cell carcinomas and expression of p53, Bcl-2, and Bcl-X(L).

Int Surg. 2008 Mar-Apr;93(2):63-71.

34. Vlachos K, Siafakas N, Karameris A, Athanasas G, Theodoropoulos G, Peros G, Papadopoulos J, Hakim N.

Apoptosis and adenocarcinoma of the cardia: expression of p53, Bcl-2, Bcl-XL, WAF1, and fas proteins and association with characteristics of the tumors.

Int Surg. 2008 May-Jun;93(3):145-54.

35. Gazouli M, Tzanakis N, Rallis G, Theodoropoulos G, Papaconstantinou I, Kostakis A, Anagnou NP, Nikiteas N.

Survivin -31G/C promoter polymorphism and sporadic colorectal cancer.

Int J Colorectal Dis. 2009 Feb;24(2):145-50.

36. Theodoropoulos GE, Karafoka E, Papailiou JG, Stamopoulos P, Zambirinis CP, Bramis K, Panoussopoulos SG, Leandros E, Bramis J.

P53 and EGFR expression in colorectal cancer: a reappraisal of 'old' tissue markers in patients with long follow-up.

Anticancer Res. 2009 Feb;29(2):785-91.

37. Dassoulas K, Gazouli M, Rizos S, Theodoropoulos G, Christoni Z, Nikiteas N, Karakitsos P.

Common polymorphisms in the vascular endothelial growth factor gene and colorectal cancer development, prognosis, and survival.

Mol Carcinog. 2009 Jun;48(6):563-9.

38. Theodoropoulos GE, Linardoutsos D, Tsamis D, Stamopoulos P, Giannopoulos D, Zagouri F, Michalopoulos NV

Gastrointestinal stromal tumor causing small bowel intussusception in a patient with Crohn’s disease

World J Gastroenterol 2009 Nov; 15(41): 5224-7.

39. Stamopoulos P, Theodoropoulos GE, Papailiou J, Savidis D, Golemati C, Bramis K, Panoussopoulos SG, Leandros E.

Prospective evaluation of sexual function after open and laparoscopic surgery for rectal cancer.

Surg Endosc. 2009 Dec;23(12):2665-74

40. Theodoropoulos GE, Sevrisarianos N, Papaconstantinou J, Panoussopoulos SG, Dardamanis D, Stamopoulos P, Bramis K, Spiliotis J, Datsis A, Leandros E.

Doppler-guided haemorrhoidal artery (DGHAL), rectoanal repair (RAR), sutured haemorrhoidopexy (SHP) and minimal mucocutaneous excision (MMCE) for grade III-IV haemorrhoids: A multicenter prospective study of safety and efficacy.

Colorectal Disease 2010 Feb; 12(2): 125-34

41. Theodoropoulos GE, Tsamis D, Linardoutsos D, Stamopoulos P, Zoumpouli C, Zagouri F, Michalopoulos NV

Ruptured cystadenoma of a duplicated appendix: report of a unique case

Am Surgeon, 2010 Mar;76(3):341-3.

42. Theodoropoulos GE, Michalopoulos NV, Panoussopoulos SG, Taka S, Gazouli M.

Effects of Caspase-9 and Survivin Gene Polymorphisms in Pancreatic Cancer Risk and Tumor Characteristics.

Pancreas. 2010 Oct;39(7):976-80.

43. Dassoulas K, Gazouli M, Theodoropoulos GE, Christoni Z, Rizos S, Zisi-Serbetzoglou A, Glava C, Karantanos T, Klonaris C, Karakitsos P

Vascular endothelial growth factor and endoglin expression in colorectal cancer

J Cancer Res Clin Oncol. 2010 May;136(5):703-8.

44. Theodoropoulos GE, Papailiou JG, Stamopoulos P, Golemati C, Tsamis D, Zagouri F, Michalopoulos NV, Leandros E

Prospective evaluation of health-related quality of life in a homogeneous Mediterranean group of colorectal cancer patients

Am Surgeon, 2010 May;76(5):502-8.

45. Theodoropoulos GE, Panoussopoulos GS, Michalopoulos NV, Zambirinis CP, Taka S, Stamopoulos P, Gazouli M, Zografos G

Analysis of the stromal cell-derived factor 1-3'A gene polymorphism in pancreatic cancer

Mol Med Reports 2010;3: 693-698.

46. Zagouri F, Sergentanis TN, Nonni A, Papadimitriou CA, Michalopoulos NV, Domeyer P, Theodoropoulos G, Lazaris A, Patsouris E, Zogafos E, Pazaiti A, Zografos GC.

Hsp90 in the continuum of breast ductal carcinogenesis: Evaluation in precursors, preinvasive and ductal carcinoma lesions.

BMC Cancer. 2010 Jul 5;10:353.

47. Panoussopoulos GS, Theodoropoulos G, Michalopoulos NV, Gazouli M, Flessas J, Taka S, Stamopoulos P, Manouras A, Zografos GC.

Analysis of E-Selectin S128R gene polymorphism in pancreatic cancer.

J Surg Oncol. 2010 Nov 1;102(6):604-7

48. Papailiou J, Bramis KJ, Gazouli M, Theodoropoulos G.

Stem cells in colon cancer. A new era in cancer theory begins.

Int J Colorectal Dis. 2011 Jan;26(1):1-11.

49. Zagouri F, Sergentanis T, Nonni A, Papadimitriou C, Pazaiti A, Michalopoulos NV, Safioleas P, Lazaris A, Theodoropoulos G, Patsouris E, Zografos G.

Decreased Hsp90 expression in infiltrative lobular carcinoma: an immunohistochemical study.

BMC Cancer. 2010 Aug 6;10:409.

50. Maas M, Nelemans PJ, Valentini V, Das P, Rödel C, Kuo LJ, Calvo FA, García-Aguilar J, Glynne-Jones R, Haustermans K, Mohiuddin M, Pucciarelli S, Small W Jr, Suárez J, Theodoropoulos G, Biondo S, Beets-Tan RG, Beets GL.

Long-term outcome in patients with a pathological complete response after chemoradiation for rectal cancer: a pooled analysis of individual patient data.

Lancet Oncol. 2010 Sep;11(9):835-44.

51. Mariolis TS, Theodoropoulos G, Flessas II, Orfanos F, Orfanos N, Konstadinou E, Zagouri F, Vlachodimitropoulos D, Zografos CG.

Lobular Breast Cancer in Male: Case Report and Review of the Literature.

Onkologie, 2010;33(12):698-700.

52. Zambirinis CP, Theodoropoulos G, Gazouli M

Undefined Familial Colorectal Cancer

World J Gastrointest Oncol 2009 Sep 15; 1(1): 12-20

53. Liamarkopoulos E, Gazouli M, Aravantinos G, Tzanakis N, Theodoropoulos G, Rizos S, Nikiteas N.

Caspase 8 and caspase 9 gene polymorphisms and susceptibility to gastric cancer.

Gastric Cancer. 2011 Oct;14(4):317-21.

54. Gazouli M, Roubelakis MG, Theodoropoulos GE, Papailiou J, Vaiopoulou A, Pappa KI, Nikiteas N, Anagnou NP.

OCT4 spliced variant OCT4B1 is expressed in human colorectal cancer.

Mol Carcinog. 2012 Feb;51(2):165-73.

55. Dardamanis D, Theodorou D, Theodoropoulos G, Larentzakis A, Natoudi M, Doulami G, Zoumpouli C, Markogiannakis H, Katsaragakis S, Zografos GC.

Transanal polypectomy using single incision laparoscopic instruments.

World J Gastrointest Surg. 2011 Apr 27;3(4):56-8.

