Γ.Θεοδωρόπουλος

Γ.Θεοδωρόπουλος

Διδακτικό έργο

 

 

Διδασκαλία σε προπτυχιακά μαθήματα

 • Συμμετοχή στη διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής και βοηθών ιατρών (Physician Assistants) του Wayne State University Medical School, Detroit, Michigan και νεότερων ειδικευομένων Χειρουργικής του St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michgan κατά τη διάρκεια της ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική στο παραπάνω νοσοκομείο (1997-2000).

 • Διδακτικός βοηθός (Teaching Assistant) νεότερων ειδικευομένων σε χειρουργικές επεμβάσεις, ως Chief Resident, St.John Hospital and Medical Center (1999-2000), και ως Fellow in Colon & Rectal Surgery, Ohio State University Ηospital (2001).

 • Παρουσίαση σε φοιτητές, ειδικευόμενους και μέλη ιατρικού προσωπικού της Χειρουργικής Κλινικής του St. John Hospital and Medical Center (1999-2000):

α. Ενδιαφερόντων περιστατικών χειρουργικών επιπλοκών (Morbidity and Mortality Conferences)

β. Ογκολογικών περιπτώσεων (Oncology Conferences)

γ. Θεμάτων Τραυματολογίας, στα εξής θέματα: "Τραύματα σπληνός", "Τραύματα λεπτού εντέρου" και "Τραύματα παχέος εντέρου" (slide presentations)

Παρουσίαση (slide presentations) στο προσωπικό του Τμήματος της Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Ορθού (Department of Colon and Rectal Surgery) κατά τη διάρκεια της υποειδικότητας (2000-2001) των εξής θεμάτων:

α. Ανατομία και φυσιολογία ορθοπρωκτικού σωλήνα

β. Πρόπτωση ορθού (Rectal Prolapse)

γ. Νόσος Hirschsprung και άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ορθοπρωκτικού σωλήνα-Χειρουργική αντιμετώπιση

δ. Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου. Χειρουργική αντιμετώπιση

 • Ενεργός συμμετοχή στη διδασκαλία 4ετών φοιτητών Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στην Α΄προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική με μαθήματα από αμφιθεάτρου («Χειρουργικές παθήσεις δέρματος και μαλακών μορίων- Μελάνωμα», «Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου», «Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις παχέος εντέρου») και φροντιστηριακή άσκηση στους θαλάμους κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20

 • Ενεργός συμμετοχή στη διδασκαλία 6ετών φοιτητών Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στην Α΄προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική με μαθήματα από αμφιθεάτρου («Χειρουργική στρατηγική στον ογκολογικό ασθενή», «Καλοήθεις παθήσεις παχέος εντέρου», «Κακοήθεις παθήσεις παχέος εντέρου») και ως εκπαιδευτής στον κλινικό θάλαμο μικρών ομάδων φοιτητών στην 3μηνη άσκηση τους στη Χειρουργική κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014- 15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20

 • Ενεργός συμμετοχή στη διδασκαλία φοιτητών Νοσηλευτικής Σχολής ΕΚΠΑ στην κλινική άσκηση στους θαλάμους στα πλαίσια του μαθήματος της Χειρουργικής

 • Ενεργός συμμετοχή στη διδασκαλία 6ετών φοιτητών Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στην Ε΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική με μαθήματα από αμφιθεάτρου κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 2018-19, 2019-20

 • Οργάνωση και διδασκαλία στο μάθημα επιλογής «Ογκολογία ΙΙ» (οργάνωση: Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ) στο Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-102010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 και παραδόσεις αντίστοιχων μαθημάτων με αντικείμενο:

«Αρχές Χειρουργικής Ογκολογίας»

«Καρκίνος Παχέος Εντέρου»

 • Συμμετοχή στο μάθημα επιλογής «Επείγουσες καταστάσεις στην Ογκολογία» (οργάνωση: Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ) με παράδοση μαθήματος με αντικείμενο: «Χειρουργική αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην Ογκολογία», κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 2012-13, 2013-14

 • Συμμετοχή στο μάθημα επιλογής «Γενική Ιατρική» (οργάνωση: Α΄ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ) με παράδοση μαθήματος με αντικείμενο: «Ο ρόλος του Γενικού Ιατρού στην αντιμετώπιση του χειρουργικού ασθενούς», κατά το ακαδημαϊκό έτος: 2015-16

 • Συμμετοχή στο μάθημα επιλογής «Νανοϊατρική» με παράδοση μαθήματος με αντικείμενο: «Εφαρμογές νανοϊατρικής στη θεραπεία: Χειρουργική», κατά το ακαδημαϊκό έτος: 2019-20

 • Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 υπεύθυνος μαθήματος επιλογής: «Χειρουργικές παθήσεις Παχέος Εντέρου και Πρωκτού» και διδάσκων της ενότητας: «Καρκίνος παχέος εντέρου»

 

 

Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε διδακτορικές διατριβές:

1. «Ανίχνευση γενετικών πολυμορφισμών SDF-1, Ε-σελεκτίνης και κασπάσης-9 στον καρκίνο του μαστού». Υποψήφια διδάκτορας: Παναγιώτα Κοντογιάννη.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2014)

2. «Μελέτη προστατευτικής δράσης αντιοξειδωτικών ουσιών σε πειραματικό πρότυπο ισχαιμίας/επαναιμάτωσης ήπατος (πειραματική μελέτη σε χοίρους)». Υποψήφια διδάκτορας: Μαρία Κοροτζή.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2013)

3. «Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής μετά από «ανοικτή» και λαπαροσκοπική αντιμετώπιση οξέων ενδοκοιλιακών χειρουργικών παθήσεων». Υποψήφιος διδάκτορας: Κωνσταντίνος Κουμαρέλας.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2015)

4. «Ποιότητα της ζωής των ασθενών με καρκίνο κεφαλής-τραχήλου». Υποψήφιος διδάκτορας: Γεώργιος Λιναρδούτσος.

5. «Μελέτη της επίδρασης των επιπλοκών χειρουργικών επεμβάσεων στο παχύ έντερο στην ποιότητα ζωής των ασθενών». Υποψήφια διδάκτορας: Αννέζω Μαρινάτου.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2015)

6. «Η επίδραση ορμονικών και βιοχημικών παραμέτρων στο μαστό γυναικών με μείζονα Μεσογειακή αναιμία». Υποψήφια διδάκτορας: Γαρουφαλλιά Μπλέτσα.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2014)

7. «Η χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου βραχέος εντέρου με την παρεμβολή ανεστραμμένου τμήματος νήστιδας». Υποψήφιος διδάκτορας: Μιχαήλ Παπαμιχαήλ.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2015)

8. «Επίτευξη υγιών ορίων εκτομής σε ύποπτες μη ψηλαφητές αλλοιώσεις με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (σύστημα BLESS) στη στερεοτακτική βιοψία μαστού υπό αναρρόφηση ιστού». Υποψήφιος διδάκτορας: Ιωάννης Παπαπαναγιώτου.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2016)

9. «Μελέτη γενετικών πολυμορφισμών των Toll-like υποδοχέων στον καρκίνο του παχέος εντέρου στον Ελληνικό πληθυσμό». Υποψήφια διδάκτορας: Αναστασία Παπαχρήστου.

10. «Τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη της επίδρασης των συνβιοτικών μετά από κολεκτομή στην ποιότητα ζωής των ασθενών». Υποψήφια διδάκτορας: Κυριακή Πεϊτσίδου.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2016)

11. «Εκτίμηση της σεξουαλικής λειτουργίας μετά από επεμβάσεις στην πύελο». Υποψήφιος διδάκτορας: Δημήτριος Σαββίδης.

12. «Μελέτη γενετικών πολυμορφισμών των Toll-like υποδοχέων στον καρκίνο του μαστού στον Ελληνικό πληθυσμό». Υποψήφιος διδάκτορας: Βασίλειος Σαριδάκης.

13. «Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής μετά από «ανοικτές» και λαπαροσκοπικές εκτομές παχέος εντέρου: Συγκριτική μελέτη». Υποψήφιος διδάκτορας: Παρασκευάς Σταμόπουλος.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2019)

14. «Συγκριτική αξιολόγηση φλεγμονωδών παραγόντων στις λαπαροσκοπικές και «ανοικτές» εκτομές του παχέος εντέρου». Υποψήφιος διδάκτορας: Δημήτριος Τσάμης.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2013)

15. «Ανάδειξη micro-RNA βιομαρτύρων στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου». Υποψήφια διδάκτορας: Παρασκευή Αρχανιώτη.

16. «Πρωτεωμική ανάλυση για την ανίχνευση βιοδεικτών στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου». Υποψήφια διδάκτορας: Βαϊοπούλου Άννα

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2015)

17. «Ο ρόλος των γονιδίων του κιρκαδίου ρυθμού στα κακοήθη νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα». Υποψήφιος διδάκτορας: Καραντάνος Θεόδωρος

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2018)

18. «Φαρμακογενετική ανάλυση ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο και συσχέτιση με την ανταπόκριση στους χημειοθεραπευτικούς συνδυασμούς με ιρινοτεκάνη». Υποψήφια διδάκτορας: Ισαακίδου Αθηνά.

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2017)

19. «Μελέτη των πολυμορφισμών των mi-RNA σε καρκίνους του γαστρεντερικού σωλήνα». Υποψήφιος διδάκτορας: Δικαιάκος Παναγιώτης

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2019)

20. «Μελέτη μοριακών δεικτών σε ασθενείς με αδενώματα και υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων». Υποψήφιος διδάκτορας: Βρυώνης Σπυρίδων

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

21. «Μελέτη μοριακών δεικτών σε ασθενείς με κακοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα». Υποψήφια διδάκτορας: Δεληγιώργη Μαρία

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2019)

22. «Μελέτη της έκφρασης των δεικτών πολυδυναμικότητας στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου». Υποψήφια διδάκτορας: Μαραγκουδάκη Μαρία

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2018)

23. «Η δράση του αντιοξειδωτικού U-74389G και της σιλδεναφίλης σε πειραματικό πρότυπο χημικής αιμορραγικής κολίτιδας σε επίμυες: Βιοχημική μελέτη». Υποψήφιος διδάκτορας: Γ.Α. Μαργώνης

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2018)

24. «Πειραματικό πρότυπο αιμορραγικής καταπληξίας (shock) σε χοίρους: Μελέτη της δράσης του αντιοξειδωτικού παράγοντα μορίου U-74389G (21-aminosteroid) στο λεπτό έντερο». Υποψήφιος διδάκορας: Γ. Μπουμπούλης

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2018)

23. «Η ολική μεσοκολική εκτομή στη χειρουργική αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου». Υποψήφιος διδάκτορας: Χρήστος Αγαλιανός

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2018)

24. «Η αξία της μαγνητικής τομογραφίας στον καρκίνο του ορθού». Υποψήφια διδάκτορας: Αλεξία Μήκα

25. «Σύνδρομο μετά από χαμηλή πρόσθια εκτομή – Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή του και η επίπτωση στην ποιότητα ζωής». Υποψήφια διδάκτορας: Άρτεμις Λιάπη

26. «Μελέτη διαφόρων αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονώδων παραγόντων σε πειραματικό πρότυπο χημικής αιμορραγικής κολίτιδας σε επίμυες». Υποψήφιος διδάκτορας: Νικόλαος Χριστολουκάς

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2016)

27. «Φαρμακογενωμική ανάλυση ασθενών με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (IΦΝΕ) και συσχέτιση με ανταπόκριση στους αντι-TNF παράγοντες». Υποψήφιος διδάκτορας: Δ. Θωμάς

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

Ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε με επιτυχία (2018)

28. «Ο ρόλος της αλληλεπιδρασης του μικροβιώματος και της επίκτητης ανοσολογικής απόκρισης στην ανάπτυξη φλεγονοδών νόσων του εντέρου σε συνδυασμό με την απόκκριση των ασθενών στους αντι-ΤΝF παράγοντες». Υποψήφιος Διδάκτορας: N.Π. Ανδρέου

29. «Μελέτη της αντικαρκινικής δράσης των διμεταλλικών νανοσωματιδίων». Υποψήφιος Διδάκτορας: Ε Κατηφελής

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

30. «Γονιδιακή και μοριακή διερεύνηση της καρκινογένεσης σε πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα των χοληφόρων του ήπατος». Υποψήφιος διδάκτορας: Ι. Σαγκριώτης

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

31. «Η επίδραση της χημειοθεραπείας στο εντερικό μικροβίωμα μετά από κολεκτομή για ορθοκολικό καρκίνο». Υποψήφιος διδάκτορας: Ι. Κοτρογιάννης

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

32. «Επίδραση περιεγχειρητικής νοσηλευτικής παρέμβασης στην πρώϊμη ψυχολογική και λειτουργική αποκατάσταση ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου». Υποψήφια διδάκτορας: Ε. Ζουρούδη

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

33. «Ο ρόλος των ισοενζύμων της ALDH στην πρόγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου». Υποψήφια διδάκτορας: Β. Ζιόζια

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

34. «Συγκριτική αξιολόγηση σύγχρονων τεχνικών χειρουργικής αντιμετώπισης των περιπρωκτικών συριγγίων». Υποψήφιος διαδάκτορας: Ν. Ζαμπίτης

Γ. Θεοδωρόπουλος: Επιβλέπον μέλος της τριμελούς επιτροπής

 

 

Συμμετοχή ως εκπαιδευτής, ομιλητής, συντονιστής σε μεταπτυχιακά μαθήματα

1. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας- Καρδιολογική Νοσηλευτική», συμμετοχή στο αντικείμενο «Διαλέξεις Χειρουργικής» με θέματα: «Χειρουργική Ογκολογία Ι», «Χειρουργική Ογκολογία ΙΙ», «Παθήσεις πρωκτού» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17

2. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ενεργός συμμετοχή ως εκπαιδευτής στα αντικείμενα με τίτλο: «Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου» και «Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη Χειρουργική των Χοληφόρων» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 και κατά τα έτη: 2018-19, 2019-20 με τα μαθήματα: «Λαπαροσκοπική δεξιά κολεκτομή» και «Λαπαροσκοπική Αριστερή κολεκτομή και κινητοποιήση σπληνικής καμπής. Tips & tricks»

3. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», συμμετοχή ως εκπαιδευτής (Ακαδημαϊκό έτος: 2011-12, Β΄ εξάμηνο, 31.05.2012) στο αντικείμενο με θέμα: «Επίδραση των χειρουργικών επεμβάσεων στη φυσιολογία και στη λειτουργία του παχέος εντέρου και του πρωκτού»

4. Συμμετοχή και συγγραφή της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας με τίτλο «Νανοχειρουργική» στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με το εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Εισαγωγή στη Νανοϊατρική»

5. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Χειρουργική Ογκολογία», συμμετοχή ως εκπαιδευτής στα αντικείμενα με θέματα: «Μεσοσφιγκτηριακή εκτομή – Διαπρωκτική ολική μεσοορθική εκτομή», «Λειτουργικές διαταραχές μετά από επεμβάσεις για καρκίνο του ορθού» και «Καρκίνος πρωκτού» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20

6. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νανοϊατρική», συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο αντικείμενο με θέμα: «Applications of nanotechnology in surgery» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20

7. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Χειρουργική Παχέος Εντέρου – Ορθού», συμμετοχή ως εκπαιδευτής στα αντικείμενα με θέματα: «Η λαπαροσκοπική προσπέλαση στη χειρουργική αντιμετώπιση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων», «Λειτουργικά προβλήματα μετά ΧΠΕ του ορθού» και «Διασφιγκτηριακές τεχνικές» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20

8. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου», συντονιστής της θεματικής ενότητας: «Ακράτεια κοπράνων» και εκπαιδευτής στο αντικείμενο: «Σφιγκτηροπλαστική: Τεχνική και video» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20

9. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Προηγμένη Λαπαροσκοπική – Βαριατρική Χειρουργική» και υπεύθυνος του γνωστικού αντικειμένου: «Κατώτερο Πεπτικό» (Γ΄εξάμηνο)

10. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Χειρουργική Ανατομία», συμμετοχή ως εκπαιδευτής στα αντικείμενα με θέματα: «Παχύ έντερο (τυφλό, ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν και σιγμοειδές. Εμβρυολογία, Στοιχεία Χειρουργικής Ανατομίας και Τεχνικών. Προσπελάσεις στην ανοικτή και τη λαπαροσκοπική χειρουργική» και «Ορθό-Πρωκτός. Στοιχεία Περιγραφικής Ανατομικής και Χειρουργικής Ανατομίας και τεχνικές», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

10. Aπό το 2020 υπεύθυνος (μαζί με την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Μ. Γαζούλη) και συγγραφέας των διδακτικών ενοτήτων “MICROBIOME AND CANCER: MICROBIOME AND CARCINOGENESIS MECHANISMS” και “MICROBIOME AND CANCER: CLINICAL AND THERAPEUTIC IMPLICATIONS IN HUMAN MALIGNANCIES” σε 1 Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-Learning: Microbiome in Human Health and Diseases

 

 

Συμμετοχή ως εκπαιδευτής ή ομιλητής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια

1. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Παχέος Εντέρου (στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής), 21.5.2003

Ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση του προσυνεδριακού σεμιναρίου και παρουσίαση των ομιλιών:

«Λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια και κοιλιοπερινεϊκή εκτομή»

«Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση πρόπτωσης του ορθού»

2. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (6.11.2004, Αμφιθέατρο ΝΙΜΙΤΣ, Σεμινάριο Ζ, Θέμα 2ο), παρουσίαση και δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδα ΕΧΕ) του θέματος με αντικείμενο:

«Χειρουργική αντιμετώπιση της πρόπτωσης του ορθού»

3. Στα πλαίσια μετεκπαιδευτικών μαθημάτων (5.12.2005, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών), παρουσίαση του θέματος με αντικείμενο:

«Καρκίνος Παχέος Εντέρου»

4. Στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου «Βασικές Αρχές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής- Προχωρημένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Σήμερα» (25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006, Αθήνα, 22-26.11.2006) (20/11/2006, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»), παρουσίαση του θέματος με αντικείμενο: «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου- Κακοήθεις Παθήσεις»

5. Στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου “Minimally Access Surgery Courses, 2007”, που οργανώθηκαν από την Λαπαροενδοσκοπική Μονάδα της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (ΙΙΒΕΑ), Αθήνα 13-15.6.2007 και 24-26.10.2007, ενεργός συμμετοχή με θεωρητικές παρουσιάσεις και ως εκπαιδευτής στην πρακτική άσκηση στο πειραματικό χειρουργείο στη «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου- Laparoscopic Colorectal Surgery»

6. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (Φεβρουάριος 2008, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο Β), παρουσίαση και δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδα ΕΧΕ) του θέματος με αντικείμενο: «Τοξικό Μεγάκολο. Διάγνωση - Θεραπεία»

7. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (18.5.2009, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο Ε, Θέμα 1ο: «Στομίες. Ενδείξεις- Τεχνικές»), ανάπτυξη του θέματος με αντικείμενο: «Ειλεοστομίες. Κολοστομίες»

8. Στα πλαίσια του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα, 21-23.5.2009, συμμετοχή σε κλινικό σεμινάριο με πρακτική άσκηση (workshop) με θέμα: «Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου» και παρουσίαση της εισήγησης:

«Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή- Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή. Τεχνική- Επιπλοκές- Αποτελέσματα»

9. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (7.6.2010, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο ΣΤ΄, Θέμα 2ο: «Καρκίνος Ορθού»), ανάπτυξη του θέματος με αντικείμενο:

«Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»

10. Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής (Διευθυντής: Αν. Καθ. Δ. Κασσάνος) (Ακαδημαϊκό έτος: 2010-11, 19.11.2010) με ανάπτυξη του θέματος:

«Η λαπαροσκοπική χειρουργική στη διάρκεια της εγκυμοσύνης»

11. Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Ημερίδα του Πρωκτολογικού Τμήματος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (16.10.2010) με ανάπτυξη του θέματος: «Αιμορροϊδοπάθεια: Χειρουργική θεραπεία»

12. Στα πλαίσια του 27ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2010, συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο: «Βασική και προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική» (Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ΕLPΕΝ Α.Ε., 20-21.11.2010)

13. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (19.09.2011, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο ΣΤ΄, Θέμα 2ο: «Χειρουργικές τεχνικές, χρόνοι λαπαροσκοπικής χαμηλής πρόσθιας εκτομής»), ανάπτυξη του θέματος και δημοσίευση του σε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδα ΕΧΕ) με αντικείμενο:

«Λειτουργικά αποτελέσματα μετά από λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια εκτομή»

14. Συμμετοχή στην 1η Ετήσια Διημερίδα Επιστημονικών Τμημάτων Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (17-18.06.2011) με ανάπτυξη του θέματος:

«Χειρουργική αντιμετώπιση αιμορροΐδων και ραγάδων πρωκτού»

15. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 (10.03.2011) συμμετοχή με ανάπτυξη του θέματος: «Προετοιμασία και μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς με νόσο παχέος εντέρου»

16. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των ειδικευομένων της Κρατικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου ΓΝΑ (05/2011) με θέμα:

«Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου»

17. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 (Αμφιθέτατρο ΓΝΑ Ιπποκρατείου, 01.12.2011) συμμετοχή ως σχολιαστής στο θέμα:

«Ελκώδης κολίτις»,

18. Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής (Διευθυντής: Καθ. Α. Ν. Μαχαίρας) (Ακαδημαϊκό έτος: 2011-12, 7.02.2012) με ανάπτυξη του θέματος:

«Χειρουργικές τεχνικές στον καρκίνο του ορθού»

19. Στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2012, συντονιστής Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Καρκίνος ορθού» (Αθήνα, 21.11.2012)

20. Στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2012, εισηγητής στο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο: «Καρκίνος ορθού» με ανάπτυξη του θέματος:

«Επεμβάσεις διατήρησης του σφιγκτήρα και είδη κολοπρωκτικών αναστομώσεων»

21. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 (29.11.2012) συμμετοχή ως πρόεδρος της συνεδρίας με θέμα: «Σύγχρονη πολυδύναμη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού»

22. Συμμετοχή στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Μεταξά» (Διευθυντής: Ι. Νομικός) (21.01.2013) με ανάπτυξη του θέματος: «Επανεπεμβάσεις στην πύελο»

23. Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Ημερίδας «Στομίες: Τεχνικές-Προκλήσεις-Φροντίδα», που διοργανώθηκε από την Hollister (Συνεργαζόμενος Επιστημονικός Φορέας: Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 19.01.2013), ανάπτυξη των θεμάτων:

«Ειλεοστομία: Φυσιολογία, ενδείξεις, τύποι, τεχνικές»

«Πρόπτωση στομίας»

24. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (19.11.2013, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο Θ΄, Θέμα 4ο: «Η ανάλυση νοσηρότητας-θνητότητας βασικό εργαλείο στην εκπαίδευση»), ανάπτυξη του θέματος με αντικείμενο:

«Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των επιπλοκών»

25. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 (04.04.2013) συμμετοχή με ανάπτυξη του θέματος: «Περιπρωκτικά αποστήματα-συρίγγια»

26. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (28.11.13) συμμετοχή με ανάπτυξη του θέματος:

«Ελκώδης κολίτιδα: Χειρουργική αντιμετώπιση και μετεγχειρητική παρακολούθηση»

27. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (21.11.13) συμμετοχή ως πρόεδρος της συνεδρίας με θέμα: «Καρκίνος του κατώτερου τριτημορίου του ορθού»

28. Στα πλαίσια του 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ) (Θεσσαλονίκη, 22-24.11.2013), συντονιστής τράπεζας με θέμα: «Χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού»

29. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (09.01.2014) συμμετοχή στη συνεδρία με θέμα: «Καρκίνος και γενετική προδιάθεση» και ανάπτυξη του θέματος:

«Παρεμβατικές μέθοδοι πρόληψης του κληρονομικού καρκίνου του παχέος εντέρου»

30. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (09.01.2014) συμμετοχή στη συνεδρία με θέμα: «Η χρήση της προφυλακτικής στομίας στη χειρουργική του παχέος εντέρου» και ανάπτυξη του θέματος: «Η χρήση της προφυλακτικής στομίας στη χειρουργική του παχέος εντέρου: Υπέρ»

31. Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (21.02.2014, Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν, Σεμινάριο Β΄, Θέμα 1ο: «Οξείες παθήσεις παχέος εντέρου: πρωτοπαθής αποκατάσταση ή όχι»), ανάπτυξη του θέματος με αντικείμενο:

«Πρωτοπαθής αποκατάσταση ή όχι σε περιτονίτιδα»

32. Συμμετοχή στα «Μαθήματα χειρουργικής παθολογίας παχέος εντέρου» (1η Συνάντηση Νοσοκομείο «Αγ. Όλγα», Ν. Ιωνία, Αθήνα, 10-11.01.2014) με ανάπτυξη του θέματος: «Αντιμετώπιση της περιεδρικής νόσου Crohn»

33. Στα πλαίσια του 2ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Εταιρείας Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ) (Θεσσαλονίκη, 24-26.10.2014, 25.10.2014), συντονιστής τράπεζας με θέμα: «COLORECTAL CANCER SURGERY: TECHNICAL NOTES – EVIDENCE»

34. Στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού 2014 (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 7-8.11.2014) συμμετοχή με τις διαλέξεις (προβολή video):

«Αναστομώσεις στη λαπαροσκοπική χειρουργική»

«Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή»

35. Στα πλαίσια του 29ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2014, συντονιστής Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου» (Αθήνα, 14.11.2014)

36. Στα πλαίσια του 29ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2014, εισηγητής στο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο: «Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου» (Αθήνα, 14.11.2014) με ανάπτυξη των θεμάτων:

«Λαπαροσκοπική μεσοσφιγκτηριακή εκτομή»

«Λαπαροσκοπικές εκτομές για ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους εντέρου»

37. Στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων «Νέες Τεχνικές και Λαπαροσκοπική Προσέγγιση του Καρκίνου και των άλλων Χειρουργικών Παθήσεων του Παχέος Εντέρου» (Λάρισα, 16.04.2015), εισηγητής με ανάπτυξη των θεμάτων:

«Εκκολπωματική νόσος: Ανοικτή προς λαπαροσκοπική προσέγγιση»

«Εκτέλεση Κολο –Ορθικής – Πρωκτικής Αναστομώσεως»

«Τελική Κολοστομία: Τεχνική, Επιπλοκές, Αποτελέσματα»

38. Στα πλαίσια του 2ου Σεμιναρίου Βασικής Ανοικτής Χειρουργικής (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 26-27.06.2015) συμμετοχή ως εκπαιδετής και με την ανάπτυξη θέματος:

«Εγχειρητικές τομές»

39. Στα πλαίσια του 2ου Σεμιναρίου Προηγμένης Ανοικτής Χειρουργικής (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 3-4.07.2015) συμμετοχή ως εκπαιδετής και με την ανάπτυξη θέματος:

«Τεχνικές επεμβάσεων (προβολή video): Κολεκτομή»

40. Συμμετοχή στο MASTER C.LA.S.S. στα πλαίσια των MASTER C.LA.S.S. Courses (Οργάνωση: Στ΄ Χειρουργική Κλινική, «Υγεία» & Department of Colorectal Surgery-Cleveland Clinic, Florida) (Αθήνα 19-20.07.2015) με την ανάπτυξη των θεμάτων:

«Low Anterior Resection Syndrome»

«Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract for the Treatment of Anal Fistula»

41. Στα πλαίσια του 7ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού 2015 (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 30-31.11.2014) συμμετοχή ως εκπαιδευτής και με τη διάλεξη (προβολή video):

«Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή»

42. Στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος του Χειρουργικού Τμήματος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα 15.02.2016) συμμετοχή ως ομιλητής με θέμα:

«Νόσος Crohn: Συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση»

43. Στα πλαίσια της 7ης Συνόδου της Ελληνικής ΗPV Εταιρείας, πρόεδρος και ομιλητής στο 1ο Σεμινάριο «HPV στην Πρωκτολογία» (Θεσσαλονίκη, 26.02.2016), με τα παρακάτω θέματα:

«Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία πρωκτού (Αnal Ιntraepithelial Νeoplasia – AIN)»

«Πρωκτοσκόπηση υψηλής ανάλυσης (High Resolution Anoscopy - HRA)»

44. Στα πλαίσια των τακτικών Μαθημάτων/Ημερίδων που οργανώνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, συντονιστής (μαζί με τον κο Β. Κομπορόζο) της 4ης Εκπαιδευτικής Ημερίδας για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (Αθήνα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 16.04.2016) με θέμα:

«Παθήσεις Παχέος Εντέρου»

45. Στα πλαίσια της 4ης Εκπαιδευτικής Ημερίδας του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΕΧΕ για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (Αθήνα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 16.04.2016), ομιλητής με τα παρακάτω θέματα:

«Στενωτική και συριγγοποιός νόσος Crohn: Χειρουργική αντιμετώπιση»

«Η λαπαροσκοπική προσπέλαση στη χειρουργική αντιμετώπιση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων»

46. Στα πλαίσια της 5ης Εκπαιδευτικής Πολυθεματικής Διημερίδας του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΕΧΕ για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (Ιωάννινα, 21-22.05.2016), σεσυνεργασία με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής των Ιωαννίνων, συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Εγχειρητική και περιεγχειρητική διαχείριση καρκίνων στομάχου και παχέος εντέρου» και ομιλητής με τίτλο εισήγησης: «Επανεπεμβάσεις σε καρκίνο ορθού»

46. Στα πλαίσια του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού (Αθήνα 31.03-2.04.2016) και σε συνδιοργάνωση με Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΕΧΕ, συντονιστής και μέλος του εκπαιδευτικού panel φροντιστηριακού μαθήματος με τίτλο:

«Λαπαροσκοπική Κολεκτομή: Τεχνική από το Α έως το Ω»

47. Στα πλαίσια του 8ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 23-24.09.2016) εκπαιδευτής τεχνικών εφαρμοσμένων σε χοίρους και συμμετοχή με την εκπαιδευτική θεωρητική διάλεξη (προβολή video):

«Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή»

48. Στα πλαίσια της 8ης Πολυθεματικής Διημερίδας ΕΧΕ 2016 με θέμα «Πολυδύναμες Στρατηγικές στη Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού» (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), ομιλητής με θέμα:

«Κατώτερο Πεπτικό: Ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων κέντρων/ ομάδων»

49. Στα πλαίσια του 6ου κύκλου στα Μαθήματα Χειρουργικής Παθολογίας του Παχέος Εντέρου (διοργάνωση από την εταιρεία ΕΜ-ΚΑΠΕΣ) (08-09.06.2016), συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Φλεγμονώδεις Παθήσεις: ­ Αλγόριθμος Χειρουργικής Θεραπείας», ομιλία με τίτλο:

«Περιεδρική Νόσος Crohn»

50. Στα πλαίσια του 6ου κύκλου στα Μαθήματα Χειρουργικής Παθολογίας του Παχέος Εντέρου (διοργάνωση από την εταιρεία ΕΜ-ΚΑΠΕΣ) (08-09.06.2016), συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Καρκίνος Παχέος Εντέρου Ι», ομιλία με τίτλο:

«Κληρονομικός μη Πολυποειδικός Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Χειρουργική Θεραπεία»

51. Συντονιστής του 9ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 20- 21.10.2017)

52. Στα πλαίσια του 9ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 23-24.06.2017) συμμετοχή με την εκπαιδευτική θεωρητική διάλεξη:

«Τεχνικές αναστομώσεων»

53. Στα πλαίσια του 9ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 20-21.10.2017) εκπαιδευτής τεχνικών εφαρμοσμένων σε χοίρους και συμμετοχή με την εκπαιδευτική θεωρητική διάλεξη (προβολή video):

«Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή»

54. Συντονιστής (μαζί με τον Καθηγητή κο Κ. Τεπετέ) της 7ης Διήμερης Συνεδρίας ΕΧΕ 2018 με θέμα «Οξεία κοιλία», στα πλαίσια του 33ου Ετήσιου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΕΧΕ (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), Λάρισα, 05-06.10.2017

55. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 (12.01.2017), διδασκαλία μαθήματος με τίτλο:

«Άμεσες και απώτερες επιπλοκές χειρουργικής παχέος εντέρου και ο ρόλος των παροχετεύσεων»

56. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 (18.05.2017), διδασκαλία μαθήματος με τίτλο:

«Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου»

57. Συμμετοχή στο MASTER C.LA.S.S. (3ος κύκλος) στα πλαίσια των C.LA.S.S. Courses (Οργάνωση: Στ΄ Χειρουργική Κλινική, «Υγεία») (Αθήνα 19-20.07.2017) με την ανάπτυξη τoυ θέματος:

«Σύνδρομο Χαμηλής Πρόσθιας Εκτομής»

58. Στα πλαίσια της μετεκπαιδευτικής διημερίδας με θέμα: «Παθήσεις Ορθοπρωκτικού Σωλήνα και Ελάσσονος Πυέλου», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (07-08.10.2017), πρόεδρος σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο:

«Δυσκοιλιότητα και απόφραξη πυελικής εξόδου»

59. Στα πλαίσια του 31ου Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου και Χειρουργικού Φόρουμ 2018, συντονιστής (μαζί με τους κους Β. Κομπορόζο και Ι. Γαλάνη) του Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου με τίτλο: «Αναστομώσεις στη Χειρουργική του παχέος εντέρου: Τεχνικές - Επιπλοκές», Αθήνα 21-24.11.2018

60. Στο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο με τίτλο: «Αναστομώσεις στη Χειρουργική του παχέος εντέρου: Τεχνικές - Επιπλοκές» (31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 21-24.11.2018) εκπαιδευτική εισήγηση με προβολή video με θέμα:

«Ανοικτές και λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενες αναστομώσεις: Βιντεοπροβολές»

61. Στο Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο με τίτλο: «The American College of Surgeons. General Surgery Review Course» (31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 21-24.11.2018) μαθήματα με θέμα:

«Benign Colorectal Disease»

«Colorectal Cancer»

62. Συμμετοχή ως διδάσκοντας στον 1ο κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων ΙΦΝΕ, που διοργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ) για το έτος 2018 (Αθήνα, 16.09.2018) με θέμα μαθήματος:

«The failing pouch»

63. Στα πλαίσια του 10ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 11-12.05.2018) συμμετοχή με την εκπαιδευτική θεωρητική διάλεξη:

«Τεχνικές αναστομώσεων»

64. Συντονιστής του 10ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 22- 23.07.2018)

65. Στα πλαίσια του 10ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 22-23.07.2018) εκπαιδευτής τεχνικών εφαρμοσμένων σε χοίρους και συμμετοχή με τις εκπαιδευτικές θεωρητικές διαλέξεις (προβολή video):

«Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή»

«Μεσοσφικτηριακή εκτομή, διαπρωκτική ΤΜΕ (ta-TME), ΤΑΜΙS»

66. Στα πλαίσια του 33ου Ετήσιου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΕΧΕ και της 7ης Διήμερης Συνεδρίας ΕΧΕ 2018 με θέμα «Οξεία κοιλία» (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), πρόεδρος της 2ης Ενότητας με τίτλο «Οξεία κοιλία από το ανώτερο πεπτικό» και συντονιστής της 7ης Ενότητας και ομιλητής με θέμα:

«Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων»

67. Στα πλαίσια του 33ου Ετήσιου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΕΧΕ και της 9ης Διήμερης Συνεδρίας ΕΧΕ 2018 με θέμα «Χειρουργικές λοιμώξεις» (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης), συντονιστής διάλεξης με θέμα «Λοιμώξεις ξένων σωμάτων στην χειρουργική», Αλεξανδρούπολη 14-15.12.2018

68. Στα πλαίσια του 32ου Ετήσιου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΕΧΕ και της 1ης Διήμερης Συνεδρίας ΕΧΕ 2018 (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών), πρόεδρος σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού - Επίκαιρα θέματα»

69. Στα πλαίσια του 32ου Ετήσιου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΕΧΕ και της 1ης Μονοήμερης Συνεδρίας ΕΧΕ 2018 (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας), Αθήνα 10.02.2018, συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Καρκίνος Παχέος Εντέρου και Ορθού» και εισήγηση με τίτλο:

«Διάσωση του ορθού σε καρκίνο μέσου και κάτω τριτημορίου»

70. Στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος του Χειρουργικού Τμήματος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα 15.03.2018) συμμετοχή ως ομιλητής με θέμα:

«Χειρουργικές τεχνικές διάσωσης του ορθού και του σφικτήρα στον καρκίνο του ορθού»

71. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (15.02.2018), πρόεδρος σε συνεδρία με θέμα:

«Βιβλιογραφικά δεδομένα στη Χειρουργική Κατώτερου Πεπτικού»

72. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (15.11.2018), πρόεδρος σε συνεδρία με θέμα:

«Νέο-επικουρική χημειοθεραπεία»

73. Στα πλαίσια των τακτικών Μαθημάτων/Ημερίδων που οργανώνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, στην 1η «Ολυμπιάδα Γνώσεων» (συνδιοργάνωση με την Α΄Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ) (Αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου, Αθήνα, 02.03.2019) ομιλητής με θέμα:

«Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου»

74. Συμμετοχή ως διδάσκοντας στον 2ο κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων ΙΦΝΕ, που διοργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ) για το έτος 2019 (Αθήνα, 19.09.2019) με θέμα μαθήματος:

«The failing pouch»

75. Συντονιστής του 11ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 12- 13.07.2019)

76. Στα πλαίσια του 11ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN) (Αθήνα 12-13.07.2019) εκπαιδευτής τεχνικών εφαρμοσμένων σε χοίρους και συμμετοχή με τις εκπαιδευτικές θεωρητικές διαλέξεις (προβολή video):

«Λαπαροσκοπική Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή»

«Μεσοσφικτηριακή εκτομή, διαπρωκτική ΤΜΕ (ta-TME), ΤΑΜΙS»

77. Συντονιστής (μαζί με τον Καθηγητή κο Γ. Τζοβάρα) της 6ης Πολυθεματικής Διημερίδας ΕΧΕ 2019 (Συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), Λάρισα, 11-12.10.2019

78. Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού έργου της Γ΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ (27.06.2019), συμμετοχή στα μαθήματα για ειδικευομένους Χειρουργικής με το θέμα:

«Επιπλοκές στη Χειρουργική του Παχέος Εντέρου»

79. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (14.03.2019), διδασκαλία μαθήματος με τίτλο:

«Κολοορθικός καρκίνος: Σύγχρονες αντικλήψεις- Επεμβάσεις»

80. Συμμετοχή στο MASTER C.LA.S.S. (2ος κύκλος) στα πλαίσια των C.LA.S.S. Courses (Οργάνωση: Στ΄ Χειρουργική Κλινική, «Υγεία») (Αθήνα 05.07.2019) ως μέλος panel σχολιαστών σε συνεδρία με θέμα:

«Problem Based Learning: RECTAL CANCER - THE ALGORITHMS»

81. Στα πλαίσια του 34ου Ετήσιου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της ΕΧΕ (Ιωάννινα, 17-18.05.2019), σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής των Ιωαννίνων, συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Καρκίνος ορθού» και ομιλητής με τίτλο εισήγησης:

«Διαπρωκτική εκτομή καρκίνου ορθού, ενδείξεις»

82. Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Παωεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (26.06.2019), μάθημα με τίτλο:

«Στρατηγικές διάσωσης του ορθού και του σφιγκτήρα στον καρκίνο του ορθού»

83. Στα πλαίσια των τακτικών Μαθημάτων/Ημερίδων που οργανώνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, στην 1η Διήμερη Συνεδρία του 34ου Ετήσιου Κύκλου των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (συνδιοργάνωση με τη Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών) (Πάτρα, 17-18.01.2020) πρόεδρος σε στρογγυλό τραπέζι με τίτλο:

«Καρκίνος Δεξιού vs Αριστερού κόλου: διαφορές και ομοιότητες»

84. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (16.01.2020), διδασκαλία μαθήματος με τίτλο:

«Κολοορθικός καρκίνος»

85. Στα πλαίσια του Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθ. Γ. Ζωγράφος) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (05.03.2020), διδασκαλία μαθήματος με τίτλο:

«Αποστήματα, Συρίγγια: Αντιμετώπιση»

Διαβάστε περισσότερα...

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

1.    Κάτοχος Οικονομικής Υποτροφίας από το "Βαρβάκειο Ίδρυμα" Αθηνών, κατά τη διάρκεια  των χρόνων Γυμνασίου και Λυκείου (1980-1986)

2.    Κάτοχος οικονομικής υποτροφίας από το κληροδότημα του "Ιδρύματος Σαραντόπουλου", κατά τη διάρκεια των χρόνων του Πανεπιστημίου (1986-1992)

3.    Υπότροφος Εθνικού Ιδρύματος Υποτροφιών κατά το 3ο έτος της Ιατρικής Σχολής (1988- 1989)

4.    Εκφώνηση του "Όρκου του Ιπποκράτη" κατά την τελετή αποφοίτησης από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (υψηλότερος βαθμός πτυχίου μεταξύ των αποφοίτων), Σεπτέμβριος 1992

5.    Βραβείο για τους Αριστεύσαντες απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, Φεβρουάριος 1993

6.    Οικονομικό Βραβείο για την άριστη επίδοση στις ετήσιες γραπτές εξετάσεις Γενικής Χειρουργικής (American Board of Surgery In-Training Exams) από το Τμήμα Γενικής Χειρουργικής του Monmouth Medical Center, Long Branch, New Jersey, USA, 1995 και 1996

7.    Α΄ Βραβείο στην κατηγορία προφορικών ανακοινώσεων κλινικού περιεχομένου  (Clinical Category for Paper Presentation), American College of Surgeons, New Jersey Chapter, 44th Clinical Meeting, New Brunswick, New Jersey, USA, Δεκέμβριος 1995

 

 

8.    Τρίτη καλύτερη ανακοίνωση στον Ετήσιο Διαγωνισμό Ερευνητικών Εργασιών του St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan, USA (Annual Resident Research Award), Απρίλιος 2000

 

9.    Α΄ Βραβείο για την προφορική ανακοίνωση εργασίας, "Gold Award", Columbus Surgical Society, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, 3.3.2001

 


10.    Βραβείο για την καλύτερη εργασία και ανακοίνωση στον Τομέα της Χειρουργικής Ογκολογίας, "John P. Minton Oncology Award", American College of Surgeons, Ohio Chapter, 46th Annual Meeting, Dayton, Ohio, USA, 11.5.2001

 

 

11.    Διάκριση για  το αναρτημένο έκθεμα: «Υποτροπές κύστης κόκκυγος και τροποποιημένη τεχνική σύγκλεισης της μεσογλουτιαίας σχισμής κατά Bascom. Εμπειρία από ένα στρατιωτικό νοσοκομείο». Γ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Βλάχος, Α. Λάζαρης, Δ. Πανουσόπουλος. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2002, 7-12.11.2002

12.    Βραβείο για τη 2η καλύτερη ανακοίνωση με θέμα: «Μοριακή ανίχνευση του Polyοma ιού JC και η πιθανή ενοχή του στην παθογένεια των νεοπλασμάτων του παχέως εντέρου». Θεοδωρόπουλος Γ., Γαζούλη Μ., Λάζαρης Α., Περδίκη Μ., Παπακωνσταντίνου Ι., Πανουσόπουλος Δ. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 20-23.11.2003

13.    Βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης για την προφορική ανακοίνωση: «Κοινοί πολυμορφισμοί γονιδίων παραγόντων φλεγμονής και  συσχέτισή τους με το σποραδικό καρκίνο του παχέος εντέρου». Γ. Θεοδωρόπουλος, Μ. Γαζούλη, Ι. Παπακωνσταντίνου, Κ. Κωνσταντινίδης, Δ. Πανουσόπουλος, Α. Λάζαρης, Ι. Μπράμης. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

14.    Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης για την ανακοίνωση: «Breast Lesion Excision System: Μια νέα μέθοδος βιοψίας μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων», Παπαπαναγιώτου Ι, Al-Harethee W, Καλλές Β, Γεωργίου Γ, Ματιάτου Μ, Νόννη Α, Κουλοχέρη Δ, Λυκάκη Ε, Γρηγορόπουλος Π, Λιάκου Π, Φιλιππάκης Γ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μενενάκος Ε, Ζαγουρή Φ, Ζωγράφος Γ. 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2011

15.    Υποτροφία 1 έτους από την Ελληνική Εταιρία Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛ.Ε.ΧΕ.Π)  μετά από πολύ καλή επίδοση στο Advanced Post Graduate Course “Surgical Procedures in Colorectal Disease”, 11.2003

16.    Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης  για την ανακοίνωση: «Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΕΙΔΟΥΣ U74389G ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ», Γ. Α. Μαργώνης, Ν. Χριστουλουκάς, Ε. Αντωνίου, Ν. Αρκαδόπουλος, Γ. Θεοδωρόπουλος, Γ. Αγρογιάννης, Ε. Καράμπελα, Α. Ζαχαριουδάκη, Μ. Καραμπέρη, Ν. Ψυχαλάκης, Κ. Τσαρέα, Ε. Γεράκης, Σ. Γεράκης, Ε. Πικουλής, Ε. Σ. Πατσούρης, Γ. Ζωγράφος, Α. Παπαλόης. 29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

17.    Βραβείο από το Φωτείνειο Διαγωνισμό με το ποσό των 1598 ευρώ (απόφαση συγκλήτου  Συνεδρίαση 14 ακαδημαϊκού έτους 2014-2015) για την εργασία «Relation between common polymorphisms in genes related to inflammatory response and colorectal cancer» (Theodoropoulos G, Papaconstantinou I, Felekouras E, Nikiteas N, Karakitsos P, Panoussopoulos D, Lazaris ACh, Patsouris E, Bramis J, Gazouli M), δημοσιευμένη στο World J Gastroenterol. 2006 Aug 21;12(31):5037-43
 

Διεθνείς συλλογές βιογραφικών

Συμμετοχή στις παρακάτω διεθνείς συλλογές βιογραφικών:

•    International Directory of Distinguished Leadership, Millenium Edition, 2000.
•    The Official ABMS (American Board of Medical Specialties) Directory of Board    Certified Medical Specialties
•    “Who’s Who”  in the World, 26th Edition, 2009


Προσκεκλημένος κριτής (reviewer)

Προσκεκλημένος κριτής (reviewer) εργασιών υπό θεώρηση για δημοσίευση από διεθνή περιοδικά:

 • Cancer Genetics and Cytogenetics
 • Biomarker Insights
 • BMC Gastroenterology
 • Journal of Clinical Gastroenterology
 • World Journal of Emergency Surgery
 • Molecular Biology Reports
 • Gastroenterology Research and Practice
 • Annals of Clinical Pathology
 • Journal of Biomedical Research
 • Digestive Surgery
 • Cancer Biomarkers
 • PLos one
 • International Journal of Endocrinology
 • Tumor Biology
 • International Journal of Chronic Diseases
 • Translational Biomedicine
 • Annals of Gastroenterology
 • Journal of Surgical Oncology
 • International Journal of Cancer
 • OA Case Reports
 • World Journal of Surgical Oncology
 • Journal of Translational Medicine
 • Journal of Research in Peace, Gender and Development
 • Techniques in Coloproctology
 • Iranian Red Crescent Medical Journal
 • European Surgical Research
 • British Journal of Surgery
 • Breast Cancer Research & Treatment
 • International Journal of Molecular Sciences
 • Health and Quality of Life Outcomes
 • Cancer Medicine
 • Turkish Journal of Gastroenterology
 • Οncotarget
 • Cancers
 • Gastroenterology Reports
 • Surgical Endoscopy
 • European Journal of Cancer Care
 • Journal of Investigative Surgery
 • World journal of Surgery
 • International Journal of Surgery
 • Experimental and Therapeutic Medicine
 • Molecular Medicine Reports
 • Pharmacogenomics
 • Clinics in Surgery

Προσκεκλημένος reviewer από την Dutch Cancer Society του υπ’αρ. UVT 2009 4495 πρωτοκόλλου των Den Oudsten και συν με τίτλο: “Sexual functioning after treatment of colorectal cancer patients and their partners”

Συμμετοχή μετά από πρόσκληση στο AGA Institute’s abstract review process κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014 για το Digestive Disease Week (DDW) 2015

Προσκεκλημένος reviewer από την Εuropean Association of Endoscopic Surgery (EAES) για την κρίση υποβληθεισών περιλήψεων για ανακοινώσεις ή βιντεοπροβολές στα ετήσια συνέδρια της EAES για τα έτη 2018, 2019, 2020

Μέλος Εditorial Board στο περιοδικό «Annals of Colorectal Disease Research»

Μέλος Εditorial Board στο περιοδικό «International Journal of Medical Sciences»

Μέλος Εditorial Board στο περιοδικό «Universal Journal of Surgery»

Μέλος Εditorial Board στο περιοδικό «Experimental and Therapeutic Medicine»

Μέλος Εditorial Board στο περιοδικό «Αnnals of Surgical Case Reports»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

 

1. ΚΟΥΛΙΑΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΤΣΑΤΗ Ε, ΝΤΕΛΛΗ Θ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΜΘ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ

Ανοσοϊστοχημική έκφραση του PCNA σε αδενώματα του παχέος εντέρου

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13-17.10.1993

Αναρτημένο έκθεμα-Περίληψη δημοσιευμένη στην Ελληνική

Γαστρεντερολογία, 1993, Tόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος, σελ. 79


2. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΒΑΡΑΤΣΟΣ Α, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ

Ανοσοϊστοχημική μελέτη του επιθηλιακού πολυπεπτιδιακού αντιγόνου

ΤΡΑ στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13-17.10.1993

Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στην Ελληνική

Γαστρεντερολογία, 1993, Tόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος, σελ. 79


3. ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Η σημασία της έκφρασης του PCNA στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


4. ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Οιστρογονικοί υποδοχείς και υποδοχείς του EGF στο γαστρικό καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


5. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ,  ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ,  ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ,  ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α,  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ,  ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Μελέτη σε ιστικό επίπεδο της καθεψίνης D στο γαστρικό  καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


6. ΚΟΥΛΙΑΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΤΣΑΤΗ Ε, ΝΤΕΛΛΗ Θ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΜΘ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ

Ανοσοϊστοχημική έκφραση του PCNA σε αδενώματα του παχέος εντέρου

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13-17.10.1993

Αναρτημένο έκθεμα-Περίληψη δημοσιευμένη στην Ελληνική

Γαστρεντερολογία, 1993, Tόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος, σελ. 79


7. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΒΑΡΑΤΣΟΣ Α, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ

Ανοσοϊστοχημική μελέτη του επιθηλιακού πολυπεπτιδιακού αντιγόνου ΤΡΑ στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ρόδος, 13-17.10.1993

Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στην Ελληνική

Γαστρεντερολογία, 1993, Tόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος, σελ. 79


8. ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Η σημασία της έκφρασης του PCNA στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


9. ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Οιστρογονικοί υποδοχείς και υποδοχείς του EGF στο γαστρικό καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


10. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ,  ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ,  ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ,  ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α,  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ,  ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Μελέτη σε ιστικό επίπεδο της καθεψίνης D στο γαστρικό  καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


11. ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΓΙ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΚΩΣΤΑΡΕ Β, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ανίχνευση του TGF-a και του υποδοχέα του EGF στο αδενοκαρκίνωμα

του στομάχου-Eνδείξεις για την ύπαρξη μιας αυτοκρινούς αγκύλης ανάπτυξης

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


12. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ανοσοϊστοχημική έκφραση του επιθηλιακού πολυπεπτιδιακού αντιγόνου (ΤΡΑ) στο γαστρικό καρκίνωμα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Πειραιάς, 4-7.11.1993

Προφορική ανακοίνωση


13. ΝΙΚΗΤΕΑΣ Ν, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ, ΔΑΒΑΡΗΣ Π, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Αξιολόγηση της ιστικής έκφρασης του ογκογονιδίου c-erbB-2 στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

XIX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Θεσσαλονίκη, 30.10-3.11.1994

Προφορική ανακοίνωση


14. ΝΤΕΛΛΗ Θ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ Β

Συγκριτική ορολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου  σε αδενοκαρκινώματα πεπτικού συστήματος

XIX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Θεσσαλονίκη, 30.10-3.11.1994

Αναρτημένο έκθεμα


15. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΦΥΣΣΑΣ Ι, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ

Συχνότητα εμφάνισης και πρόγνωση αμφοτερόπλευρου καρκίνου μαστού

XIX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Θεσσαλονίκη, 30.10-3.11.1994

Προφορική ανακοίνωση


16. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝNH Ε, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ιστική μελέτη της καθεψίνης D στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

XIX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Θεσσαλονίκη, 30.10-3.11.1994

Aναρτημένο έκθεμα


17. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΔΙΚΟΓΛΟΥ Χ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Η ανοσοϊστοχημική έκφραση του ογκογονιδίου c-myc στο κακόηθες μελάνωμα

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Προφορική ανακοίνωση


18. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΑΡΑΤΣΟΣ Α, ΚΩΣΤΑΡΕ Β, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ, ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ   

Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης του πυρηνικού αντιγόνου κυτταρικού πολλαπλασιασμού PCNA στα καρκινοειδή του γαστρεντερικού συστήματος

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Aναρτημένο έκθεμα


19. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΤΣΕΛΕΝΗ Σ, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ,  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Β, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ιστική μελέτη της ινονεκτίνης στο γαστρικό καρκίνωμα   

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Προφορική ανακοίνωση


20. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε,  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Β, ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Αξία της μελέτης των πρωτεϊνών του stress HSP 70 στο γαστρικό καρκίνωμα 

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Προφορική ανακοίνωση


21. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΔΑΝΙΑ Μ, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Μ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ, ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΣ  

Συγκριτική μελέτη της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης των πρωτεϊνών του

stress HSP-70 και των αντιγόνων HLA-DR στο κακόηθες μελάνωμα

20o Eτήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21.5.1994

Προφορική ανακοίνωση


22. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΧ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΒ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ, ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΚΓ, ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΝ, ΤΖΙΜΑΣ Γ, ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΒΧ

Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης των οιστρογονικών υποδοχέων και της καθεψίνης-D στα αδενοκαρκινώματα του στομάχου.