56. Theodoropoulos GE, Gazouli M, Vaiopoulou A, Leandrou M, Nikouli S, Vassou E, Kouraklis G, Nikiteas N.

Polymorphisms of Caspase 8 and Caspase 9 gene and colorectal cancer susceptibility and prognosis.

Int J Colorectal Dis. 2011 Sep;26(9):1113-8.

57. Archanioti P, Gazouli M, Theodoropoulos G, Vaiopoulou A, Nikiteas N.

Micro-RNAs as regulators and possible diagnostic bio-markers in inflammatory bowel disease.

J Crohns Colitis. 2011 Dec;5(6):520-4.

58. Tsamis D, Theodoropoulos G, Stamopoulos P, Siakavellas S, Delistathi T, Michalopoulos NV, Zografos GC.

Systemic inflammatory response after laparoscopic and conventional colectomy for cancer: a matched case-control study.

Surg Endosc. 2012 May;26(5):1436-43.

59. Al-Harethee W, Theodoropoulos G, Filippakis GM, Papapanagiotou I, Matiatou M, Georgiou G, Kalles V, Koulocheri D, Nonni A, Konstadoulakis MM, Manouras A, Zografos GC.

Complications of percutaneous stereotactic vacuum assisted breast biopsy system utilizing radio frequency.

Eur J Radiol. 2013 Apr;82(4):623-6.

60. Paraskevi A, Theodoropoulos G, Papaconstantinou I, Mantzaris G, Nikiteas N, Gazouli M.

Circulating MicroRNA in inflammatory bowel disease.

J Crohns Colitis. 2012 Oct;6(9):900-4.

61. Stavropoulos G, Flessas II, Mariolis-Sapsakos T, Zagouri F, Theodoropoulos G, Toutouzas K, Michalopoulos NV, Triantafyllopoulou I, Tsamis D, Spyropoulos BG, Zografos GC.

Laparoscopic repair of giant paraesophageal hernia with synthetic mesh: 45 consecutive cases.

Am Surg. 2012 Apr;78(4):432-5.

62. Theodoropoulos GE, Saridakis V, Karantanos T, Michalopoulos NV, Zagouri F, Kontogianni P, Lymperi M, Gazouli M, Zografos GC.

Toll-like receptors gene polymorphisms may confer increased susceptibility to breast cancer development.

Breast. 2012 Aug;21(4):534-8.

63. Theodoropoulos GE, Michalopoulos NV, Linardoutsos D, Stamopoulos P, Flessas I, Tsamis D, Zografos GC.

Rectoanal repair versus suture haemorrhoidopexy: a comparative study on suture mucopexy procedures for high-grade haemorrhoids.

Tech Coloproctol. 2012 Jun;16(3):237-41.

64. Vaiopoulou A, Gazouli M, Theodoropoulos G, Zografos G.

Current advantages in the application of proteomics in inflammatory bowel disease.

Dig Dis Sci. 2012 Nov;57(11):2755-64.

65. Chrysikos D, Zagouri F, Sergentanis TN, Goutas N, Vlachodimitropoulos D, Flessas I, Theodoropoulos G, Lymperi M, Birbas K, Zografos GC, Mariolis-Sapsakos T.

Mucinous tubular and spindle cell carcinoma of the kidney: a case report.

Case Rep Oncol. 2012 May;5(2):347-53.

66. Theodoropoulos GE, Michalopoulos NV, Pantou MP, Kontogianni P, Gazouli M, Karantanos T, Lymperi M, Zografos GC.

Caspase-9 promoter polymorphisms confer increased susceptibility to breast cancer.

Cancer Genet. 2012 Oct;205(10):508-12.

67. Liarmakopoulos E, Gazouli M, Aravantinos G, Theodoropoulos G, Rizos S, Vaiopoulou A, Kouraklis G.

E-Selectin S128R gene polymorphism in gastric cancer.

Int J Biol Markers. 2013 Apr 23;28(1):38-42.

68. Theodoropoulos GE, Karantanos T, Stamopoulos P, Zografos G.

Prospective evaluation of health-related quality of life after laparoscopic colectomy for cancer.

Tech Coloproctol. 2013 Feb;17(1):27-38.

69. Zagouri F, Sergentanis TN, Gazouli M, Tsigginou A, Dimitrakakis C, Eleutherakis-Papaiakovou E, Papaspyrou I, Chrysikos D, Theodoropoulos G, Zografos GC, Antsaklis A, Dimopoulos AM, Papadimitriou CA.

HTERT MNS16A polymorphism in breast cancer: a case-control study.

Mol Biol Rep. 2012 Dec;39(12):10859-63.

70. Zagouri F, Sergentanis TN, Gazouli M, Tsigginou A, Dimitrakakis C, Papaspyrou I, Eleutherakis-Papaiakovou E, Chrysikos D, Theodoropoulos G, Zografos GC, Antsaklis A, Dimopoulos AM, Papadimitriou CA.

HSP90, HSPA8, HIF-1 alpha and HSP70-2 polymorphisms in breast cancer: a case-control study.

Mol Biol Rep. 2012 Dec;39(12):10873-9.

71. Kontogianni P, Zambirinis CP, Theodoropoulos G, Gazouli M, Michalopoulos NV, Flessas J, Liberi M, Zografos GC.

The impact of the stromal cell-derived factor-1-3'A and E-selectin S128R polymorphisms on breast cancer.

Mol Biol Rep. 2013 Jan;40(1):43-50.

72. Campa D, Rizzato C, Capurso G, Giese N, Funel N, Greenhalf W, Soucek P, Gazouli M, Pezzilli R, Pasquali C, Talar-Wojnarowska R, Cantore M, Andriulli A, Scarpa A, Jamroziak K, Delle Fave G, Costello E, Khaw KT, Heller A, Key TJ, Theodoropoulos G, Malecka-Panas E, Mambrini A, Bambi F, Landi S, Pedrazzoli S, Bassi C, Pacetti P, Piepoli A, Tavano F, di Sebastiano P, Vodickova L, Basso D, Plebani M, Fogar P, Büchler MW, Bugert P, Vodicka P, Boggi U, Neoptolemos JP, Werner J, Canzian F.

Genetic susceptibility to pancreatic cancer and its functional characterisation: The PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium.

Dig Liver Dis. 2013 Feb;45(2):95-9.

73. Campa D, Rizzato C, Bauer AS, Werner J, Capurso G, Costello E, Talar-Wojnarowska R, Jamroziak K, Pezzilli R, Gazouli M, Khaw KT, Key TJ, Bambi F, Mohelnikova-Duchonova B, Heller A, Landi S, Vodickova L, Theodoropoulos G, Bugert P, Vodicka P, Hoheisel JD, Delle Fave G, Neoptolemos JP, Soucek P, Büchler MW, Giese N, Canzian F.

Lack of replication of seven pancreatic cancer susceptibility Loci identified in two asian populations.

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013 Feb;22(2):320-3.

74. Peitsidou K, Karantanos T, Theodoropoulos GE.

Probiotics, prebiotics, synbiotics: is there enough evidence to support their use in colorectal cancer surgery?.

Dig Surg. 2012;29(5):426-38.

75. Liarmakopoulos E, Theodoropoulos G, Vaiopoulou A, Rizos S, Aravantinos G, Kouraklis G, Nikiteas N, Gazouli M.

Effects of stromal cell-derived factor-1 and survivin gene polymorphisms on gastric cancer risk.

Mol Med Rep. 2013 Mar;7(3):887-92.

76. Bletsa G, Zagouri F, Gounaris A, Chrysikos D, Theodoropoulos G, Lymperi M, Koulocheri D, Menenakos E, Zografos GC, Sergentanis TN.

Beta-thalassemia major: does it confer particularities to the breast?

Breast J. 2013 Jan-Feb;19(1):124-5.

77. Theodoropoulos GE, Papanikolaou J, Karantanos T, Zografos G

Postcolectomy gastrointestinal function assessment: A prospective study on colorectal cancer patients

Tech Coloproctol. 2013 Oct;17(5):525-36.

78. Theodoropoulos GE, Plastiras A, Ntouvlis Ch, Zografos G

Delorme’s procedure revisited for an incarcerated transverse loop colostomy prolapsed repair

Am Surgeon 2013 Mar;79(3):E121-3.

79. Theodoropoulos GE, Michalopoulos NV, Linardoutsos D, Flessas I, Tsamis D, Zografos G

Submucosal anoderm-preserving hemorrhoidectomy revisited: a modified technique for the surgical management of hemorrhoidal crisis

Am Surgeon 2013 Nov;79(11):1191-5.

80. Al-Harethee WA, Kalles V, Papapanagiotou I, Matiatou M, Georgiou G, Nonni A, Koulocheri D, Liakou P, Theodoropoulos G, Zografos GC.

Thermal damage of the specimen during breast biopsy with the use of the Breast Lesion Excision System: does it affect diagnosis?

Breast Cancer. 2015 Jan;22(1):84-9.

81. Gazouli M, Anagnostopoulos AK, Papadopoulou A, Vaiopoulou A, Papamichael K, Mantzaris G, Theodoropoulos GE, Anagnou NP, Tsangaris GT.

Serum protein profile of Crohn's disease treated with infliximab.

J Crohns Colitis. 2013 Nov 1;7(10):e461-70.

82. Michalopoulos NV, Theodoropoulos GE, Stamopoulos P, Sergentanis TN, Memos N, Tsamis D, Flessas I, Menenakos E, Kontodimopoulos N, Zografos GC.

A cost-utility analysis of laparoscopic vs open treatment of colorectal cancer in a public hospital of the Greek National Health System.

J BUON. 2013 Jan-Mar;18(1):86-97.

83. Spyropoulos BG, Theodoropoulos G, Misiakos EP, Stoidis CN, Zapatis H,

Diamantopoulou K, Gialeli C, Karamanos NK, Karatzas G, Machairas A, Fotiadis C, Zografos GC, Kelekis N, Kouloulias V.

The effect of synbiotics on acute radiation-induced diarrhea and its association with mucosal inflammatory and adaptive responses in rats.

Dig Dis Sci. 2013 Sep;58(9):2487-98.

84. Karantanos T, Theodoropoulos G, Gazouli M, Vaiopoulou A, Karantanou C, Lymberi M, Pektasides D.

Expression of clock genes in patients with colorectal cancer.

Int J Biol Markers. 2013 May 27;28(3):280-285.

85. Theodoropoulos G, Michalopoulos N, Linardoutsos D, Tsamis D, Kafiri G,

Zografos G.

Late abdominal wall inflammatory mass mimicking drain site recurrence after rectal cancer surgery.

Hippokratia. 2012 Oct;16(4):386.

86. Karantanos T, Theodoropoulos G, Gazouli M, Vaiopoulou A, Karantanou C,

Stravopodis DJ, Bramis K, Lymperi M, Pektasidis D.

Association of the clock genes polymorphisms with colorectal cancer susceptibility.

J Surg Oncol. 2013 Dec;108(8):563-7.

87. Dikeakos P, Theodoropoulos G, Rizos S, Tzanakis N, Zografos G, Gazouli M.

Association of the miR-146aC>G, miR-149T>C, and miR-196a2T>C polymorphisms with gastric cancer risk and survival in the Greek population.

Mol Biol Rep. 2014 Feb;41(2):1075-80.

88. Marinatou A, Theodoropoulos GE, Karanika S, Karantanos T, Siakavellas S, Spyropoulos BG, Toutouzas K, Zografos G.

Do anastomotic leaks impair postoperative health-related quality of life after rectal cancer surgery? A case-matched study.

Dis Colon Rectum. 2014 Feb;57(2):158-66.

89. Gazouli M, Roubelakis MG, Theodoropoulos GE.

Stem cells as potential targeted therapy for inflammatory bowel disease.

Inflamm Bowel Dis. 2014 May;20(5):952-5.

90. Karantanos T, Theodoropoulos G, Pektasides D, Gazouli M.

Clock genes: their role in colorectal cancer.

World J Gastroenterol. 2014 Feb 28;20(8):1986-92.

91. Thomas D, Gazouli M, Karantanos T, Rigoglou S, Karamanolis G, Bramis K, Zografos G, Theodoropoulos GE.

Association of rs1568885, rs1813443 and rs4411591 polymorphisms with anti-TNF medication response in Greek patients with Crohn's disease.

World J Gastroenterol. 2014 Apr 7;20(13):3609-14.

92. Karanika S, Karantanos T, Theodoropoulos GE.

Immune response after laparoscopic colectomy for cancer: a review. Gastroenterol Rep (Oxf). 2013 Sep;1(2):85-94.

93. Plastiras A, Tsamis D, Flessas I, Linardoutsos D, Theodoropoulos G, Zografos G.

Silent gastroduodenal perforations resulting from ingested chicken bone: presentation of two cases.

Am Surg. 2014 May;80(5):E132-3.

94. Theodoropoulos GE, Karantanos T.

Quality of life after laparoscopic colectomy for cancer.

JSLS. 2014 Apr-Jun;18(2):225-35.

95. Koumarelas K, Theodoropoulos GE, Spyropoulos BG, Bramis K, Manouras A, Zografos G.

A prospective longitudinal evaluation and affecting factors of health-related quality of life after appendectomy.

Int J Surg. 2014;12(8):848-57.

96. Wolpin BM, Rizzato C, Kraft P, Kooperberg C, Petersen GM, Wang Z, Arslan AA, Beane-Freeman L, Bracci PM, Buring J, Canzian F, Duell EJ, Gallinger S, Giles GG, Goodman GE, Goodman PJ, Jacobs EJ, Kamineni A, Klein AP, Kolonel LN, Kulke MH, Li D, Malats N, Olson SH, Risch HA, Sesso HD, Visvanathan K, White E, Zheng W, Abnet CC, Albanes D, Andreotti G, Austin MA, Barfield R, Basso D, Berndt SI, Boutron-Ruault MC, Brotzman M, Büchler MW, Bueno-de-Mesquita HB, Bugert P, Burdette L, Campa D, Caporaso NE, Capurso G, Chung C, Cotterchio M, Costello E, Elena J, Funel N, Gaziano JM, Giese NA, Giovannucci EL, Goggins M, Gorman MJ, Gross M, Haiman CA, Hassan M, Helzlsouer KJ, Henderson BE, Holly EA, Hu N, Hunter DJ, Innocenti F, Jenab M, Kaaks R, Key TJ, Khaw KT, Klein EA, Kogevinas M, Krogh V, Kupcinskas J, Kurtz RC, LaCroix A, Landi MT, Landi S, Le Marchand L, Mambrini A, Mannisto S, Milne RL, Nakamura Y, Oberg AL, Owzar K, Patel AV, Peeters PH, Peters U, Pezzilli R, Piepoli A, Porta M, Real FX, Riboli E, Rothman N, Scarpa A, Shu XO, Silverman DT, Soucek P, Sund M, Talar-Wojnarowska R, Taylor PR, Theodoropoulos GE, Thornquist M, Tjønneland A, Tobias GS, Trichopoulos D, Vodicka P, Wactawski-Wende J, Wentzensen N, Wu C, Yu H, Yu K, Zeleniuch-Jacquotte A, Hoover R, Hartge P, Fuchs C, Chanock SJ, Stolzenberg-Solomon RS, Amundadottir LT.