Συμπόσιο “Νεοπλασματικές Παθήσεις Οισοφάγου-Στομάχου”, Ιωάννινα 27.5.1995.

Προφορική ανακοίνωση.


23. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΛΑΧΟΣ Κ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Χ, ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ Γ, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΤΑΧΤΕΡΗΣ Ε, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Τροποποιημένη τεχνική Bascom ασυμμέτρου σύγκλεισης της μεσογλουτιαίας αύλακας για τη χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπών κύστης κόκκυγος

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002

Προφορική ανακοίνωση


24. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΛΑΧΟΣ Κ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ε, ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Α, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ, ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ Γ, ΤΑΧΤΕΡΗΣ Ε

Τμηματικό μεγάκολο σχετιζόμενο με λευκοκυτταροκλαστική αγγειϊτιδα παχέος εντέρου: Παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002

Προφορική ανακοίνωση


25. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, WISE WE, PADMANABHAN A, KERNER BA, TAYLOR CW, AGUILLAR PS, KHANDUJA KS

Προγνωστική σημασία της υποσταδιοποίησης και της πλήρους ιστολογικής ανταπόκρισης μετά από προεγχειρητική χημειο-ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002

Προφορική ανακοίνωση


26. ΖΩΡΖΟΣ Χ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ Χ, ΤΣΕΛΕΝΗ-ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ Σ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ε, ΔΑΒΑΡΗΣ Π

Η σημασία της ιστικής έκφρασης πρωτεϊνών πολυφαρμακευτικής αντίστασης και της τοποϊσομεράσης ΙΙΑ στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, υπό την αιγίδα του European Council of Coloproctology, Αθήνα 20-22.9.2002

Προφορική ανακοίνωση


27. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Χ, ΒΛΑΧΟΣ Κ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΣΑΜΠΑΤΖΙΩΤΗΣ Δ, ΓΑΖΟΥΛΗ Μ, ΒΟΥΡΟΣ Μ, ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ Γ, ΚΡΕΜΠΟΥΝΗΣ Δ

Μασχαλιαία λεμφαδενίτιδα από BCG, ανίχνευση μυκοβακτηριδίου με PCR και χειρουργική αντιμετώπιση

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,  Θεσσαλονίκη 7-10.11.2002

Αναρτημένο Έκθεμα


28. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΛΑΧΟΣ Κ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Υποτροπές κύστης κόκκυγος και τροποποιημένη τεχνική σύγκλεισης της μεσο-γλουτιαίας σχισμής κατά Bascom. Εμπειρία από ένα στρατιωτικό νοσοκομείο.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2002, 7-12.11.2002

Αναρτημένο έκθεμα- έλαβε τιμητική διάκριση


29. KONSTANTINIDIS K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ANASTASSAKOU K, THEODOROPOULOS G

Laparoscopic abdominoperineal resection.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Στρογγύλη Τράπεζα


30. KONSTANTINIDIS K, PISTOFIDIS G, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ANASTASSAKOU K, THEODOROPOULOS G

A decade of laparoscopic hysterectomy.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση


31. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Λαπαροσκοπική εκτομή προϊερών όγκων του περινέου: Παρουσίαση δύο σπάνιων περιπτώσεων σβαννώματος.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση-Παρουσίαση video


32. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Λαπαροσκοπική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή για ευμέγεθες λαχνωτό αδένωμα του κατώτερου ορθού: Παρουσίαση περίπτωσης και ανάλυση τεχνικής.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση-Παρουσίαση video


33. KONSTANTINIDIS K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ANASTASSAKOU K, THEODOROPOULOS G

Laparoscopic right adrenalectomy in a child.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση-Παρουσίαση video


34. KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, THEODOROPOULOS G

Laparoscopic approach in small bowel obstruction.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, 22-24.5.2003

Ελεύθερη ανακοίνωση


35. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΓΑΖΟΥΛΗ Μ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΠΕΡΔΙΚΗ Μ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ

Μοριακή ανίχνευση του Polyoma ιού JC και η πιθανή ενοχή του στην παθογένεια των νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


36. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΣΠΗΛΙΑΔΗ Χ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ

Γαστρικό καρκινοειδές τύπου Ι επί αδενωματώδους πολύποδα με μικρο-καρκινοειδομάτωση σε έδαφος ατροφικής γαστρίτιδας. Συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση;

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


37. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ

Λαπαροσκοπική ανίχνευση φρουρού λεμφαδένα σε κολεκτομές για καρκίνο παχέος εντέρου: Αρχική εμπειρία και περιγραφή τεχνικής

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


38. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΣ Γ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε, ΣΠΗΛΙΑΔΗ Χ

Λειομύωμα λεπτού εντέρου ως αιτία δυσδιάγνωστης υποτροπιάζουσας αιμορραγίας πεπτικού. Αντιμετώπιση με λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη εντερεκτομή

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


39. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε, ΣΠΗΛΙΑΔΗ Χ

Σπάνια περίπτωση κυστικού λεμφαγγειώματος λεπτού εντέρου σε έγγυο ασθενή. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση και ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού,

Αθήνα 20-23.11.2003

Αναρτημένο έκθεμα


40. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΣΙΟΥ Κ, ΝΟΝΝΗ Α, ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Χ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΛΑΖΑΡΗΣ Α, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Ε

Συσχέτιση και προγνωστική σημασία δεικτών υποξίας και αγγειογένεσης στον τοπικά προχωρημένο (Τ3,4/Ν+) καρκίνο του ορθού

9ο Πανελλήνιο Παθολογοανατομικό Συνέδριο, Καβάλα, 24-26.6.2004

Αναρτημένο έκθεμα


41. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΓΑΖΟΥΛΗ Μ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι, ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΜΠΡΑΜΗΣ Ι

Συσχέτιση μεταξύ μεταλλάξεων του γονιδίου CARD15/NOD2 και καρκίνου του παχέος εντέρου

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 6-9.11.2004

Προφορική Ανακοίνωση


42. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΣΑΚΟΥ, Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Χ. ΣΠΗΛΙΑΔΗ

Aκτινομύκωση τυφλού- σκωληκοειδούς μιμούμενη οξεία σκωληκοειδίτιδα: επείγουσα αντιμετώπιση με λαπαροσκοπική δεξιά κολεκτομή

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου- Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


43. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Χ. ΣΠΗΛΙΑΔΗ, Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ. Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΣΑΚΟΥ, Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Εντοπισμένη περιπρωκτική σπογγοειδής μυκητίαση (δερματικό λέμφωμα από Τ-κύτταρα σταδίου ΙΑ)

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου- Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


44. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ, Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Δ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Κοινοί πολυμορφισμοί γονιδίων παραγόντων φλεγμονής και  συσχετισή τους με το σποραδικό καρκίνο του παχέος εντέρου

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


45. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ, Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Διερεύνηση της ενοχής ογκογόνων ιών με τη χρήση μοριακών τεχνικών στην παθογένεια των νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


46. Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΣΑΚΟΥ, Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η αξία της πρωκτικής χαρτογράφησης (anal mapping) στην πρωκτική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία ΙΙΙ βαθμού (Anal Intraepithelial Neoplasia,AINIII) 

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, 25-27.2.2005

Προφορική Ανακοίνωση


47. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ, Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,, Δ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Κοινοί πολυμορφισμοί γονιδίων παραγόντων φλεγμονής και  συσχετισή τους με το σποραδικό καρκίνο του παχέος εντέρου

2ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 20-22.5.2005

Προφορική Ανακοίνωση


48. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε. ΜΙΛΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΣΑΚΟΥ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οξειδωτικό stress στη λαπαροσκοπική σε σύγκριση με την ανοικτή χολοκυστεκτομή

4ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, Σπάρτη,  23-24.6.2006

Προφορική Ανακοίνωση


49. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Μέθοδος SECCA: Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της ακράτειας του εντέρου

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2006, Αθήνα, 22-26.11.2006

Προφορική Ανακοίνωση


50. Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Ι. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ, Χ. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ, Μ. ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ, Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Α.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Χρήση της προφυλακτικής τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα-pig-tail στην προσπάθεια δύσκολών επεμβάσεων της ελάσσονος πυέλου

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2006, Αθήνα, 22-26.11.2006

Αναρτημένη  Ανακοίνωση


51. Ν. ΝΙΚΗΤΕΑΣ, Ν. ΤΖΑΝΑΚΗΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΑΤΣΑΒΕΣ, Ζ. ΧΡΙΣΤΩΝΗ, Π. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, Α. ΛΑΖΑΡΗΣ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Μ.ΠΑΠΟΥΛΑΣ, Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΓΑΖΟΥΛΑΣ, Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ, Γ.ΠΕΡΡΟΣ, Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ

Προγνωστική αξία της έκφρασης του VEGF και του CD-105 (Endoglin) στον καρκίνο του στομάχου

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Ιnternational Symposium του Ελληνικού

Κολλεγίου Χειρουργών, 26-28.04.2007

Προφορική Ανακοίνωση


52. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ Δ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΓ, ΜΠΑΡΑΜΗΣ Ι

Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DGHAL) και συνδυασμός της με αιμορροϊδοπηξία ή βλεννογονική εκτομή: Προοπτική μελέτη

4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1-2.06.2007

Προφορική Ανακοίνωση


53. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Π, ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Δ, ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ Π, ΓΟΜΑΤΟΣ Η, Γ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α, ΜΠΡΑΜΗΣ Ι

Αποφρακτικοί ειλεοί λεπτού εντέρου: Προοπτική μελέτη

4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1-2.06.2007

Προφορική Ανακοίνωση


54. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Π, ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ, ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ Ε, ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ Μ, ΠΑΤΤΑΣ Μ, ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Π, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α, ΜΠΡΑΜΗΣ Ι

Αποφρακτικοί ειλεοί παχέος εντέρου: Προοπτική μελέτη

4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1-2.06.2007

Προφορική Ανακοίνωση


55. Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,  Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Μ.ΝΑΤΟΥΔΗ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Κ. ΜΠΡΑΜΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Προοπτική συγκριτική μελέτη αξιολόγησης της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά από λαπαροσκοπικές και «ανοικτές» κολεκτομές

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Προφορική Ανακοίνωση


56. Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,  Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Μ. ΝΑΤΟΥΔΗ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Κ. ΜΠΡΑΜΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Σεξουαλική δυσλειτουργία μετά από τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού: Προοπτική μελέτη με τη χρήση των δεικτών IIEF και FSFI

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Προφορική Ανακοίνωση


57. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,  Ν. ΣΕΒΡΙΣΑΡΙΑΝΟΣ, Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ, Α.ΔΟΥΝΑΒΗΣ, Α. ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ, Ι. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΗΣ, Ε.ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αρτηριών (DGHAL), ορθοπρωκτική επισκευή (RAR), αιμορροϊδοπηξία και ελαχίστη βλεννογονοδερματιική εκτομή για αιμορροϊδοπάθεια III και IV βαθμού: Προοπτική, πολυκεντρική μελέτη

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Προφορική Ανακοίνωση


58. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΝΑΤΟΥΔΗ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΠΡΑΜΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

DGHAL/RAR για την αντιμετώπιση αιμορροϊδοπάθειας IV βαθμού: Παραλλαγές της μεθόδου

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Προφορική Ανακοίνωση


59. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ,  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ, Ν.ΠΑΡΑΡΑΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Λαπαροσκοπική διόρθωση ευμεγέθους μετεγχειρητικής κήλης με δύο πλέγματα διπλής όψεως (e-PTFE, Πολυπροπυλένιο)

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Αναρτημένο έκθεμα


60. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,  Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΝΑΤΟΥΔΗ, Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος με την τροποποιημένη τεχνική σύγκλεισης της μεσογλουτιαίας σχισμής

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Αναρτημένο έκθεμα


61. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΝΑΤΟΥΔΗ, Ε.ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Η τεχνική Delorme για την αντιμετώπιση υποτροπής πρόπτωσης του ορθού μετά από περινεϊκή ορθοσιγμοειδεκτομή

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 12-15.11.2008

Αναρτημένο έκθεμα


62. Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Δ.ΤΣΑΜΗΣ, Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Προοπτική μελέτη αξιολόγησης της σεξουαλικής λειτουργίας μετά από τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Προφορική Ανακοίνωση


63. Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ,  Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι.ΜΠΡΑΜΗΣ

Λεμφαδενικός καθαρισμός στη λαπαροσκοπική χειρουργική για καρκίνο παχέος εντέρου

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Προφορική Ανακοίνωση


64. Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.ΚΑΝΤΣΟΣ,  Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟ

Προοπτική μελέτη εκτίμησης της ποιότητας ζωής ενός αμιγούς μεσογειακού πληθυσμού μετά από λαπαροσκοπική ή «ανοικτή» κολεκτομή για καρκίνο του παχέος εντέρου

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Προφορική Ανακοίνωση


65. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Χ. ΜΗΤΡΗ, Ε.ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Η τεχνική Delorme για την αντιμετώπιση πρόπτωσης του ορθού μετά από περινεϊκή ορθοσιγμοειδεκτομή

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Παρουσίαση video


66. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΣΑΜΗΣ, Ζ. ΑΝΕΣΤΗ, Ε.ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Διορθική εκτομή ευμεγέθους λαχνωτού αδενώματος του ορθού με την τεχνική προκλητής πρόπτωσης (prolapsing technique)

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Παρουσίαση video


67. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Ζ.ΑΝΕΣΤΗ,  Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Η τροποποιημένη ασύμμετρη σύγκλειση της μεσογλουτιαίας σχισμής κατά Bascom στη χειρουργική θεραπεία της κύστης κόκκυγος

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Πaρουσίαση video


68. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ,Δ. ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ, Σ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΗΤΡΗ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ,Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Λαπαρ0σκοπική διακοιλιακή διαπρωκτική- διασφιγκτηριακή χαμηλή πρόσθια εκτομή και κολοπρωκτική αναστόμωση με τη δημιουργία κολονικού θυλάκου τύπου J (J-pouch)

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος

Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Πaρουσίαση video


69. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Γ.ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ζ. ΑΝΕΣΤΗ, Σ,ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ι. ΜΠΡΑΜΗΣ

Μέση-προς-πλάγια κινητοποίηση της σπληνικής καμπής στις λαπαροσκοπικές αριστερές και πρόσθιες εκτομές

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου- Πρωκτού, Αθήνα 15-17.5.2009

Πaρουσίαση video


70. Ζαβρίδης Π, Τούτουζας Γ Κ, Θεοδωρόπουλος Γ, Ρογδάκης Κ, Σανιδάς Γ, Λοΐζου Χ, Γουλιάμη Μ, Ζωγράφος Γ

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΕΣ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


71. Χρυσικός Δ, Φλέσσας Ι, Ζαγουρή Φ, Αποστόλου Κ, Σεργεντάνης Θ,Θεοδωρόπουλος Γ,   Μαριόλης-Σαψάκος Θ, Καλλές Β, Μιχαλόπουλος Ν, Ζωγράφος Γ

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


72. Δαρδαμάνης Δ, Θεοδώρου Δ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μαρκογιαννάκης Χ, Τσάμης Δ,   Παπαηλιού Ι, Δούκα Φ, Ζουμπούλη Χ, Κατσαραγάκης Σ, Ζωγράφος Γ

ΔΙΟΡΘΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΟΡΘΟΥ ΜΕ SILS™ PORT ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


73. Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Τσάμης Δ, Λιναρδούτσος Δ, Σταμόπουλος Π, Ζουμπούλη Χ, Ζωγράφος

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΛΟΓΩ ΡΗΞΗΣ ΚΥΣΤΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΔΙΣΧΙΔΟΥΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


74. Αυγερινού Γ, Φλέσσας Ι, Χατζηόλου Ε, Ζαγουρή Φ, Θεοδωρόπουλος Γ

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


75. Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Λιναρδούτσος Δ, Τσάμης Δ, Σταμόπουλος Π, Γιαννόπουλος Δ, Ζωγράφος Γ

ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΓΚΟ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΥ CROHN

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


76. Θεοδωρόπουλος Γ, Λιναρδούτσος Δ, Σταμόπουλος Π, Μιχαλόπουλος Ν, Καφίρη Γ, Μανουράς Α, Ζωγράφος Γ

ΜΕΤΑΧΡΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΜΑΖΑΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΚΑΚΟΗΘΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-

Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 24-27.11.2010

Αναρτημένο έκθεμα


77. Θεοδωρόπουλος Γ., Σταμόπουλος Π., Λιναρδούτσος Δ., Φλέσσας Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Ζωγράφος Γ

ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΥΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ (VERTICAL RECTUS ABDOMINAL MUSCLE FLAP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΝΕΪΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Αναρτημένο έκθεμα


78. Π. Σταμόπουλος, Γ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Παπαηλίου, Σ. Σιακαβέλλας, Δ. Λιναρδούτσος, Ι. Φλέσσας, Κ. Πεϊτσίδου, Α. Μαρινάτου, Γ. Ζωγράφος

ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΛΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


79. Τσάμης Δ, Θεοδωρόπουλος Γ, Σταμόπουλος Π, Σιακαβέλλας Σ, Δεληστάθη Θ, Φλέσσας Ι, Λέανδρος Ε, Ζωγράφος Γ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ «ΑΝΟΙΚΤΕΣ» ΚΟΛΕΚΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


80. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Σταμόπουλος, Ι. Παπαηλίου, Δ. Λιναρδούτσος, Γ. Φλέσσας, Κ. Πεϊτσίδου, Α. Μαρινάτου, Κ. Κουμαρέλας, A. Μανουράς, Ε. Λέανδρος, Γ. Ζωγράφος

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


81. Μιχαλόπουλος Ν, Σταμόπουλος Π, Θεοδωρόπουλος Γ, Σεργεντάνης Θ, Αλμπανόπουλος Κ, Μήτρη Χ, Λέανδρος Ε, Ζωγράφος Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


82. Στάμου Κ, Θεοδωρόπουλος Γ, Δαρδαμάνης Δ, Σταμόπουλος Π, Αλμπανόπουλος Κ,   Μενενάκος Ε, Αλεβίζος Λ, Λέανδρος Ε, Ζωγράφος Γ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΉΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


83. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Σταμόπουλος, Α. Μαρινάτου, Δ. Λιναρδούτσος, Ι. Φλέσσας, Κ., Πεϊτσίδου, Ι. Παπαηλιού, Α. Μανουράς, Γ. Ζωγράφος

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


84. Φλέσσας Ι, Παπαλόης Α, Τούτουζας Κ, Ζαγουρή Φ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Μαρκογιαννάκης Χ, Γιαννόπουλος Π, Τριανταφυλλοπούλου Ι, Σπυρόπουλος Β, Χρυσικός Δ, Μπλέτσα Γ, Ζωγράφος Κ. Γ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ U-74389 ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ / ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΧΟΙΡΟ.

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


85. Γ-Σ Πανουσόπουλος, Γ Θεοδωρόπουλος, Ι Φλέσσας, Μ Γαζούλη, Ν Μιχαλοπούλος, Π Σταμόπουλος, Δ Λιναρδούτσος, Α Μανουράς, Γ Ζωγράφος

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ S128R ΤΗΣ E-ΣΕΛΕΚΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


86. Δουλάμη Γ, Θεοδοσιάδης Γ, Παύλου Ε, Μαρκογιαννάκης Χ, Τούτουζας Κ, Θεοδώρου Δ, Θεοδωρόπουλος Γ, Αλεξάκης Ν, Κωνσταντουλάκης Μ, Κατσαραγάκης Σ, Μανουράς Α, Ζωγράφος Γ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


87. Gazouli M, Roubelakis M, Theodoropoulos G, Papailiou J, VaiopoulouA, Nikiteas N,   Anagnou N

OCT4 SPLICED VARIANT OCT4B1 IS EXPRESSED IN HUMAN COLORECTAL CANCER

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11. 2010

Προφορική Ανακοίνωση


88. Theodoropoulos G, Gazouli M, Vaiopoulou A, Leandrou M, Nikouli S, Kouraklis G, Nikiteas N

CASPASE 8 AND CASPASE 9 GENE POLYMORPHISMS AND SUSCEPTIBILITY TO COLORECTAL CANCER

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2008, Αθήνα, 24-27.11.2010

Προφορική Ανακοίνωση


89. Φλέσσας Ι, Ζαγουρή Φ, Μιχαλόπουλος Ν, Λιάκου Π, Γρηγορόπουλος Π, Χρυσικός Δ, Κουλοχέρη Δ, Θεοδωρόπουλος Γ, Al-HaretheeW, Παπαναγιώτου Γ, Μαριόλης Θ, Ζωγράφος Γ

ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα, 24-27.11.2010

Πaρουσίαση video


90. Παπαπαναγιώτου Ι, Al-Harethee W, Καλλές Β, Γεωργίου Γ, Ματιάτου Μ, Νόννη Α,   Κουλοχέρη Δ, Λυκάκη Ε, Γρηγορόπουλος Π, Λιάκου Π,

Φιλιππάκης Γ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μενενάκος Ε, Ζαγουρή Φ, Ζωγράφος Γ. Breast Lesion Excision System: Μια νέα μέθοδος βιοψίας μη ψηλαφητών   μαστογραφικών αλλοιώσεων

37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2011

Προφορική Ανακοίνωση


91. Φαλίδας Ε, Τσιάμπας Ε, Θεοδωρόπουλος Γ, Παπαδόπουλος Σ, Καραμέρης Α, Βίλλιας Κ, Φωτιάδης Π, Μπράμης Ι

Διερεύνηση της σύγχρονης απορρύθμησης των γονιδίων HER2/neu, PTEN και ΑΚΤ στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου σε επιχρίσματα και ιστικές μικροσυστοιχίες

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Κυτταρολογίας, Αθήνα 27-29.05.2011

Προφορική ανακοίνωση


92. Παπαπαναγιώτου Ι., Καλλές Β., Al-Harethee W., Γεωργίου Γ., Ματιάτου Μ., Φλέσσας Ι., Λιάκου Π., Νόννη Α., Κουλοχέρη Δ., Παζαΐτη Α., Λυκάκη Ε., Γρηγορόπουλος Π., Θεοδωρόπουλος Γ., Μενενάκος Ε., Ζωγράφος Γ.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στη βιοψία υπόπτων μαστογραφικών αλλοιώσεων   (Σύστημα BLES). Διάρκεια και Πόνος της Επεμβάσεως

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΕΜΓΙΕ, Βόλος, 2012

Προφορική Ανακοίνωση


93. Κοντογιάννη Π, Τσίβου Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Γαζούλη Μ, Μιχαλόπουλος Ν,   Φλέσσας Ι, Ζωγράφος Γ

ΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ TLR (TOLL-LIKE RECEPTORS) ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


94. Θεοδωρόπουλος Γ, Μέμος Ν, Πεϊτσίδου Κ, Μαρινάτου Α, Λιναρδούτσος Δ,   Σταμόπουλος Π, Τούτουζας Κ, Ζωγράφος Γ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΔΙΠΛΗ ΤΥΦΛΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


95. Μαρινάτου Α, Θεοδωρόπουλος Γ, Σιακαβέλας Σ, Λιναρδούτσος Δ, Σταμόπουλος Π, Πεϊτσίδου Κ, Ζωγράφος Γ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ» ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ   ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


96. Φλέσσας Ι, Παπαλόης ΑΤούτουζας Γ. Κ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μαριόλης Θ, Κωνσταντίνου Ε, Τσάμης Δ, Μπονάτσος Β, Χρυσικός Δ, Ζωγράφος Γ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ U-74389G ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ / ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΧΟΙΡΟ.ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


97. Θεοδωρόπουλος Γ, Μπάλλας Χ, Βαϊοπούλου Ά, Γαζούλη Μ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΣΠΑΣΩΝ 8 ΚΑΙ 9 ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


98. Κοντογιάννη Π, Χατζημαυρίδου-Γρηγοριάδου Β, Θεοδωρόπουλος Γ, Γαζούλη Μ, Μιχαλόπουλος Ν, Φλέσσας Ι, Ζωγράφος Γ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ-1 (STROMAL-CELL DERIVED FACTOR, SDF) 1-3΄Α ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΕΚΤΙΝΗΣ-Ε S128R ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


99. Κοντογιάννη Π, Χαραλαμπίδου Λ-Β, Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Φλέσσας Ι, Χρυσικός Δ, Γαζούλη Μ, Ζωγράφος Γ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΗΣ ΚΑΣΠΑΣΗΣ 9 ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


100. Σπυρόπουλος Β, Θεοδωρόπουλος Γ, Μισιακός Ε, Ζαμπάτης Χ, Κουλουλίας Β,   Διαμαντοπούλου Κ, Παρασκευά Π, Μαρινάτου Α, Φλέσσας Ι, Ζωγράφος Γ, Μαχαίρας Α, Φωτιάδης Κ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΤΙΝΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


101. Θεοδωρόπουλος Γ, Μαρινάτου Α, Λιναρδούτσος Δ, Σταμόπουλος Π, Πεϊτσίδου Κ,   Παπαηλίου Ι, Ζωγράφος Γ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΡΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


102. Θεοδωρόπουλος Γ, Ντούβλης Χ, Λιναρδούτσος Δ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΨΙΜΩΝ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LONGO ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΙΚΗ  ΝΟΣΟ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


103. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Ντούβλης Χ, Χρυσικός Δ, Λιναρδούτσος Δ, Μιχαλόπουλος Ν, Ζωγράφος Γ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


104. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Ντούβλης Χ, Χρυσικός Δ, Φλέσσας Ι, Σπυρόπουλος Β, Μιχαλόπουλος Ν, Ζωγράφος Γ

Ο ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΛΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΑ ΕΣΩ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


105. Θεοδωρόπουλος Γ, Φλέσσας Ι, Τσάμης Δ, Λιναρδούτσος Δ, Ζωγράφος Γ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΝΗΣΤΙΔΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


106. Γ Θεοδωρόπουλος, Ι Φλέσσας, Κ Τούτουζας, Μαριόλης Θ, Δ Τσάμης, Χρυσικός Δ, Ά Πλαστήρας, Ντούβλης Χ, Τριανταφυλλοπούλου Ι, Γ Ζωγράφος.