Genome-wide association study identifies multiple susceptibility loci for pancreatic cancer.

Nat Genet. 2014 Sep;46(9):994-1000.

97. Vaiopoulou A, Gazouli M, Papadopoulou A, Anagnostopoulos AK, Karamanolis G, Theodoropoulos GE, M'Koma A, Tsangaris GT.

Serum Protein Profiling of Adults And Children With Crohn's Disease.

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Jan;60(1):42-7.

98. Margonis GA, Christoloukas N, Antoniou E, Arkadopoulos N, Theodoropoulos G, Agrogiannis G, Pikoulis E, Patsouris ES, Zografos GC, Papalois AE

Effectiveness of Sildenafil and U-74389G in a rat model of colitis

J Surg Res. 2015 Feb;193(2):667-74.

99. Isaakidou Α, Gazouli Μ, Aravantinos G, Pectasides D, Theodoropoulos GE

Prediction of response to combination chemotherapy with irinotecan in Greek patients with metastatic colorectal cancer

J Cancer Res Ther. 2016 Jan-Mar;12(1):193-7.

100. Maas M, Nelemans PJ, Valentini V, Crane CH, Capirci C, Rödel C, Nash GM, Kuo L-J, Glynne-Jones R, García-Aguilar J, Suárez J, Calvo FA, Pucciarelli S, Biondo S, Theodoropoulos G, Lambregts DMJ, Beets-Tan RGH, Beets GL

Adjuvant chemotherapy in rectal cancer: defining subgroups who may benefit after neoadjuvant chemoradiation and resection: A pooled analysis of 3313 patients

Int J Cancer. 2015 Jul 1;137(1):212-20.

101. Theodoropoulos GE , Spiropoulos V, Bramis K, Plastiras A, Zografos G

Dermal flap advancement combined with conservative sphuncterotomy in the treatment of chronic anal fissure

Am Surgeon. 2015 Feb;81(2):133-42.

102. Theodoropoulos GE, Choman EN, Wexner SD.

Salvage Procedures after Restorative Proctocolectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis.

J Am Coll Surg. 2015 Feb;220(2):225-42.e1.

103. Dikaiakos P, Gazouli M, Rizos S, Zografos G, Theodoropoulos GE.

Evaluation of genetic variants in miRNAs in patients with colorectal cancer.

Cancer Biomark. 2015;15(2):157-62.

104. Chrysikos DT, Sergentanis TN, Zagouri F, Psaltopoulou T, Theodoropoulos G, Flessas I, Agrogiannis G, Alexakis N, Lymperi M, Katsarou AI, Patsouris ES, Zografos CG, Papalois AE.

Lazaroid U-74389G Administration in Pancreatic Ischemia-Reperfusion Injury: A Swine Model Encompassing Ischemic Preconditioning.

Journal of Pancreas. 2015 Mar 20;16(2):176-84.

105. Campa D, Rizzato C, Stolzenberg-Solomon R, Pacetti P, Vodicka P, Cleary SP, Capurso G, Bueno-de-Mesquita HB, Werner J, Gazouli M, Butterbach K, Ivanauskas A, Giese N, Petersen GM, Fogar P, Wang Z, Bassi C, Ryska M, Theodoropoulos GE, Kooperberg C, Li D, Greenhalf W, Pasquali C, Hackert T, Fuchs CS, Mohelnikova-Duchonova B, Sperti C, Funel N, Dieffenbach AK, Wareham NJ, Buring J, Holcátová I, Costello E, Zambon CF, Kupcinskas J, Risch HA, Kraft P, Bracci PM, Pezzilli R, Olson SH, Sesso HD, Hartge P, Strobel O, Małecka-Panas E, Visvanathan K, Arslan AA, Pedrazzoli S, Souček P, Gioffreda D, Key TJ, Talar-Wojnarowska R, Scarpa A, Mambrini A, Jacobs EJ, Jamroziak K, Klein A, Tavano F, Bambi F, Landi S, Austin MA, Vodickova L, Brenner H, Chanock SJ, Delle Fave G, Piepoli A, Cantore M, Zheng W, Wolpin BM, Amundadottir LT, Canzian F.

TERT gene harbors multiple variants associated with pancreatic cancer susceptibility.

Int J Cancer. 2015 Nov 1;137(9):2175-83

106. Aravantinos G, Isaakidou A, Karantanos T, Sioziou A, Theodoropoulos GE, Pektasides D, Gazouli M

Association of CD133 polymorphisms and response to bevacizumab in patients with metastatic colorectal cancer.

Cancer Biomark. 2015 Nov 24;15(6):843-50.

107. Maragkoudaki M, Vaiopoulou A, Theodoropoulos GE, Legaki E, Sechi LA, Karamanolis G, Zografos G, Gazouli M.

Specific detection of OCT4 isoforms in inflammatory bowel disease.

Gut Pathog. 2015 Oct 1;7:25.

108. Theodoropoulos GE, Memos NA, Peitsidou K, Karantanos T, Spyropoulos BG, Zografos G

Synbiotics and gastrointestinal function-related quality of life after elective colorectal cancer resection.

Annals of Gastroenterology. 2016;29:1-7

109. Campa D, Pastore M, Gentiluomo M, Talar-Wojnarowska R, Kupcinskas J, Malecka-Panas E, Neoptolemos JP, Niesen W, Vodicka P, Delle Fave G, Bueno-de-Mesquita HB, Gazouli M, Pacetti P, Di Leo M, Ito H, Klüter H, Soucek P, Corbo V, Yamao K, Hosono S, Kaaks R, Vashist Y, Gioffreda D, Strobel O, Shimizu Y, Dijk F, Andriulli A, Ivanauskas A, Bugert P, Tavano F, Vodickova L, Zambon CF, Lovecek M, Landi S, Key TJ, Boggi U, Pezzilli R, Jamroziak K, Mohelnikova-Duchonova B, Mambrini A, Bambi F, Busch O, Pazienza V, Valente R, Theodoropoulos GE, Hackert T, Capurso G, Cavestro GM, Pasquali C, Basso D, Sperti C, Matsuo K, Büchler M, Khaw KT, Izbicki J, Costello E, Katzke V, Michalski C, Stepien A, Rizzato C, Canzian F.

Functional single nucleotide polymorphisms within the cyclin-dependent kinase inhibitor 2A/2B region affect pancreatic cancer risk.

Oncotarget. 2016 Aug 30;7(35):57011-57020.

110. Legaki E, Roubelakis MG, Theodoropoulos GE, Lazaris A, Kollia A, Karamanolis G, Marinos E, Gazouli M.

Therapeutic Potential of Secreted Molecules Derived from Human Amniotic Fluid Mesenchymal Stem/Stroma Cells in a Mice Model of Colitis.

Stem Cell Rev. 2016 Oct;12(5):604-612.

111. Lyberopoulou A, Galanopoulos M, Aravantinos G, Theodoropoulos GE, Marinos E, Efstathopoulos EP, Gazouli M.

Identification of Methylation Profiles of Cancer-related Genes in Circulating Tumor Cells Population.

Anticancer Res. 2017 Mar;37(3):1105-1112.

112. Agalianos C, Gouvas N, Dervenis C, Tsiaoussis J, Theodoropoulos G, Theodorou D, Zografos G, Xynos E.

Is complete mesocolic excision oncologically superior to conventional surgery for colon cancer? A retrospective comparative study.

Ann Gastroenterol. 2017;30(6):688-696.

113. Mavrogenis G, Tsevgas I, Theodoropoulos G, Zachariadis D.

Salvage therapy for colonic mechanical obstruction with introducer-type colostomy and colopexy.

VideoGIE. 2017 May 26;2(6):158-160.

114. Papapanagiotou IK, Koulocheri D, Kalles V, Liakou P, Michalopoulos NV, Al-Harethee W, Georgiou G, Matiatou M, Nonni A, Pazaiti A, Theodoropoulos GE, Menenakos E, Zografos GC.

Margin-free excision of small solid breast carcinomas using the Intact Breast Lesion Excision System(®): is it feasible?

Breast Cancer. 2018 Mar;25(2):134-140.

115. Chrysikos D, Mariolis-Sapsakos T, Triantafyllou T, Karampelias V, Mitrousias A, Theodoropoulos G.

Laparoscopic abdominoperineal resection for the treatment of a mucinous adenocarcinoma associated with an anal fistula.

J Surg Case Rep. 2018 Mar 7;2018(3):rjy036

116. Bouboulis G, Bonatsos VG, Katsarou AI, Karameris A, Galanos A, Zacharioudaki A, Theodoropoulos G, Zografos G, Papalois AE, Toutouzas K.

Experimental Hemorrhagic Shock Protocol in Swine Models: The Effects of 21-Aminosteroid on the Small Intestine.

Curr Ther Res Clin Exp. 2018 Mar 9;88:18-25

117. Tsikalakis S, Chatziandreou I, Michalopoulos NV, Theodoropoulos GE, Sakellariou S, Korkolopoulou P, Patsouris E, Saetta AA.

Comprehensive expression analysis of TNF-related apoptosis-inducing ligand and its receptors in colorectal cancer: Correlation with MAPK alterations and clinicopathological associations.

Pathol Res Pract. 2018 Jun;214(6):826-834

118. Angelou A, Andreatos N, Antoniou E, Zacharioudaki A, Theodoropoulos G, Damaskos C, Garmpis N, Yuan C, Xiao W, Theocharis S, Zografos G, Papalois A, Margonis GA.

A Novel Modification of the AOM/DSS Model for Inducing Intestinal Adenomas in Mice.

Anticancer Res. 2018 Jun;38(6):3467-3470

119. Deligiorgi MV, Mahaira H, Eftychiadis C, Kafiri G, Georgiou G, Theodoropoulos G, Konstadoulakis MM, Zografos E, Zografos GC.

RANKL, OPG, TRAIL, KRas, and c-Fos expression in relation to central lymph node metastases in papillary thyroid carcinoma.

J BUON. 2018 Jul-Aug;23(4):1029-1040

120. Katifelis H, Lyberopoulou A, Mukha I, Vityuk N, Grodzyuk G, Theodoropoulos GE, Efstathopoulos EP, Gazouli M.

Ag/Au bimetallic nanoparticles induce apoptosis in human cancer cell lines via P53, CASPASE-3 and BAX/BCL-2 pathways.

Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2018;46(sup3):S389-S398.

121. Obazee O, Archibugi L, Andriulli A, Soucek P, Małecka-Panas E, Ivanauskas A, Johnson T, Gazouli M, Pausch T, Lawlor RT, Cavestro GM, Milanetto AC, Di Leo M, Pasquali C, Hegyi P, Szentesi A, Radu CE, Gheorghe C, Theodoropoulos GE, Bergmann F, Brenner H, Vodickova L, Katzke V, Campa D, Strobel O, Kaiser J, Pezzilli R, Federici F, Mohelnikova-Duchonova B, Boggi U, Lemstrova R, Johansen JS, Bojesen SE, Chen I, Jensen BV, Capurso G, Pazienza V, Dervenis C, Sperti C, Mambrini A, Hackert T, Kaaks R, Basso D, Talar-Wojnarowska R, Maiello E, Izbicki JR, Cuk K, Saum KU, Cantore M, Kupcinskas J, Palmieri O, Delle Fave G, Landi S, Salvia R, Fogar P, Vashist YK, Scarpa A, Vodicka P, Tjaden C, Iskierka-Jazdzewska E, Canzian F

Germline BRCA2 K3326X and CHEK2 I157T mutations increase risk for sporadic pancreatic ductal adenocarcinoma.

Int J Cancer. 2019 Aug 1;145(3):686-693

122. Liapi A, Mavrantonis C, Lazaridis P, Kourkouni E, Zevlas A, Zografos G, Theodoropoulos G.

Validation and comparative assessment of low anterior resection syndrome questionnaires in Greek rectal cancer patients.

Ann Gastroenterol. 2019 Mar-Apr;32(2):185-192

123. Angelou A, Antoniou E, Pikouli A, Wang J, Ventin M, Buettner S, Faateh M, Theodoropoulos G, Zografos GC, Theocharis S, Papalois AE, Pikoulis E, Margonis GA.

Platelet Depletion/Transfusion as a Lethal Factor in a Colitis-associated Cancer Mouse Model.

Anticancer Res. 2019 May;39(5):2443-244

124. Korontzi MI, Theodoropoulos G, Agrogiannis G, Flessas I, Chrysikos D, Gioxari A, Sergentanis TN, Patsouris E, Zografos GC, Papalois A.

Lazaroid U-74389G in liver ischemia-reperfusion injury: A swine model.

Exp Ther Med. 2019 Jul;18(1):230-236.

125. Dovrolis N, Michalopoulos G, Theodoropoulos GE, Arvanitidis K, Kolios G, Sechi LA, Eliopoulos AG, Gazouli M.

The Interplay between Mucosal Microbiota Composition and Host Gene-Expression is Linked with Infliximab Response in Inflammatory Bowel Diseases.

Microorganisms. 2020 Mar 20;8(3).

126. Campa D, Gentiluomo M, Obazee O, Ballerini A, Vodickova L, Hegyi P, Soucek P, Brenner H, Milanetto AC, Landi S, Gao X, Bozzato D, Capurso G, Tavano F, Vashist Y, Hackert T, Bambi F, Bursi S, Oliverius M, Gioffreda D, Schöttker B, Ivanauskas A, Mohelnikova-Duchonova B, Darvasi E, Pezzilli R, Małecka-Panas E, Strobel O, Gazouli M, Katzke V, Szentesi A, Cavestro GM, Farkas G Jr, Izbicki JR, Moz S, Archibugi L, Hlavac V, Vincze Á, Talar-Wojnarowska R, Rusev B, Kupcinskas J, Greenhalf B, Dijk F, Giese N, Boggi U, Andriulli A, Busch OR, Vanella G, Vodicka P, Nentwich M, Lawlor RT, Theodoropoulos GE, Jamroziak K, Zuppardo RA, Moletta L Ginocchi L, Kaaks R, Neoptolemos JP, Lucchesi M, Canzian F.

Genome-wide association study identifies an early onset pancreatic cancer risk locus.

Int J Cancer. 2020 Apr 9.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ PUBMED

1. Panoussopoulos D, Theodoropoulos G, Lazaris AC, Nakos S, Αnastassopoulos P, Peveretos P

Idiopathic perforation of the rectosigmoid

Hellenic Armed Forces Medical Review, 1992-1996, 26-30(Suppl.): 93-99

2. Panoussopoulos D, Theodoropoulos G, Vlahos K, Antonakis P, Konstantoulakis M, Androulakis G

Resourse management in fistulae treatment

Internet Journal of Surgery, 2005, Vol 6, No 1

3. Theodoropoulos, G, Vorias M, Spiliadi Ch, Karagianni E, Sambalis M, Georgiou M, Anastassakou K, Konstantinidis K.

Localised perianal mucosis fungoides (stage IA T-cell lymphoma)

Surgical Chronicles, 2005, 10 (4), pp. 394-397

4. Vorias M, Theodoropoulos, G, Sambalis M, Georgiou M, Anastassakou K, Konstantinidis K.

The value of anal mapping in grade III anal intraepithelial neoplasia (AINIII) Surgical Chronicles, 2005, 10 (4), pp. 390-393

5. Theodoropoulos G, Papaconstantinou I, Felekouras E, Nikiteas N, Karakitsos P, Panoussopoulos D, Lazaris ACh, Patsouris E, Bramis J, Gazouli M.