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΝΗΣΤΙΔΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


107. Γ.Θεοδωρόπουλος, Ι. Φλέσσας, Χρυσικός Δ, Ζαγουρή Φ, Π. Γιαννόπουλος, Θ.Σεργεντάνης, Μαριόλης Θ, Δ Τσάμης, Μ Ματιάτου, Τριανταφυλλοπούλου Ι, Γ. Ζωγράφος.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΛΟΒΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΘΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


108. Γ. Ζωγράφος, Γ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Φλέσσας, Κ. Τούτουζας, Δ.Τ. Χρυσικός, Φ. Ζαγούρη, Θ. Σεργεντάνης

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΝΗΣΤΙΔΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


109. Παπαπαναγιώτου Ι, Καλλές Β, Al-Harethee W, Γεωργίου Γ, Ματιάτου Μ, Λιάκου Π, Νόννη Α, Κουλοχέρη Δ, Παζαϊτη Α, Λυκάκη Ε, Γρηγορόπουλος Π, Θεοδωρόπουλος   Γ, Μενενάκος Ε, Ζωγράφος Γ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΨΙΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ BLES). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


110. Ι Τριανταφυλλοπούλου, Ι Φλέσσας, Α Μπεφόν, Β Χασάπη, Θ Μαριόλης, Γ   Θεοδωρόπουλος, Α Πετρίδης, ΓΖωγράφος, Α Στρατηγός

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΛΑΝΩΜΑ (FOLLOW-UP)

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


111. Γ. Θεοδωρόπουλος, Δ. Λιναρδούτσος, Ι. Φλέσσας, Π. Κοντογιάννη, Κ. Πεϊτσίδου, Γ. Ζωγράφος

ΒΛΕΝΝΟΚΗΛΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ: ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΓΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΒΟΘΡΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Αναρτημένο έκθεμα


112. Θεοδωρόπουλος Γ, Λιναρδούτσος Δ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ

ΠΑΡΑΚΟΚΚΥΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΩΑΝΕΛΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΩΟΡΘΙΚΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


113. Θεοδωρόπουλος Γ, Κοντογιάννη Π, Χρυσικός Δ, Ζωγράφος Γ

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΔΙΑΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ (LIFT PROCEDURE) ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


114. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ

2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


115. Θεοδωρόπουλος Γ, Ντούβλης Χ, Λιναρδούτσος Δ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ

ΔΙΑΔΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (Α) ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ (Β)  ΟΡΘΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LONGO ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΙΚΗ ΝΟΣΟ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


116. Θεοδωρόπουλος Γ, Ντούβλης Χ , Πλαστήρας Ά , Ζωγράφος Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ DELORME ΓΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Παρουσίαση video


117. Liarmakopoulos E, Gazouli M, Aravantinos G, Theodoropoulos G, Rizos S, Vaiopoulou A, Kouraklis G

E-SELECTIN S128R GENE POLYMORPHISM IN GASTRIC CANCER

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής- Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα, 21-24.11.2012

Προφορική Ανακοίνωση


118. Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Σμπαρούνης Σ, Χρυσικός Δ, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Α, Ζωγράφος Γ

ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΘΟΚΗΛΗΣ, ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΠΗΞΙΑ ΚΑΙ  ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΣΙΑΣ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


119. Θεοδωρόπουλος Γ, Σμπαρούνης Σ, Λιναρδούτσος Δ, Μιχαλόπουλος Ν, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Ζωγράφος Γ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΛΕΪΚΗΣ ΛΗΚΥΘΟΥ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


120. Δικαιάκος Π, Γαζούλη Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Μαρίνης Α, Μαρκάκης Χ, Ρίζος Σ, Ζωγράφος Γ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΩΝ miR-146aC>G, miR- 149T>C, AND miR-196a2T>C ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

Προφορική Ανακοίνωση


121. Γ. Α. Μαργώνης, Ν. Χριστουλουκάς, Ε. Αντωνίου, Ν. Αρκαδόπουλος, Γ.   Θεοδωρόπουλος, Γ. Αγρογιάννης, Ε. Καράμπελα, Α. Ζαχαριουδάκη, Μ. Καραμπέρη, Ν. Ψυχαλάκης, Κ. Τσαρέα, Ε. Γεράκης, Σ. Γεράκης, Ε. Πικουλής, Ε. Σ. Πατσούρης, Γ. Ζωγράφος, Α. Παπαλόης

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΕΙΔΟΥΣ U74389G ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-16.11.2014

Προφορική Ανακοίνωση

Βράβευση με το Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης


122. Kοροντζή Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Αγρογιάννης Γ, Φλέσσας Ι, Χρυσικός Δ, Γκιοξάρη Α, Καράμπελα E, Τσαρέα Κ, Πατσούρης Ε, Ζωγράφος Γ, Παπαλόης Α

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ/ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ. (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ)

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Προφορική Ανακοίνωση


123. Θεοδωρόπουλος Γ, Μέμος Ν, Σμπαρούνης Σ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Παναγόπουλος   Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΜΕΣΟΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΟΛΟΝΙΚΗ   ΛΗΚΥΘΟ: «ΑΝΟΙΚΤΗ» ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


124. Θεοδωρόπουλος Γ, Χαλάτσης Κ, Χαμζίν Α, Βάρσος Π, Παϊζης Β

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟ-ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ YORK-MASON

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


125. Θεοδωρόπουλος Γ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Μέμος Ν, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΑMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ V-Y ΓΙΑ ΤΗΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΥΡΕΙΑ ΠΡΩΚΤΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗ   ΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΑΚΡΟΧΟΡΔΟΝΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


126. Θεοδωρόπουλος Γ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Μέμος Ν, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΑNTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ V-Y

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


127. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Χρυσικός Δ, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΔΙΑΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ (LIFT PROCEDURE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


128. Θεοδωρόπουλος Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Σμπαρούνης Σ, Χρυσικός Δ, Ζωγράφος Γ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΗOUSE FLAP» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Παρουσίαση video


129. Θεοδωρόπουλος Γ, Κουμαρέλας Κ, Σπυρόπουλος Β, Ζωγράφος Γ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Προφορική Ανακοίνωση


130. Θεοδωρόπουλος Γ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Μέμος Ν, Παναγόπουλος Δ, Πλαστήρας Ά, Ζωγράφος Γ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΛΕΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΤΕΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΡIΓΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


131. Θεοδωρόπουλος Γ, Θωμάς Δ, Βοριάς Μ, Καραγιάννης Δ

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΡΘΟΥ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


132. Θεοδωρόπουλος Γ, Μήκα Α, Βασιλόπουλος Δ, Τσολερίδης Γ, Χρονάς Ά, Μανωλακόπουλος Σ, Ζωγράφος Γ

ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ- BEHCET

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


133. Θεοδωρόπουλος Γ, Βασιλόπουλος Δ, Τσολερίδης Γ, Χρονάς Ά, Μανωλακόπουλος Σ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝΤΟΣ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ   ΣΥΝΔΡΟΜΟ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


134. Θεοδωρόπουλος Γ, Χρυσικός Δ, Τσάμης Δ, Tσολερίδης Γ, Χρονάς Ά, Ζωγράφος Γ

ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΚΟ ΕΚΤΡΟΠΙΟ ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


135. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Φαρμάκης Π, Ζωγράφος Γ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΙΛΕΟΛΗΚΥΘΟ-ΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


136. Δ Χρυσικός, Γ Θεοδωρόπουλος, Α Μήκα, Ν Μπούζας, Π Καραθανάσης, Χ Φεύγα, Γ Ζωγράφος

ΝΟΣΟΣ CROHN ΜΕ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


137. Α Μήκα, Γ Τσολερίδης, Α Χαμζίν, Κ Χαλάτσης, Γ Θεοδωρόπουλος

ΑΤΕΛΗΣ ΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ;

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


138. Ματιάτου Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Γεωργίου Γ, Κόνωνας Θ, Χρυσικός Δ, Μήκα Α, Ζωγράφος Γ

ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΝΕΥΡΟΪΝΟΜΑΤΩΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΡΑΧΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ VON RECKLINGHAUSEN

29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2014,

Αθήνα, 12-16.11.2014

Αναρτημένη Ανακοίνωση


139. Βαϊοπούλου Α, Μαραγκουδάκη Μ, Θεοδωρόπουλος Γ, Λεφάκη Ε, Καραμανώλης Γ, Γαζούλη Μ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕίΚΤΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΌΤΗΤΑΣ OCT4B1 ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 08-11.10.2015

Προφορική Ανακοίνωση


140. Θεοδωρόπουλος Γ, Βρακοπούλου Ζ, Μάθου Ν, Μανωλακόπουλος Σ

H ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (TAMIS) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 08- 11.10.2015

Παρουσίαση video


141. Θεοδωρόπουλος Γ, Τσάμης Δ, Μανωλακόπουλος Σ

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΔΙΑΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα, 08-11.10.2015

Παρουσίαση video

136. Λιάπη Α, Θεοδωρόπουλος Γ, Μαυραντώνης Κ, Μπόλτσης Ν, Λαζαρίδης Π, Γεωργίου Γ, Ζωγράφος Γ.

ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ LOW ANTERIOR RESECTION SCORE (LARS), COLORECTAL FUNCTIONAL OUTCOME QUESTIONNAIRE (COREFO) ΚΑΙ MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER (MSKCC) BOWEL FUNCTION INSTRUMENT (BFI), META AΠΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Προφορική Ανακοίνωση

Βράβευση με το Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης

137. Θεοδωρόπουλος Γ., Παναγόπουλος Δ., Καραθανάσης Π., Ζωγράφος Γ.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΣΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΟ-ΕΝΤΕΡΟΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ KONO-S ΣΤΗ ΝΟΣΟ CROHN

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Παρουσίαση video

138. Θεοδωρόπουλος Γ., Παναγόπουλος Δ., Γεωργίου Γ., Κοτικιάς Α., Ζωγράφος Γ.

ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ KΟΛΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ HEM3335 (SINGLE STAPLED - DOUBLE PURSESTRING COLOANAL ANASTOMOSIS)

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Παρουσίαση video

139. Θεοδωρόπουλος Γ., Γεωργίου Γ., Παναγόπουλος Δ., Ζωγράφος Γ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΠΡΟΪΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΚΟΛΟΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ OSTC (OVER-THE-SCOPE-CLIP)

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Παρουσίαση video

140. Θεοδωρόπουλος Γ., Παναγόπουλος Δ., Καραθανάσης Π., Ζωγράφος Γ.

ΚΡΗΜΝΟΣ ΟΡΘΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Παρουσίαση video

141. Θεοδωρόπουλος Γ, Δουλάμη Γ, Παναγόπουλος Δ, Θεοδωρόπουλος Χ, Καραθανάσης Π, Ζωγράφος Γ.

ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Παρουσίαση video

142. Θεοδωρόπουλος Γ., Δουλάμη Γ., Παναγόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Χ., Ζωγράφος Γ.

ΠΑΡΑΚΟΚΚΥΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΪΕΡΑΣ ΚΥΣΤΗΣ

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Παρουσίαση video

143. Θεοδωρόπουλος Γ., Θεοδωρόπουλος Χ., Καραθανάσης Π., Ζωγράφος Γ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ STARR (STAPLED TRANSANAL RESECTION OF RECTUM) ME ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ TST (TISSUE-SELECTING TECHNIQUE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΣΙΑΣ, ΟΡΘΟΚΗΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Παρουσίαση video

144. Θεοδωρόπουλος Γ., Βρακοπούλου Ζ., Ζωγράφος Γ.

H ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (TAMIS) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Παρουσίαση video

145. Μήκα Α., Θεοδωρόπουλος Γ.

H ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ “ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ” ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Προφορική Ανακοίνωση

146. Καραθανάσης Π., Θεοδωρόπουλος Γ., Μήκα Α., Γεωργίου Γ., Ζωγράφος Γ.

ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

30ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2016, Θεσσαλονίκη 09-12.11.2016

Προφορική Ανακοίνωση

147. Θεοδωρόπουλος Γ., Παναγόπουλος Δ., Γεωργίου Γ., Ζωγράφος Γ.

ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ V-Y ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΚΑΚΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Λάρισα 15-17.12.2017

Προφορική Ανακοίνωση

148. Θεοδωρόπουλος Γ., Καραθανάσης Π., Γεωργίου Γ., Παναγόπουλος Δ., Βρεττάκου Ζ.,

Ζωγράφος Γ.

H ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ (LIGATION OF INTERSPHINCTERIC FISTULA TRACT, LIFT) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Λάρισα 15-17.12.2017

Προφορική Ανακοίνωση

149. Θεοδωρόπουλος Γ., Παναγόπουλος Δ., Καραθανάσης Π., Φαρμάκης Π., Ματιάτου Μ.,

Βρακοπούλου Ζ., Ζωγράφος Γ.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΛΕΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΝΟΣΤΕΝΩΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΙΓΓΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΥΣΑΣ ΝΟΣΟΥ CROHN

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Λάρισα 15-17.12.2017

Προφορική Ανακοίνωση

150. Θεοδωρόπουλος Γ., Παναγόπουλος Δ., Δουλάμη Γ., Φαρμάκης Π., Ζωγράφος Γ.

ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΟΡΘΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ (TRANSANAL TOTAL MESORECTAL EXCISION, TA-TME) ΚΑΙ KΟΛΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ HEM3348 (SINGLE STAPLED - DOUBLE PURSESTRING COLOANAL ANASTOMOSIS)

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Λάρισα 15-17.12.2017

Παρουσίαση video

151. Θεοδωρόπουλος Γ., Γεωργίου Γ., Ζωγράφος Γ.

«ΥΒΡΙΔΙΚΗ» ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ TAMIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΛΑΧΝΩΤΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ (ΗΥBRID TAMIS- ASSISTED RECTAL ADENOMA SLEEVE RESECTION)

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Λάρισα 15-17.12.2017

Παρουσίαση video

152. Δ. Παναγόπουλος, Κ. Τούτουζας, Χ. Μαρκογιαννάκης, Κ. Μπράμης, Ν. Αλεξάκης, Γ. Θεοδωρόπουλος, Σ. Στεργιόπουλος, Δ. Θεοδώρου, Μ. Κωνσταντουλάκης, Γ. Ζωγράφος

Νευροενδοκρινείς Όγκοι Πεπτικού: Περίοδος 2009-2017

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη,01- 03.12.2017

153. Παναγιώτης Καραθανάσης, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Αλεξία Μήκα, Γεωργία Γεωργίου, Ειρηναίος Νικολόπουλος, Γεώργιος Ζωγράφος

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

154. Γ. Θεοδωρόπουλος, Δ. Βούρος, Ι. Λιντζέρης, Λ. Ρεντίφης, Κ. Γεωργίου, Γ. Ζωγράφος

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ (LIGATION OF INTERSPHINCTERIC FISTULA TRACT, LIFT)

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Παρουσίαση video

155. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Γεωργία Γεωργίου, Μάιρα Ματιάτου, Ιωάννης Μανουράς,

Σοφία Γραβάνη, Γεώργιος Ζωγράφος

Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (TAMIS) «ΥΒΡΙΔΙΚΗ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΛΑΧΝΩΤΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ (ΗΥBRID TAMIS-ASSISTED RECTAL ADENOMA SLEEVE RESECTION)

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Παρουσίαση video

156. Γ. Θεοδωρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος, Π. Καραθανάσης, Κ. Γεωργίου, Ε. Μιχαηλίδου, Γ. Ζωγράφος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ALTMEIER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΜΕΣΟΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΛΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Παρουσίαση video

157. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Καραθανάσης, Γ. Γεωργίου, Δ. Παναγόπουλος, Γ. Δουλάμη, Λ. Ρεντίφης, Σ. Γραβάνη, Γ. Ζωγράφος

ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΟΡΘΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ (TRANSANAL TOTAL MESORECTAL EXCISION, TA-TME) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΡΘΟΥ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Παρουσίαση video

158. Γ. Θεοδωρόπουλος, Δ. Παναγόπουλος, Γ. Δουλάμη, Χ. Θεοδωρόπουλος, Α. Μήκα,

Γ. Κολοβός, Γ. Ζωγράφος

ΠΡΟΪΕΡΑ ΚΥΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ: Η ΠΑΡΑΚΟΚΚΥΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

159. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Καραθανάσης, Γ. Γεωργίου, Δ. Παναγόπουλος, Ζ. Βρεττάκου- Βρακοπούλου, Μ. Ματιάτου, Γ. Ζωγράφος

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ (LIGATION OF INTERSPHINCTERIC FISTULA TRACT, LIFT): ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΕΤΙΑΣ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

160. Γ. Θεοδωρόπουλος, Γ. Γεωργίου, Δ. Παναγόπουλος, Α. Μήκα, Ι. Μανουράς, Λ. Ρεντίφης, Γ. Κολοβός, Ε. Μιχαηλίδου, Γ. Ζωγράφος

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΛΕΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ CROHN: TEXNIKH KAI ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

161. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Καραθανάσης, Γ. Γεωργίου, Δ. Παναγόπουλος, Ζ. Βρεττάκου-

Βρακοπούλου, Γ. Δουλάμη, Ι. Μανουράς, Λ. Ρεντίφης, Σ. Γραβάνη, Γ. Ζωγράφος

H ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (TAMIS) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

162. Α. Αγγέλου, Ν. Ανδρεάτος, Ε. Αντωνίου, Α. Ζαχαριουδάκη, Μ. Καραμπέρη, Ε. Καράμπελα, Κ. Τσαρέα, Σ. Γεράκης, Γ. Θεοδωρόπουλος, Χ. Δαμάσκος, Ν. Γαρμπής, C. Yuan, W. Xiao, Σ. Θεοχάρης, Γ. Ζωγράφος, Ε. Πικουλής, Γ.Α Μαργώνης, Α. Παπαλόης

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AOM/DSS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΝΤΙΚΩΝ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

163. Άρτεμις Λιάπη, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Ελένη Κουρκούνη, Ευριπίδης Γιεττίμης, Γεώργιος Ζωγράφος

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΘΟΥ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

164. Γ. Θεοδωρόπουλος, Δ. Παναγόπουλος, Γ. Δουλάμη, Ι. Μανουράς, Α. Μήκα, Ε. Μιχαηλίδου, Γ. Ζωγράφος

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΟΡΘΟΥ: ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

165. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Καραθανάσης, Γ. Γεωργίου, Δ. Παναγόπουλος, Γ. Δουλάμη, Ι. Μανουράς, Γ. Ζωγράφος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΟΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ (REDO COLOANAL ANASTOMOSIS) ΜΕΤΑ ΑΠΟ (ΠΟΛΥ) ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΘΙΕΣ ΕΚΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

166. Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας, Μαλβίνα Ελευθερίου, Ιωάννης Μανουράς, Δημήτριος Παναγόπουλος, Χαρίδημος Μαρκογιαννάκης, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος Θεοδώρου, Γεώργιος Κ. Ζωγράφος

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2018

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

167. Γ. Γεωργίου, Β. Μιχαλοπούλου, Κ. Τούτουζας, Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Κωνσταντουλάκης, Γ. Ζωγράφος, Γ. Θεοδωρόπουλος

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ (MECCA STUDY, CLINICALTRIALS.GOV IDENTIFIER: NCT03563586 563586) - ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

168. Άρτεμις Λιάπη, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος Μαυραντώνης, Παναγιώτης

Λαζαρίδης, Γεώργιος Ζωγράφος

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

169. Άρτεμις Λιάπη, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος Μαυραντώνης, Παναγιώτης

Λαζαρίδης, Ελένη Κουρκούνη, Γεώργιος Ζωγράφος

ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΘΟΥ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Προφορική Ανακοίνωση

170. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Καραθανάσης, Γ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος, Ε. Μιχαηλίδου, Γ. Κολοβός, Γ. Ζωγράφος

ΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ALTMEIER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΟΡΘΟΥ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Παρουσίαση video

171. Γ. Θεοδωρόπουλος, Γ. Γεωργίου, Ι. Μανουράς, Κ. Γεωργίου, Α. Μήκα, Γ. Ζωγράφος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΝΕΪΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΚΟΙΛΙΟΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΕΚΤΟΜΗ

31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο και Χειρουργικό Φόρουμ 2018, Αθήνα 21-24.11.2018

Αναρτημένη ανακοίνωση

172. Γ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Μανουράς, Λ. Ρεντίφης, Γ. Ζωγράφος

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΛΕΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ CROHN

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Θεσσαλονίκη, 18-20.05.2018

Αναρτημένη ανακοίνωση

173. Γ. Θεοδωρόπουλος, Π. Καραθανάσης, Γ. Γεωργίου, Γ. Δουλάμη, Μανουράς Ι, Ρεντίφης Λ, Α. Μήκα, Σ. Μανωλακόπουλος

ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΟΡΘΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ (TRANSANAL TOTAL MESORECTAL EXCISION, TA-TME) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΡΘΟΥ

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 06-09.12.2018

Αναρτημένη ανακοίνωση

174. Γ. Θεοδωρόπουλος, I. Μανουράς, Λ. Ρεντίφης, Α. Μήκα, Ν. Κουρίκου, Π. Παντσάς, Σ. Μανωλακόπουλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΙΛΕΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ CROHΝ

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 06-09.12.2018

Αναρτημένη ανακοίνωση

175. Γ. Θεοδωρόπουλος, Μανουράς Ι, Ρεντίφης Λ, Α. Μήκα, Σ. Μανωλακόπουλος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤHΣ ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (TAMIS) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 06-09.12.2018

Αναρτημένη ανακοίνωση

176. Θεοδωρόπουλος Γ, Γεωργίου Γ, Μανουράς Ι, Λ. Ρεντίφης, Α. Μήκα, Σ. Μανωλακόπουλος

«ΥΒΡΙΔΙΚΗ» ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (TAMIS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΛΑΧΝΩΤΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ (ΗΥBRID TAMIS-ASSISTED RECTAL ADENOMA SLEEVE RESECTION)

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 06-09.12.2018

Αναρτημένη ανακοίνωση

177. Σοφία Γραβάνη, Μαρία Ματιάτου, Αγγελική Πανταζή, Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Ζωγράφος, Εμμανουήλ Λέανδρος, Κωνσταντίνος Αλμπανόπουλος

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ;

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Αθήνα 12-14.04.2019

Αναρτημένη ανακοίνωση

178. Σοφία Γραβάνη, Μαρία Ματιάτου, Γαβριέλλα-Ζωή Βρακοπούλου, Αγγελική Πανταζή, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Ζωγράφος, Εμμανουήλ Λέανδρος, Κωνσταντίνος Αλμπανόπουλος

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΤΩΝ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Αθήνα 12-14.04.2019

Αναρτημένη ανακοίνωση

179. Τούτουζας Κ., Μαρκογιαννάκης Χ., Ρεντίφης Λ., Λαρεντζάκης Α., Λιναρδούτσος Δ.,

Θεοδωρόπουλος Γ., Θεοδώρου Δ., Ζωγράφος Γ.

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011- 2018

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 31.10-03.11.2019

Προφορική Ανακοίνωση

180. Γεωργίου Γ., Μιχαλοπούλου Β., Θεοδωρόπουλος Χ., Καραθανάσης Π., Καλλές Β., Τριανταφύλλου Σ., Δουλάμη Γ., Κιμπιζή Δ., Μπανανής Κ., Ζωγράφος Γ., Θεοδωρόπουλος Γ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Ca ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

(ClinicalTrials.gov/NCT03563586563586-MECCA STUDY)

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση, 23-25.01.2020

Προφορική Ανακοίνωση

181. Λιάπη Α., Θεοδωρόπουλος Γ., Κουρκούνη Ε., Γεττίμης Ε., Ζωγράφος Γ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΘΟΥ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση

Προφορική Ανακοίνωση, 23-25.01.2020

182. Λιάπη Α., Θεοδωρόπουλος Γ., Κουρκούνη Ε., Ζωγράφος Γ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση

Προφορική Ανακοίνωση, 23-25.01.2020

183. Θεοδωρόπουλος Γ., Καραθανάσης Π., Γεωργίου Γ., Παναγόπουλος Δ., Δουλάμη Γ.,

Μιχαλοπούλου Β., Γκιμπιζή Δ., Ζωγράφος Γ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΟΠΡΩΚΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΘΙΕΣ ΕΚΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση, 23-25.01.2020

Προφορική Ανακοίνωση

184. Θεοδωρόπουλος Γ., Καραθανάσης Π., Γεωργίου Γ., Παναγόπουλος Δ., Βρεττάκου- Βρακοπούλου Ζ., Δουλάμη Γ., Μιχαλοπούλου Β., Μανουράς Ι., Ρεντίφης Λ., Φαρμάκης Π., Ζωγράφος Γ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (TAMIS)

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση, 23-25.01.2020

Προφορική Ανακοίνωση

185. Θεοδωρόπουλος Γ., Καραθανάσης Π., Γεωργίου Γ., Παναγόπουλος Δ., Δουλάμη Γ., Μανουράς Ι., Ρεντίφης Λ., Ζωγράφος Γ.

ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΟΡΘΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ (TRANSANAL TOTAL MESORECTAL EXCISION, TA-TME): ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση

Προφορική Ανακοίνωση, 23-25.01.2020

186. Θεοδωρόπουλος Γ., Καραθανάσης Π., Γεωργίου Γ., Παναγόπουλος Δ., Δουλάμη Γ., Μανουράς Ι., Ρεντίφης Λ., Φαρμάκης Π., Ζωγράφος Γ.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ALTMEIER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση

Προφορική Ανακοίνωση, 23-25.01.2020

187. Θεοδωρόπουλος Γ., Βούρος Δ., Καραθανάσης Π., Γεωργίου Γ., Παναγόπουλος Δ., Γκιμπιζή Δ., Δουλάμη Γ., Ματιάτου Μ., Ζωγράφος Γ.

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΔΟΥΣ ΠΟΡΟΥ (LIFT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας: Τεκμηριωμένη γνώση- Εξατομικευμένη προσέγγιση

Προφορική Ανακοίνωση, 23-25.01.2020

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

 

1.DANIA M, CHATZIYANNI E, THEODOROPOULOS G, LAZARIS AC, ANASTAS¬SOPOULOS P, ARONI K, DAVARIS PS
Tissue study of fibronectin in malignant cutaneous melanoma
3rd International Conference of the Mediterranean Society of Tumor Marker Oncology (MESTMO), Athens, 26-29.10.1994
Προφορική  ανακοίνωση 2.CHATZIYANNI E, LOUKAS G, THEODOROPOULOS G, LAZARIS AC, TOUTOUZAS K, STATHOPOULOS G, PANOUSSOPOULOS D, GOLEMATIS V
Immunohistochemical detection of Cathepsin D in breast carcinoma
3rd International Conference of the Mediterranean Society of Tumor Marker Oncology (MESTMO), Athens, 26-29.10.1994
Προφορική ανακοίνωση 3.PAPACOSTAS P, PANOUSSOPOULOS D, THEODOROPOULOS G, et al  Adjuvant chemotherapy in colon cancer
19th Congress of the European Society for Medical Oncology, Lisbon-Portugal, Athens, 11.1994
Προφορική  ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Annals of Oncology 4.THEODOROPOULOS G, PANOUSSOPOULOS D, LAZARIS A Ch, THOMAS GE, GOLEMATIS B Cathepsin D
expression in colorectal adenocarcinoma
49th Annual Meeting of the Society of Surgical Oncology, Atlanta, USA, 21-24.3.1996
Αναρτημένο έκθεμα5.THEODOROPOULOS G  HSP-70 and HLA-DR
determinants in colorectal cancer
New Jersey Chapter of the American College of Surgeons, 44th Annual Clinical Meeting, Robert Woοd Johnson Medical School, New Jersey, USA, 12.1995
Προφορική  ανακοίνωση - Έλαβε την πρώτη θέση και βραβεύθηκε στην κατηγορία προφορικών ανακοινώσεων κλινικού περιεχομένου 6.THEODOROPOULOS G  The role of p53 and c-erbB-2 in colorectal adenocarcinoma
The New Jersey Society of Colon and Rectal Surgeons, New Jersey, USA, 2.1996
Προφορική  ανακοίνωση 7.LAZARIS ACh, ALEXOPOULOU V, THEODOROPOULOS GE, PAPADIMITRIOU K, DAVARIS PS
Evaluation of PCNA and HSP70 immunoreactivity in invasive ductal breast cancer
10th International Congress on Senology-Breast Diseases, Portugal, 31.5-4.6.1998
Αναρτημένο έκθεμα – Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό The Breast Journal –Official Journal of the American Society of Breast Disease, the American Society of Breast Surgeons and the Senologic International Society, 1998, Vol. 4, Suppl. 1:S62.8.THEODOROPOULOS G, REED J, III, HOOVER HC
Intraoperative hypothermia at colorectal surgery and its relation with postoperative wound infections and perioperative parameters
American College of Surgeosn, 84th Annual Clinical Congress, Orlando, Floridα, USA,
Αναρτημένο έκθεμα9.THEODOROPOULOS G, LLOYD L, COUSINS G, PIPER D
Intraoperative and early postoperative gastric intramural pH (pHi) predicts morbidity and mortality after major abdominal surgery
α) Annual Resident Research Day, St.John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan-USA, 4.2000
Προφορική  ανακοίνωση - Έλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των βραβευθέντων ανακοινώσεων
β) American College of Surgeons, Michigan Chapter, 47th Annual Meeting, Traverse City, Michigan-USA, 5.2000
Προφορική ανακοίνωση
γ) Midwest Surgical Association Meeting, Maekinak Island, Michigan-USA, 8.2000
Προφορική ανακοίνωση 10.THEODOROPOULOS G, WISE W, RADMANABHAN A, KERNER BA, TAYLOR CW, AGUILLAR PS, KHANDUTA KS 
T-level downstaging and complete pathologic response after preoperative chemoradiation for advanced rectal cancer result in decreased recurrence and improved disease-free survival
α) Columbus Surgical Society, 12th Annual Presidential Symposium, Columbus, Ohio-USA, 3.3.2001
Προφορική  ανακοίνωση - Βραβεύθηκε στην πρώτη θέση με το "Gold Award" του Συμποσίου
β) American College of Surgeons, Michigan Chapter, 46th Annual Meeting, Dayton, Ohio-USA, 11.5.2001
Προφορική ανακοίνωση - Βραβεύθηκε με το "John P. Minton Oncology Award" ως η καλύτερη εργασία και ανακοίνωση στον τομέα της Χειρουργικής Ογκολογίας
γ) Annual Meeting of American Society of Colon and Rectal Surgeons, San Diego, California-USA, 2-7.6.2001
Aναρτημένο έκθεμα - Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum-Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, April 2001, 44(4):A27-A59.11.PANOUSSOPOULOS D, THEODOROPOULOS G, PANOUSSOPOULOS SG, LAZARIS AC
Angiogenesis and hypoxia factors in locally advanced rectal cancer: prognostic implications
9th Congress of the European Council of Coloproctology, Athens, 31.5-4.6.2003- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Techniques in Coloproctology
12.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, THEODOROPOULOS G
Laparoscopic approach for GERD- Our experience
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S24513.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, THEODOROPOULOS G
Α decade of laparoscopic appendectomy- Presentation of 1026 patients
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S21714.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ΤHEODOROPOULOS G
Laparoscopic esophagomyotomy with Dor fundoplication for esophageal achalasia
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S24515.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ΤHEODOROPOULOS G
Laparoscopic resection of presacral schannomas
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S27416.KONSTANTINIDIS K, ANASTASSAKOU K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ΤHEODOROPOULOS G
Cystic lymphangioma of the small bowel in a woman at 15 weeks’ gestation:  Laparoscopic approach
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy,  2004, Vol 18: S22217.KONSTANTINIDIS K, ΤHEODOROPOULOS G, SPANOMIHOS G, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M, ANASTASSAKOU K
Laparoscopic-assisted small bowel resection for a leiomyoma causing recurrent hemorrhage of unknown origin
SAGES 2004 Meeting, Denver, Colorado, USA, 31.3-3.4.2004
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy, 2004, Vol 18: S22218.THEODOROPOULOS G, PAPAKONSTANTINOU I, KONSTANTINIDIS K, BRAMIS J, GAZOULI M, LAZARIS A, PANOUSSOPOULOS D
Interleukin (IL)-6 and peroxisome proliferator-activated γ (PPARG) single nucleotide polymorphisms in colorectal cancer
XXXIX Congress of the European Society for Surgical Research, Athens, 12-15.5.2004
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό European Journal of Surgical Research, 2004, 36 (Suppl 1), p.719.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N, DAKOURAS A, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, PAPADOPOULOS J
Bcl-x protein and adenocarcinoma of the cardia
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση20.VLACHOS K, VAKIANIS P, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N,  TZANAKIS N, RALLIS G, THEODOROPOULOS G, KARAVITIS G, PAPADOPOULOS J, PEROS G
Recent advances in the preoperative management of pancreatic cancer
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση21.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N, DAKOURAS A, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, PAPADOPOULOS J
Bcl-x protein and oesophageal adenocarcinoma in the presence of Barrett oesophagus
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση22.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, SIAFAKAS N,  TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, KARAVITIS G, KARAMADOUKIS L, TACHTERIS E
Analysis and study of road traffic accident victims seen in a distant Greek island
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση23.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, SIAFAKAS N, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, KARAVITIS G, KARAMADOUKIS L, TACHTERIS E
Acute gallstone cholecystitis in elderly patients
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση24.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N, DAKOURAS A, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, KARAMADOUKIS L, TACHTERIS E
Acute abdomen in the elderly
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση25.VLACHOS K, VAKIANIS P, ATHANASAS G, NIKITEAS N, TZANAKIS N, STAMATELOPOULOS A, THEODOROPOULOS G, DAVERONAS M,  KARAMADOUKIS L, TACHTERIS E
The use of short hospital admission in patients with right iliac fossa pain
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση26.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, RALLIS G, TZANAKIS N, THEODOROPOULOS G, KARAVITIS G, PAPADOPOULOS J, PEROS G
Complications of pancreatic resection
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση27.VLACHOS K, VAKIANIS P, KARAMERIS A, ATHANASAS G, NIKITEAS N, SIAFAKAS N, DAKOURAS A, TZANAKIS N, THEODOROPOULOS G, STAMATELOPOULOS A
Bcl-x protein in oesophangeal squamous cell carcinomas
8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania, 21-24.9.2003
Προφορική ανακοίνωση28.THEODOROPΟULOS G, KONSTANTINIDIS K, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M
Emergent laparoscopic right colectomy for cecal actinomycosis mimicking acute appendicitis
13th International Congress of the EAES, Venice, Italy, 1-4.6.2005
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy29.KONSTANTINIDIS K, THEODOROPΟULOS G, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M
Multiple splenic necrotic cysts in the context of incidental cell arteritis treated by laparoscopic complete splenectomy
13th International Congress of the EAES, Venice, Italy, 1-4.6.2005
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy30.KONSTANTINIDIS K, THEODOROPΟULOS G, VORIAS M, SAMBALIS G, GEORGIOU M
Totally laparoscopic splenectomy for an unusual case of cough- induced spontaneous splenic rupture
13th International Congress of the EAES, Venice, Italy, 1-4.6.2005
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Surgical Endoscopy31.NONNI A, THEODOROPOULOS G, GAZOULI M, GIANNAKOPOULOU H, LAZARIS A, THOMOPOULOU G, BRAMIS J, PATSOURIS E
Is there a role of inflammation in sporadic colorectal cancer? A study of common polymorphisms in inflammatory response-related genes
20th European Congress of Pathology, Paris, France, 3-8. 9. 2005
Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Virchows Archives, Vol 447, No 2, August 200532.GIANNAKOPOULOU H, THEODOROPOULOS G, THOMOPOULOU G, LAZARIS A, NONNI A, PANOUSSOPOULOS D, BRAMIS J, PATSOURIS E
Hypoxia inducible factor-1a influences angiogenesis and prognosis in locally advanced rectal cancer
20th European Congress of Pathology, Paris,France, 3-8. 9. 2005
Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Virchows Archives, Vol 447, No 2, August 200533.ΤHEODOROPOULOS G, SEVRISARIANOS N, DOUNAVIS A, DERVISOGLOU A, SPILIOTIS J, DATSIS A, DARDAMANIS D, LEANDROS E, BRAMIS J
Doppler-guided Hemorrhoidal Artery Ligation (DGHAL), Rectoanal Repair (RAR), Hemorrhoidopexy (HP) and Minimal MucocutaneousExcision (MMCE) for Grade III-IV Hemorrhoids: A multicenter Prospective Study
American Society of Colorectal Surgery (ASCRS) Annual Meeting and Tripartite Meeting, Boston, MA, USA, 7-11.6.2008
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of the Colon & Rectum, Vol 51, No 5, May 200834.STAMOPOULOS P, THEODOROPOULOS G, PAPAILIOU J, SAVIDIS D, GOLEMATI C, BRAMIS K, PANOUSSOPOULOS S-G, LEANDROS E
Prospective Evaluation of Sexual Function after “Open” and Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer
8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Anticancer Research, Vol 28, No 5C, September-October 200835.THEODOROPOULOS G, PAPAILIOU J, STAMOPOULOS P, GOLEMATI C, BRAMIS K, PANOUSSOPOULOS S-G, LEANDROS E
Prospective Evaluation of Health-Related Quality of Life in a Solid Mediterranean Group of Colorectal Cancer Patients
8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008
Αναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Anticancer Research, Vol 28, No 5C, September-October 200836.THEODOROPOULOS G, KARAFOKA E, PAPAILIOU J, STAMOPOULOS P, ZAIBIRINIS K, BRAMIS K, PANOUSSOPOULOS S-G, BRAMIS J
p53 and EGFR Expression in Colorectal Cancer: A Reappraisal of “Old” Tissue Markers in Patients with Long Follow-up
8th International Conference of Anticancer Research, Kos, Greece, 17-22.10.2008
Προφορική Ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Anticancer Research, Vol 28, No 5C, September-October 200837.THEODOROPOULOS G, STAMOU K, PANOUSSOPOULOS S-G, MICHALOPOULOS N, NATOUDI M, GIANNOPOULOS P, PAPANIKOLAOU D, BRAMIS K, ALBANOPOULOS K, LEANDROS E
Transanal excision of large rectal villous adenoma of the lower rectum with prolapsing technique
16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008
Παρουσίαση video38.THEODOROPOULOS G, STAMOU K, PANOUSSOPOULOS S-G, MICHALOPOULOS N, NATOUDI M, GIANNOPOULOS P, PAPANIKOLAOU D, BRAMIS K, ALΕΧAKIS N, LEANDROS E 
Laparoscopic transabdominal transanal rectal excision with transphincteric approach and coloanal anastomosis with colonic J-pouch
16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery
(EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008
Παρουσίαση video39.THEODOROPOULOS G, PANOUSSOPOULOS S-G, MICHALOPOULOS N, NATOUDI M, DARDAMANIS D, PAPANIKOLAOU D, BRAMIS K, MENENAKOS E,  LEANDROS Ε Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation, hemorrhoidopexy andminimal mucocutaneous excision for advanced grade hemorrhoids
16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008
Παρουσίαση video40.STAMOU K M, DARDAMANIS D, PAPIRIS K, NATOUDI M, MENENAKOS E, ALBANOPOULOS K, THEODOROPOULOS G, BRAMIS C, ROMANOS A, LEANDROS E
Endoscopic stent placement in the treatment of stapling line leakage following laparoscopic sleeve gastrectomy
16th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Stockholm, Sweden, 11-14.6.2008
Αναρτημένο έκθεμα41.MENENAKOS E, STAMOU K M, PAPAILIOU I, KLEIDI E, STAMOPOULOS P, GIANNAKI K, THEODOROPOULOS G, LEANDROS E
Prospective randomized study on the efficacy of staple line reinforcement in laparoscopic sleeve gastrectomy
17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009
Προφορική Ανακοίνωση42.STAMOPOULOS P, THEODOROPOULOS G, PAPAILIOU J, GOLEMATI C, TSAMIS D, MICHALOPOULOS N, ANESTI Z, LEANDROS E
Health- Related Quality of Life after laparoscopic and “open” surgery for colorectal cancer in a homogeneous Mediterranean patient population
17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009
Aναρτημένο έκθεμα43.ΜICHALOPOULOS NV, PAPIRIS K, STAMOU K M, DARDAMANIS D,  TSAMIS D, NATOUDI M, THEODOROPOULOS G, MENENAKOS E, ROMANOS A, LEANDROS E
Endoscopic dilatation in the treatment of gastric strictures after laparoscopic bariatric procedures
17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Prague, 17-20.6.2009
Aναρτημένο έκθεμα44.THEODOROPOULOS G, PANOUSSOPOULOS SG, ZAMBIRINIS CP, TAKA S, STAMOPOULOS P, MICHALOPOULOS N, TSAMIS D, GAZOULI M
Αnalysis of Sdf1-3΄A gene polymorphism in pancreatic cancer
1st International Conference on Molecular Cancer Research, Athens, 28-30.11.2009
Aναρτημένο έκθεμα45.THEODOROPOULOS G, MICHALOPOULOS N, PANOUSSOPOULOS SG, GAZOULI M
Effect of Caspase-9 and Survivin gene polymorphisms in pancreatic cancer risk and tumor characteristics
1st International Conference on Molecular Cancer Research, Athens, 28-30.11.2009
Προφορική ανακοίνωση46.THEODOROPOULOS G, STAMOPOULOS P, TSAMIS D, FLESSAS J, LINARDOUTSOS D
Rectoanal repair vs suture haemorrhoidopexy: Results of a pilot comparative study on mucopexy procedures for advanced grade haemorrhoids
Colorectal Congress 2009, Benign Colorectal Diseases, St Gallen, Switzerland, 2-4.12.2009
Aναρτημένο έκθεμα47.STAMOPOULOS P, THEODOROPOULOS G, PAPAILIOU J, SIAKAVELAS S, LINARDOUTSOS D, FLESSAS J, PEITSIDOU K, MARINATOU A, ZOGRAFOS G
Does the removed ileal and colon length after right colectomy for cancer matter in postoperative gastrointestinal function? 
Colorectal Congress 2010, Metastasis-Complications, St Gallen, Switzerland, 1-3.12.2010
Aναρτημένο έκθεμα48.THEODOROPOULOS G, STAMOPOULOS P, PAPAILIOU J, LINARDOUTSOS D, FLESSAS J, PEITSIDOU K, LEANDROS E, ZOGRAFOS G
Health Related Quality Of Life and Gastrointestinal Function after Laparoscopic Colectomy for Cancer: time progression and affecting variables in a single center prospective study.
Colorectal Congress 2010, Metastasis-Complications, St Gallen, Switzerland, 1-3.12.2010
Aναρτημένο έκθεμα49.DARDAMANIS D, THEODOROU D, THEODOROPOULOS G, KATSARAGAKIS S, ZOGRAFOS G
Transanal polypectomy using the SILS port and laparoscopic instruments
Colorectal Congress 2010, Metastasis-Complications, St Gallen, Switzerland, 1-3.12.2010
Aναρτημένο έκθεμα50.Theodoropoulos GE, Stamopoulos P, Papailiou J, Linardoutsos D, Peitsidou K, Leandros E, Zografos G
VALIDATED SCORING INSTRUMENTS FOR ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AFTER LAPAROSCOPIC COLECTOMY FOR
CANCER
6th International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK, 5-7.09.2011
Aναρτημένο έκθεμα51.Tsamis D, Theodoropoulos GE, Stamopoulos P, Siakavellas S, Delistathi T, Flessas J, Leandros E, Zografos G
SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE AFTER LAPAROSCOPIC AND CONVENTIONAL COLECTOMY FOR CANCER
6th International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK, 5-7.09.2011
Aναρτημένο έκθεμα52.Theodoropoulos GE, Panousopoulos SG, Michalopoulos NV, Tsamis D, Zografos G
LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL TRANSANAL RECTAL EXCISION WITH INTERSPHINCTERIC APPROACH AND COLONIC J-POUCH
6th International Congress of Laparoscopic Colorectal Surgery, Anglia Ruskin University, Chelmsford, UK, 5-7.09.2011
Aναρτημένο έκθεμα53.Theodoropoulos GE
Laparoscopic Interspincteric Ultra Low Anterior Resection With Colonic J-Pouch And Coloanal Anastomosis
Tricks of the Trade in Colorectal Surgery
Innovative Solutions to Common Problems featuring videos submitted by colorectal surgeons from around the world
Interactive Web Symposium – 13.10.2011
Παρουσίαση video54.G. Theodoropoulos, P. Stamopoulos, J. Papailiou, D. Linardoutsos, J. Flessas, K. Peitsidou, E. Leandros, G. Zografos
PROSPECTIVE EVALUATION OF HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND GASTROINTESTINAL FUNCTION AFTER LAPAROSCOPIC COLECTOMY FOR CANCER
American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2011, Vancouver, Canada, 24-18.05.2011
Aναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum- Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, May 2011, 54(5), pp: e1-e203 (page: e170)55.J. Papailiou, G. Theodoropoulos, M. Gazouli, A. Marinatou, K. Bramis, K. Toutouzas, G. Zografos
OCT4 SPLICED VARIANT OCT4B1 AS A MARKER IN COLORECTAL CANCER STEM CELLS.
American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2011, Vancouver, Canada, 24-18.05.2011
Aναρτημένο έκθεμα- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum- Official Journal of the American Society of Colon and Rectal Surgeons, April 2001, 44(4):A27-A59. May 2011, 54(5), pp: e1-e203 (page: e164)56.Falidas E, Tsiambas E, Theodoropoulos G, Papadopoulos S, Karameris A, Goudeli C, Villias C, Bramis I
HER2/PTEN/Akt pathway deregulation in colon adenocarcinoma based on intraoperative imprint and tissue microarrays analysis
23rd European Congress of Pathology to be held in Helsinki, Finland, 27.08- 1.09.2011
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό VIRCHOWS ARCHIV 459: S16-S16 Suppl. 1, AUG 201157.Falidas E, Tsiambas E, Theodoropoulos G, Papadopoulos S, Karameris A, Goudeli C, Villias C, Bramis I
Combined c-myc and pAKT activation in colon adenocarcinoma based on tissue microarray analysis
23rd European Congress of Pathology to be held in Helsinki, Finland, 27.08- 1.09.2011
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό VIRCHOWS ARCHIV 459: S167-S167 Suppl. 1, AUG 201158.Falidas E, Tsiambas E, Theodoropoulos G, Papadopoulos S, Goudeli C, Villias C, Bramis I
PTEN expression as an independent prognostic factor in colorectal carcinogenesis
6th Scientific & Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Copenhagen (Dinamarca), 21.-24.09.2011
Προφορική ανακοίνωση59.Papapanagiotou IK, Georgiou G, Kalles V, Al-Harethee W, Matiatou M, Koulocheri D, Nonni A, Theodoropoulos G, Filippakis G, Zografos GC
Stereotactic vacuum assisted breast biopsy system (BLES) utilizing radiofrequency: A matter of time
St. Gallen 12th International Breast Conference, St Gallen, Switzerland, 16 -19.03.2011
Προφορική ανακοίνωση- Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό BREAST 20: S34-S34 Suppl. 1, MAR 2011


60. M Maas, P Nelemans, V Valentini, C Crane, C Capirci, C Rödel, J Guillem, L-J Kuo, R Glynne-Jones, J García-Aguilar, J Suárez, F Calvo, S Pucciarelli, S Biondo, G Theodoropoulos, R Beets-Tan, G Beets

Who benefits from adjuvant chemotherapy after neoadjuvant chemoradiation and surgery for locally advanced rectal cancer?

6th Scientific & Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Copenhagen (Dinamarca), 21-24.09.2011

Aναρτημένη ανακοίνωση

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Colorectal Disease Vol 13, Sept. 2011

61. Papapanagiotou IK, Georgiou G, Kalles V, Al-Harethee W, Matiatou M, Koulocheri D, Nonni A, Theodoropoulos G, Filippakis G, Zografos GC

Stereotactic vacuum assisted breast biopsy system (BLES) utilizing radiofrequency: A matter of time

St. Gallen 12th International Breast Conference, St Gallen, Switzerland, 16 -19.03.2011

Προφορική ανακοίνωση

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό BREAST 20: S34-S34 Suppl. 1, MAR 2011

62. Kalles V, Papapanagiotou IK, Al-Harethee W, Matiatou M, Georgiou G, Koulocheri D, Theodoropoulos G, Nonni A, Liakou P, Zografos GC

Pain in stereotactic vacuum assisted breast biopsy with the use of radiofrequency

St. Gallen 12th International Breast Conference, St Gallen, Switzerland, 16 -19.03.2011

Προφορική ανακοίνωση

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό BREAST 20: S34-S34 Suppl. 1, MAR 2011

63. E Falidas, E Tsiambas, G Theodoropoulos, S Papadopoulos, C Goudeli, C Villias, A Koronaiou, I Bramis

PI3K-AKT pathway as a risk and prognostic factor in colorectal carcinogenesis

7th Scientific & Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, September Vienna, Austria, 26-28.09.2012

Aναρτημένη ανακοίνωση

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Colorectal Disease Vol 14, October 2012

64. E Falidas, E Tsiambas, G Theodoropoulos, S Papadopoulos, C Goudeli, C Villias, A Koronaiou, I Bramis

Conflicting results of the EGFR signaling pathway in colorectal cancer: P146

7th Scientific & Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, September Vienna, Austria, 26-28.09.2012

Aναρτημένη ανακοίνωση

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Colorectal Disease Vol 14, October 2012

65. Daniele Campa, Cosmeri Rizzato, Gabriele Capurso, Nathalia Giese, Niccola Funel, Eithne Costello, Pavel Soucek, Maria Gazouli, Raffaele Pezzilli, Claudio Pasquali, Renata Talar-Wojnarowska, Maurizio Cantore, Aldo Scarpa, Gianfranco Delle Fave, Claudio Ricci, Barbara Pardini, George Theodoropoulos, Stefano Landi, Sergio Pedrazzoli, Claudio Bassi, Peter Bugert, Pierluigi di Sebastiano, Angelo Andriulli, Juozas Kupcinskas, Markus W Büchler, Pavel Vodicka, Ugo Boggi, John P Neoptolemos, Jens Werner, Federico Canzian

The PANcreatic disease ReseArch (PANDoRA) consortium: An update

45th Annual Meeting of the European Pancreatic Club : June 26–29, 2013, Zurich, Switzerland

Προφορική ανακοίνωση

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Pancreatology (2013) 3(13), pp: S60-61, 2013

66. IK Papapanagiotou, V Kalles, P Liakou, W Al Harethee, GP Georgiou, M Matiatou, D Koulocheri, A Nonni, G Theodoropoulos, G Zografos

STEREOTACTIC BREAST BIOPSY WITH THE USE OF BLES: ANALYSIS OF PROCEDURE CHARACTERISTICS

13th St. Gallen International Breast Cancer Conference 2013

Προφορική ανακοίνωση

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό BREAST (2013) Volume 22 Pages S44-S45

67. IK Papapanagiotou, V Kalles, P Liakou, A Nonni, D Koulocheri, A Pazaiti, K Migkli, G Theodoropoulos, E Menenakos, GC Zografos

Small solid non palpable breast carcinomas: can they be excised in total by BLES?

14th St.Gallen International Breast Cancer Conference 2014

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό The Breast (2014) Vol 24, page S78, 2015

68. D. Linardoutsos, G. E. Theodoropoulos

DELORME’S AS A “RESCUE” PROCEDURE FOR RECURRENT RECTAL PROLAPSE AFTER PERINEAL RECTOSIGMOIDECTOMY

European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014

Aναρτημένο έκθεμα

69. N. Michalopoulos, G. E. Theodoropoulos

DERMAL FLAP COVERAGE FASTENS HEALING AND DECREASES PAIN AFTER LATERAL INTERNAL SPHINCTEROTOMY FOR CHRONIC ANAL FISSURE

European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014

Aναρτημένο έκθεμα

70. P. Stamopoulos, G. E. Theodoropoulos, D. Linardoutsos, J. Papailiou, K. Toutouzas, G. Zografos

POSTCOLECTOMY GASTROINTESTINAL FUNCTION ASSESSMENT BY HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE VALIDATED TOOLS

European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014

Aναρτημένο έκθεμα

71. G. E. Theodoropoulos, C. Ntouvlis, K. Toutouzas, D. Linardoutsos, N. Michalopoulos, G. Zografos

Submucosal anoderm-preserving hemorrhoidectomy revisited: A modified technique for the surgical management of hemorrhoidal crisis

European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014

Aναρτημένο έκθεμα

72. J. Flessas, G. E. Theodoropoulos

Vertical Rectus Abdominal Myocutaneous Flap (VRAM Flap) for perineal defect reconstrunction after abdominoperineal resection of postradiation anal cancer recurrence

European Colorectal Congress 2011, St Gallen, Switzerland, 29.11-2.12.2014

Aναρτημένο έκθεμα

73. W. Al-Harethee, I. Papapanagiotou, V. Kalles, M. Matiatou, G. Georgiou, A. Nonni, P. Liakou, G. Theodoropoulos, G.C. Zografos..

Breast Lesion Excision System for diagnosis of suspicious non-palpable mammographic lesions: Does thermal tissue damage affect diagnosis and outcome?

8th European Breast Cancer Conference, 2012, Vienna, Austria

Aναρτημένο έκθεμα

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό European Journal of Cancer 2012; 48, S59

74. W. Al-Harethee, I. Papapanagiotou, M. Matiatou, V. Kalles, G. Georgiou, A. Nonni, P. Liakou, A. Manouras, G. Theodoropoulos, G.C. Zografos

Breast Lesion Excision System for Diagnosis of Suspicious Nonpalpable Breast Lesions: Does Thermal Tissue Damage Affect Diagnosis and Outcome

13th Annual Meeting of the American Society of Breast Surgeons, 2012, Phoenix, AZ, USA

Aναρτημένο έκθεμα

75. G. E. Theodoropoulos, M. Gazouli, A. Vaiopoulou, N. Nikiteas

Association of caspase- 8 and - 9 gene polymorphisms and colorectal cancer susceptibility and prognosis

Falk Symposium 2012- Carcinogenesis, Prevention and Treatment of Colorectal Cancer-State-of-the-Art, Munich, Germany, 10-11.02.2012

Aναρτημένο έκθεμα

76. G. Karamanolis, G. Theodopoulos, M. Gazouli

Inflammatory response related gene polymorphisms and colorectal cancer

Falk Symposium 2012- Carcinogenesis, Prevention and Treatment of Colorectal Cancer-State-of-the-Art, Munich, Germany, 10-11.02.2012

Aναρτημένο έκθεμα

77. M. Gazouli, G. Theodoropoulos, M. Roubelakis, A. Vaiopoulou, J. Papailiou, N. Nikiteas, N.P. Anagnou

Oct4, spliced variant OCT4B1, a novel marker for human colorectal cancer

Falk Symposium 2012- Carcinogenesis, Prevention and Treatment of Colorectal Cancer-State-of-the-Art, Munich, Germany, 10-11.02.2012

Aναρτημένο έκθεμα

78. K. Peeters, M. Maas, P. Nelemans, V. Valentini, C. Rödel, L. Kuo, F. Calvo, J. Garcia-Aguilar, R. Glynne-Jones, S. Pucciarelli, J. Suarez, G. Theodoropoulos, S. Biondo, R. Beets-Tan, G. Beets

THE INCIDENCE OF NODAL INVOLVEMENT AFTER CHEMORADIATION FOR LOCALLY ADVANCED RECTAL CANCER: WHO MIGHT BENEFIT FROM LOCAL EXCISION? RESULTS FROM A POOLED ANALYSIS OF 2386 PATIENTS

American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2012, St Antonio, Texas, USA, 2-6.06.2012

Aναρτημένο έκθεμα

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum, May 2012, 55(5), pp. e61-e286 (page: e198)

79. G.E. Theodoropoulos, A. Marinatou,V. Spiropoulos, G. Zografos

DO ANASTOMOTIC LEAKS IMPAIR POSTOPERATIVE HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AFTER RECTAL CANCER SURGERY? A MATCHED CASE-CONTROL STUDY

American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2013, Phoenix, Arizona, USA, 27.04-01.05.2013

Aναρτημένο έκθεμα

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum, April 2013, 56(4), pp. e65-e313 (page: e198)

80. G.E. Theodoropoulos, N. Memos,K. Peitsidou, A. Marinatou, G. Zografos

EFFECTS OF SYNBIOTICS ON GASTROINTESTINAL FUNCTION AFTER COLECTOMY FOR CANCER: RESULTS FROM A PROSPECTIVE RANDOMIZED TRIAL (NCT01479907)

American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2013, Phoenix, Arizona, USA, 27.04-01.05.2013

Aναρτημένο έκθεμα

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum, April 2013, 56(4), pp. e65-e313 (page: e280)

81. G. Theodoropoulos, V. Spiropoulos, G. Zografos

DERMAL FLAP ADVANCEMENT COMBINED WITH CONSERVATIVE SPHINCTEROTOMY IN THE TREATMENT OF CHRONIC ANAL FISSURE

American Society of Colon & Rectal Surgeons Annual Meeting 2014, Hollywood, Florida, USA, 17-21.05.2014

Aναρτημένο έκθεμα

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Diseases of Colon and Rectum, May 2014, 57(5), pp. e62-e358 (page: e198)

82. M. Gazouli, A, Vaiopoulou, A. Papadopoulou, A.K. Anagnostopoulos, G. Karamanolis, G.E. Theodoropoulos, G.T. Tsangaris

Differentially expressed serum protein markers among adults and children Crohn’s disease patients

Falk Symposium 192, IBD 2014: Thinking Out of the Box, Paris, France, 30-31.05.2014

Aναρτημένο έκθεμα

83. Karamanolis G, Maragkoudaki M, Vaiopoulou A, Theodoropoulos G, Gazouli M

OCT4B1, a spliced variant of OCT4, is expressed in Inflammatory Bowel Disease

10th Congress of European Crohn’s and Colitis Foundation (ECCO), Barcelona, Spain, 18-21.02.2015

Aναρτημένο έκθεμα

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Journal of Crohn’s and Colitis (2015), S114- 115

84. Theodoropoulos G, Thomas D, Karantanos T, Rigoglou S, Karamanolis G

Association of rs1568885, rs1813443 and rs4411591 polymorphisms with anti-TNF medication response in Greek patients with Crohn’s disease

Falk Symposium 196, Critical Evaluation of Current Concepts and Moving to New Horizons in the Management of IBD, Frankfurt, Germany, 06-07.03.2015

Aναρτημένο έκθεμα

85. Karamanolis G, Maragkoudaki M, Vaiopoulou A, Theodoropoulos G, Gazouli M

OCT4B1, a spliced variant of OCT4, is expressed in Inflammatory Bowel Disease

Falk Symposium 196, Critical Evaluation of Current Concepts and Moving to New Horizons in the Management of IBD, Frankfurt, Germany, 06-07.03.2015

Aναρτημένο έκθεμα

86. Legaki E, Roubelaki M, Theodoropoulos G, Karamanolis G, Gazouli M

Therapeutic potential of the human amniotic fluid mesenchymal stem cells/stroma cells secreted molecules in a mice model of colitis

11th Congress of ECCO - Inflammatory Bowel Diseases 2016, Amsterdam, The Netherlands, 16-19.03.2016

Aναρτημένο έκθεμα

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Journal of Crohn’s and Colitis (2015), S100- 101

87. Tamis D, Theodoropoulos G

Cytokines’ levels after laparoscopic and open colectomies for cancer

International Conference on Cytokine Signalling, Chania, Crete, Greece, 24-29.05.2015

Προφορική Ανακοίνωση

88. G. E. Theodoropoulos, Z. Vretakou-Vrakopoulou, G. Zografos

Thunderbeat® facilitates rectal neoplasms removal during transanal minimally invasive surgery (TAMIS)

24th International Congress of European Association of Endoscopic Surgery (EAES), Amsterdam, The Netherlands, 15-18.06.2016

Προβολή video

89. A. Liapi, K. Mavrantonis, P. Lazaridis, E. Gettimis, G. Theodoropoulos

Validation and comparative assessment of low anterior resection syndrome questionnaires at Greek rectal cancer patients

EUROPEAN COLORECTAL CONGRESS Spotlight on the rectum, St.Gallen, Switzerland, 03-07.12.2017

Aναρτημένο έκθεμα

90. Theodoropoulos G, Liapi A, Mavrantonis C, Kourkouni E

Factors associated with low anterior resection syndrome and comparative assessment of three validated questionnaires at Greek rectal cancer patients

European Society of Coloproctology 13th Scientific and Annual Meeting, Nice, France, 26-28.09.2018

Αναρτημένο έκθεμα

91. G. Bouboulis, VG. Bonatsos, AI Katsarou, A. Karameris, A. Galanos, A. Zacharioudaki, G. Theodoropoulos, G. Zografos, AE Papalois, K. Toutouzas

Experimental Hemorrhagic Shock Protocol in Swine Models: The effects of 21- Aminosteroid on the Small Intestine

7th International Multithematic Scientific Bio-Medical Congress, European University of Cyprous, 7-9.11.2019

Προφορική Ανακοίνωση

92. George Theodoropoulos, Artemis Liapi, Vasilis Spiropoulos, Eleni Kourkouni, George Zografos

Prospective Assessment of Low Anterior Resection Syndrome in Association to Implicating Risk Factors After Sphincter Preserving Surgery for Rectal Cancer

Τhe International Colorectal Disease Symposium (Cleveland Clinic Florida)- Joint with the Annual Meeting of the Israel Society of Colon and Rectal Surgery, Jerusalem, Israel, 25-28.01.2020

Προφορική Ανακοίνωση

93. Toutouzas Konstantinos, Chronas Angelos, Frountzas Maximos, Giannopoulos Panagiotis, Bramis Konstantinos, Theodoropoulos George, Zografos Georgios

Prophylactic ileostomy after colorectal resections: is it a safe procedure?

European Colorectal Symposium - Personalized Colorectal Surgery, New Technologies Complications in Colorectal Surgery, St Gallen, Switzerland, 03-06.12. 2018

Αναρτημένο έκθεμα

94. George E. Theodoropoulos, Natassa Kourikou, Paris Pantsas, Alexia Mika, Spilios Manolakopoulos, George Zografos

Laparoscopic ileocolic resection for fibrostenotic and complex Crohn’s disease

FALK Symposium - IBD: From Diagnosis to Therapy, St. Petersburg, Russia, 05- 06.07.2019

Αναρτημένο έκθεμα

95. Georgios Mavrogenis, Ioannis Tsevgas, George E. Theodoropoulos, Dimitrios Zachariadis

Salvage Therapy for Colonic Mechanical Obstruction With Introducer-Type Colostomy and Colopexy

Digestive Disease Week 2017 American Society of Gastrointestinal Endoscopy (DDW 2017 ASGE), Chicago, USA, 06-09.05.2017

Προφορική Ανακοίνωση

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Gastrointestinal Endoscopy, May 2017

Volume 85, Issue 5, Supplement, AB1-AB704 (abstract No1041)

96. Evaristo Maiello, Alice Alessandra Galeotti, Cosmeri Rizzato, Ofure Obazee, John P Neoptolemos, Claudio Pasquali, Michael Nentwich, Giulia Martina Cavestro, Raffaele Pezzilli, William Greenhalf, Bernd Holleczek, Cornelia Schroeder, Ben Schöttker, Audrius Ivanauskas, Laura Ginocchi, Timothy J Key, Péter Hegyi, Livia Archibugi, Erika Darvasi, Daniela Basso, Cosimo Sperti, Maarten F Bijlsma, Orazio Palmieri, Viktor Hlavac, Renata Talar-Wojnarowska, Beatrice Mohelnikova-Duchonova, Thilo Hackert, Yogesh Vashist, Ondrej Strouhal, Hanneke van Laarhoven, Francesca Tavano, Martin Lovecek, Christos Dervenis, Ferenc Izbéki, Andrea Padoan, Ewa Małecka- Panas, Giuseppe Vanella, Gabriele Capurso, Jakob R Izbicki, George E Theodoropoulos, Krzysztof Jamroziak, Verena Katzke, Rudolf Kaaks, Andrea Mambrini, Ioannis S Papanikolaou, Richárd Szmola, Andrea Szentesi, Juozas Kupčinskas, Simona Bursi, Eithne Costello, Ugo Boggi, Anna Caterina Milanetto, Stefano Landi, Maria Gazouli, Ludmila Vodickova, Pavel Soucek, Domenica Gioffreda, Federica Gemignani, Hermann Brenner, Oliver Strobel, Markus W Büchler, Pavel Vodicka, Salvatore Paiella, Federico Canzian, Daniele Campa

51st Meeting of the European Pancreatic Club: June 26-29th, 2019, Bergen, Norway

Περίληψη δημοσιευμένη στο περιοδικό Pancreatology (2019) Vol. 19, Suppl 1 June

Διαβάστε περισσότερα...

Κλινικό έργο

 

Α. Ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική (ΗΠΑ)

 • Ιούλιος 1994-Ιούνιος 1996: Resident, Department of Surgery, Monmouth Medical Center, Long Branch, New Jersey

Πρόγραμμα εκ περιτροπής υπηρεσίας ειδικευομένου:

Monmouth Medical Center, Long Branch, New Jersey: Γενική Χειρουργική (5 μήνες), Αγγειοχειρουργική (1 μήνας), Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (2 μήνες), Ουρολογία (2 μήνες), Ορθοπεδική Χειρουργική (2 μήνες)

Jersey Shore Medical Center, Neptune, New Jersey: Γενική Χειρουργική (4 μήνες), Καρδιοχειρουργική (2 μήνες), Αγγειοχειρουργική (2 μήνες), Τραυματολογία (2 μήνες)

Memorial Sloan-Kettering Hospital, New York, New York: Χειρουργική Ογκολογία (2 μήνες)

 • Ιούλιος 1996-Ιούνιος 1997: Resident, Department of Surgery, Lehigh Valley Hospital, Allentown, Pennsylvania

Πρόγραμμα εκ περιτροπής υπηρεσίας ειδικευομένου:

Γενική Χειρουργική (8 μήνες), Τραυματολογία (2 μήνες), Χειρουργική Κεφαλής και Αυχένος (2 μήνες), Πλαστική Χειρουργική (1 μήνας)

 • Ιούλιος 1997-Ιούνιος 1999: Resident, Department of Surgery, St. John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan (Διευθυντής: L. Lloyd, MD, FACS, Ass Prof Wayne State University)

Πρόγραμμα εκ περιτροπής υπηρεσίας ειδικευομένου:

Γενική Χειρουργική (14 μήνες), Αγγειοχειρουργική (3 μήνες), Χειρουργική Κε­φα­λής και Αυχένος (1 μήνας), Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων (1 μήνας), Παιδο­χειρουργική (2 μήνες), Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (2 μήνες)

 • Ιούλιος 1999-Ιούνιος 2000: Chief Resident, Department of Surgery, St.John Hospital and Medical Center, Detroit, Michigan

Πρόγραμμα εκ περιτροπής υπηρεσίας ειδικευομένου:

Γενική Χειρουργική (9 μήνες), Αγγειοχειρουργική (3 μήνες)

 • Χειρουργικές επεμβάσεις (συνοπτικοί αριθμοί) κατά τη διάρκεια της ειδικότητας:

α. Ως πρώτος βοηθός (First Assistant): 661

β. Ως εκπαιδευόμενος Χειρουργός (Surgeon Junior, Chief Resident): 921

Aναλυτικά: Δέρμα/Μαλακοί Ιστοί: 54

Κεφαλή και Αυχένας: 63

Κοιλία/Πεπτική Οδός: 283

Αγγειοχειρουργική: 96

Ενδοκρινείς Αδένες: 19

Τραύμα: 34

Θωρακοχειρουργική: 16

Παιδοχειρουργική: 20

Πλαστική Χειρουργική: 6

Ενδοσκοπήσεις: 117

Λαπαροσκοπικές 165

Β. Υποειδικότητα (Fellowship) στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Ορθού (Colon and Rectal Surgery) (ΗΠΑ)

 • Ιούλιος 2000-Ιούνιος 2001: Fellow, Department of Colon & Rectal Surgery, Grant Medical Center/Mount Carmel Health System/Ohio State University Medical School, Columbus, Ohio (Διευθυντής: P. Aguilar, MD, FACS, FASCRS)

 • Χειρουργικές επεμβάσεις (συνοπτικοί αριθμοί) κατά τη διάρκεια της υποειδικότητας:

α. Ορθοπρωκτικές: 266

β. Κοιλία: 170

γ. Κολοσκοπήσεις: 256

δ. Σιγμοειδοσκοπήσεις: 62

Γ. Στρατιωτική θητεία

 • Δεκέμβριος 2001-Ιούλιος 2002: Συμβολή στην οργάνωση και λειτουργία χειρουργείου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Σάμου (79 ΤΥΕΘ), αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών, εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων και μικρο-επεμβάσεων (116 στο συνολικό αριθμό).

Δ. Λέκτορας, Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 • Απρίλιος 2007- Mάρτιος 2020: Συμμετοχή ως κύριος χειρουργός και ως εκπαιδευτής χειρουργός σε 2.686 εκλεκτικές και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις:

 • Χειρουργική χοληφόρων- ήπατος- παγκρέατος: Χολοκυστεκτομή: 401, Χολοπεπτική αναστόμωση: 8, Μεταστασεκτομές ήπατος: 27, Eχινόκοκκος ήπατος: 1, Whipple: 2, Περιφερική παγκρεατεκτομή: 1, Αφαίρεση γαστρινώματος: 1, Νεκρωσεκτομή παγκρέατος: 2, Εσωτερική παροχέτευση ψευδοκύστης παγκρέατος: 4

 • Xειρουργική στομάχου: Ολική γαστρεκτομή: 8, Υφολική γαστρεκτομή: 31, Συρραφή έλκους/βαγοτομή: 21, Επίσχεση γαστρο-/12λικής αιμορραγίας: 4, Γαστροεντεροαναστόμωση: 2, Γαστροστομία: 10, Σφηνοειδής εκτομή στομάχου: 2, Επιμήκης γαστρεκτομή: 2, Πυλωρικός αποκλεισμός: 5, Διαφραγματοκήλη: 4, Συρραφή οισοφάγου (σύνδρομο Boerhaave): 1

 • Χειρουργική παχέος εντέρου & πρωκτού: Δεξιά κολεκτομή: 184 (περιλαμβάνονται 45 ειλεοτυφλεκτομές/ κολεκτομές για νόσο Crohn), Αριστερή κολεκτομή/ Σιγμοειδεκτομή/ Hartmans: 189, Χαμηλή πρόσθια εκτομή: 178 (οι 99 με κολοπρωκτική αναστόμωση, οι 26 με κατασκευή κολονικής νεοληκύθου τύπου J, οι 28 με μεσοσφιγκτηριακή εκτομή, οι 13 με διαπρωκτική ολική μεσοορθική εκτομή- ta-TME, οι 8 αφορούν ανακατασκευή- redo- κολοπρωκτικής αναστόμωσης), Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή: 40 [οι 8 εξωανελκτηριακές με αποκατάσταση με κρημνό από γλουτιαίο μυ (5) και από ορθό κοιλιακό μυ - VRAM (3)], Υφολική κολεκτομή: 42, Ορθοκολεκτομή με ειλεϊκή λήκυθο τύπου J ή S για ελκώδη κολίτιδα/οικογενή πολυποδίαση σε 2 ή 3 στάδια: 30, Εκτομή τοιχωματικής υποτροπής: 5, Περινεϊκή εκτομή υποτροπής: 3, Πυελική εξεντέρωση: 6, Δημιουργία ειλεο-/κολο-στομίας ως βασικής/ μοναδικής επέμβασης: 63, Σύγκλειση ειλεοστομίας: 91, Σύγκλειση κολοστομίας: 16, Διόρθωση πρόπτωσης/στένωσης στομίας/παραστομικής κήλης: 6, Περινεϊκή διόρθωση πρόπτωσης ορθού (Altmeier, Delorme): 23, Διαπρωκτική εκτομή νεοπλασματικών και μη βλαβών: 69 (Τransanal Minimally Invasive Surgery- ΤΑΜΙS: 21), Επεμβάσεις για αιμορροϊδοπάθεια (αιμορροϊδεκτομή, αιμορροϊδοπηξία με ή χωρίς καθοδήγης από Doppler: 162 (οι 65 με προσθήκη κατευθυνόμενης από υπέρηχο απολίνωσης αιμορροϊδικών αγγείων- DGHAL, οι 95 με αιμορροϊδοπηξία με ή χωρίς DGHAL, οι 28 με υποβλεννογόνιο αιμορροϊδεκτομή) , Πλαγία έσω σφιγκτηροτομή για ραγάδα πρωκτού: 90 (οι 70 με προσθήκη δερματικού κρημνού), Eπεμβάσεις για περιεδρικά συρίγγια/αποστήματα: 162 (περιλαμβάνονται 17 διορθικές παροχετεύσεις αποστημάτων, 5 χειρουργικοί καθαρισμοί για γάγγραινα Fournier, 23 βλεννογονικοί κρημνοί για περιεδρικά συρίγγια, 45 απολινώσεις μεσοσφιγκτηριακής μοίρας συριγγώδους πόρου- LIFT για περιεδρικά συρίγγια, 18 τοποθετήσεις seton για πρωκτική νόσο Crohn), Κύστη κόκκυγος: 32, Εξέταση υπό αναισθησία/βιοψία/αφαίρεση κονδυλωμάτων/αφαίρεση ξένου σώματος: 20, Πρωκτοπλαστική για στένωση: 2, Σφιγκτηροπλαστική για ακράτεια/ ορθοκολπικό συρίγγιο: 8, Τοπική διόρθωση ορθοκολπικού/ ορθοουρηθρικού συριγγίου με βλεννογονικό κρημνό: 9, Αφαίρεση μορφωμάτων πρωκτού με μετάθεση V-Y κρημνών: 11, Διόρθωση εσωτερική πρόπτωσης- ορθοκήλης τεχνική STARR, εσωτερική Delorme): 15, Εκτρόπιο πρωκτού: 1 Περιπρωκτική ιδραδενίτιδα: 4, Προϊερά κύστη- παρακοκκυγική προσπέλαση: 5, Αφαίρεση GIST ορθοκολπικού διαφράγματος: 1

 • Χειρουργική λεπτού εντέρου: Εντερεκτομή: 107 (περιλαμβάνονται 2 bypass, συνδυάστηκε με περιτοναιοεκτομή σε 6 ασθενείς), Λύση συμφύσεων: 51 (περιλαμβάνονται 6 παροχετεύσεις ενδοκοιλιακών αποστημάτων), Εμβολεκτομή άνω μεσεντερίου: 3, Νηστιδοστομία: 2

 • Άλλες επεμβάσεις κοιλίας: Ερευνητική λαπαροτομία: 18, Διαγνωστική λαπαροσκόπηση: 14, Σκωληκοειδεκτομή: 147, Ωοθηκεκτομή/κύστεις ωοθήκης: 22, Υστερεκτομή: 16, Σαρκώματα/ Μορφώματα: 13, Σπληνεκτομές: 8, Νεφρεκτομές: 2

 • Χειρουργική κηλών: Βουβωνοκήλη: 148, Ομφαλοκήλη/κήλη μέσης γραμμής: 31, Μηροκήλη: 1, Κήλη θυροειδούς τρήματος: 1, Μετεγχειρητική κήλη: 36

 • Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις: Θυρεοειδεκτομές: 11, Μαστεκτομές/ογκεκτομές: 9, Αφαίρεση μορφωμάτων μαλακών μορίων: 7, Αφαίρεση μελανωμάτων με λεμφαδενικό καθαρισμό: 5, Σαρκώματα άκρων: 3, Βραγχιακή κύστη τραχήλου: 1, Τοποθέτηση port χημειοθεραπείας: 22, Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή: 1, Διάφορες: 3

Από τις παραπάνω επεμβάσεις οι 678 ήταν λαπαροσκοπικές:

Χολοκυστεκτομές: 384, Δεξιές κολεκτομές/ ειλεοκολεκτομές: 69, Σιγμοειδεκτομές/Αριστερές κολεκτομές: 57, Χαμηλές πρόσθιες εκτομές: 47, (Υφ)ολικές (ορθο-) κολεκτομές (με ή χωρίς ειλεϊκή λήκυθο): 13, Κοιλιοπερινεϊκές εκτομές: 9, Στομίες: 5, Σύγκλειση κολοστομίας: 1, Διαγνωστική λαπαροσκόπηση/ Λύση συμφύσεων: 13, Σκωληκοειδεκτομή: 52, Μετεγχειρητικές κήλες: 5, Κύστεις ωοθήκης: 14, Επιμήκης γαστρεκτομή: 2, Nissen: 4, Συρραφή έλκους 12/λου: 1, Βιοψία ήπατος: 1, Επινεφριδεκτομή: 1

Συνοπτικά, ειδικά για τις επεμβάσεις παχέος εντέρου και για τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, έως το Μάρτιο 2020:

 • Επεμβάσεις παχέος εντέρου: 782 (εξαιρουμένων σκωληκοειδεκτομών)

 • Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παχέος εντέρου: 201 (εξαιρουμένων σκωληκοειδεκτομών)

 • Επεμβάσεις λεπτού εντέρου: 254 (συμπεριλαμβανομένων συγκλείσεων ειλεοστομιών)

 • Επεμβάσεις πρωκτού: 591 (συμπεριλαμβανομένων διαπρωκτικών εκτομών)

Διαβάστε περισσότερα...

Όροι χρήσης

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του site www.theodoropoulos-surgery.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπ’ όψιν τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το site www.theodoropoulos-surgery.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site www.theodoropoulos-surgery.gr.

 

Σύνδεσμοι/ links με άλλες ιστοσελίδες

Το site www.theodoropoulos-surgery.gr περιλαμβάνει συνδέσμους/links προς άλλα web sites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο το site www.theodoropoulos-surgery.gr, αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το site www.theodoropoulos-surgery.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

 

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site www.theodoropoulos-surgery.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site www.theodoropoulos-surgery.gr .

 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το site www.theodoropoulos-surgery.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το site www.theodoropoulos-surgery.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες/χρήστες του site www.theodoropoulos-surgery.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site www.theodoropoulos-surgery.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Το site www.theodoropoulos-surgery.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

 

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης του site www.theodoropoulos-surgery.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site www.theodoropoulos-surgery.gr.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν επισκεφθεί το site www.theodoropoulos-surgery.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site www.theodoropoulos-surgery.gr. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site www.theodoropoulos-surgery.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site www.theodoropoulos-surgery.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site www.theodoropoulos-surgery.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site www.theodoropoulos-surgery.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τους παραπάνω λόγους το site www.theodoropoulos-surgery.gr δύναται να απαγορεύσει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Οι λοιπές πληροφορίες, εικόνες, φωτογραφίες κοκ που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του site www.theodoropoulos-surgery.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site www.theodoropoulos-surgery.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης του site www.theodoropoulos-surgery.gr πιο συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης.

Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους. γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

 

Ενδεικτική παράθεση απαγορευμένων χρήσεων των υπηρεσιών του site www.theodoropoulos-surgery.gr

Οι επισκέπτες/χρήστες του site www.theodoropoulos-surgery.gr τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από:

 • την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.
 • Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
 • Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.
 • Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Κάθε επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του site theodoropoulos-surgery.gr, αμέσως μόλις αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον ιστότοπό μας, ο οποίος πλέον υποχρεούται, να διαγράφει άμεσα οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και ο πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων μας, στον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των σελίδων του site www.theodoropoulos-surgery.gr εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του ιστοτόπου μας, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την χρήση, των προσωπικών κωδικών πρόσβασής (password) αν ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

 

Περιορισμός ευθύνης του site www.theodoropoulos-surgery.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site www.theodoropoulos-surgery.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των πληροφοριών, περιεχομένου, εικόνων, βίντεο, παρουσιάσεων κ.ο.κ. του site www.theodoropoulos-surgery.gr , καθόσον προβαίνει στην επίσκεψη του site www.theodoropoulos-surgery.gr με δική του πρωτοβουλία και έχοντας γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του site www.theodoropoulos-surgery.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site www.theodoropoulos-surgery.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το site www.theodoropoulos-surgery.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επιπρόσθετα, το site www.theodoropoulos-surgery.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς ιούς. Το site www.theodoropoulos-surgery.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το site www.theodoropoulos-surgery.gr.

 

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Το site www.theodoropoulos-surgery.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων/links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των πληροφοριών και υπηρεσιών τους.

Το site www.theodoropoulos-surgery.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Σχόλια - Αναρτήσεις χρηστών

Η υπηρεσία σχολιασμού των άρθρων, που ενδέχεται να δημιουργηθεί, θα επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους στο συγκεκριμένο άρθρο. Σε περίπτωση που ο όγκος των σχολίων είναι πολύ μεγάλος, το site www.theodoropoulos-surgery.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν αυτά αναρτηθούν. Οι διαχειριστές του site www.theodoropoulos-surgery.gr έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια επισκεπτών/χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες και όρους χρήσης του site www.theodoropoulos-surgery.gr.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site www.theodoropoulos-surgery.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site www.theodoropoulos-surgery.gr και του επισκέπτη/χρήστη του εν λόγω site και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ www.theodoropoulos-surgery.gr με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού παρά μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ www.theodoropoulos-surgery.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως «www.theodoropoulos-surgery.gr» συνοδευόμενη από σύνδεσμο/link που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα www.theodoropoulos-surgery.gr.

Διαβάστε περισσότερα...

Παθήσεις σκωληκοειδούς απόφυσης

Ανατομία

Η σκωληκοειδής απόφυση αναπτύσσεται ως προεξοχή–απόφυση του τυφλού.

Ο ρυθμός αύξησης του μεγέθους του τυφλού υπερτερεί έναντι του ρυθμού αύξησης της σκωληκοειδούς μετατοπίζοντας τη κεντρικά της ειλεοτυφλικής βαλβίδας.

Μήκος: 1-30 εκ (μέσος όρος: 6-9 εκ), διάμετρος αυλού < 0,3 εκ.

Αποτελείται από τη βάση, το σώμα και την κορυφή. Η βάση της έχει σταθερή θέση, απέχει συνήθως 2,5 εκ κάτωθεν της ειλεοτυφλικής βαλβίδας, στο σημείο που ενώνονται οι 3 κολικές ταινίες του τυφλού.

Η θέση του σώματος και της κορυφής ποικίλει και αναλόγως, η σκωληκοειδής απόφυση χαρακτηρίζεται ως: εμπροσθοειλεϊκή, πυελική, οπισθοτυφλική, υποτυφλική, δεξιά παρακολική (65% ανευρίσκονται οπισθίως και επί τα εντός του τυφλού).

Θέσεις σκωληκοειδούς απόφυσης

 

Περιβάλλεται από περιτόναιο, η πτυχή του οποίου σχηματίζει το μεσεντερίδιο της, όπου διαδράμει η σκωληκοειδική αρτηρία, κλάδος της ειλεοκολικής (ειλεοτυφλικής) αρτηρίας.

 

Φυσιολογία

Η σκωληκοειδής απόφυση είναι ανοσολογικό όργανο που σχετίζεται με την ενεργό έκκριση της Ig (IgA) και στοιχείο του GALT (Gut-Associated Lymphoid Tissue).

Η λειτουργικότητα της δεν είναι βασική και αναντικατάστατη για την άμυνα του οργανισμού.

 

Οξεία σκωληκοειδίτιδα

Eπιδημιολογία

 • Επίπτωση 0,1-0,2 %
 • Σκωληκοειδεκτομή: η πιο συχνή επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
 • Σπάνια στα βρέφη, αύξηση συχνότητας στην παιδική ηλικία.
 • Κορυφή συχνότητας: άτομα ηλικίας 10-24 ετών (40% περιπτώσεων).
 • 7% ανθρώπων στο Δυτικό κόσμο νοσούν από σκωληκοειδίτιδα κάποια στιγμή της ζωής τους.
 • Άνδρες/γυναίκες: 3/2, μετά τα 25 έτη σταδιακά η συχνότητα εξισώνεται.

 

 

Αιτιολογία, παθογένεια

Η απόφραξη του αυλού της είναι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας. Τα αίτια της απόφραξης αναγράφονται στον
Πίνακα 1.

 

Πίνακας 1.

Αίτια απόφραξης αυλού σκωληκοειδούς απόφυσης που οδηγούν σε οξεία σκωληκοειδίτιδα

 

Η απόφραξη του αυλού της σκωληκοειδoύς δημιουργεί μια απόφραξη τύπου κλειστής έλικας, και η συνεχιζόμενη εκκριτική λειτουργία του φυσιολογικού βλεννογόνου γρήγορα οδηγεί σε διάταση και βακτηριακή υπερανάπτυξη, λόγω στάσεως (οξεία πυώδης σκωληκοειδίτιδα).

Τα αποτελέσματα καλλιεργειών βακτηρίων σε περιπτώσεις σκωληκοειδίτιδας είναι τα ίδια όπως και σε άλλες λοιμώξεις παχέος εντέρου (Bacteroides fragilis, Ε. Coli).

Με την προοδευτική διάταση, η φλεβική επιστροφή και, ακολούθως, η αρτηριακή παροχή παρεμποδίζεται κι έτσι δημιουργούνται έμφρακτα στο αντιμεσεντερικό χείλος (οξεία γαγγραινώδης σκωληκοειδίτιδα).

Ενώ η διάταση, η βακτηριακή μετάθεση, η επηρεασμένη αγγειακή παροχή και τα έμφρακτα επιτείνονται, επισυμβαίνει η διάτρηση, συνήθως σε ένα από τα δημιουργηθέντα έμφρακτα στο αντιμεσεντερικό χείλος (οξεία διατρηθείσα σκωληκοειδίτιδα).

H διάτρηση μπορεί να περιχαρακωθεί από το επίπλουν και τις περιβάλλουσες έλικες του λεπτού εντέρου (φλεγμονώδης μάζα γνωστή ως πλαστρόν).

Αποτυχία της περιχαράκωσης οδηγεί σε γενικευμένη περιτονίτιδα.

Η παρουσία κοπρολίθων σχετίζεται πιο συχνά με την ανάπτυξη γαγγραινώδους σκωληκοειδίτιδας.

Σπανιότερα, επί διάτρησης, μπορεί να παρατηρηθεί πυώδης θρομβοφλεβίτιδα του πυλαίου συστήματος (πυλαιοφλεβίτιδα) και συνακόλουθος σχηματισμός ηπατικών αποστημάτων.

 

Κλινική εικόνα

Συμπτώματα

Προεξάρχον σύμπτωμα είναι το κοιλιακό άλγος, τα χαρακτηριστικά του οποίου συνοψίζονται στον Πίνακα 2.

 

Πίνακας 2.

Χαρακτηριστικά κοιλιακού άλγους στην οξεία σκωληκοειδίτιδα

 

Η τυπική κλινική εικόνα (60% των περιπτώσεων) χαρακτηρίζεται από ανορεξία, το περιομφαλικό άλγος, το οποίο αργότερα εντοπίζεται στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, τη ναυτία, τον έμετο και την πυρετική κίνηση.

Ανορεξία: το πιο σταθερό πρόδρομο σύμπτωμα, εμφανίζεται τα τελευταία 24ωρα πριν από τον πόνο. Μπορεί να μην υπάρχει στα παιδιά.

Ναυτία και έμετος: συνήθως μικρής ποσότητας, συνοδεύουν ή ακολουθούν τον πόνο. Δεν είναι έντονα σε οπισθοτυφλική.

Πυρετός: υπάρχει σε κάθε οξεία σκωληκοειδίτιδα, δεν υπερβαίνει συνήθως το 380C. Σε γάγγραινα και διάτρηση: υψηλότερος και συνοδεύεται από ρίγος.

Δυσκοιλιότητα: αναφέρεται συχνά, ο ασθενής ανακουφίζεται με την αφόδευση.

Διάρροια: σε πυελική σκωληκοειδίτιδα ή σε δημιουργία πυελικού αποστήματος μετά από διάτρηση της σκωληκοειδούς.

Στις ακραίες ηλικίες (παιδιά και υπερήλικες), σε ασθενείς που λαμβάνουν στεροειδή ή αντιβιοτικά η άτυπη κλινική εικόνα είναι πιο συχνή.

 

Σημεία

Σημεία τοπικού περιτοναϊκού ερεθισμού: δερματική ευαισθησία, εν τω βάθει ευαισθησία, ακούσια σύσπαση και παλίνδρομη (αναπηδώσα) ευαισθησία στη ψηλάφηση του δεξιού λαγονίου βόθρου.

Τα ειδικά σημεία στην ψηλάφηση του ασθενούς με οξεία σκωληκοειδίτιδα συνοψίζονται στον Πίνακα 3.

 

Πίνακας 3.

Ειδικά σημεία στην οξεία σκωληκοειδίτιδα

 

Στη δακτυλική εξέταση: έντονη ευαισθησία στο πρόσθιο τοίχωμα του ορθού, αντίστοιχα με το Δουγλάσσειο χώρο, σε πυελική θέση της σκωληκοειδούς ή σε δημιουργία πυελικού αποστήματος.

Στην ακρόαση της κοιλιάς: μείωση εντερικών ήχων, λόγω παραλυτικού ειλεού από τη φλεγμονή.

 

Παρακλινικός έλεγχος

Στον Πίνακα 4 συνοψίζονται τα εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα.

 

Πίνακας 4.

Ευρήματα από τον παρακλινικό έλεγχο σε οξεία σκωληκοειδίτιδα

 

Διαφορική διάγνωση

Μία πλειάδα παθήσεων που εμφανίζονται με εικόνα οξείας κοιλίας περιλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας (Πίνακας 5).

 

Πίνακας 5.

Διαφορική διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας ανάλογα με την ηλικία

 

Θεραπεία

Εφ’ όσον η διάγνωση είναι ξεκάθαρη διενεργείται σκωληκοειδεκτομή.

Αν η διάγνωση δεν είναι οριστική αλλά υπάρχει υποψία, δικαιολογείται μία περίοδος ενδονοσοκομειακής παρακολούθησης για 12-24 ώρες, οπότε η φύση της υποκείμενης παθολογίας θα διαλευκανθεί (η οξεία σκωληκοειδίτιδα έχει προοδευτικά επιδεινούμενη εικόνα), οπότε ο ασθενής μεταφέρεται στο χειρουργείο, εκτός αν υπάρχει ύφεση της κλινικής εικόνας. Η περίοδος αυτή επίσης δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο κίνδυνος διάτρησης είναι μικρός τις πρώτες 24 ώρες μιας συμπτωματικής σκωληκοειδίτιδας.

«Αρνητική σκωληκοειδεκτομή» (αφαίρεση της σκωληκοειδούς όταν αυτή είναι φυσιολογική σε «αρνητική»  χειρουργική διερεύνηση) δικαιολογείται σε ποσοστό έως 20%.

Είναι προτιμότερο να χειρουργηθεί ο ασθενής με υποψία οξείας σκωληκοειδίτιδας  από τα διακινδυνεύσει την αυξημένη νοσηρότητα της διάτρησης επί καθυστερημένης παρέμβασης.

Στην «ανοικτή» σκωληκοειδεκτομή γίνεται λοξή τομή στο σημείο McBurney, ο έξω και έσω λοξός μυς διασχίζονται, χωρίς να διατέμνονται, το περιτόναιο διανοίγεται και ανευρίσκεται το τυφλό.

Σημείο McBurney

 

Η βάση της σκωληκοειδούς ανευρίσκεται κατά την οπίσθια-μέση πλευρά του, στη θέση σύντηξης των κολικών ταινιών του, το μεσοσκωληκοειδές με τη σκωληκοειδική αρτηρία απολινώνονται και δαιρούνται και η βάση της σκωληκοειδούς απόφυσης απολινώνεται και διατέμνεται προκειμένου την αφαίρεση της. Το σκωληκοειδικό κολόβωμα μπορεί απλά να απολινωθεί ή και να ενταφιαστεί στο τυφλό.

Σκωληκοειδεκτομή

 

Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη με 1 δόση προεγχειρητικής αντιβίωσης (συνδυασμός κεφαλοσπορίνης 2ης γενιάς και μετρονιδαζόλης). Σε επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα και σε γενικευμένη σήψη πλήρης θεραπευτική χορήγηση αντιβιοτικών είναι αναγκαία για 5 ημέρες.

Η σκωληκοειδεκτομή μπορεί να εκτελεστεί και λαπαροσκοπικά. Όταν η διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας είναι βέβαιη, ο ρόλος της λαπαροσκοπικής προσπέλασης μάλλον περιορίζεται, αφού η «ανοικτή» σκωληκοειδεκτομή μπορεί να διενεργηθεί μέσω μιας σχετικά μικρής τομής και με μικρότερο κόστος. Ωστόσο η λαπαροσκόπηση έχει αξία αν η διάγνωση παραμένει αβέβαιη, ακόμα και μετά την περίοδο της παρακολούθησης, οπότε βοηθά και στη διάγνωση άλλων ενδοκοιλιακών παθήσεων σε περίπτωση απουσίας οξείας σκωληκοειδίτιδας, όπως πυελικής φλεγμονώδους νόσου σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Σε περίπτωση προσβολής από νόσο Crohn της βάσης της σκωληκοειδούς και σε υποψία νόσου Crohn που περιλαμβάνει το τυφλό στη θέση της σκωληκοειδούς ή σε υποψία καρκινοειδούς, η σκωληκοειδεκτομή αντενδείκνυται και πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο περισσότερο εκτεταμένης επέμβασης (π.χ. δεξιά κολεκτομή).

Ασθενείς που παρουσιάζονται αργοπορημένα μπορεί να έχουν μάζα δεξιού λαγονίου (φλέγμονα ή απόστημα).

 • Αν στην αξονική τομογραφία κοιλίας ανευρεθεί απόστημα, αυτό παροχετεύεται με καθοδήγηση υπό αξονικό τομογράφο.
 • Αν υπάρχει φλέγμονας χωρίς παροχετεύσιμο υλικό και εφ’όσον ο ασθενής δεν είναι σηπτικός, εντερική ανάπαυση και ενδοφλέβια αντιβίωση μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
 • Πάντως, παρά τη δυνατότητα για συντηρητική αντιμετώπιση αυτών των «περιχαρακωμένων» περιπτώσεων, «ενδιάμεση» προγραμματισμένη σκωληκοειδεκτομή πρέπει να διενεργείται σε χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων για την αποφυγή υψηλού ποσοστού υποτροπών και σηπτικών επιπλοκών τους (25%).
 • Ασθενείς >40 ετών πρέπει, επίσης, προηγουμένως να υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση (αποκλεισμός κακοήθειας στο τυφλό).

 

Νεοπλάσματα σκωληκοειδούς απόφυσης

Σπάνια. Τυχαίο εύρημα μετά σκωληκοειδεκτομή.

Επίπτωση καλοήθων όγκων (αδενώματα, μικρά καρκινοειδή, καλοήθεις βλεννοκήλες): 4,6% παρασκευασμάτων σκωληκοειδεκτομής.

Α. Βλεννώδες κυσταδένωμα (καλοήθης βλεννοκήλη) ως τυχαίο ιστολογικό εύρημα σε παρασκεύασμα σκωληκοειδεκτομής.

Β. Επιμήκως διανοιγμένο παρασκεύασμα

(Από το προσωπικό αρχείο του Γ. Θεοδωρόπουλου)

 

Επίπτωση κακοήθων όγκων (καρκινοειδή, αδενοκαρκινώματα, κακοήθης βλεννοκήλη ή βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα): 1,4% παρασκευασμάτων σκωληκοειδεκτομής (Πίνακας 6).

Κλινική εικόνα:

 • Διάγνωση σχεδόν ποτέ προεγχειρητικά.
 • Κλινικές εκδηλώσεις οξείας σκωληκοειδίτιδας, καρκινοειδές σύνδρομο, ψηλαφητή κοιλιακή μάζα, ασκίτης σε βλεννοπαραγωγά νεοπλάσματα.

 

Πίνακας 6.

Βασικά χαρακτηριστικά και θεραπευτική αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων σκωληκοειδούς

Διαβάστε περισσότερα...

Αιμοραγία πεπτικού

Γενικά- Ορισμοί:

Αιμορραγία πεπτικού ορίζεται ως η απώλεια αίματος από το πεπτικό σύστημα.

Συχνό πρόβλημα της καθημερινής κλινικής πράξης με επίπτωση 100 περιπτώσεις/100.000 άτομα.

Διακρίνονται σε αιμορραγίες ανώτερου και σε αιμορραγίες κατώτερου πεπτικού ανάλογα με το εάν η αιτία της αιμορραγίας βρίσκεται εγγύτερα (μέχρι και το12λο) ή απώτερα του συνδέσμου του Τreitz (λεπτό ή παχύ έντερο). Τα 2/3 των αιμορραγιών είναι από το ανώτερο πεπτικό.

Περισσότεροι ασθενείς είναι >65 ετών, λόγω αυξημένης επίπτωσης των αιτιών που προκαλούν την αιμορραγία στις μεγάλες ηλικίες, αλλά και συμπαρομαρτούντων καταστάσεων που επιτείνουν την αιμορραγική διάθεση από το πεπτικό (π.χ. λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων).

Σε 80% των περιπτώσεων οι αιμορραγίες του πεπτικού είναι αυτοπεριοριζόμενες και αντιμετωπίζονται μόνο με συντηρητικά- υποστηρικτικά μέσα.

Οι αιμορραγίες πεπτικού υποτροπιάζουν σε 20%  (95% των υποτροπών συμβαίνουν το 1ο τριήμερο από την εισαγωγή).

Χειρουργική αντιμετώπιση απαιτείται σε 3-10% (πιο συχνά σε αιμορραγίες ανώτερου πεπτικού).

Θνητότητα (5-10%)  και νοσηρότητα εξαρτώνται από: την αιτία και τη σοβαρότητα (μέγεθος) της αιμορραγίας, τη γενική κατάσταση της υγείας και την ηλικία του ασθενούς.

 

Αιτιολογία

Τα γαστρο12δακτυλικά έλκη αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό σύστημα (35-45%), ενώ η οισοφαγίτιδα και η γαστρίτιδα μαζί με τα γαστρο12δακτυλικά έλκη ευθύνονται για το 70-90% των αιμορραγιών από το ανώτερο πεπτικό σύστημα στη μέση ηλικία.

Τα εκκολπώματα αποτελούν το πιο συχνό αίτιο μαζικής αιμορραγίας κατώτερου πεπτικού με δεύτερη κοινότερη αιτία τις αγγειοδυσπλασίες (συνήθως ευρισκόμενες στο δεξιό κόλον). Η αιμορροϊδοπάθεια και η ραγάδα πρωκτού είναι κοινά αίτια απώλειας αίματος, αλλά σπανιότατα οδηγούν σε μαζική αιμορραγία.

Τα αίτια της αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού με τις αντίστοιχες συχνότητες συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Τα αίτια της αιμορραγίας κατώτερου πεπτικού με τις αντίστοιχες συχνότητες συνοψίζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 1.

Αίτια αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού

 

Πίνακας 2.

Αίτια αιμορραγίας κατώτερου πεπτικού

 

Ιστορικό

Απαραίτητη είναι η ενδελεχής λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η πλήρης αντικειμενική εξέταση, τα οποία πραγματοποιούνται εξαρχής, εφόσον ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός. Οι σημαντικές αυτές ενέργειες, καθώς και ο λεπτομερής παρακλινικός έλεγχος, ωστόσο, πρέπει να γίνονται μετά την αιμοδυναμική σταθεροποίηση του ασθενούς, η οποία αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα, ιδιαίτερα στις σοβαρές αιμορραγίες που προκαλούν αιμοδυναμική αστάθεια.

Ιδιαιτερότητες στη συμπτωματολογία του ασθενούς, από όπου πηγάζουν πληροφορίες χρήσιμες στη διαφορική διάγνωση, αναλύονται παρακάτω.

 

Τρόποι εκδήλωσης αιμορραγίας πεπτικού

 • Αιματέμεση (σε 50% των αιμορραγιών ανώτερου πεπτικού): έμετος με αίμα και πήγματα.
 • Καφεοειδής έμετος: παλαιό αίμα.
 • Μέλαινα κένωση (σε 20% αιμορραγιών ανώτερου πεπτικού): μαύρα σαν πίσσα κόπρανα λόγω της αποδόμησης της αιμοσφαιρίνης κατά την δίοδο της από τον πεπτικό σωλήνα. Μέλαινες κενώσεις υποδηλώνουν αιμορραγία από ανώτερο πεπτικό (είναι η συχνότερη εκδήλωση). Βλάβες σε μικρά (< 0.1 mm) αγγεία του υποβλεννογόνιου εκδηλώνονται συνήθως με μικρή απώλεια αίματος και μέλαινες κενώσεις, αντίθετα με διαβρώσεις μεγαλυτέρων αγγείων (μέχρι και 2mm) που εντοπίζονται στη βάση χρόνιων ελκών που φλεγμαίνουν, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντική αιμορραγία και αιματέμεση. Μικρή απώλεια από το κατώτερο πεπτικό ιδίως από το δεξιό κόλον μπορεί να εκδηλωθεί με μέλαινα κένωση.
 • Αιματέμεση και μέλαινα κένωση (σε 30% των αιμορραγιών ανώτερου πεπτικού).
 • Ερυθρομέλαινα κένωση.
 • Αιματοχεσία: Αποβολή ζωηρώς ερυθρού αίματος και πηγμάτων δια του πρωκτού. Ερυθρομέλαινα κένωση ή αιματοχεσία υποδηλώνουν αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό. Μαζική αιμορραγία ανώτερου πεπτικού μπορεί να εκδηλωθεί με ερυθρομέλαινα ή αιματοχεσία  λόγω της μαζικής ταχείας διόδου του αίματος από τον πεπτικό σωλήνα.
 • Συμπτωματική (αδυναμία, καταβολή, λιποθυμικό επεισόδιο) ή ασυμπτωματική σιδηροπενική, μικροκυτταρική, υπόχρωμη αναιμία, λόγω μικρής, χρόνιας (λανθάνουσας) απώλειας αίματος, που δεν είναι ορατή και δεν γίνεται αντιληπτή, παρά μόνο με την εξέταση των κοπράνων για μικροσκοπική παρουσία αίματος. Οφείλεται συνηθέστερα σε νεοπλασίες του πεπτικού, με συχνότερη το αδενοκαρκίνωμα του δεξιού κόλου.

 

Αλλαγές συνηθειών εντερικής λειτουργίας

 • Κάθε πρόσφατη αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου (πρωτοεμφανιζόμενη δυσκοιλιότητα ή διάρροια), αλλαγή στο χρώμα, σύσταση ή σχήμα των κοπράνων λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν στη διερεύνηση του ασθενούς, κυρίως για τον αποκλεισμό παρουσίας κακοήθειας στο παχύ έντερο.

 

Κοιλιακό άλγος

 • Ανώδυνη αιμορραγία είναι κοινή και μπορεί να σχετίζεται με την παρουσία κιρσών, αγγειοδυσπλασιών, εκκολπωμάτων ή νεοπλασμάτων.
 • Επιγαστρικό άλγος σχετίζεται με γαστρο12δακτυλικό έλκος, γαστρίτιδα ή οισοφαγίτιδα.
 • Εντοπισμένο ή διάχυτο κωλικοειδές άλγος μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, αποφρακτικό ορθοκολικό καρκίνο ή λοιμώδεις εντεροκολίτιδες.
 • Διάχυτο άλγος δυσανάλογο με τα ευρήματα από την αντικειμενική εξέταση της κοιλιάς (απουσία περιτοναϊσμού), όταν συνυπάρχει με αιμορραγία του πεπτικού υποδηλώνει εντερική ισχαιμία.

 

Παράγοντες κινδύνου και προδιαθεσικές καταστάσεις

 • Παράγοντες που προδιαθέτουν σε έλκος: στεροειδή, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αλκοόλ, κάπνισμα.
 • Σοβαρό stress: μείζον τραύμα, μαζικό έγκαυμα.
 • Ιστορικό οισοφαγο-γαστροσκόπησης, κολονοσκόπησης, τοποθέτησης ρινογαστρικού σωλήνα.
 • Πολλαπλοί έμετοι και αναγωγές: διάβρωση Mallory-Weiss στην οισοφαγογαστρική συμβολή.
 • Ιστορικό αμβλέος ή διατιτραίνοντος τραύματος.

 

Συστηματικά συμπτώματα

 • Πυρετός, ρίγη: φλεγμονώδης ή λοιμώδης αιτιολογία.
 • Απώλεια βάρους, ανορεξία, καταβολή: κοινά συμπτώματα που σχετίζονται με ενδοκοιλιακές κακοήθειες.
 • Ζάλη, ορθοστατική υπόταση: ενδεικτικά οξείας απώλειας αίματος ή σοβαρής αναιμίας από χρόνια λανθάνουσα απώλεια αίματος.

 

Ατομικό αναμνηστικό

 • Προηγούμενα επεισόδια αιμορραγίας πεπτικού: αναζητούνται πληροφορίες που αφορούν στη σοβαρότητα τους (πόσες μονάδες αίματος μεταγγίστηκαν;), στη συχνότητά τους και στη διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών ενδοσκοπικών παρεμβάσεων.

 

Αντικειμενική εξέταση

Γενική εμφάνιση ασθενούς

 • Ασθενής με μέτρια ή σοβαρή αιμορραγία έχει δυσφορία, είναι ωχρός, αγχώδης και, πιθανά συγχυτικός ή και με ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης.

 

Ζωτικά σημεία

 • Αρτηριακή πίεση: αναζητιέται υπόταση ή ορθοστατικές μεταβολές (πτώση αρτηριακής πίεσης στην όρθια θέση >20 mmHg).
 • Σφύξεις: ταχυκαρδία ή ορθοστατικές μεταβολές (αύξηση των σφύξεων στην όρθια θέση >20/min).
 • Θερμοκρασία: μπορεί να είναι αυξημένη σε λοιμώξεις, φλεγμονές.
 • Ρυθμός αναπνοής: οι αναπνοές μπορεί να είναι ρηχές και γρήγορες σε σοβαρή αιμορραγία.

 

Δέρμα

 • Ίκτερος, ερύθημα παλαμών, αραχνοειδείς τηλεαγγειεκτασ, γυναικομαστία, ατροφικοί όρχεις, αστηριξία σχετίζονται με κίρρωση ήπατος, πυλαία υπέρταση
 • και αιμορραγούντες κισρούς οισοφάγου.
 • Εκχυμώσεις και πετέχειες σχετίζονται με υποκείμενες πηκτικές διαταραχές ή
 • θρομβοπενία.

 

Κεφαλή, τράχηλος

 • Ωχρός, ξηρός βλεννογόνος στόματος, στίγματα αιμορραγίας στοματοφαρυγγικής αρχής.

 

Κοιλιά

 • Επισκόπηση: διάταση, ίκτερος, «κεφαλή Μέδουσας».
 • Ακρόαση: εντερικοί ήχοι συνήθως αυξημένοι σε αιμορραγία ανώτερου πεπτικού.
 • Ψηλάφηση: εκτίμηση ευαισθησίας στην ψηλάφηση, αναζήτηση περιτοναϊκών σημείων (π.χ, ακούσια σύσπαση κοιλιακού τοιχώματος).
 • Δακτυλική εξέταση πρωκτού- ορθού: εκτίμηση χρώματος κοπράνων (μέλαινα, αιματοχεσία, μικροσκοπική απώλεια αίματος), τυχόν παρουσίας πρωκτικών παθολογιών (π.χ. αιμορροΐδες, ραγάδα), παρουσίας νεοπλάσματος στο ορθό. Αιματοχεσία με ζωηρό κόκκινο αίμα και θρόμβους στο γάντι της δακτυλικής παραπέμπει σε αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό, εκτός από ποσοστό περίπου 10%, όπου τέτοια σοβαρή αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό, σε μία τέτοια περίπτωση, όμως, κατά κανόνα, υπάρχει και αιμοδυναμική αστάθεια.

 

Εργαστηριακά ευρήματα

 • Κατά την αρχική λήψη αίματος για εργαστηριακό έλεγχο αποστέλλεται διασταύρωση για 4-6 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών, οι οποίες πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες κατά τη νοσηλεία του ασθενούς.

 

Αιμοσφαιρίνη/ αιματοκρίτης:

 • Οι αρχικές τιμές δεν είναι αντιπροσωπευτικές, διότι η αιμοαραίωση που ακολουθεί τη μεταφορά ύδατος από το διάμεσο στον ενδαγγειακό χώρο για την αποκατάσταση της ενδαγγειακής πίεσης, απαιτεί χρόνο. Μόνο όταν αναπληρωθούν οι απώλειες των υγρών έχουμε αντιπροσωπευτική εικόνα του αιματοκρίτη.
 • Υποχρωμία και μικροκυττάρωση είναι ενδεικτικές χρόνιας απώλειας αίματος.
 • Μακροκυττάρωση μπορεί να συνυπάρχει με υποθρεψία συνεπεία της χρόνιας κατάχρησης αλκοόλ, που έχει οδηγήσει σε κίρρωση ήπατος.

 

Αιμοπετάλια:

 • Θρομβοκυττοπενία οφείλεται σε διαταραχή πηκτικότητας του αίματος που σχετίζεται με μαζική απώλεια αίματος
 • Θρομβοκυττοπενία μπορεί να συνυπάρχει σε κιρρωτικούς ασθενείς λόγω υπερσπληνισμού.

Έλεγχος πηκτικότητας του αίματος (PT/ APTT και INR), μέτρηση των επιπέδων ινωδογόνου και των προϊόντων ινικής (επηρεασμένα σε μαζικές αιμορραγίες).

 

Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας, ηλεκτρολυτικών διαταραχών:

 • Διαταραχές τους είναι συνήθως δευτερογενείς στην απώλεια όγκου ύδατος ή των εμέτων.
 • Υψηλές τιμές ουρίας αίματος μπορεί να οφείλονται στην αυξημένη απορρόφηση πρωτεϊνών του αίματος στην αιμορραγία του ανώτερου πεπτικού, αλλά και λόγω της αφυδάτωσης.

Ηπατικά ένζυμα (επηρεασμένα όταν η υποκείμενη παθολογία που οδήγησε στην αιμορραγία οφείλεται σε ηπατική βλάβη, π.χ. κίρρωση και κιρσοί).

 

Αντιμετώπιση

Εκτίμηση της σοβαρότητας της αιμορραγίας

Η αρχική εκτίμηση της ποσότητας αίματος που έχει χαθεί είναι απαραίτητη προκειμένου να καθορισθεί η ανάγκη για επείγουσα αναζωογόνηση του ασθενούς (Πίνακας 3).

Για την αντιμετώπιση του ασθενούς με αιμορραγία πεπτικού η συνεργασία του χειρουργού, του γαστρεντερολόγου, του επεμβατικού ακτινολόγου (εφόσον είναι διαθέσιμος) και, ενδεχομένως, του εντατικολόγου είναι απαραίτητη.

Πίνακας 3.

Εκτίμηση σοβαρότητας του ασθενούς με αιμορραγία πεπτικού

 

Αιμοδυναμική σταθεροποίηση- Αρχικές ενέργειες

Σε ασθενείς με μεγάλη απώλεια αίματος (μαζική αιματέμεση ή αιματοχεσία) ή σε ασθενείς με σημεία καταπληξίας (ταχυκαρδία, υπόταση, ορθοστατική υπόταση) εφαρμόζονται οι βασικές αρχές αναζωογόνησης, ανάλογα με αυτές που εφαρμόζονται στον πολυτραυματία, γνωστές ως ABC (Αirway, Breathing, Circulation), πριν από κάθε προσπάθεια διάγνωσης του αιτίου που προκάλεσε την αιμορραγία.

Χορηγείται οξυγόνο με ρινικές κάνουλες ή εάν απαιτηθεί (σε ληθαργικό ασθενή με μαζική αιμορραγία) ενδοτραχειακή διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός.

Τοποθετούνται δύο ευρείς περιφερικοί φλεβοκαθετήρες (16-18 G), από τους οποίους, αφού ληφθεί αίμα για το βασικό εργαστηριακό έλεγχο και τη διασταύρωση αίματος, χορηγούνται κρυσταλλοειδή διαλύματα (Normal Saline ή Lactated Ringer's).

Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley για τη μέτρηση αποβολής ούρων, ως δείκτη επαρκούς ανάνηψης με υγρά.

Εάν ο ασθενής δεν σταθεροποιείται μετά την ταχεία χορήγηση 2 lit κρυσταλλοειδών, μεταγγίζεται με διασταυρωμένο αίμα (συμπυκνωμένα ερυθρά). Στόχος είναι να διατηρηθεί η αιμοσφαιρίνη  ≥9 mg/dl στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο, ενώ σε νεώτερους ασθενείς χωρίς συνοδά νοσήματα και σε ασθενείς με κίρρωση και πυλαία υπέρταση επίπεδα αιμοσφαιρίνης >7-8mg/dl είναι συνήθως επαρκή.

Σε ασθενείς με αιμορραγία λόγω λήψης αντιπηκτικών φαρμάκων (συνήθως δικουμαρινικά αντιπηκτικά) χρειάζεται να αποκατασταθεί η διαταραχή χορηγώντας πλάσμα (Fresh Frozen Plasma, FFP) και σπανιότερα βιταμίνη Κ.

 • Εφόσον δεν υπάρχουν διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος ή των αιμοπεταλίων ο ασθενής μεταγγίζεται με πλάσματα αφού πρώτα λάβει 6 περίπου μονάδες αίματος ή το INR του είναι ≥1.5.
 • Μετάγγιση με αιμοπετάλια λαμβάνει χώρα όταν ο ασθενής μεταγγισθεί με περισσότερες από 10 μονάδες αίματος ή εφόσον ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι μικρότερος από 50.000.
 • Η χορήγηση ασβεστίου (με ρυθμό έγχυσης > 50ml/min), βιταμίνης Κ και κρυοϊζήματος (για τη διόρθωση του χαμηλού ινωδογόνου) μπορεί, επίσης, να συμβάλλουν σημαντικά στον έλεγχο της αιμορραγίας.

Τοποθετείται ρινογαστρικός σωλήνας Levin.

 • H αναρρόφηση αίματος από το Levin αποδεικνύει ότι η αιμορραγία προέρχεται από το ανώτερο πεπτικό.
 • Η αναρρόφηση χολής παραπέμπει σε αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό.
 • Η αναρρόφηση καθαρού γαστρικού περιεχομένου είναι μη διαγνωστική.

Φάρμακα στην αιμορραγία ανώτερου πεπτικού:

 • Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (Proton Pump Inhibitors, PPIs): Συστήνεται η εμπειρική έναρξη ενδοφλέβιας χορήγησης ομεπραζόλης (40 mg X 2) με την εμφάνιση του ασθενούς με αιμορραγία ανώτερου πεπτικού έως, τουλάχιστον, την επίσχεσή της, αφού, έχει αποδειχθεί ότι, αντίθετα με τα άλλα κοινώς χρησιμοποιούμενα αντιεκκριτικά, τους ανταγωνιστές Η2 (π.χ. ρανιτιδίνη), συντελούν στην ελάττωση της υποτροπής της αιμορραγίας.
 • Σωματοστατίνη και το ανάλογο της, οκτρεοτίδη: χρησιμοποιούνται στην αιμορραγία από κιρσούς οισιφάγου, αλλά μπορεί να ελαττώσει και την πιθανότητα αιμορραγίας από άλλα αίτια (ενδοφλέβια χορήγηση bolus 25-50 mcg, ακολουθούμενη από συνεχή έγχυση 25-50 mcg/ώρα).
 • Τρανεξαμικό οξύ: αντιινωδολυτικός παράγοντας που ελαττώνει τη θνητότητα από τις αιμορραγίες του ανώτερου πεπτικού

Ειδικά μέτρα.           

 • Σε κιρσορραγία, ο επιπωματισμός με μπαλόνι (καθετήρας Seagstaken-Blackmore), με αποτελεσματικότητα του στην επίσχεση της αιμορραγίας που κυμαίνεται από 50 έως 80%, ενώ απαιτείται συχνή επανεκτίμηση και έλεγχος του καθετήρα για αποφυγή πιθανής νέκρωσης λόγω ισχαιμίας.

Παρακολούθηση συνέχισης αιμορραγίας.

 • Απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, μέτρηση της ωριαίας αποβολής ούρων, συχνή μέτρηση του αιματοκρίτη, της πηκτικότητας αίματος και των αερίων αίματος.
 • Παρακολούθηση ειδικών αιμοδυναμικών παραμέτρων σε ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

 

Διαγνωστικές μέθοδοι

Ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού (Οισοφαγο-γαστροσκόπηση)

 • Διαγνωστική μέθοδος εκλογής για την οξεία αιμορραγία ανώτερου πεπτικού.
 • Έχει υψηλή ευαισθησία, ειδικότητα και διαγνωστική ακρίβεια (95%) για τον εντοπισμό της αιτίας της αιμορραγίας.
 • Συστήνεται να διενεργείται μέσα στο πρώτο 24ωρο από την προσέλευση του ασθενούς.
 • Βοηθά στην ανάδειξη του αιτίου και στην εκτίμηση της κλινικής έκβασης καθώς τα στίγματα αιμορραγίας που παρατηρούνται σχετίζονται με την πιθανότητα υποτροπής της αιμορραγίας.

 • Τα ενδοσκοπικά ευρήματα σε ασθενείς με πεπτικό έλκος περιγράφονται σύμφωνα με την ταξινόμηση Forrest και καθορίζουν ποιες βλάβες απαιτούν ενδοσκοπική επεμβατική θεραπεία και σε ποιο ποσοστό θα υποτροπιάσει η αιμορραγία (Πίνακας 4).

      

Πίνακας 4.

Ταξινόμηση Forrest

 • Ενδοσκοπική αιμόσταση επιτυγχάνεται με ενδοσκοπική  ένεση διαλύματος αδρεναλίνης που προκαλεί οίδημα και αγγειόσπασμο ή με θερμικές (ηλεκτροθερμοπηξία) ή με μηχανικές μεθόδους (μηχανικά clips).
 • Μετά την επίσχεση της αιμορραγίας με την επεμβατική γαστροσκόπηση, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται αιμοδυναμικά τις πρώτες ημέρες και επί υποτροπής της αιμορραγίας η ενδοσκοπική αιμόσταση μπορεί να επαναληφθεί.
 • Σε συνεχιζόμενη ή υποτροπιάζουσα αιμορραγία γίνεται χειρουργική επέμβαση και απολίνωση του αιμορραγούντος αγγείου. 

Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού (ορθοσκόπηση, κολονοσκόπηση)

 • Απλή άκαμπτη ορθοσκόπηση μπορεί να αποκλείσει αιμορραγία κατώτερου πεπτικού (συνήθως ήπιας βαρύτητας) που οφείλεται σε παθολογίες του πρωκτού (π.χ. αιμορροϊδοπάθεια).
 • Η πλήρης κολονοσκόπηση προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισμού της αιμορραγούσας βλάβης και της υλοποίησης ενδοσκοπικής θεραπείας.
 • Αν και το αίμα μέσα στον αυλό του παχέος εντέρου παίζει ρόλο καθαρτικού, υπάρχει η ανάγκη για προετοιμασία του εντέρου με καθαρισμό με διαλύματα πολυαιθυλενογλυκόλης, διότι η ανεπαρκής προετοιμασία περιορίζει το οπτικό πεδίο περιορίζει και την διαγνωστική αξία της εξέτασης.
 • Συστήνεται η πρώϊμη κολονοσκόπηση (εντός 12- 24 ωρών) σε ασθενή που έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά.

Αγγειογραφία

 • Εξέταση εκλογής για ασθενείς με σοβαρή αιμορραγία, αιμοδυναμικά ασταθείς που δεν μπορούν να ενδοσκοπηθούν ή για ασθενείς που συνεχίζουν να αιμορραγούν μετά την κολονοσκόπηση.
 • Απαιτείται αιμορραγία με ταχύτητα ροής 0.5-1.0 ml/min για να καταστεί ορατό το αιμορραγούν αγγείο.
 • Παρέχει δυνατότητα εντοπισμού ακριβής θέσης εστίας αιμορραγίας καθώς και δυνατότητα επέμβασης (εμβολισμός αιμορραγούντος αγγείου), με δυνατότητα αιμόστασης έως 96% περιπτώσεων, αλλά με ποσοστά υποτροπής αιμορραγίας (20%) και σοβαρών επιπλοκών (17%), όπως ισχαιμίας εντέρου, οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, κλπ.

Αξονική αγγειογραφία

 • Άμεσα διαθέσιμη, γρήγορη, μη επεμβατική.
 • Απαιτείται ρυθμός αιμορραγίας 0.3-0.5 ml/min για να καταστεί ορατή η αιμορραγία.
 • Δίνει όμως γενικές πληροφορίες ως προς την ανατομική θέση της εστίας της αιμορραγίας, εκθέτει τον ασθενή, σε ακτινοβολία και η χρήση σκιαγραφικού μπορεί να επιδεινώσει μια ήδη επιβαρυμένη νεφρική λειτουργία.

Σπινθηρογράφημα με 99mTc Sulfur colloid ή με 99mTc σημασμένα αυτόλογα ερυθρά.

 • Ανιχνεύουν εστίες αιμορραγίας με ελάχιστη απώλεια (0,1-0,5ml/min).
 • Αν και πιο ευαίσθητο από την αγγειογραφία, δίνει γενικές πληροφορίες αναφορικά στην εστία αιμορραγίας και έχει μικρή εντοπιστική αξία.
 • Το φάρμακο παραμένει στον οργανισμό για 24 περίπου ώρες με αποτέλεσμα η εξέταση να μπορεί να επαναληφθεί αυτό το χρονικό διάστημα.
 • Εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμο και υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό και ο ειδικός εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλεγούν οι ασθενείς που αιμορραγούν επαρκώς προκειμένου να υποβληθούν ακολούθως σε αγγειογραφία, η οποία και έχει εντοπιστική ικανότητα.
 • Χρησιμοποιείται (μαζί με άλλες εξετάσεις ελέγχου του λεπτού εντέρου, όπως η εντεροσκόπηση και η ενδοσκοπική κάψουλα) κυρίως σε χρόνιες, διαλείπουσες αιμορραγίες μη καθορισμένης αρχής και όταν ο ενδοσκοπικός και απεικονιστικός έλεγχος δεν έχει καταστεί δυνατόν να αναδείξει την πηγή της αιμορραγίας.

Στις Εικόνες 1 και 2 συνοψίζονται οι αλγόριθμοι προσέγγισης και αντιμετώπισης της αιμορραγίας του ανώτερου και του κατώτερου πεπτικού.

 

Εικόνα 1

Αλγόριθμος αντιμετώπισης αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού

 

Εικόνα 2

Αλγόριθμος αντιμετώπισης αιμορραγίας κατώτερου πεπτικού

 

Χειρουργική θεραπεία

Οι ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας εξαρτώνται από την αιμοδυναμική κατάσταση ασθενούς, τον αριθμό μεταγγίσεων και από το ρυθμό/υποτροπή της αιμορραγίας.

Ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο όταν:

 • απαιτούνται >6 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών/ημέρα για την διατήρηση αιμοδυναμικής σταθερότητας.
 • η αιμορραγία διαρκεί >72 ώρες.
 • η αιμορραγία υποτροπιάζει ενώ ο ασθενής έχει λάβει το μέγιστο της συστηνόμενης συντηρητικής/υποστηρικτικής αγωγής και ενδοσκοπικής επεμβατικής θεραπείας.
 • όταν άλλες προσπάθειες αιμόστασης (αγγειογραφικός εμβολισμός/ ενδοσκοπική θεραπεία) αποτυγχάνουν.

Η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης στην αιμορραγία του ανώτερου πεπτικού καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο που προκάλεσε την αιμορραγία. Οι επιλογές της χειρουργικής επέμβασης στην αιμορραγία του κατώτερου πεπτικού είναι:

 • Τμηματική (σιγμοειδεκτομή ή αριστερή ή δεξιά) κολεκτομή, εάν το αίτιο έχει ενδοσκοπικά ή αγγειογραφικά εντοπιστεί προεγχειρητικά
 • Υφολική κολεκτομή εάν το αίτιο της αιμορραγίας δεν είναι γνωστό. Η αφαίρεση του δεξιού και του αριστερού κόλου με την επέμβαση της υφολικής κολεκτομής γίνεται σε επείγουσα βάση για την αντιμετώπιση ταυτόχρονα των δύο πιο συχνών αιτιών που προκαλούν μαζική αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό, δηλαδή των αγγειοδυσπλασιών, των οποίων η συχνότερη εντόπιση είναι το δεξιό κόλον και των εκκολπωμάτων, που συνήθως ανευρίσκονται στο σιγμοειδές. Το ορθό διατηρείται κατά την επείγουσα αυτή κολεκτομή, διότι το ορθό, ιδιαίτερα σπάνια, αιμορραγεί μαζικά.
Διαβάστε περισσότερα...

Kακοήθη νεοπλάσματα του πρωκτού

Α. Πρωκτικού αυλού

Επιδερμοειδές

1-2% όλων των νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου

Κύριοι ιστολογικοί τύποι: ακανθοκυτταρικό, μεταβατικού επιθηλίου (κλοακογενές)

 

Κλινική εικόνα: Αιμορραγία, πόνος, παρουσία μάζας, κνησμός, εκροή υγρού (30% διαγιγνώσκονται λανθασμένα ως καλοήθειες)

40-50% έχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις τη στιγμή της διάγνωσης

Μέση 5ετής επιβίωση: 50%

 

Θεραπεία εκλογής: χημειοθεραπεία με μιτομυκίνη-C και 5-FU σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία (πρωτόκολλο Nigro). Σε υποτροπή της νόσου η σε παρουσία υπολειπόμενης νόσου: κοιλιοπερινεϊκή εκτομή.

 

Μελάνωμα

Ο πρωκτικός αυλός είναι η τρίτη θέση μετά από το δέρμα και τον οφθαλμό.

Ιδαίτερα επιθετικό νεόπλασμα, αντιμετωπίζεται με κοιλιοπερινεϊκή εκτομή σε επιλεγμένους ασθενείς.

Μέση 5ετής επιβίωση: <15%.

 

Β. Πρωκτικού ορίου

Εμφανίζονται στο όριο πρωκτού-περιπρωκτικού δέρματος και προσομοιάζουν τους κοινούς τύπους του καρκίνου του δέρματος αλλού.

Ιστολογικοί τύποι: ακανθοκυτταρικά, βασικοκυτταρικά, νόσος Paget,     νόσος Bowen.

Κύριος τρόπος αντιμετώπισης: Ευρεία χειρουργική εκτομή

 

Α. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα πρωκτού που δεν ανταποκρίθηκε στην ακτινοβολία.

Β. Παρασκεύασμα μετά από ευρεία εξωανελκτηριακή κοιλιοπερινεϊκή εκτομή.

 Γ. Περινεϊκό έλλειμμα που απέμεινε (βέλη), το οποίο δεν μπορεί να συγκλειστεί κατά πρώτο σκοπό.

Δ. Δημιουργία κάθετου μυοδερματικού κρημνού ορθού κοιλιακού (Vertical Rectum Abdominis Muscle, VRAM flap) για την κάλυψη του περινεϊκού ελλείμματος (1. Αποκόλληση του μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού από την οπίσθια περιτονία. 2. Διεκβολή του κρημνού διά της οπίσθιας θήκης και του περιτοναίου εντός της πυέλου. 3. Καθήλωση του μυοδερματικού κρημνού στο περίνεο. 4. Τελικό αποτέλεσμα).

Ε. Διεγχειρητική άποψη κινητοποιημένου μυοδερματικού κρημνού ορθού κοιλιακού.

Ζ. Πλήρωση και κάλυψη του περινεϊκού ελλείμματος με τον κρημνό (βέλη).

(Από το προσωπικό αρχείο του Γ. Θεοδωρόπουλου)

Διαβάστε περισσότερα...

Ιατρείο

 • Διεύθυνση: Πινδάρου 3, 10671 Αθήνα
 • Email : info@theodoropoulos-surgery.gr
 • Τηλέφωνο : +30 694 5463 593

Μέλος του

ACSRS