Relation between common polymorphisms in genes related to inflammatory response and colorectal cancer.

Surgical Chronicles, 2005, 10 (4), pp. 302-309

6. Tsamis D, Theodoropoulos G, Michalopoulos NV, Delistathi Th, Nikiteas N, Tsigris C, Leandros E

Inflammatory response after laparoscopic versus open colonic resection: Review of the literature

International Journal of Medicine and Medical Sciences Vol. 2(4), pp. 106-110, April 2010

7. Korontzi ΜΙ, Papalois Α, Kouerinis Ι, Lazaris A, Theodoropoulos G, Zografos G

Redox state and the potential role of antioxidant compounds in liver ischemia/reperfusion injury

International Journal of Medicine and Medical Sciences 08/2010; 2:200-209.

8. Christophides Τ, Lilis C, Travlou A, Merkouri F, Sigala F, Tsiamis D, Georgopoulos S, Theodoropoulos G, Bramis I, Zografos G

Comparison of thrombotic biomarkers in surgical patients undergoing open or laparoscopic colectomy for colorectal carcinoma

Hellenic Journal of Surgery, 2013 Sep;85(5):287-295

9. Tsamis D, Plastiras A, Zografos G, Theodoropoulos G

Sepsis From Bezoar in the Urinary Bladder

Hellenic Journal of Surgery (2015) 87:6, 503-504

10. Tsamis D, Alexakis N, Toutouzas K, Theodoropoulos G, Zografos G

Acute Abdomen in a Drug User. What is the Cause?

Hellenic Journal of Surgery (2015) 87:5, 340-341

11. M Maas, PJ Nelemans, V Valentini, CH Crane, C Capirci, C Rödel, GM Nash, LJ Kuo, R Glynne-Jones, J García-Aguilar, J Suárez, FA Calvo, S Pucciarelli, S Biondo, G Theodoropoulos, DMJ Lambregts, RGH Beets-Tan, GL Beets

Rectal Cancer (2013), 101

12. Xanthippi Grammatoglou, Maria Georgiou, Andreas C. Lazaris, Efstratios S. Patsouris, Aphrodite Nonni, Thivi Vassilakaki, George E. Theodoropoulos

Immunohistochemical Investigation of TMSG-1 Protein in Colorectal Cancer

Journal of Surgical and Molecular Pathology (2017) 2 (3), 6-12

Διαβάστε περισσότερα...

Νοσοκομειακές και πανεπιστημιακές θέσεις

2003-2006: Επιμελητής Κλινικής Γενικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

2007-2011: Λέκτορας Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

2011-2014: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

2014-2016: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

2016- τώρα: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος (2016-

Διαβάστε περισσότερα...

Μέλος επιστημονικών εταιρειών

1992-1995, 2001- Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

1994-1997 American Medical Association

1994-2001, 2005- American College of Surgeons

1995-2000 American Association for Cancer Research

1998-2000 Detroit Surgical Association

2000- American Society of Colon and Rectal Surgeons

2002- General Medical Council, Great Britain

2003- Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

2007-2009 European Association for Endoscopic Surgery

2010- American College of Surgeons, Greek Chapter

2010- Greek-American Medical College

2017- European Association for Endoscopic Surgery

2017- Hellenic Association of Endoscopic Surgery

2018- Ελληνική Εταιρεία Νανοτεχνολογίας

2018- European Society of Coloproctology

2019- Eλληνική Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας (Αντιπρόεδρος)

2018- Ελληνική Ομάδα Μελέτης ΙΦΝΕ

2020- International Society of Fluorescence-Guided Surgery (ISFGS)

Διαβάστε περισσότερα...

Ερευνητικό έργο

 

Διδακτορική Διατριβή- Ειδικότητα- Υποειδικότητα

1992-1994: Εκτέλεση του ερευνητικού και πειραματικού τμήματος της Διδακτορικής Διατριβής (βλ. Συντακτικό Έργο) και συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα μελέτης καρκινικών δεικτών (βλ. Συγγραφικό Έργο) στο Ερευνητικό-Ανοσολογικό Εργαστήριο Α΄ Προπαιδευτικής Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών (Διευθυντής: Καθηγητής Β. Χ. Γολεμάτης)

1998-2000 (κατά τη διάρκεια της ειδικότητας): Κύριος ερευνητής σε ερευνητικό πρωτόκολλο μελέτης του ρόλου του "Γαστρικού Ενδοβλεννογονίου pH" ("Gastric Intramucosal pH, pHI"), που εγκρίθηκε και υποστηρίχθηκε οικονομικά (US $ 15,000) από το Τμήμα Έρευνας του St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan (Διευθυντής Χειρουργικής: L. Lloyd, MD, FACS)

2000-2001 (κατά τη διάρκεια της υποειδικότητας): Μελέτη της υποσταδιοποίησης (downstaging) και της πλήρους ανταπόκρισης (complete pathologic response) μετά από προεγχειρητική χημειο-ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού

 

Μετά την ειδίκευση και κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκή θέσης

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα

1.    2003-2004: «Η σημασία της ιστικής υποξίας στο αδενοκαρκίνωμα του ορθού». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Λάζαρης, Επ. Καθηγητής Παθολ. Ανατομικής. Ερευνητικό προσωπικό: Α. Λαζάρης, Γ. Θωμοπούλου, Μ. Περδίκη, Γ. Θεοδωρόπουλος


2.    Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος: «Μελέτη των παραγόντων στρώματος του όγκου και μορίων απόπτωσης σε όγκους του παχέος εντέρου»,  έγκριση χρηματοδότησης €2.500  από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Κωδικός προγράμματος: 70/4/9923, Αθήνα 02/02/2009, Αριθμ. Πρωτ. 478


3.    Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος: «Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής μετά από «ανοικτή» και λαπαροσκοπική αντιμετώπιση οξέων ενδοκοιλιακών χειρουργικών παθήσεων», έγκριση χρηματοδότησης €7.000 από το ΚΕ.Σ.Υ., Αθήνα 14/04/2009, Αριθμ. Πρωτ.: ΔΥ2β/ΟΙΚ.516567


4.    Μέλος ομάδας έργου της μελέτης: «Μελέτη της έκφρασης δεικτών πολυδυναμικότητας (stem cell markers) στον καρκίνο του παχέος εντέρου», έγκριση χρηματοδότησης €10.200 από την Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής, Αριθμ. Πρωτ: 342, 10/07/2009, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ι. Μπράμης


5.    Οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 4.000 ευρώ, στα πλαίσια των Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΕΟΠΕ (2013), για εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Ο ρόλος των γονιδίων του κιρκάδιου ρυθμού στα κακοήθη νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα» (Αρ. Πρωτοκ.4458/ 12-04-2013), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Θεοδωρόπουλος


6.    Οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 5.000 ευρώ (Δωρεά από την Εταιρεία Τeleflex Medical Ελλας Α.Ε.Ε.) για την κάλυψη ερευνητικών/εκπαιδευτικών αναγκών του προγράμματος «Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη χειρουργική του παχέος εντέρου» (Κωδικός ΕΛΚΕ: 12.766), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Θεοδωρόπουλος


Κλινικά μη χρηματοδοτούμενα πρωτόκολλα παρακολούθησης ασθενών

1.    2007-2013: Προοπτική παρακολούθηση, σε προκαθορισμένα χρονικά σημεία και με τη χρήση εγκυροποιημένων ερωτηματολογίων, της μετεγχειρητικής  Ποιότητας Ζωής ασθενών με καλοήθη και κακοήθη παθολογία του παχέος εντέρου


2.    2011-2013: Προοπτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδρασης των συνβιοτικών στη μετεγχειρητική γαστρεντερική λειτουργία και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου. Η προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη «Synbiotics and Gastrointestinal Function Related Quality of Life after Colectomy for cancer» έχει κατατεθεί (16.11.2011) στο ClinicalTrials.gov με τον κωδικό NCT01479907


Διεθνείς συνεργασίες

1.    Μετά από πρόσκληση από το Department of Surgery και το Department of Radiation, Maastricht University Medical Centre, Maastricht, Netherlands συνεργασία με διεθνή ομάδα για τη διερεύνηση του ρόλου της πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης του καρκίνου του ορθού μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία


2.    Συνεργασία με το Department of Colorectal Surgery (Διευθυντής: Α. Senagore), University of Michigan, Lansing, MI, USA για το ερευνητικό πρωτόκολλο «Perioperative Variability and Response to L-Citrulline Supplementation: Assessment of L-Arginine, L-Citrulline, and L- Arginine/ADMA Ratio after Colorectal Surgery» (Έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, 46/6-6-2013)


3.    Συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή (Management Committee) της δράσης COST με αριθμό BMBS COST Action BM12040 και τίτλο «An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to clinical and public health interventions for a rare disease» (2013- τώρα)


4.    Μέλος της Ευρωπαϊκής ομάδας συνεργασίας PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium (2012- τώρα)


5.    2010-2014: Mέλος της επιτροπής «New Technologies Committee» της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Παχέος Εντέρου (American Society of Colon & Rectal Surgeons, ASCRS)


6.    Συμμετοχή σε ερευνητικό πρωτόκολλο της European Society of Coloproctology (ESCP) “Snapshot Audit: Closure of Intestinal Stoma” με στόχο να συμπεριληφθούν ασθενείς και να συλλέξουν στοιχεία (έναρξη: 18.01.2016) για Ευρωπαϊκή μελέτη


7.    Συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή (Management Committee) της δράσης COST με αριθμό BMBS COST Action BM15204 και τίτλο « European Platform for Outcomes Research into Perioperative Interventions during Surgery for Cancer» (2016- τώρα)

8.    Μέλος του Research Committee of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) (2018- ) και μέλος του ΕΑES Guidelines and Consensus Subcommittee

9.    Μέλος του «International Committee» of the American Society of Colon & Rectal Surgeons (2019-)

10.  Συμμετοχή στη διεθνή ομάδα μελέτης και καταγραφής καρκίνου πρωκτού mASCARA registry- International Registry for Anal Squamous Cell Carcinoma and High Grade Anal Intraepithelial Neoplasia (AIN3), η οποία οργανώθηκε από το Imperial College London και τον κο P. Tekkis (2019- )

Διαβάστε περισσότερα...

Ελληνικές δημοσιεύσεις

 

 

 1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΤΣΕΛΕ­ΝΗ-ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ Σ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Κλινική σημασία και ιστική μελέτη του επιθηλιακού πολυπεπτιδιακού αντι­γόνου ΤΡΑ σε καρκινώματα του στομάχου και παχέος εντέρου

Ελληνική Χειρουργική, 1994, 66:360-365

 

 1. ΔΑΒΑΡΗΣ Π, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΒ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΘΕΟΔΩ­ΡΟ­ΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΠΕΤΡΑΚΗ Κ, ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Η σημασία της ανίχνευσης του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παρά­γοντα (EGF-R) στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

Ιπποκράτης, Γ΄ Περίοδος, 1994, 2:46-52

 

 1. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΒ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΒΑΡΑΤΣΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΣΑΕΤΤΑ Α, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ, ΔΑ­ΒΑΡΗΣ ΠΣ

Πρωτεΐνες του stress HSP-70 - Ο ρόλος τους στα αδενοκαρκινώματα στομά­χου και παχέος εντέρου

Ιατρική 1996, 69(4):395-401

 

 1. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΒ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΔ, ΘΕΟΔΩ­ΡΟΠΟΥ­ΛΟΣ ΓΕ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Μ,ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΔΑ­ΒΑ­ΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ Β

Η ανοσοϊστοχημική έκφραση του ογκογονιδίου c-myc στο κακόηθες μελά­νωμα

Ιπποκράτης, Γ΄ Περίοδος, 1996, 4:163-167

 

 1. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Γενετικά μεταβιβαζόμενοι καρκίνοι. Η θέση της προφυλακτικής χειρουργικής

Ελληνική Χειρουργική. Hellenic Journal of Surgery, 2002, 74(6):392-400.

 

 1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗ­ΓΙΑΝ­ΝΗ Ε, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ιστική μελέτη της καθεψίνης D στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

Πρα­κτικά ΧΙΧ Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 1994, Ι:164-165

 

 1. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΦΥΣΣΑΣ Ι, ΣΤΑ­ΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ

Συχνότητα εμφάνισης και πρόγνωση αμφοτερόπλευρου καρκίνου μαστού

Πρακτικά ΧΙΧ Πανελλήνιου Συνέδριου Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 1994, Ι:398-400

 

 1. ΝΤΕΛΛΗ Θ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΝΤΕΛΛΗΣ Ν, ΧΑΤΖΗ­ΓΙΑΝ­ΝΗ Ε, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ Β

Συγκριτική ορολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου σε αδενοκαρκινώματα του πεπτικού συστήματος

Πρα­κτικά ΧΙΧ Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής, 1994, σελ. 166-167

 

 1. ΖΩΡΖΟΣ Χ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ Χ, ΤΣΕΛΕΝΗ-ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ Σ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ε, ΔΑΒΑΡΗΣ Π

Η σημασία της ιστικής έκφρασης πρωτεϊνών πολυφαρμακευτικής αντίστασης και της τοποϊσομεράσης ΙΙΑ στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

Eξελίξεις στη Χειρουργική 2002, Εκδόσεις ΣΥΝΕΔΡΟΝ, 2002

 

 1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Νέα δεδομένα σε κληρονομικά σύνδρομα πεπτικού

Πρακτικά-Proceedings 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Βασικών Ιατρικών Επιστημών, «Από την Εργαστηριακή Εξέταση στην Κλινική Εφαρμογή και Πράξη», 7-10/12/2005

Διαβάστε περισσότερα...

Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση - Διπλώματα

Εγκύκλιες σπουδές

1980- 1986, Β΄ Γυμνάσιο και Λύκειο Τρίπολης Αρκαδίας

Βαθμός Απολυτηρίου Γ΄ Λυκείου «Άριστα, 19 & 9/11)

 

Ξένες γλώσσες

 • Αγγλική (CAMBRIDGE PROFICIENCY, MICHIGAN PROFICIENCY)
 • Γαλλική ( DIPLΟME D' ÉTUDES SUPERIEURES)

 

Προπτυχιακή εκπαίδευση

1986- 1992: Ιατρική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1992), Βαθμός: «Άριστα 8,8»

 

Προγράμματα Κλινικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη

 • Παθολογία, Hospital de Santa-Marta, Λισσαβώνα, Πορτογαλία (Αύγουστος 1990)
 • Καρδιοχειρουργική, Hôpital Saint-Jacques, Clermont-Ferrand, Γαλλία (Αύγουστος 1991)
 • Γενική Χειρουργική, Söder Hospital, Karolinska Institutet, Στοκχόλμη, Σουηδία (Αύγουστος 1992)

 

Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος:

1992   Νομαρχία Αθηνών, αριθμός 27285/20-11-1992

1993   Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), United States Medical Licensing Examination (USMLE):

 • USMLE Step I, score 89% ή 226 (Σεπτέμβριος 1993)
 • USMLE Step II, score 89% ή 236 (Μάρτιος 1993)
 • USMLE Step III, score 81% ή 198 (Ιούνιος 1995)
 • Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), αριθμός: 0497-181-8

                                          

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

 

Τίτλοι ειδίκευσης

 • Ιούνιος 2001, Διπλωματούχος American Board of Surgery

 

 

 • ·Mάρτιος 2003, Γενικός Χειρουργός (Ελλάδα)

 

 •  Οκτώβριος 2004, Διπλωματούχος American Board of Colon & Rectal Surgery

 

 

 

 •  Οκτώβριος 2005, Fellow of American College of Surgeons (FACS)

 

 

 

 •  Μάιος 2014, Fellow of American Society of Colon and Rectal Surgeons (FASCRS)

 

 

 

 

 • Clinical Research Fellow, Department of Colorectal Surgery, Cleveland Clinic Foundation Florida

 

 

     

 

Άδειες ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητας (Χειρουργικής)

 • 2003, Νομαρχία Αθηνών
 • Πολιτεία Michigan, Η.Π.Α., Permanent License, αριθμός: 4301070649
 • Μ. Βρετανία, Full Registration as a Medical Practitioner, αριθμός: 6068197 (έως 2014, έκτοτε: Registered with General Medical Council, GMC)

 

Διδακτορική Διατριβή

1993-1998, «Ιστική ανίχνευση και μελέτη καρκινικών δεικτών (TPA, Ki67-Ag,  Ινονεκτίνη, Καθεψίνη D) σε νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα», Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Νοέμβριος 1998, Ανάπτυξη Διδακτορικής Διατριβής ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, Βαθμός «Άριστα»

Δεκέμβριος 2001, Ανακήρυξη ως Διδάκτορα

 

Mεταπτυχιακά προγράμματα- Μετεκπαιδευτικά μαθήματα

 1. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική στις ΗΠΑ, λήψη των κάτωθι πιστοποιητικών LIFE SUPPORT:
  • Basic Life Support (BLS), Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Advanced Trauma Life Support (ATLS)
 2. "Laparoendoscopic and Office Based Ultrasound", The Society for Laparoendoscopic Surgeons, 5th Annual Meeting, Orlando, Florida, USA, 12.1996.
 3. "Laser Safety and Physics", St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan, USA, 8.1997.
 4. "Molecular Biology for Surgeons", American College of Surgeons, 84th Annual Congress, Orlando, Florida, USA, 10.1998.
 5. "Computers in Surgery", American College of Surgeons, 84th Annual Congress, San Francisco, California, USA, 10.1998.
 6. "Colon and Rectal Surgery", American College of Surgeons, 85th Annual Congress, San Francisco, California, USA, 10.1999.
 7. Laparoscopic Cadaver Course of Colorectal Surgeons, Boston, USA, 13.1.2000.
 8. American Society of Colorectal Surgeons Laparoscopic Workshop, Cincinnati, Ohio, USA, 25-26.8.2000.
 9. Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM) Workshop, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, 2.3.2001.
 10. Endorectal Ultrasound Course- Hands on Lab, San Diego, California, USA, 2-3.6.2001.
 11. Λαπαροσκοπική Χειρουργική Άνω Κοιλίας, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, 7-12.11.2002.
 12. Οι Υπέρηχοι για το Χειρουργό, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, 7-12.11.2002.
 13. Ηπατική Χειρουργική, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, 7-12.11.2002.
 14. Ο Λεμφαδενικός Χάρτης & η Σημασία της Βιοψίας του Φρουρού Αδένα, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, 7-12.11.2002.
 15. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Παχέος Εντέρου (στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής), 21.5.2003.
 16. Advanced Postgraduate Course «Surgical Procedures In Colorectal Diseases», organized by the Hellenic Society of Digestive Surgery in collaboration with St Mark’s Hospital, Athens, 20.11.2003.
 17. Advanced Techniques Hands-On Lab, SAGES Annual Scientific Session & Postgraduate Courses, Denver, CO, USA, 31.3-3.4.2004.
 18. Top to Bottom- Colon Postgraduate Course, SAGES Annual Scientific Session & Postgraduate Courses, Denver, CO, USA, 31.3-3.4.2004.
 19. Laparoscopic and Hand-Assisted Laparoscopic Colon Resection, στα πλαίσια του 2005 Clinical Congress American College of Surgeons, San Francisco, CA, USA, 16-20.10.2005.
 20. Μinimally Invasive Operating Techniques in Visceral Surgery, European Surgical Institute, Hamburg, Germany, 15-18.5.2006.
 21. 5th International postgraduate course: Frontiers in HPB Diseases, 9-10.3.2007.
 22. Mετεκπαιδευτικά Μαθήματα Χειρουργικής Παχέος Εντέρου, 1ος κύκλος: 1η Συνάντηση, Ηράκλειο Κρήτης, 9-11.2.2006, 2η Συνάντηση, Ηράκλειο Κρήτης, 4-10.2006, 3η Συνάντηση, Δελφοί, 22-24.2.2007, 4η Συνάντηση, Ναύπλιο, 4-6.10.2007
 23. Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM) Hands-on Workshop, 18.2.2007 στα πλαίσια του 18th Annual International Colorectal Disease Symposium, An International Exchange of Medical and Surgical Concepts, Cleveland Clinic, Florida, USA, 15-17.2.2007.
 24. Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer, Postgraduate course, 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009.
 25. Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο και εκπαίδευση σε πειραματικό χειρουργείο στη «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση μετεγχειρητικών κηλών», Getafe, Madrid, Spain, 24.6.2009.
 26. 1st International Hands-On Course Single Access Minimally Invasive Surgery and Animal Lab, Athens, Greece, 25.6.2009.
 27. Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικές Τεχνικές, Αθήνα, 7-9.10.2010.
 28. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα: International Surgical Symposium-Ostomy care, διοργάνωση: Coloplast, London, UK, 09.2010
 29. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Η επικοινωνία με τον ασθενή», διοργάνωση Hollister (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας), Αθήνα, 2.11.2012.
 30. Συμμετοχή στο: “2nd Workshop of the Cochrane Collaboration”, Athens, 29-30.06.2012.
 31. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα: 18th Annual International Colorectal Disease Symposium, An International Exchange of Medical and Surgical Concepts, Cleveland Clinic, Florida, USA, 15-17.2.2007.
 32. Mετεκπαιδευτικά Μαθήματα Χειρουργικής Παχέος Εντέρου, 2ος κύκλος: 1η Συνάντηση, Ρέθυμνο, 15-18.5.2008, 2η Συνάντηση, Καμένα Βούρλα, 11-14.12.2008.
 33. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα: 24th Annual Jagelman/34th Annual Turnbull International Colorectal Disease Symposium, Cleveland Clinic, Florida, USA, 12-16.02.2013.
 34. Συμμετοχή στο Symposium on Transanal Total Mesorectal Excision (ta-TME). American Society of Colon and Rectal Surgeons, Annual Scientific Meeting 2016, Los Angeles, USA, 30.4- 4.05.2016.
 35. Συμμετοχή στο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 2016 και 2017.
 36. Συμμετοχή στο International Symposium on ta- TME, Λάρισσα, 10-11.2.2017.
Διαβάστε περισσότερα...

Ιατρείο

 • Διεύθυνση: Πινδάρου 3, 10671 Αθήνα
 • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
 • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS